LUMEA TIKUN ŞI NOUL MA NĂSCUT DIN MEŢAH A LUMII AK

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

112) Acum, să examinăm toate lumile spirituale, întregul Univers spiritual ca întreg. Vom vedea că în Galgalta (Parţuf-ul Keter al întregului Univers) a fost făcut un Zivug pe toate cele cinci Reşimot – Dalet / Dalet.

De fapt, ecranul stătea în Malhut (Peh) al Roş-ului comun al întregului Univers (acest Roş este de fapt „Roş” de Malhut al Lumii Ein Sof).

Apoi ecranul se ridică de la Malhut la ZA (Hotem) al acestui Roş. Un Zivug pe Reşimot Dalet / Gimel în acest ecran creează AB (Parţuf-ul Hochma al întregului Univers). Aşadar, acum ecranul se află în ZA a Roş-ului comun. Apoi ecranul continuă să se ridice. De data aceasta el urcă de la ZA la Bina a Roş-ului comun și acolo un Zivug pe Reşimot Gimel / Bet creează Parţuf-ul SAG (Bina a întregului Univers).

După aceea, după cum ştim, are loc restricţia TB care le face pe AHP (vasele lui Zat de Bina, ZA şi Malhut) ale fiecărei Sfira improprii pentru utilizare. Urmare a TB, Bina a Roş-ului comun se divide în două părţi: Garvey (Nikvey Eynaim) și Zat (Awzen). Acum, ecranul se află pe granița dintre GAR și Zat, adică între Nikvey Eynaim și Awzen. Cu o anumită rezervă, se poate spune că Parţuf-ul Nekudot de SAG, care este o etapă intermediară între Bina și ZA ale întregului Univers (în esență, este Zat de Bina, YEŞSUT), a apărut urmare a unui Zivug făcut pe ecranul poziționat acolo.

Apoi, ecranul continuă să „se ridice” la Hochma a Roş-ului comun, adică Eynaim, dar trebuie subliniat că acum, după TB, ecranul nu stă la baza fiecărui nivel ca înainte, ci în Nikvey Eynaim, adică pe granița dintre GAR de Bina și Zat de Bina. Prin urmare, lumea Nikudim (ZA a întregului Univers și Parţuf-ul MA) rezultă dintr-un Zivug în Nikvey Eynaim de Eynaim, adică ecranul se află la granița dintre GAR și Zat de Hochma a Roş-ului comun.

Acest Zivug a fost făcut pe Reşimot Bet / Alef cu informații suplimentare din TB (interzicerea utilizării vaselor de primire). Aşadar, acum Parţufim, ca atare, constau numai din două Sfirot și jumătate. Apoi, după spargerea vaselor, ecranul se deplasează spre Nikvey Eynaim de Keter a Roş-ului comun (Meţah). Există un Zivug pe Reşimot Alef / Şoreş care creează lumea Aţilut, numită și lumea Vrudim sau MA Hadaş (noul MA).

Vom explica mai târziu de ce Aţilut este numită MA Hadaş. Lumea Aţilut rectifică vasele sparte, dă naștere sufletului lui Adam HaRişon, sufletul care coboară până la cel mai de jos punct și numai atunci devine adevărata creatură, căci acum este infinit de îndepărtat de Creator și poate începe să se rectifice și să urce înapoi la El. Ar trebui să avem o idee generală despre lumea Aţilut, care controlează totul. Creatura este conectată în mod constant la acest sistem. Ca urmare a unei rectificări realizate treptat, urcăm 6.000 de niveluri și ajungem în lumea Aţilut. Apoi vin mileniile 7, 8, 9 și 10, accesibile numai celor care se ridică la nivelul Corectării Finale (Gmar Tikun).

Cel de-al patrulea Parţuf al lumii AK este numit MA. El apare dintr-un Zivug pe Bhina Alef, iar ale sale 10 Sfirot au nivelul lui ZA. Îmbracă Galgalta de la Tabur în jos, unde se întindea Nekudot de SAG. Parţuf-ul MA are o parte interioară numită MA și BON ale lumii AK, și una exterioară – Nikudim, care îmbracă partea interioară. În acest loc, Malhut se alătură lui Bina, adică TB, Katnut, Gadlut, ridicarea MAN, apariția lui Sfira Da’at. Aceasta în schimb promovează un Zivug între Hochma și Bina Panim be Panim, spargerea vaselor – toate acestea întâmplându-se în al patrulea Parţuf MA sau în lumea Nikudim.

Parţuf-ul MA, născut din SAG pe Aviut Bet / Alef, se referă la TA și este considerat un Parţuf interior în timp ce Parţuf-ul MA care       s-a născut din Nekudot de SAG și sub Tabur, se referă la TB. Vedem acest întreg proces ca fiind un lanț de cauză-și-consecinţă dar, de fapt, acesta nu este un proces ci este o imagine statică existentă permanent.

Există Ta’amim, Nekudot, Tagin și Otiot în fiecare Parţuf.  Procesele care au loc în Nekudot de SAG – coborârea sub Tabur, amestecarea cu NHYM de Galgalta, TB, a cărei Reşimo aduce lumea Nikudim în Katnut și Gadlut, spargerea vaselor – toate acestea pot fi puse în legătură cu Nekudot de SAG și cu una dintre părțile        Parţuf-ului SAG.

Gematria (valoarea numerică) a lui SAG constă din YudKeyVavKey, dar umplutura, lumina care se află în Kelim de Hochma, Bina, ZA și Malhut, ajunge la 63. Completarea literei Vav (VavAlefVav) include litera Alef, care indică TB și Parţuf-ul Nikudim. Următoarea literă, Key, include din nou Yud și nu Alef, care se referă la Gadlut de Nikudim. Prin urmare, nu vedem Nikudim ca lume (când este luat separat). Aşadar de ce nu spunem că SAG a fost spart? Aceste schimbări nu afectează SAG, întrucât se află sub Tabur, iar tot ce      s-a întâmplat se referă la Parţufim exteriori (așa-numiţii Parţufey Searot), care îl îmbracă. Parţufey Searot (părul) sunt examinaţi în detaliu în Partea 13 din „Studiul celor Zece Sfirot„, pe exemplul lui Parţuf Arih Anpin al lumii Aţilut.

Prima răspândire a luminii de la Peh de Roş la Tabur pe Aviut Dalet se numește Ta’amim. Apoi, următoarele ParţufimNekudot apar pe Gimel de Dalet, Bet de Dalet, Alef de Dalet și Şoreş de Dalet, deși nu le dăm nume sub Tabur de AK. Sub Tabur-ul lumii Nikudim le numim Sfira Da’at, Meleh Da’at, Meleh Hesed, Meleh Gvura și Meleh al treimii superioare a lui Tiferet. În acel moment, Parţuf-ulcare a apărut pe Aviut Şoreş nu s-a extins în Guf; drept urmare, nu este luat în considerare și nu este numit Meleh. Când putem vedea că Guf-ulinfluențează Roş-ul? Înălțarea MAN face ca Aba să se întoarcă PanimbePanim pentru a face un Zivug pe Ohr Hochma pentru o face să treacă în partea inferioară a Parţufim. O astfel de cerere a ZA către Aba ve Ima îi conduce într-o stare numită Sfira Da’at. Pe măsură ce vasele se sparg, această dorință din Aba ve Ima dispare și își încheie Zivug-ul. Pe măsură ce partea de jos a Parţuf-ului se îndreaptă spre partea superioară cu o solicitare, acesta schimbă modul în care este controlat. Atunci când dorim să ne schimbăm starea pornind de jos, trebuie să ridicăm MAN către Parţuf-ulsuperiorși să primim rectificarea.

113) Cele cinci niveluri ale lui Aviut pe ecran sunt numite cu numele Sfirot din Roş: Galgalta ve Eynaim și AHP. Primul Parţuf al lumii AK a apărut pe Aviut de Bhina Dalet, numită Peh, iar Parţuf-ul AB din lumea AK a apărut pe Aviut de Bhina Gimel, numită Hotem. Parţuf-ul SAG de AK a apărut pe Aviut de Bhina Bet, numită Awzen. Parţuf-ul MA și lumea Nikudim au apărut pe Aviut de Bhina Alef, numită Nikvey Eynaim. Parţuf-ul MA Hadaş, sau lumea rectificării (Aţilut), a apărut pe Aviut de Bhina Şoreş, numită Meţah. Spre deosebire de toţi ceilalţi Parţufim, numele Aţilut este determinat nu de Aviut, ci de Hitlabşut Alef, care joacă un rol foarte important în lumea Aţilut. Prin urmare, nu se numește BON, ci MA Hadaş.

Aparența lui MA Hadaş nu înseamnă că până acum întreaga cale a lui Malhut a Lumii Ein Sof era defectuoasă? Nu există o astfel de noțiune ca „greșeala” în spiritualitate. Întreaga cale constituie doar fazele creșterii dorinței reale.

Orice nivel, chiar și cel mai mic, corespunde întregului Univers, realităţii. Cu toate acestea, la cele mai de jos niveluri, totul se întâmplă în cel mai grosier mod, în timp ce la cele mai înalte niveluri este nevoie de forma cea mai deschisă, mai sofisticată și mai judicios analizată. Această diferență oferă toată puterea, tot gustul care se găseşte în senzația Creatorului. Există NaRaNHaY la toate nivelurile. Toți văd aceeași imagine, dar fiecare o percepe diferit pe diversele niveluri.  Sau, mai degrabă, fiecare nivel are în sine o împlinire mai profundă, care oferă informații mai extinse. Aceste senzații nu pot fi exprimate în cuvinte din lumea noastră. Nivelul inferior nu e capabil să-l  înțeleagă pe cel superior.

114) Trebuie să înțelegem de ce primele trei niveluri ale lumii AK sunt numite Parţufim și nu lumi. De ce este al patrulea nivel al lui AK numit lumea Nikudim iar al cincilea – lumea Aţilut.

Primele trei niveluri ale lumii AK, numite Galgalta, AB și SAG, sunt Keter, Hochma și Bina. De ce (dacă este doar ZA cu Aviut Alef) al patrulea Parţuf este numit „lumea Nikudim” iar al cincilea (având doar Aviut Şoreş) este numit „lumea Aţilut„?

Punctul este lumina lui Malhut din Kli-ul Keter. Sarcina creaţiei este de a extinde acest punct la dimensiunea unui Parţuf complet, în întregime rectificat al lui Adam HaRişon. Etapele pregătirii sunt:

  1. Corpul exterior este similar cu materialul nostru (Homer), „praful pământului”, adică dorința egoistă de a primi plăcere.
  2. Dobândirea nivelului „Nefeş-Ruah” în lumile Yeţira și Asiya și apoi „Neşama” în lumea Briya.
  3. Dobândirea nivelurilor „NefeşRuahNeşama” în lumea Aţilut.
  4. Drept rezultat al „păcatului”, Malhut cade din lumea Aţilut în lumile BYA și capătă proprietățile „prafului pământului”, își pierde toate împlinirile din lumea Aţilut și păstrează doar punctul din Keter
  5. Sufletul spart a fost împărțit în 600.000 de fragmente, din care s-au format sufletele noastre.
  6. Astfel, Bhina Dalet, adică Adam HaRişon, a început să-și rectifice intenția.

115) Trebuie să cunoaștem diferența dintre un Parţuf și o lume. Un Parţuf este orice nivel alcătuit din zece Sfirot, care apare ca rezultat al lui Zivug cu Masah-ul din Guf-ul Parţuf-ului superior, pe slăbirea lui Masah-ului și a fuziunii acestuia cu Masah-ul din Peh de Roş a Parţuf-ului superior. Când apare din Roş-ul Parţuf-ului  superior, se extinde spre Roş, Toh și Sof și are 5 niveluri, unul sub altul, numite Ta’amim și Nekudot. Cu toate acestea, el își primește numele numai de la Ta’amim.

În mod similar, primii trei Parţufim, Galgalta, AB și SAG ale lumii AK au apărut și au primit nume de la ale lor Ta’amim – Keter, Hochma și Bina. În ceea ce privește lumile, fiecare lume consecutivă conține tot ceea ce era în cea precedentă, în maniera în care amprenta este copia unui sigiliu.

Întreaga Tora este construită din nume ale Creatorului. De fiecare dată când omul se ridică la un anumit nivel spiritual și este plin de o anumită lumină, el simte acest nivel și îi dă un nume corespunzător, pe care îl primește şi el însuși. Masah-ul și Ohr Hozer sunt numite „Milluy” (umplutură), întrucât lumina care umple vasul depinde de aceasta.

116) După cum s-a spus deja, Parţufim ai lumii AK, Galgalta, AB și SAG primesc un nume comun, AK. Ei au apărut în conformitate cu TA. Cu toate acestea, al patrulea Parţuf (în care a avut loc TB) se numește lume, deoarece atunci când Nekudot de SAG a coborât sub Tabur, ele au căpătat suplimentar Reşimot Dalet / Gimel.

În timpul stării de Gadlut, Bhina Dalet s-a întors la locul său în Peh de Roş; nivelul lui Keter a apărut acolo, foarte asemănător cu primul Parţuf al lumii AK. Apoi s-a răspândit la Roş, Toh și Sof, Ta’amim și Nekudot. Urmează Parţuf-ul Bet cu nivelul Hochma, numit YEŞSUT. Este similar cu Parţuf-ul AB de AK. Apoi apare cel de-al treilea Parţuf al lumii Nikudim. Toţi cei trei Parţufim stau unul deasupra celuilalt; fiecare are Ta’amim și Nekudot și tot ceea ce se găsește în cei trei Parţufim din AK.

Prin urmare, Olam HaNikudim este considerată o amprentă, o formă a lumii AK și se numeşte lume. Cei trei Parţufim ai lumii Nikudim ar trebui mai degrabă să fie numiţi nu Galgalta, AB și SAG, ci AB, SAG și MA, întrucât Nekudot de SAG au primit doar Dalet / Gimel de la NHYM de Galgalta (nu Dalet / Dalet, care era în Galgalta înainte ca lumina să fi fost expulzată). De aceea primul Parţuf al lumii Nikudim (el a adoptat aceste Reşimot de la Nekudot de SAG și le-a transmis mai târziu în lumea Aţilut) corespunde lui AB (Reşimot Dalet / Gimel și nu Dalet / Dalet).

117) Știm că lumea Nikudim este o amprentă a lumii AK. În mod similar, a fost format al cincilea Parţuf de AK (MA Hadaş). Este considerat o copie exactă a lumii Nikudim în sensul că toate Bhinot folosite în Nikudim care s-au spart și au dispărut au fost reînnoite și reconstruite în MA Hadaş.

Această lume este, de asemenea, considerată independentă și se numește Aţilut. Poziția sa se află între Parsa (formată după TB) și Tabur. Se mai numeşte şi lumea rectificării. După ce lumea Nikudim s-a spart și a dispărut, a fost formată lumea Aţilut din aceleași Bhinot sparte. Astfel, lumea Nikudim este rectificată cu ajutorul lui MA Hadaş, unde toate AHP care au căzut în Guf de Aba ve Ima și YEŞSUT se adună și se revin la GAR. Toți Panim și Achoraim din toate Zat, care au căzut în BYA și au murit, se întorc și se înalță la Aţilut cu ajutorul lui MA Hadaş.

Tabur este o linie imaginară deasupra căreia poate fi primită lumina Hochma. Sub Tabur, nu există nici un ecran până acum, deci primirea este interzisă. Parsa este, de asemenea, o linie imaginară; vasele de dăruire (GE) care nu necesită lumină Hochma sunt deasupra ei, în timp ce vasele de primire sunt sub ea și nu pot primi lumina  Hochma.

Lumea Aţilut se află între Tabur-ul lui Galgalta și Parsa. Este lumea rectificării și are în ea Ohr Hochma. Cum poate fi aşa? Această lume ridică vasele de primire căzute, le leagă de vasele de dăruire și le umple cu lumina Hochma. Această acțiune are loc treptat. De îndată ce AHP de la toate nivelurile urcă la Aţilut, va fi dobândită starea numită Gmar Tikun sau mileniul 7.

Există, după aceea, și mileniile 8, 9 și 10, când vasele AHP încep să fie umplute cu lumină și sub Parsa. Când lumea Aţilut coboară AHP la locul lumii Briya, va veni mileniul al optulea. Coborârea AHP de Aţilut în Yeţira va marca cel de-al 9-lea mileniu, iar AHP de Aţilut în Asiya vor marca mileniul al 10-lea.

Atunci, absolut fiecare vas va fi fost umplut de lumină în conformitate cu Scopul Creației. Cu toate acestea, Gmar Tikun are 6.000 de niveluri, tot ceea ce putem rectifica prin noi înșine, în timp ce o rectificare ulterioară va veni cu ajutorul luminii lui Maşiah.

118) Fiecare Parţuf inferior revine și umple vasele celui de deasupra după expulzarea luminii din el. Când lumina a dispărut din corpul primului Parţuf de AK, din cauza slăbirii ecranului său, un nou Zivug a fost făcut pe ecran la nivelul AB. Atunci a revenit și a umplut vasele goale ale Parţuf-ului superior.

După expulzarea luminii din corpul Parţuf-ului AB, datorită slăbirii ecranului, un nou Zivug a fost făcut pe ecran la nivelul SAG, care a revenit și a umplut vasele goale ale Parţuf-ului AB. După expulzarea luminii din corpul Parţuf-ului SAG, urmare a  slăbirii ecranului, un nou Zivug a fost făcut pe ecran la nivelul MA, care a apărut la Nikvey Eynaim și a umplut vasele goale ale lui SAG.

În mod similar, după expulzarea luminii din lumea Nikudim, datorită dispariției Achoraim și spargerii vaselor, un nou Zivug este făcut pe ecran la nivelul MA, apărut din Meţah al Parţuf-ului SAG de AK și a umplut vasele goale ale lumii Nikudim, care s-au spart și au dispărut.

Am studiat întotdeauna dezvoltarea creației începând „de sus”. Creatorul a creat singura creație – Malhut a Lumii Ein Sof. Ea constituie unitatea tuturor dorințelor (vaselor) și a plăcerilor (lumina). Orice se întâmplă după aceea este doar o succesiune de intenții diferite pe care Malhut le folosește pentru a se umple. Aflăm că Malhut începe treptat să se îndepărteze de Creator pentru a deveni complet independent de El.

Malhut încetează să-L simtă pe Creator, devine grosieră, transformă proprietățile sale în unele egoiste și devine opusă Creatorului, infinit de îndepărtată de El. Când procesul de evoluție atinge punctul său cel mai de jos, creația este gata să înceapă procesul invers – avansarea treptată spre Creator.

Fiecare Parţuf mai înalt este mai aproape de perfecțiune decât cel anterior, are un ecran mai puternic și este mai aproape de Creator. Cum se poate ca fiecare Parţuf consecutiv să-l umple pe cel precedent cu lumină, deși este mai slab? Nu provine din el? Îl umple pe precedentul Parţuf cerând să fie umplut.

Atunci când Parţuf-ul Galgalta expulzează complet lumina, Masah-ul din Guf se îmbină cu Masah-ul din Roş iar nivelul inferior de Aviut dispare. Se naște un nou Parţuf care cere putere din partea precedentului pentru a se umple de lumină. Pentru a primi o astfel de lumină, Parţuf-ul precedent trebuie să facă un Zivug de Haka’a cu lumina Ein Sof, să diminueze intensitatea acestei lumini cu un grad pentru a o transmite la nivelul inferior, fiind simţită în Roş unde este percepută ca lumina Lumii Ein Sof.

De exemplu, Malhut din lumea Asiya vede lumina în Roş diminuată de 125 ori, dar o percepe ca lumina Lumii Ein Sof, deși a trecut prin toate cele 125 de grade de slăbire. Malhut o percepe ca pe o Infinitate absolută. Umplerea Parţuf-ului precedent se petrece prin dorința consecventă a Parţuf-ului de a fi umplut cu lumina celui precedent.

Când SAG îi cere lui AB să îl umple cu lumină, AB, neavând  nimic, apelează la Galgalta, care nu are altceva de făcut decât să-i ceară lumina lui Malhut din Lumea Ein Sof. De ce se întâmplă astfel? Spunem că întreaga lumină este în Roş de Galgalta. Într-adevăr, aşa este, dar acum trebuie să-i dea lui SAG lumina potrivită a lui Bina. Prin urmare, Galgalta apelează la Malhut din Lumea Ein Sof sau, mai degrabă, la Bhina Bet, care corespunde lumii lui Bina. Trece mai întâi această lumină prin Bina lui Galgalta, apoi prin Bina lui AB și abia apoi către Roş-ul lui SAG

În general, există cinci Parţufim și cinci lumini. Parţuf-ulprimește fiecare lumină de la Malhut a Lumii Ein Sof, sau, mai degrabă, de la una din Sfirot ale acesteia. Orice Bina a oricărui Parţuf sau lume poate primi lumina lui Bina numai prin toate Binot (pluralul pentru Bina) din toate Parţufim și lumile care o preced. Celelalte SfirotKeter, Hochma, ZA și Malhut – primesc lumina prin includerea lor în dorințele vasului care cere. Parţuf-ul care urmează îl completează pe cel precedent cu dorințele (vasele), în timp ce Parţuf-ul precedent împlineşte aceste dorințe cu lumina. 

Parţuf-ul inferior apelează mereu la cel superior, de unde a provenit. Parţuf-ul AB apare din Hochma de Galgalta și este conectat cu Galgalta numai prin Hochma. Galgalta apelează la Sfirat Hochma din Malhut a Lumii Ein Sof, primește Ohr Hochma, dar nu o poate transmite lui AB. Trebuie să o transforme în Ohr Hochma, care s-ar potrivi lui AB, și numai apoi să i-o transmită.

Cea mai mică, dar reală solicitare a celui mai mic Parţuf umple  cu lumină toate lumile până la Galgalta. Ca atare, cu cât este mai mare Parţuf-ul, cu atât primeşte mai multă lumină. Drept urmare, fiind umplut de lumină, Pomul Vieții este reînviat de ridicarea MAN.

119) Cu toate acestea, există o deosebire fundamentală în MA Hadaş, numită lumea Aţilut. Aceasta constă în faptul că, fiind Parţuf-ul care urmează lumii Nikudim, el afectează și rectifică toate vasele acesteia. Cu toate acestea, la Parţufim anteriori, fiecare Parţuf inferior nu putea influența Kelim din Guf ale celui superior, chiar dacă le-ar fi umplut cu lumina nivelului său.

Această schimbare în MA a avut loc întrucât puterea lui Malhut de restricţionare a luminii în lumea Nikudim a intervenit la vasele AHP din Zat. Acest lucru a dus la pierderea ecranului, expulzarea luminii, spargerea vaselor, moartea lor și căderea în BYA. La precedenţii Parţufim, în timpul expulzării luminii nu a existat nici o „alterare” a vaselor, care să fie legată exclusiv de slăbirea ecranului și de ridicarea sa la Roş-ul Parţuf-ului.

Totuși, aici, în lumea Nikudim, vasele devin alterate, iar existența lor depinde acum de lumea Aţilut, care are puterea de a le rectifica și a le ridica. Prin urmare, lumea Aţilut este considerată nouă și dăruitoare (Zachar) în ceea ce privește vasele lumii Nikudim (Nukva în ce priveşte aceasta); prin urmare, își schimbă numele din Nikudim (Aviut a lui MA) în BON, adică coboară sub MA Hadaş.

Lumea Nikudim a apărut pe Masah-ul de la Nikvey Eynaim (Bina de Hochma); lumea lui Aţilut a apărut pe Masah-ul de la Nikvey Eynaim de Meţah (Bina de Keter) din Roş de SAG. Lumea Nikudim trebuia să fie MA și AţilutBON, dar în urma spargerii vaselor, acestea îşi schimbă locurile: Aţilut devine MA, în timp ce vasele sparte ale lui Nikudim, pe care le atașează sieşi, devin BON.

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

error: Content is protected !!