LOCUL CELOR PATRU LUMI ABYA ŞI PARSA ÎNTRE AŢILUT ŞI BYA

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

65) Astfel rezultă că esența TB a fost revelată exclusiv în Parţuf-ul Nekudot de SAG de la Tabur până la Sium Reglav, deasupra punctului acestei lumi (HaOlam Hazeh). Trebuie să ştii că toate modificările făcute de TB au avut loc numai în Parţuf-ul Nekudot de SAG și nu mai sus.

Așa cum am spus deja anterior, în urma ascensiunii lui Malhut până la mijlocul lui Tiferet din Sfirot ale Sof-ului lumii AK, care    şi-a izolat vasele de primire în acest punct, partea inferioară a lui Tiferet și NHYM din Sof-ul lumii AK au devenit un spațiu gol. Nu s-a intamplat in AK, ci in Parţuf-ul Nekudot de SAG al lumii AK. Modificările care au avut loc în AK sunt considerate ridicarea MAN, ceea ce înseamnă că AK face aceste schimbări numai pentru a crea cele zece Sfirot din lumea Nikudim. Nu au existat modificări în însăşi lumea AK.

După TA, Malhut din Lumea Ein Sof, care a decis să nu primească nimic, ia o nouă decizie. Ea alege să primească Ohr Hochma de dragul Creatorului, construind ecranul anti-egoist, adică prin dobândirea intenției de a primi de dragul Creatorului. Primul Zivug de Haka’a și primirea luminii poartă numele de Galgalta, al doilea – AB iar al treilea – SAG. Toţi Parţufim menționaţi mai sus puteau primi lumina doar deasupra Tabur-ului lui Galgalta. Acest lucru se datorează faptului că dorințele de sub Tabur sunt atât de egoiste încât ele pot fi ignorate.

Când ecranul Parţuf-ului SAG slăbește și apar Nekudot de SAG (Parţuf-ul pur Bina), ele pot umple acele dorințe de sub Tabur-ul lui Galgalta cu Ohr Hasadim, pe care nici Galgalta, nici AB, şi nici SAG nu le-ar putea umple.

Nekudot de SAG nu vrea nimic pentru sine; primeşte plăcere doar din a dărui, adică din Ohr Hasadim. Prin urmare, Nekudot de SAG poate refuza să lucreze cu vasele sale de primire și să-și umple dorințele cu Ohr Hasadim.

Dar, de îndată ce dorințele de sub Tabur sunt pline cu Ohr Hasadim, rezultă că există Zat de Bina în Nekudot de SAG, adică partea inferioară care leagă Bina de ZA și o obligă să îndeplinească cererea ZA pentru Ohr Hochma. De aceea, Bina trebuie să primească această lumină, deși, prin natura ei, nu dorește să primească deloc. Această calitate a lui Zat de Bina a devenit aparentă deja în timpul formării celor patru Bhinot ale Ohr Yaşar, unde Bina, la sfârșitul dezvoltării sale, decide să primească puțin din Ohr Hochma pentru a crea ZA.

În acest scop, Bina a trebuit să-și restricţioneze puțin dorința pentru a nu primi și să creeze în sine „dorința de a primi”, dar numai de dragul de a dărui, ceea ce ar putea-o face oarecum asemănătoare cu Creatorul. Acum, după ce s-a întâlnit cu uriaşele dorințe de a primi, Bina (Nekudot de SAG) a trebuit să le furnizeze și să le transmită ceva din Ohr Hochma, pe care trebuie să o ceară de Sus.

Astfel de dorințe extraordinare, nou dobândite (Dalet / Gimel) sunt incomparabil mai mari decât puterea ecranului Nekudot de SAG; prin urmare, există riscul ca Nekudot de SAG să primească lumina pentru sine. Pentru a evita acest lucru, Malhut din Lumea Ein Sof, care anterior decisese să facă TA, urcă de la Sium-ul lui Galgalta, unde a fost până în prezent, la mijlocul lui Tiferet al Parţuf-ului Nekudot de SAG, izolând astfel vasele de primire – partea inferioară a lui Tiferet, Neţah, Hod, Yesod și Malhut, restricţionând astfel utilizarea lor. De ce sunt izolate aceste Sfirot?

Sfirot superioare Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gvura și partea superioară a lui Tiferet sunt, prin natura lor, vase de dăruire; prin urmare, ele nu au preluat dorințele NHYM din Galgalta (Dalet / Gimel). Doar TNHYM din Nekudot de SAG, deși vase similare cu Aviut mai mici, au reacționat la ele. Reamintim că NHYM din Galgalta sunt Reşimot Dalet / Gimel, în timp ce Nekudot de SAG constituie o tranziție de la Reşimot Bet / Bet la Bet / Alef.

Lumina superioară poate să treacă prin Galgalta, AB, SAG, să coboare sub Tabur, să treacă prin Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gvura și jumătatea superioară a lui Tiferet, adică lumina poate ajunge la Malhut, care este acum la mijlocul lui Tiferet. Lumina nu poate coborî sub Malhut, din cauza dorințelor egoiste care rămân într-un gol și o absență absolute.

În acest fel, Malhut a divizat Nekudot de SAG în vase de dăruire care sunt deasupra ei și în vase de recepție care sunt sub ea. Linia care le separă se numește „Parsa„. Orice fel de lumină, inclusiv Ohr Hochma, poate fi deasupra acelei linii, căci acolo sunt vasele care dăruiesc adică GE. Acesta este locul unde va apărea ulterior lumea Aţilut.

Această lume a lui Aţilut este complet altruistă; va conduce întreaga creație, va crea lumile BYA, Parţuf-ul Adam HaRişon și va facilita „păcatul” acestuia și, în consecință, îl va sparge în șase sute de mii de suflete. Apoi, va începe rectificarea tuturor vaselor sparte; le va ridica până la Rectificarea Finală (Gmar Tikun) pe parcursul a 6.000 de ani.

A doua jumătate a lui Tiferet, adică Zat de Bina, care se află sub Parsa, are proprietățile lui Bina; prin urmare, viitoarea lume Briya (Bina) se va forma în locul ei. Mai jos, în locul lui Neţah, Hod și Yesod, va apărea lumea Yeţira şi lumea Asiya – în locul lui Malhut.

Aceasta este schema generală a creării lumilor. Între timp, am aflat că noțiunea de „loc” nu are nimic de-a face cu definiția noastră fizică de zi cu zi. Prin „loc” se înțelege Nekudot de SAG de la Tabur până la Sium în Galgalta, împărțite de Parsa în locurile lumilor Aţilut și BYA. Ar trebui, de asemenea, să menționăm şi altfel de proprietăți ale lumilor viitoare cum ar fi ascensiunea și coborârea. Într-adevăr, locul lor poate să urce și să coboare cu ele sau să rămână acolo unde sunt Lumile merg mereu în sus sau în jos împreună cu sufletele.

66) Divizarea Parţuf­ului Nekudot de SAG s-a petrecut deja în timpul TB (ascensiunea lui Malhut la Bina), adică înainte de ridicarea MAN și a Zivug-ului făcută în Nikvey Eynaim din Roş de SAG. Această diviziune a avut loc în felul următor: Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gvura și treimea superioară a lui Tiferet, până la Hazeh, constituie locul lumii Aţilut; două treimi din Tiferet, de la Hazeh până la sfârșitul lui Tiferet, este locul lumii Briya; Neţah, Hod și Yesod constituie locul lumii Yeţira; iar Malhut este locul lumii Asiya.

67) Locul lumii Aţilut este atribuit răspândirii Luminii Superioare până la Tiferet, unde se termină Parţuf-ul, adică locul urcării lui Malhut Mesayemet la Bina, sub care lumina nu poate intra. Astfel, locul lumii Aţilut se termină în Hazeh, adică la granița dintre treimea superioară a lui Tiferet și cele două treimi inferioare ale acesteia. Noua frontieră, numită Parsa, este sub lumea Aţilut.

Sub Parsa, locul a fost împărțit în trei părți, deși era împărțit numai în două: ZON de Guf (ZA și Nukva) din NHY. Cu toate acestea, după ce un nou Sium a apărut în Bina din Guf (sau Tiferet), sub acesta nu mai sunt decât ZON. Cu toate acestea, două treimi din Tiferet au coborât de asemenea sub Parsa. Fapt este că Bina din Guf (Tiferet), la rândul ei, este formată din zece Sfirot KaHaB și ZON; și din moment ce ZON de Bina constituie rădăcina lui ZON de Guf, ZON de Bina posedă deja proprietăți similare celor ale lui ZON.

Aceasta înseamnă că ele au deja „dorința de a primi”, nu pentru ele însele, ci pentru a trece lumina în jos până la ZON.

Prin urmare, împreună cu ZON de Guf, ZON de Bina este, de asemenea, sub Parsa. Din acest motiv, Sfira Tiferet s-a împărțit pe toată întinderea sa la Hazeh al Parţuf-ului, întrucât Malhut, care   s-a ridicat la Bina, stă acolo, lăsând ZON de Bina (două treimi din Sfira Tiferet sub Hazeh) afară (sub Parsa).

Aceasta explică distincția dintre partea superioară a lui Tiferet, peste Parsa, care se referă exclusiv la Bina, și partea inferioară a lui Tiferet (ZON), care se află sub Parsa împotriva voinței sale. Este rădăcina adevăratului ZON și în viitor va trebui să le ofere lumina. Nu este mult rău în asta, întrucât nu a apărut urmare a liberei sale alegeri. S-a separat de NHYM (adevăratele ZON), poziționat sub ele și formează lumea Briya.

68) ZON din Guf s-a împărțit, de asemenea, în două părți: ZA (NHY – Neţah, Hod și Yesod) a devenit lumea Yeţira, în timp ce Malhut (sau Nukva) a format lumea Asiya sub Yeţira.

Aici am învățat cum, drept urmare a TB, Parţuf-ul Nekudot de SAG a fost împărțit și s-a format locul celor patru lumi, Aţilut, Briya, Yeţira și Asiya. Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gvura și Tiferet până la Hazeh au format locul pentru lumea lui Aţilut. Cele două treimi inferioare ale lui Tiferet, de la Hazeh până la sfârșitul lui Tiferet, constituie locul lumii Briya. Neţah, Hod și Yesod au pregătit locul pentru lumea Yeţira iar Malhut a creat locul pentru lumea Asiya.

Locul comun pentru toate lumile începe din punctul Tabur-ului lumii AK și se termină deasupra lumii noastre, adică ajunge la Sium Reglav al lumii AK unde se termină îmbrăcarea Nekudot de SAG pe Parţuf-ul Galgalta.

Dorințele sunt create de Creator și nu pot fi schimbate. Toate dorințele sunt create ca fiind Malhut a Lumii Ein Sof. Poţi decide doar cum și când să le foloseşti. Fiecare dorință poate fi utilizată sau lăsată la o parte până la ocazii mai bune.

Dacă o poți face, eşti numit „om” în sensul spiritual al cuvântului și înseamnă că ai deja ecranul. Eşti stăpânul acțiunilor și dorințelor tale. Dacă, cu ajutorul ecranului, poţi folosi unele dintre dorințele tale, în funcție de puterea ecranului, le poţi umple cu lumina Creatorului.

Dorințele sunt numite vasul sufletului tău; lumina se numește lumina sufletului. Sufletul constituie acele dorințe cu care lucrezi de dragul Creatorului. Vasul umplut este ca și sufletul.

TA nu vizează nici restricționarea folosirii dorințelor, nici neutralizarea acestora. Nu avem nici o putere referitor la asta. Vrem mereu ceva. Restricţionarea a fost făcută numai pe primirea pentru sine, în timp ce se poate primi de dragul Creatorului în orice moment. Malhut a început să primească Ohr Hochma de dragul Creatorului, de la Peh la Tabur, în dorințele care erau acolo.

Cele zece Sfirot ale Nekudot de SAG sunt sub Tabur. Parsa a împărțit Nekudot de SAG în două părți – altruiste și egoiste. Vasele altruiste se termină în Tiferet de Tiferet.

După cum s-a spus, trebuie să înțelegem materia pentru a cuprinde întreaga imagine, semnificaţia Învăţăturii Cabala, pentru a vedea unde ne conduce și ce anume ne oferă. Cum putem începe să lucrăm cu un set de dorințe? Cu care dintre acestea trebuie să încep? Pot să le folosesc? Dacă da, în ce condiții pot fi ele utilizate?

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

error: Content is protected !!