LUMILE BRIA, YEŢIRA ŞI ASYIA

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

144) Trebuie să învățăm șapte lucruri fundamente interdependente despre lumile BYA:

 1. De unde vine locul celor trei lumi.
 2. Nivelul Parţufim ai lumilor BYA și poziția inițială a lumilor în momentul formării și separării lor de Nukva de Aţilut.
 3. Ascensiunile lumilor și pozițiile lor înaintea păcatului lui Adam HaRişon.
 4. Mochin pe care au primit-o lumile BYA și locul căderii lor după ce au fost sparte din cauza păcatului lui Adam HaRişon.
 5. Mochin, lumina stării de Gadlut a lui Ima de Aţilut primită de lumile BYA după ce au căzut sub Parsa lumii Aţilut.
 6. Semnificația părților din spate ale celor cinci Parţufim de Aţilut care au căzut sub Parsa în lumile BYA și au devenit pentru acestea precum Neşama de Neşama.
 7. Nivelul lui Malhut de Aţilut care a căzut în lumile BYA și joacă rolul lui Atik pentru Parţufim ai lumilor BYA.

Am învăţat că sursa tuturor lucrurilor, Creatorul, nu poate fi dobândit de noi. El a gândit să dăruiască încântare viitoarelor creații.  Lumina (gândul creației și al dăruirii) emană de la El și construiește un vas care va avea „dorinţa de a primi” încântare de la El.

Toate dorințele creaturii corespund gândului (lumina) care emană de la Creator. Dacă vasul va fi fost umplut cu lumină, ar fi atins stadiul perfecțiunii. Cu toate acestea, nu există decât o singură perfecțiune – Creatorul; astfel încât creatura trebuie să ajungă la nivelul Lui în mod independent.

În acest scop, creatura trebuie pusă în poziția Creatorului; ar trebui să înceapă să creeze ceva din nimic. Trebuie să-L facă pe Creator din sine însăşi. Acest lucru este obţinut prin urcarea nivelurilor. O astfel de activitate include mai multe cerințe:

 1. Dezvoltarea creației prin intermediul scării descendente a lumilor și a Parţufim.
 2. Aranjarea condițiilor necesare pentru creație, care este desprinsă în totalitate de Creator, astfel încât să poată urca „treptele-nivelurile” pregătite în prealabil.

Am învăţat despre formarea acestor trepte începând de sus: structura lumilor AK, Nikudim și apoi Aţilut. Dacă lumea Nikudim ar fi primit întreaga lumină, ar fi însemnat Gmar Tikun. Malhut din Lumea Ein Sof ar fi fost complet umplută de lumină (împlinirea Gândului Creației). Cu toate astea, după cum știm, acest lucru nu s-a întâmplat; vasele s-au spart și au căzut sub Parsa. Acum, lumea Aţilut trebuie să rectifice vasele sparte și să le ridice peste Parsa.

Aţilut este formată din cele cinci Partizufim, Atik, Arih Anpin, Aba ve Ima și ZON (ZA și Malhut). Malhut se ridică la Bina pentru a trece de la starea de Katnut la Gadlut și să primească o oportunitate de    a-și crea următoarea stare – lumea Briya.

Înainte de asta, Malhut era un punct; pentru crearea următoarei stări, trebuie să capete Aviut Bet. Prin urmare, se ridică la Bina și-şi sortează vasele. Înainte ca vasele să se spargă, ele erau doar de două tipuri: de dăruire și de primire. Ulterior, aceste două tipuri sunt completate cu încă două: vasele de primire care s-au amestecat cu vasele de dăruire și vasele de dăruire care s-au amestecat cu vasele de primire.

ZON de Aţilut sunt create de Kelim de GE, sortate din toate vasele sparte și din cele amestecate care au căzut sub Parsa. Toate vasele care au doar „dorința de a primi” sunt lăsate deoparte; acestea nu pot fi rectificate încă. Acestea constituie așa-numita Lev haEven (inima de piatră), care va fi rectificată numai după Gmar Tikun.

După aceea, rămân doar vasele de primire care amestecate cu vasele de dăruire și vasele de dăruire amestecate cu vasele de primire. Astfel, proprietățile Creatorului și ale creaturii au fost amestecate împreună.

Cum pot fi ele rectificate? Lumile BYA sunt create din vasele de dăruire care se găsesc în interiorul vaselor de primire (GE în interiorul AHP). Vasele de primire care se găsesc în interiorul vaselor de dăruire (AHP în interiorul GE) pot fi folosite prin ridicarea lor în lumea Aţilut.

Nimic nu poate exista sub Parsa; este locul vaselor egoiste foarte speciale. Cu toate acestea, când fragmentele vaselor altruiste se sparg și cad în ele, o anume formă a luminii spirituale, numită Ohr Tolada (lumina secundară), poate deja să strălucească acolo.

Acest lucru este necesar pentru ca sufletele aflate sub lumile BYA (sub Sium, sub barieră, în punctul lumii noastre) să se maturizeze suficient pentru a intra în lumea spirituală și pentru a primi acea proprietate fără de care nu pot exista. Ele traversează apoi bariera și trec la crearea unui ecran pentru transformarea proprietăților egoiste în unele altruiste.

Intrând în locul în care vasele de dăruire se găsesc în interiorul vaselor de recepție, sufletele pot comunica cu acestea. Ele primesc lumina de la fragmentele vaselor de dăruire (linia dreaptă), care primesc simultan dorințe suplimentare din fragmentele vaselor de primire (linia stângă), în lumile BYA, urcând sistematic de la un nivel la altul.

În general, toate lumile sunt construite în concordanţă cu o schemă. Diferența rezultă din faptul că, cu cât este lumea mai mică, cu atât ascunde ea mai mult lumina Creatorului. Egoismul se află în inima naturii. Dacă primește un ecran, este rectificat și dobândește proprietăți altruiste. Există vase sparte care pot fi rectificate în timpul celor 6.000 de ani (nivelurile lumilor BYA, câte 2.000 în fiecare lume).

Vasele nerectificate pe parcursul celor 6.000 de ani se numesc Klipot. Acestea pot fi rectificate numai după venirea lui Maşiah. Sufletul ascendent conține tot felul de vase: cele care pot fi rectificate și Klipot. În timpul ascensiunii, este important ca vasele să fie sortate corect pentru a izola Klipot și a le ignora , folosind doar restul vaselor. Aceasta se numește munca pe trei linii.

Întreaga cale a ascensiunii este acoperită de întuneric. Fiecare nivel consecutiv poate fi simțit numai când lumina Hochma intră în vasele rectificate. Se poate avansa numai prin trecerea alternativ de la linia de pe dreapta la cea de pe stângă. Creația nu a fost făcută doar pentru a primi, așa cum a fost cazul lui Malhut a Lumii Ein Sof.

Prin urmare, starea omului este suspendată între pământ (egoism) și cer (altruism). La fiecare nivel, trebuie să trecem prin toate stările de la Katnut la Gadlut. După ce a urcat la un anumit nivel, omul crede că a obținut totul. Apoi primește dorințe suplimentare și își reia ascensiunea, fără să știe dinainte ce-l așteaptă.

145) Prima definiție: așa cum s-a arătat mai sus, ca urmare a faptului că Malhut s-a ridicat la Bina (Tiferet) a lui Nekudot de SAG, cele două treimi din Tiferet, Neţah, Hod, Yesod și Malhut din acest Parţuf au căzut sub Parsa, și au format acolo locul pentru lumile BYA. Cele două treimi inferioare ale lui Tiferet au devenit locul lumii Briya iar trei Sfirot, Neţah, Hod și Yesod, au devenit locul lumii Yeţira, Malhut devenind locul lumii Asiya.

Prin urmare, locul lumilor BYA sunt vasele lui Nekudot de SAG, mai precis, ele sunt de fapt Kelim ale lumii AK care se supun legilor primei restricționări – TA.

Fiecare Parţuf consecutiv îl îmbracă pe cel anterior, care după aceea se găseşte în interiorul acestuia. Un loc înseamnă o dorință. Cu cât este mai mare dorința, cu atât mai mare este locul. Așa a fost înainte de TA. După TA, locul este determinat nu de mărimea dorinței, ci de puterea ecranului. Vasul poate primi lumina numai în funcție de dimensiunea ecranului și nu de dorință, întrucât de obicei există în Parţuf dorințe pe care ecranul nu le poate afecta. Ar trebui să remarcăm că lumile BYA au fost create de Malhut de Aţilut, astfel încât ele constituie de fapt AHP de Malhut din lumea Aţilut sau Aţilut ca un tot. Lumile BYA au coborât la „locul BYA” pre-existent, care, așa cum am spus mai înainte, a fost format de vasele Nekudot de SAG. Pe măsură ce vasele s-au spart, Kelim de dăruire (GE) din ZON au căzut, de asemenea, în „locul lumilor BYA „.

După crearea lumilor BYA, încă un Parţuf a fost generat în interiorul lor. Numele lui este Adam HaRişon. Pe măsură ce lumile au început să se înalțe, Adam s-a ridicat împreună cu ele. Aceste ascensiuni au continuat până când „a comis un păcat”. Locurile lumilor BYA, adică Nekudot de SAG, s-au ridicat împreună cu lumile. După păcatul și căderea lui Adam, lumile BYA și locul lor au coborât. Deci, locul lor (Nekudot de SAG care formează un fel de cadru al lumilor BYA) nu urcă, dar rămâne în mod constant sub Parsa. Lumile BYA se ridică împreună cu sufletele care trăiesc în ele.

146) A doua definiție: nivelul de atingere al Parţufim ai lumilor BYA și poziția lor în momentul apariției și nașterii din Beten de Nukva al lumii Aţilut. Malhut de Aţilut creează lumile BYA. Apoi, ZA de Aţilut a ajuns la nivelul Haya (Hochma) a lui Aba, iar Nukva a atins nivelul Neşama al lui Ima. După cum ştim deja, ZON primește Mochin de la Aba ve Ima numai prin înălţarea lor și îmbrăcarea Parţuf-ului superior. ZA îmbracă Parţuf-ul Aba al lumii Aţilut, numit Aba ve Ima superior, iar Malhut îmbracă Ima al lumii Aţilut, numit YEŞSUT. Fiind în această stare, Malhut de Aţilut alege vasele potrivite, încă nerectificate și creează din ele lumea Briya cu cei cinci Parţufim.

Știm că un Parţuf este generat de ecranul precedentului, care se ridică la Peh de Roş și face un Zivug acolo. Deci a fost în lumea AK. Cu toate acestea, în lumile BYA, Parţufim sunt generaţi din Beten, „abdomenul” Parţuf-ului anterior.

În cele patru Bhinot de Ohr Yaşar, vedem că Şoreş creează Bhina Alef, care dorește să primească lumina. Apoi Bhina Bet se naşte din Bhina Alef și refuză să primească lumina. După aceasta, se naște o „dorință de a primi”  partial lumina; această Bhina este numită ZA. O astfel de dorință se naște, însă, în partea inferioară a lui Bina, anume în Zat de Bina, care vrea să primească de dragul Creatorului. Doar partea inferioară a lui Bina este legată de creații; partea sa superioară nu dorește să primească nimic.

Malhut se ridică la Zat de Bina. Numai această parte din Bina dă naștere următorului Parţuf din a sa Peh (dacă privim Zat de Bina ca un Parţuf independent, acesta va fi poziționat de la Tabur de Bina, în jos; un alt Parţuf independent al combinaţiei BinaGAR de Bina va fi deasupra Tabur-ului). Astfel, Peh de Zat este la nivelul lui Beten al   Parţuf­-ului comun Bina.

147) Întrucât Malhut se află în locul lui Ima (Bina), ea ajunge la nivelul lui Ima. Prin urmare, lumea Briya, creată de Beten al lui Malhut (Nukva), se găseşte la un nivel inferior lui Ima și, prin urmare, la un nivel inferior lui Nukva, care s-a ridicat la Ima și a atins nivelul acestuia. Astfel, în momentul nașterii, lumea Briya se află la nivelul ZA de Aţilut.

148) Lumea Yeţira a fost creată într-un mod similar. A fost născută după lumea Briya, la nivelul lui Nukva (Malhut) de Aţilut, care urmează ZA. Cu toate acestea, doar patru din cele zece Sfirot ale lumii Yeţira sunt la locul lui Nukva de Aţilut. În relaţie cu ZA de Aţilut, Nukva are două stări. Este într-o relaţie Panim be Panim cu ZA, atunci când se află la acelaşi nivel cu aceasta și o îmbracă. Ambele au 10 Sfirot în această stare.

Când Nukva se află în relaţie de Achor be Achor cu ZA, are doar primele patru Sfirot îmbrăcate pe cele 4 Sfirot înferioare ale lui ZA. Cele șase Sfirot superioare din Nukva coboară cu un nivel, adică sub Parsa, și iau locul primelor 6 Sfirot ale lumii Briya. De aceea, atunci când Nukva este în Panim be Panim cu ZA, lumea Yeţira este în întregime în locul lui Nukva, adică în lumea Aţilut, peste Parsa.

În Achor be Achor, când Nukva (Malhut) de Aţilut are doar patru Sfirot peste Parsa, lumea Yeţira are de asemenea numai 4 Sfirot superioare peste Parsa. Celelalte Sfirot ale lumii Yeţira sunt la nivelul primelor șase Sfirot ale lumii Briya.

Locul în sine constituie vasele TA. Malhut a Lumii Ein Sof, Galgalta, îmbrăcată cu toate Parţufim; lumea Aţilut și lumile BYA, ca atare, umplu locul, care nu se schimbă niciodată. Toate urcările și coborârile sunt măsurate în funcție de loc. Dacă locurile nu ar fi fost constante, nu am fi putut constata mișcarea, definită prin schimbarea unei entităţi în raport cu alta.

După cum am spus, ar trebui să facem diferența între lumile BYA și locurile lor. Locul BYA a fost format de vasele Nekudot de SAG și se află sub Parsa. Două treimi din Tiferet constituie locul lumii Briya. Neţah, Hod și Yesod alcătuiesc locul lumii Yeţira. Malhut este locul lui Asiya. În ceea ce privește lumile, Briya se află în locul lui ZA de Aţilut la momentul nașterii sale, adică la acelaşi nivel cu aceasta. Lumea  Yeţira este fie la nivelul lui Nukva de Aţilut (în Panim be Panim), sau  are numai 4 Sfirot la acest nivel, în timp ce cele 6 Sfirot inferioare se află sub Parsa, în locul celor șase Sfirot superioareale lumii Briya.

Cea mai mică a zecea parte a oricărui Parţuf se numește Malhut. După TB și până la Rectificarea Finală, utilizarea sa este interzisă. Prin urmare, are loc o circumcizie; această Sfira este îndepărtată și un Zivug este făcut pe Ateret haYesod.

Fiecare membru al grupului nostru donează a zecea parte din venitul său care nu poate fi folosită până la Gmar Tikun. Doar cele nouă părți rectificate pot fi utilizate. Acest lucru se face în concordanţă cu lumile spirituale.

149) Lumea Asiya rectificată cu ajutorul lumii Yeţira este definită ca fiind nivelul luat de lumea Briya în ziua de azi. Este aşa întrucât în trecut lumea Yeţira era la nivelul lui Nukva de Aţilut. De aceea, nivelul de dedesubt se referă la lumea Asiya – Briya de astăzi. Cu toate acestea, numai primele patru Sfirot ale lumii Yeţira au fost la nivelul Nukva de Aţilut, în timp ce cele șase Sfirot inferioare erau la nivelul lumii Briya. Prin urmare, primele patru Sfirot ale lumii Asiya se află la nivelul celor 4 Sfirot inferioare ale lumii Briya, iar primele șase Sfirot ale lumii Asiya sunt în locul celor șase Sfirot superioare din locația actuală a lumii Yeţira.

Astfel, cele patru Sfirot de Neţah, Hod, Yesod și Malhut ale lumii Yeţira de astăzi și toate cele zece Sfirot din lumea Asiya actuală au încetat să fie asociate lui Keduşa” (sfințenie) și au trecut în categoria Klipot (dorințele nerectificate). Nivelul de la Hazeh al lumii Yeţira la Sium al lumii Asiya nu poate fi preluat decât de Klipot; lumile pure sunt situate deasupra Hazeh-ului lumii Yeţira de astăzi. Acum știm nivelurile luate de lumile BYA și locul acestora, create înainte de formarea în fapt a acestor lumi.

Deci, înainte de păcatul lui Adam HaRişon, în momentul creării lumilor BYA, lumile și Parţufim erau poziționate în felul următor:

 1. ZA de Aţilut se afla pe nivelul de astăzi al lui Arih Anpin (Aba, Hochma).
 2. Malhut (Nukva) de Aţilut se afla la nivelul Aba ve Ima (Bina).
 3. Lumea Briya se afla la nivelul ZA de Aţilut de astăzi.
 4. Cele patru Sfirot superioare ale lumii Yeţira se aflau la nivelul lui Malhut de Aţilut iar cele șase Sfirot inferioare – la nivelul celor șase Sfirot superioare ale lumii Briya de astăzi. Putem spune că locurile lui Malhut și ZA de Aţilut în starea de Gadlut (10 Sfirot în fiecare) nu sunt una sub cealaltă, ci la același nivel. Când Malhut se află în starea de Katnut, cele patru Sfirot superioare se află la nivelul celor patru Sfirot inferioare ale lui ZA, iar cele șase Sfirot inferioare sunt situate sub Parsa.
 5. Cele patru Sfirot superioare ale lumii Asiya se aflau la nivelul celor patru Sfirot inferioare ale lumii Briya; cele șase Sfirot inferioare au fost la nivelul lumii Yeţira de astăzi. Astfel, înainte, toate lumile constau din 14 Sfirot mai înalte decât sunt acum.

După spargerea vaselor, ecranul s-a ridicat la Roş de SAG cu toate Reşimot rămase de la spargerea de deasupra Parsa și cu toate fragmentele care căzuseră. Ecranul se află în Nikvey Eynaim de Keter ai Roş-ului de SAG. El începe să facă Zivugim pe Reşimot rămase în el după spargere. Întrucât spargerea vaselor a inclus întreaga Malhut a Lumii Ein Sof, rămăseseră Reşimot pe toate tipurile de vase sparte care căzuseră sub Parsa.

În primul rând, Masah-ul selectează cel mai bune Reşimot și face un Zivug pe acestea. În continuare sunt efectuate Zivugim pe restul de Reşimot în funcție de deteriorarea lor. Aceste Zivugim au dus la nașterea Parţufim unul după altul, de la cel mai bun la cel mai rău. Mai întâi se naște Atik, apoi Arih Anpin, Aba ve Ima, YEŞSUT, ZA și Nukva ai lumii Aţilut. Toate Reşimot din GE (vasele de dăruire) se termină aici.

În completarea vaselor care au doar o singură dorință – fie de a dărui, fie de a primi, apar vase care au ambele dorințe amestecate. Acum acestea pot fi sortate și pot crea Parţufim suplimentari. Malhut din Lumea Ein Sof  întreprinde această misiune.

Inițial, este doar un punct cu o singură Sfira, Keter. Apoi se ridică la ZA și primește acolo starea de Katnut. După aceasta, se ridică la Bina și crește pentru a se potrivi cu dimensiunea sa. Acum poate da naștere unor Parţufim mai înalţi. Fiind la nivelul lui Bina, face un Zivug pe Bet de Aviut și dă naștere lumii Briya, care trebuie să coboare un nivel sub cel al mamei sale, adică la nivelul ZA de Aţilut

Lumea Yeţira se naște dintr-un Zivug de Haka’a pe Gimel de Aviut și coboară sub ZA, adică la Nukva de Aţilut. Nukva nu este complet sub ZA, ci se îmbracă cu propriile patru Sfirot superioare, întrucât celelalte șase Sfirot inferioare se găsesc sub Parsa. Prin urmare, lumea Yeţira înlocuiește Nukva, iar cele patru Sfirot superioare acoperă cele patru Sfirot inferioare ale lui ZA, în timp ce cele șase Sfirot inferioare le îmbracă pe cele șase Sfirot inferioare ale lui Nukva, sub Parsa, adică se suprapun cu cele șase Sfirot ale locului lumii Briya în locația sa actuală.

Dacă un Parţuf urcă sau coboară de la anumit nivel, înseamnă că Parţuf-ul respectivpreia proprietățile nivelului pe care se află în prezent.

Chiar și în lumea noastră, dacă o persoană simte dorința de a face ceva bun, se presupune că-şi îmbunătățeşte proprietățile și se înalţă spiritual. „Eu Urc” înseamnă că proprietățile mele nu corespund nivelului la care mă aflam anterior, ci ajung la un nivel superior pe care îl imbrac, ca să spunem așa.

Acum, începem să studiem modul în care toţi Parţufim ai lumii Aţilut îmbracă, unul după celălalt, Parţufim corespunzători ai lumii Adam Kadmon. Scara lumii spirituale este perpetuă; se poate deplasa în sus și în jos ca un tot în relaţie cu ceva. Nimic nu dispare în domeniul spiritual. Prin urmare, chiar în timp ce se mișcă, scara spirituală rămâne în locul ei.

150) Acum clarificăm cea de-a treia proprietate: înălțimea Parţufim ai lumilor BYA în timpul primirii luminii suplimentare Mochin după păcatul lui Adam HaRişon. Au fost două ascensiuni ale lumilor cu ajutorul luminii suplimentare de Şabat. Prima ascensiune a avut loc la ceasul al cincilea în ajun (Erev) de Şabat, când s-a născut Adam HaRişon. Atunci a început să strălucească lumina suplimentară a  Şabatului, numită „Hey de Yom haŞişi”.

În acel moment, ZA a atins nivelul lui Yehida, s-a ridicat și l-a îmbrăcat pe Arih Anpin de Aţilut. Nukva a ajuns la nivelul lui Haya, apoi s-a ridicat și a îmbrăcat pe Aba ve Ima de Aţilut. Briya s-a ridicat la YEŞSUT, iar Yeţira – la ZA; primele patru Sfirot de Asiya au urcat la locul lui Nukva de Aţilut. Cele șase Sfirot inferioare ale lumii Asiya s-au ridicat la cele șase Sfirot superioare ale lumii Briya.

Cea de-a doua ascensiune a lumilor a avut în ajun (Erev) de Şabat când, cu ajutorul luminii suplimentare de Şabat, cele șase Sfirot inferioare ale lumii Asiya s-au ridicat la locul lui Nukva de Aţilut. Astfel, ambele lumi, Yeţira și Asiya, s-au ridicat peste Parsa și și-au găsit locul în ZON al lumii Aţilut, în starea Panim de Panim.

Lumile BYA s-au născut înaintea lui Adam HaRişon. Apoi a apărut Parţuf-ul Adam HaRişon. Acesta s-a născut din Malhut de Aţilut, care se înălțase la Bina. Care este diferența dintre nașterea lui Adam HaRişon și cea a lumilor BYA?

Lumile BYA sunt create din vasele GE, care au căzut la AHP ale lui ZON de Nikudim. Adam HaRişon este o construcție complet nouă care derivă din însuşi Gândul Creației. Când s-au încheiat cele 4 faze ale Luminii Directe și a apărut Malhut a Lumii Ein Sof, ea a început să primească lumina care a revelat treptat aspectele sale anterioare, Gimel, Bet, Alef și Şoreş, care i-au dat naștere.

Malhut nu poate depăși propriile limite, dar descoperă fazele anterioare datorită profundei dobândiri a luminii care o umple. Malhut începe treptat să construiască din punctul inițial încă nouă Sfirot (proprietățile luminii) și le dobândeşte puțin câte puțin. A zecea parte este însăşi Malhut

Ea face un Ţimţum pe această a zecea parte (pe sine) și dorește să devină similară cu cele nouă SfirotParţufim. Nu toate lumile și Parţufim sunt Malhut însăşi. Ele sunt doar încercările acesteia de a copia lumina, simple entităţi fără viață. Punctul central al creației – Malhut a Lumii Ein Sof, începe să lucreze după completarea tuturor lumilor și spargerea vaselor.

O combinație aparte între Malhut de Malhut (esența creației) și primele nouă Sfirot se numește Adam HaRişon. El este destinat să devină echivalent cu Creatorul.

În timpul TB, Malhut din Lumea Ein Sof s-a ridicat la Tiferet de Nekudot de SAG, separând vasele de primire de vasele de dăruire. A rămas acolo încă de atunci.

Malhut de Aţilut, care se află de asemenea la nivelul Parsa, este reprezentantul său direct. Apoi, Malhut de Aţilut se ridică la Bina și face un Zivug de Haka’a numai pe vasele GE; nu funcționează cu AHP.

Parţuf-ul creat, care are până acum doar vasele GE, se numește Adam HaRişon. Participarea directă a lui Malhut a Lumii Ein Sof la crearea lui AdamHaRişon îl face să fie cel mai important Parţuf. De fapt, el este adevărata Creație. Diferența dintre Parţuf-ul Adam HaRişon și toate celelalte entităţi spirituale este enormă.

Deoarece s-a născut și din Malhut a lumii Aţilut, care a dat naștere lumilor BYA, Adam HaRişon se află în aceste lumi. Capul său începe sub Malhut din Bina, în locul ZA de Aţilut. Gâtul său corespunde cu cele patru Sfirot superioare ale lui Malhut a lumii Aţilut peste Parsa. Corpul, de la umeri până la Tabur, este sub Parsa, în locul primelor șase Sfirot ale lumii Briya sau în locul celor șase Sfirot inferioare ale lumii Yeţira sau în locul celor șase Sfirot inferioare ale lui Malhut de Aţilut.

Apoi, Parţuf-ul Adam se întinde de la Hazeh al lumii Briya până la sfârșitul acesteia; picioarele sale ating nivelul lui Hazeh al lumii Yeţira, unde lumea Asiya se termină în această stare aparte. Înălțimea Parţuf-ului Adam HaRişon este egală cu cea a lumilor BYA. Aceasta a fost starea lui Adam HaRişon în momentul nașterii sale.

S-a născut o structură cu totul nouă. Dacă anterior a fost creat doar cadrul pentru rectificarea creaturii (numit punctul central sau Malhut a Lumii Ein Sof), acum poate fi rectificat complet. Sufletul comun al lui Adam trebuie să fie sfărâmat în fragmente în care vor intra mai târziu dorințele altruiste. Spargerea lui Adam HaRişon a fost asemănătoare cu spargerea vaselor (Kelim) lumii Nikudim. Vasele de dăruire vor intra în punctul central. Acest lucru nu putea fi realizat înainte.

Acum, să vedem cum a avut loc spargerea Parţuf-ului Adam HaRişon, care se află în interiorul lumilor BYA și care poate urca și coborî numai împreună cu acestea.

Adam HaRişon, cu vasele sale de dăruire, a întreprins tot felul de acțiuni diferite, dar a realizat apoi că cea mai importantă acțiune de dragul Creatorului se poate face numai prin primirea luminii lui Hochma. Trebuie să aibă vasele de primire, care îi lipsesc sau, mai degrabă, nu au fost încă rectificate. Intențiile sale erau destul de clare.

De aceea, începe să-şi atașeze vasele de primire, pentru ca apoi acestea să se spargă (așa cum au făcut-o anterior în lumea Nikudim) în interiorul Guf-ului, atât vasele GE cât și vasele AHP. După spargere, scântei altruiste penetrează vasele de primire. Din acest moment, începe munca cu fiecare fragment al sufletului lui Adam (simţindu-se separate unele de celelalte).

Toate acestea corespund celor ce trebuie făcute de către toţi din această lume. Când sufletul lui Adam s-a spart, pe lângă prăbușirea vaselor de la nivelul lumii Aţilut, s-a format un întreg sistem de lumi impure: Aţilut, Briya, Yeţira și Asiya de Tuma, care corespund celor patru lumi pure. Suflete omeneşti există între aceste două sisteme.

Starea noastră actuală este o consecință a spargerii sufletului lui Adam HaRişon. Suntem o construcție constând dintr-un trup biologic saturat de dorințe egoiste. Așa cum am menționat, scânteile altruiste, numite „Ner Dakik” (lumânărică), au căzut în interiorul acestor dorințe. Dacă Ner Dakik se manifestă într-o dorință altruistă, omul începe să tânjească după ceva incert, încercând să-şi satisfacă această dorință.

Dar nu există nimic în lumea noastră care să poată completa această dorință – toate plăcerile acestei lumi sunt egoiste. Omul s-ar învârti în loc căutând, până când va găsi o sursă care ar putea (sau așa i se pare) să umple cumva golul sau o va face în viitor. Dacă este vorba de un grup de studenţi condus de un Învăţător-Cabalist, atunci un astfel de om va începe treptat să-și transforme vasele sale egoiste în unele altruiste, dobândindu-L în ele pe Creator.

Cum are loc această rectificare? Există 320 de scântei în fiecare ființă umană. Omul trebuie să facă exact ceea ce s-a întâmplat în lumea  Aţilut, și anume să sorteze cele 288 de scântei și să le izoleze de Lev haEven (cele 32 scântei egoiste), de punctul său central (esența, natura egoistă) și să spună că încetează să lucreze cu acestea pentru a le face  asemănătoare cu dorinţele altruiste.

Omul ar trebui să o facă în mod conștient, fără să-şi irosească deloc eforturile, depășind formidabila rezistență a propriului său egoism. Această muncă formează vase pe care omul nu le-a avut înainte. Drept urmare, îi permit să lucreze cu cele nouă Sfirot altruiste, Lev haEven rămânând inactive. După ce sortează toate dorințele altruiste și restricționează cele 32 dorințe egoiste, omul atinge Gmar Tikun. Luptându-se împotriva egoismului său, el a preferat să devină echivalent cu Creatorul.

După aceea, Lumina Superioară coboară de Sus și rectifică Lev haEven în așa fel încât să poată fi acum folosite pentru a primi Ohr Hochma de dragul Creatorului. Într-un anume fel, lumina AB-SAG afectează acest punct și îl rectifică. O astfel de rectificare se numește sosirea lui Maşiah; Malhut a Lumii Ein Sof se unește complet cu Creatorul, adică dobândeşte a treia și ultima sa stare. Este de remarcat faptul că prima stare este Malhut a Lumii Ein Sof , înainte de Ţimţum Alef. Cea de-a doua stare este formarea descendentă a lumilor și rectificarea creaturii prin ascensiune treptată.

Lumina suplimentară pentru ascensiunea lui Adam HaRişon este numită „Hey de Yom haŞişi„, adică al cincilea ceas a celei de-a 6-a zi. Adam HaRişon ajunge la acest nivel împreună cu lumile BYA. Aceasta este prima ascensiune (cele 10 Sfirot a unei lumi) în ajun de Şabat. Dacă înainte de această urcare picioarele lui Adam HaRişon și lumea Asiya se aflau la nivelul Hazeh-ului lumii Yeţira, atunci după aceea, ele urcă la Hazeh-ul lumii Briya.

Lumea Aţilut are multe stări. Trebuie să fim foarte atenți în timp ce studiem lumea Aţilut – în concordanţă cu schimbările din senzațiile omului în procesul rectificării sale. Toate numele din Tora au rădăcini definite în lumea Aţilut – sursa a tot ceea ce există.

Aceasta include controlul general și individual, reîncarnările sufletului, ascensiunile și coborârile, etc. Dacă omul studiază corect materialul, el revine de fiecare dată când începe să învețe despre lumea Aţilut, realizând că îl depăşeşte. Acest lucru se întâmplă de mai multe ori, timp de câțiva ani, până când omul începe să stabilească contactul cu acest sistem enorm, atunci când se manifestă o anumită legătură cu lumea Aţilut.

Dorințele cele mai pure se ridică în timpul primei ascensiuni, în timp ce cea mai întunecată și cea mai egoistă se scufundă, formând o diviziune între dorințele rectificate și cele nerectificate atât în ​​om cât și în lume. Golul care se formează între ele se numește „Tehum Şabat„. În lumea noastră, este simbolizat de distanța la care un om se poate îndepărta de zidurile orașului, fără a încălca legile Şabat-ului.

Omul nu are voie să părăsească „domeniul Celui Unic” pentru „domeniul celor mulţi”. „Domeniul Celui Unic” („Reşut haYahid„) este o stare în care toate gândurile, dorințele și rugăciunile omului sunt îndreptate spre Creator, când omul Îl adevereşte întotdeauna şi percepe toate faptele Lui ca fiind cele ale „Celui Bun care Face Bine”(„Tov ve Meitiv„). Asemenea dorințe sunt complet rectificate și sunt în lumea Aţilut.

La fel de bine, omul are și dorințele care nu au fost rectificate încă. El se află încă în îndoială: creatorul stăpânește peste tot sau nu și, dacă o face, regula lui este bună sau rea? Poate că societatea, șeful, soția sau copiii sunt de vină în toate problemele sale. Aceste diverse aspirații și gânduri ale omului sunt numite „domeniul celor mulţi” („Reşut haRabim„). Aceste dorințe sunt sub Hazeh-ul lumii Yeţira, până la Sium. În total, ele constituie 14 Sfirot și sunt numite Mador haKlipot.  

Dupa ce se ridică Şabat­-ul, secţiunea de la Parsa a lumii Aţilut până la Mador haKlipot este un spaţiu gol format din 16 Sfirot. Acestea sunt, la rândul lor, împărțite în două părți: prima parte este formată din cele șase Sfirot superioare ale lumii Briya, iar a doua parte sunt cele zece Sfirot de la Hazeh-ul lumii Briya la Hazeh-ul lumii Yeţira. Primele șase Sfirot ale lumii Briya sunt numite „Iburo şel Yr” („concepția unui oraș”). Acest lucru poate fi comparat cu o femeie însărcinată a cărei burtă îi aparține ei, dar care în același timp îi iese în afară pentru că în interior există un corp străin. Pe de o parte, îi aparţine în continuare ei dar, pe de altă parte, poate fi considerată o entitate separată.

O astfel de stare este numită Ibur: încă legată de cel superior, dar în acelaşi timp și de o nouă creatură.

Lumea Aţilut, domeniul Creatorului, se numește „un oraș”. În gândurile sale, omul poate ieși din limitele orașului (deși nu mai departe decât Hazeh-ul lumii Briya) fără să comită o încălcare. Această secțiune suplimentară („Iburo şel yr„) este de 70 Amah (Amah este egal cu distanța de la încheietura mâinii la cot), adică șapte Sfirot: HaBaD HaGaT de la Hazeh. Aceasta se raportează încă la oraș, deși este în afara zidurilor sale.

La sfârșitul celor 70 Amah de la Hazeh-ul lumii Yeţira la Hazeh-ul lumii Briya, se întinde o zonă suplimentară de 2.000 Amah. Acestea sunt 10 Sfirot numite „Tehum Şabat„. Omul poate intra în aceste 2.000 Amah fără a-și încălca unitatea cu Creatorul, numită Şabat, pentru că nu există dorințe impure în acest domeniu. Aceasta este puterea iluminării Şabat-ului; permite omului, care este în lumea Aţilut, să coboare la acel nivel fără să-și piardă legătura cu Creatorul. Astfel, cele 16 Sfirot superioare ale lumilor BYA sunt încă vasele de dăruire; prin urmare, omul poate fi în ele fără să părăsească limitele lumii Aţilut.

Am examinat cele două ascensiuni ale lumilor BYA și Adam HaRişon către Aţilut (mai întâi, 6 Sfirot, apoi încă 10) care au avut loc în ajun de Şabat. Șaisprezece Sfirot goale sunt în această stare sub lumea Aţilut până la Hazeh-ul lumii Yeţira. Ele sunt încă considerate drept vase de dăruire; prin urmare, proprietățile lor sunt foarte apropiate de cele ale lumii Aţilut.

După cum s-a afirmat mai sus, lumile BYA au fost create din vasele sparte ale lumii Nikudim, care au căzut sub Parsa și s-au amestecat. Asta a creat următoarele patru tipuri: vasele de dăruire, vasele de primire, vasele de primire amestecate cu vase de dăruire și vasele de dăruire amestecate cu vase de recepție. În primul rând, Parţuf-ul SAG selectează vasele de dăruire din toate fragmentele sparte. Acestea formează lumea Aţilut, care constă exclusiv din vasele GE, care, chiar înainte de spargere, se aflau în lumea Nikudim ca GE de ZON. ZON de Aţilut corespunde lui ZON de Nikudim.

Trei tipuri de vase rămân neutilizate:

 1. Vasele de primire egoiste. SAG le sortează, le pune deoparte și nu lucrează cu ele. Aceasta este Lev haEven; nici o intenție altruistă nu o poate rectifica până la Gmar Tikun.
 2. Vasele de dăruire care au căzut în vasele de primire și nu pot fi separate de ele. Acestea sunt lumile BYA, care seamănă cu o fâşie îngustă altruistă, lucidă, într-o masă de dorințe egoiste.
 3. Vasele de primire incluse în vasele de dăruire. Ele sunt numite „AHP de Aliyah” ale lumii Aţilut. Cu ajutorul lor, Ohr Hochma poate fi primită pe lângă Ohr Hasadim în Aţilut, permițându-i astfel să capete starea de Gadlut. Astfel, am învăţat ce poate fi primit din toate cele patru tipuri de vase sparte ale lui ZON de Nikudim.

Întrucât sufletul lui Adam se sparge, se formează încă patru tipuri de vase sparte. Acestea nu mai sunt în lumile BYA, ci cad în lumea noastră sub Sium de Galgalta. Toate aceste spargeri conduc la faptul că există rădăcini ale dorințelor altruiste (AHP de Elion) înăuntrul vaselor GE de Tachton (Parţuf-ul inferior). Astfel, devine posibilă rectificarea vaselor. 

Acum, dacă omul începe să studieze într-un grup propriu, îndrumat de un Învățător adevărat, el atrage influența Luminii Înconjurătoare (Ohr Makif), care purifică treptat fragmentele de vase GE din interiorul vaselor sale egoiste. Înăuntrul său, omul își construiește propria lume Aţilut cu ajutorul vaselor rectificate din GE. Pe fiecare nivel, nu se lucrează cu Lev haEven.

Prin urmare, rezultă că omul reflectă tot ceea ce se întâmplă în afara lui, adică lumile AK și BYA. Când își rectifică vasele, omul primește lumina lumilor AK şi ABYA. După finalizarea rectificării sale, el devine egal cu distanța dintre punctul central al lumii noastre și Lumea Ein Sof, adică se potrivește cu dimensiunea lui Galgalta și toate fragmentele rectificate (toate sufletele umane) o umplu cu lumină în întregime pe Malhut a Lumii Ein Sof.

151) Acum să clarificăm a patra proprietate – nivelul lui Mochin în lumile BYA și locul căderii acestor lumi după păcatul lui Adam HaRişon. Se știe că, datorită pagubelor cauzate de păcatul lui Adam, Mochin a dispărut complet din aceste lumi, adică toată lumina suplimentară pe care lumile au primit-o în timpul celor două ascensiuni în ajun de Şabat.

De altfel, ZON de Aţilut a revenit la starea de VAK și Nekuda.

Acest lucru înseamnă că acum, referitor la vase, ZA are din nou numai cele șase Sfirot superioare, HaBaD HaGaT, umplute cu cele șase lumini „inferioare”, HaGaT NHY (relația inversă între lumini și vase ). Acum Malhut de Aţilut are doar o singură SfiraKeter cu Ohr Nefeş sub Parsa.

Lumile BYA sunt acum umplute numai cu lumina pe care au     avut-o in timpul naşterii lor. Ele sunt în stare de VAK (ZA). Mai mult, au căzut sub Parsa la locul lumilor BYA, pregătit pentru ele după TB. Acum, ultimele 4 Sfirot al lumii Yeţira și toate cele zece Sfirot ale lumii Asiya sunt în locul celor 14 Sfirot din Mador haKlipot.

152) Cea de-a cincea proprietate a lumilor BYA constă în faptul că, în timpul căderii, au primit Mochin de Ima. Când lumile BYA au părăsit Aţilut și au căzut sub Parsa, au fost la nivel de VAK. Apoi, YEŞSUT de Aţilut a îmbrăcat ZON de Aţilut, a făcut un Zivug pe Reşimo de Hitlabşut în ZON și a transmis lumina Neşama în lumile BYA. Astfel, lumea Briya a primit de la ele 10 Sfirot complete la nivelul lui Bina, lumea Yeţira – VAK de Bina iar lumea Asiya a primit numai Bhina Achor be Achor, adică un punct al lui Malhut de Bina.

153) Cea de-a șasea proprietate o constituie nivelul lui Neşama de Neşama (Haya) atins de lumile BYA din cele cinci Parţufim de Achoraim din lumea Aţilut. Întâmplător, în timpul scăderii lunare (Miut hayareach), adică Malhut a lumii Aţilut, nouă din Sfirot inferioare care formează „Parţuf-ul de Achor de Nukva” au căzut sub Parsa și au îmbrăcat Parţufim BYA, care au inclus trei etape: Ibur, Yenika și Mochin. Bhinat Mochin (starea de adult) a căzut în lumea Briya, Bhina Yenika a căzut în lumea Yeţira, iar Bhina Ibur a căzut în lumea Asiya. Astfel, toate cele trei lumi BYA au primit Bhina Neşama de Neşama.

ZA construiește Malhut și îi dă toată puterea. Ultima stare, finală,  vine atunci când ZA și Malhut devin egale și stabilesc între ele un contact deplin. Atunci, Malhut primește de la ZA fără reținere, în același timp fiind încântată să-i dăruiască încântare.

Această stare finală se numește Zivug de ZON Panim de Panim. Malhut a dorit să o realizeze încă din a patra zi a creației. Dorind să primească lumina de la Bina, Malhut s-a ridicat la ZA, dar a descoperit că vasele sale (ale lui Malhut) sunt defecte; prin urmare, în loc de lumină, a primit întuneric total.

Întunericul este Ohr Hochma care nu este îmbrăcată în Ohr Hasadim. Prin urmare, Malhut începe să se plângă că cei doi Parţufim nu pot primi lumina din aceeași sursă. ZA are atât Ohr Hasadim, cât și Ohr Hochma. Malhut, însă, nu are Ohr Hasadim; trebuie să-și rectifice propriile vase, propriile intenții.

Singura cale de ieșire din această stare este să se contracte       într-un punct (o Sfira), să-și asume dimensiunea naturală și să înceapă treptat rectificarea propriilor vase, adică să obțină un ecran. Diminuarea lui Malhut este numită Kitrug haYareach, adică plângerea Lunii (a lui Malhut) referitor la faptul că nu poate să strălucească precum Soarele (ZA). Trebuie să se transforme într-un punct și apoi să înceapă să crească sistematic, până când va ajunge la starea finală. Totuși, nu va putea să strălucească precum Soarele întrucât, în orice caz, Malhut va primi lumina de la ZA.

154) Cea de-a șaptea proprietate este Sfira Keter a lui Nukva din lumea Aţilut, absolut imposibil de atins de lumile BYA, dar care emană asupra lor iluminarea slabă a lui Ohr Yehida. După cum s-a dovedit, în timpul scăderii lunare, Bhinot Ibur, Yenika și Mochin din partea din spate a lui Nukva din lumea Aţilut au căzut sub Parsa și au îmbrăcat lumile BYA. NHY sunt numite Ibur, HaGaT – Yenika iar HaBaD – Mochin.

Achoraim ale lui Keter de Nukva se transformă, însă, în Atik în raport cu Parţufim din lumile BYA și sunt de neatins. Lumina ce străluceşte în BYA este doar o iluminare slabă, în comparație cu ceea ce a fost înainte de „cădere” (păcat). Lumile primesc Ohr Nefeş din Ibur, Ohr Ruah – de la Yenika și Ohr Neşama – de la Mochin de Ima. Neşama de Neşama (Ohr Haya) este primită de la cele nouă Sfirot inferioare din Nukva iar Bhinat Yehida – de la Achoraim ale lui Keter din Nukva a lumii Aţilut (punctul lui Malhut din Aţilut).

Am menționat deja că, în a patra zi a creației, a avut loc o așa numită scădere lunară. Malhut de Aţilut dorește să fie ca ZA de Aţilut, așa că se ridică la Bina, dar nu poate primi aceeași lumină ca ZA, pentru că nici nu are intenția de a primi de dragul Creatorului, nici ecranul pentru a rezista dorințelor egoiste.

Numai după primirea lui Ohr Hasadim, care va îmbrăca Ohr Hochma și o va lua înăuntru, va putea să dobândească proprietățile lui ZA. Prin urmare, Bina refuză să primească Ohr Hochma. În locul lui Ohr Hochma, Malhut simțea întunericul. Acest lucru se întâmplă atunci când există dorințe fără intențiile corespunzătoare.

Există în lumea noastră, nu simțim nici întuneric, nici lumină. Nu putem simți starea preliminară a întunericului datorită lipsei dorinței necesare de a primi plăcere, chiar pentru noi înşine. Când uriaşa dorință dobândită pentru încântare spirituală devine         într-atât de mistuitoare precum o mare dragoste, vom descoperi în noi înșine intenția de a primi lumina de dragul Creatorului.

Cum se poate face acest lucru? Bina o sfătuiește pe Malhut să se restrângă. Malhut se contractă într-un punct și începe treptat să capete un ecran pe parcursul celor trei etape Ibur, Yenika și Mochin.

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

error: Content is protected !!