RIDICAREA MAN ŞI GADLUT A LUMII NIKUDIM

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

79) Acum vom învăţa despre cele zece Sfirot în starea de Gadlut a lumii Nikudim care au apărut pe MAN din Reşimot ZON de AK de sub Tabur. Până acum, nu am vorbit despre ridicarea MAN. Am discutat despre înălțarea Masah-ului din Guf de la Tabur la Peh de Roş din partea superioară a Parţuf-ului și a unui Zivug de Haka’a în Roş, care a fost făcut pe Reşimot incluse în Masah, care a dus la formarea celor zece Sfirot din partea inferioară a Parţuf-ului. Acum, să vorbim despre lumina care a apărut de sub Tabur de AK în Roş de SAG, adică despre Reşimot ale ZON de Guf ale lumii AK, care se numesc „Mey Nukvin” (ridicarea apelor feminine) sau „Aliyat MAN”.

Aliyat MAN” este ridicarea dorinței, o cerere din partea entităţii spirituale inferioare către cea superioară pentru a face un Zivug de Haka’a. Malhut îi cere lui Bina (sufletul se întoarce spre Creator)     să-i umple golul, să-i rectifice proprietatea de primire, pentru a o face pe Malhut asemănătoare cu El, Creatorul, „dorința de a dărui”. Se numește “apele feminine”, întrucât este o cerere pentru lumina Hasadim, dorința altruistă.

Malhut a avut 10 Sfirot complet umplute cu lumina din Lumea Ein Sof. Dorind să fie precum Creatorul, ea a expulzat cele 10 Sfirot, adică nu a vrut să le simtă. Cu toate acestea, ele nu au încetat să existe din cauza asta. Malhut alege fie să simtă plăcere din ele, fie nu, însă natura ei rămâne neschimbată.

Dupa TA, în Malhut sunt create Roş-ul, Toh-ul şi Sof-ul; începe să calculeze cât de multă lumină poate primi de dragul Creatorului. Parţuf­-ul format este alcătuit din trei părți; fiecare parte conține zece Sfirot. Sof-ul a apărut întrucât Malhut a început să evalueze posibilitățile și a înțeles că nu toate coincid cu dorințele sale, anume că poate umple cu lumină doar 20% din dorințele de primire de dragul Creatorului. 80% din dorințe nu pot fi umplute, așa că Malhut le restricționează – face Sof-ul și îl lasă gol.

Va continua să fie așa până la Gmar Tikun, când toate cele 100% din dorințele de dragul Creatorului vor fi umplute cu lumina Lui. Apoi nu va mai fi nevoie de Roş sau de alte evaluări. Malhut va putea să primească întreaga lumină a Creatorului fără nici o testare preliminară a propriilor sale puteri. Nu vor mai rămâne dorințe nerectificate. Îngerul morții se va transforma în îngerul sfințeniei. Va rămâne numai Toh­-ul.

Cu toate acestea, în procesul de rectificare, calculele sunt esențiale. Restricționările pot fi cantitative (Galgalta, AB și SAG) atunci când lumina este primită (deși numai o anumită cantitate, în conformitate cu legile TA) în fiecare din cele zece Sfirot și calitative atunci când nu toate cele zece Sfirot sunt umplute cu lumină, ci numai unele dintre ele, în funcție de proprietățile lor.

O astfel de împărțire calitativă a avut loc după TB, starea în care sunt pline numai dorințele mici (de dăruire). Pe de altă parte, Katnut este starea în care nu se lucrează cu dorinţele mari. Luminile care umplu doar dorințele mici se numesc Nefeş și Ruah. În această stare, creația simte doar două Sfirot și jumătate din cele zece și nu lucrează cu restul. Dacă creatura câștigă puteri suplimentare și poate activa restul de Sfirot pentru a primi de dragul Creatorului, ea intră în starea de Gadlut.   

Acum examinăm, în conformitate cu legile TB, trecerea de la starea de Katnut la cea de Gadlut. În cursul avansării noastre de la un nivel la altul, cele două stări se vor suprapune una peste cealaltă. De îndată ce pătrundem în realitatea spirituală, urcăm primul ei nivel, trecem treptat de la Katnut la Gadlut. Atunci AHP de la nivelul superior ne vor coborî instantaneu la starea de Katnut, care aparţine deja nivelului superior la care va trebui să dobândim din nou starea de Gadlut pentru a coborî în Katnut a unui nou nivel, și așa mai departe.

Toate cele 6.000 de niveluri descendente sunt construite astfel încât AHP al nivelului superior se află în interiorul GE al celui inferior și îl îmbracă pe acesta. Prin urmare, toate nivelurile se înşiruie unul după altul formând o scară (Sulam) de la cel mai de jos punct al creației până la perfecțiunea ei – Creatorul. Datorită acestei legături strânse între AHP și GE, fiecare suflet poate urca ascendent nivel după nivel până la Rectificarea Finală. O astfel de avansare poate fi comparată aproximativ cu peristaltismul intestinului, când se împing înainte alimentele digerate prin contractarea mușchilor.

Orice nivel superior este considerat interior în relaţie cu cel inferior, întrucât este mai aproape de Creator; are un ecran mai puternic și dorințe mai mari sub ecran. Prin urmare, nivelurile devin mai largi pe măsură ce coboară, ceea ce seamănă cu o piramidă.

80) Ar trebui să se ştie că ZA și Bina din cele 10 Sfirot ale Luminii Directe (Ohr Yaşar) (adică, înainte de Malhut a lumii Ein Sof) sunt sursa ridicării MAN. Așa s-a întâmplat cu ele: Bina, care este Ohr Hasadim și Bhina Bet, a dat naștere lui Tiferet (sau ZA, Bhina Gimel) și s-a reunit cu Bhinat Hochma pentru a cere ca Ohr Hochma să treacă la ZA, care este alcătuit din Ohr Hasadim și o iluminare a Luminii Hochma.

În acest fel, a fost stabilit contactul dintre ZA și Bina. De fiecare dată când Reşimot din ZA se ridică la Bina, aceasta din urmă se îmbină cu Hochma și atrage o mică cantitate de Ohr Hochma pentru ZA. O astfel de ridicare a lui ZA la Bina și legătura lui Bina cu Hochma este numită ridicarea MAN. Fără această acțiune, Bina însăși nu are nevoie de Ohr Hochma. Esența sa este Ohr Hasadim și este întotdeauna în poziția Achor be Achor (spate-la-spate) cu Hochma. Numai solicitarea ZA îi cere lui Bina să primească pentru ea Ohr Hochma și o transformă în Nukva; prin urmare, această ridicare se numește „ape feminine” (adică Sfira care primește) referitor la Hochma și își schimbă poziția de la spate-la-spate la fața-la-față (Panim be Panim).

Toate rectificările, rugăciunile noastre, în timpul celor 6.000 de ani, sunt făcute cu ajutorul ridicării MAN. Noi (sufletele) suntem părți ale unui Malhut general. Cererea noastră de rectificare trezește Malhut, care se ridică la Bina, o forțează să primească Ohr Hochma și să o treacă prin ZA înapoi la Malhut, care la rândul său o transferă sufletelor. Acest lanț se ridică precum un apel de ajutor (ridicarea MAN) din direcția Nukva și apoi coboară ca Ohr Hochma (apele masculine). Aici găsim toate oportunitățile noastre de iluminare spirituală, înălțare și revelare  a Creatorului. Treptat, trebuie să clarificăm aceste două principii.

Acum ne apropiem de materialul care se leagă direct de noi, de sufletele noastre. La început, va părea dificil, confuz, dar trebuie  să-l stăpânim; cu timpul acesta se va integra senzațiilor noastre.

81) Știm deja că AB este Parţuf-ul Hochma, iar SAG este Parţuf-ul Bina. Ele sunt definite în funcție de proprietatea lor cea mai înaltă. AB are Aviut Gimel; prin urmare, se numește Hochma. SAG are Aviut Bet, numit Bina. Atunci când Reşimot ZON din Guf (ZA și Malhut) urcă de sub Tabur până la Roş de SAG (Bina), acest proces se numește ridicarea MAN la SAG. Există un Zivug între SAG și AB (între Bina și Hochma), care are drept rezultat transferul lui Ohr Hochma de la AB la SAG.

După ce ZON (Zeir Anpin și Nukva) primesc „lumina nouă”, ele coboară din nou sub Tabur, pentru a străluci peste cele 10 Sfirot ale lumii Nikudim, ceea ce duce la apariția celor 10 Sfirot ale stării Gadlut a lumii Nikudim. Cu toate acestea, vom afla mai târziu că doar aceste 10 Sfirot au contribuit la spargerea vaselor.

Creatorul a creat numai „dorința de a primi” plăcerea. Cantitatea de lumină care umple fiecare dintre aceste dorințe determină esența Parţuf-ului. Toate Sfirot ale fiecărui Parţuf posedă calitățile ce corespund esenței sale. De pildă, cele 10 Sfirot ale Parţuf-ului AB sunt conduse de cea mai înaltă proprietate a lui Hochma. Keter în AB are proprietatea lui Hochma, la fel și Hochma de AB, etc. În Parţuf-ul SAG (Bina), cea mai înaltă Sfira, Keter, are deja proprietatea lui Bina și nu Hochma ca în AB.

Reşimot pe care Nekudot de SAG le-a primit de la NHYM din Galgalta (ZA) a cerut Ohr Hochma, pe care SAG (Bina) nu o are. Prin urmare, SAG se întoarce la AB, primește Ohr Hochma și face un Zivug pe ea. Conform solicitării Reşimot Dalet / Gimel ale NHYM din Galgalta, lumina din acest Zivug trebuie să se extindă de la Tabur până la punctul cel mai jos (legea TA). De aici, lumea Nikudim primește starea de Gadlut prin adăugarea AHP la sine, adică acum constă din 10 Sfirot complete și folosește toate dorințele sale.

Ţimţum Bet reprezintă starea în care poţi doar să observi pasiv, refuzând să primească ceva. Dacă te poţi menține într-o astfel de stare fără a utiliza vasele de primire, atunci eşti în starea de Katnut. Înseamnă că lucrezi numai cu vasele de dăruire. În această stare, eşti într-o anumită legătură cu Creatorul, întrucât nici El nu primește nimic. Prin urmare, aceste zece Sfirot ale tale sunt umplute cu Ohr Hasadim.

Galgalta și AB au primit pentru a dărui Creatorului. SAG deja nu putea să primească, ci doar să dea, mai degrabă, ar putea exista pasiv în spațiul spiritual. Nekudot de SAG, care fac parte din SAG, există de asemenea pasiv și nu doresc să primească nimic. Atunci, însă, când o plăcere este mai mare decât ecranul lor (având Reşimot Bet / Bet) căreia îi pot face faţă cu Reşimot Gimel / Bet care le ies în drum, ei îşi însuşesc această dorinţă, fiind încapabili să-i reziste.

Orice Parţuf este egoist, dar ecranul care rezistă egoismului protejează Parţuf-ul să nu primească pentru sine, prin puterea pe care o are. În timp ce Parţuf-ul se întâlnește cu plăcerea Dalet / Gimel, ecranul își pierde instantaneu puterea și nu are altă opțiune decât să devină un sclav al propriilor dorințe și să se supună acestora.

Diferența dintre Katnut și Gadlut constă în faptul că, în starea de Katnut, Parţuf-ul activează doar jumătate din Kelim (anume GE) și, în consecință, dacă lipsesc Kelim NeţahHodYesod (AHP), atunci şi GAR ale luminilor sunt absente. Chiar dacă nu ar fi existat nici o TB și un Zivug pe linia de mijloc, nu ar fi existat Alef de Aviut și Bet de Hitlabşut la nivelul definit ca Ohr Hasadim. Această stare este numită „Katnut„.

Aviut Gimel este folosită în starea de Gadlut, care este definită ca şi Kli­-ulpentru Ohr Hochma. În acest caz, TB este anulată, deoarece permite doar utilizarea unor Kelim de dăruire. Cu alte cuvinte, starea de Gadlut înseamnă să fii umplut cu Ohr Hochma.

Părțile pure (clare) ale Kli-ului sunt numite Panim, adică Kelim de Ashpa’a, dorințele de dăruire. Starea în care sunt prezente numai astfel de Kelim (unde nu este disponibil ecranul pentru folosirea dorințelor mai egoiste – Achoraim) se numește „Katnut„. Cu toate acestea, atunci când există un ecran pentru Kelim de Achoraim, intră în Kli dorința de a primi Ohr Hochma, adică Lumina Interioară numită lumina lui Gadlut.

82) Știm deja că există două capete în lumea Nikudim: Keter și Aba ve Ima. Atunci când noua lumină Hochma (AB-SAG) din Roş de SAG (cerută de ZON de Galgalta) începe să strălucească pe zece Sfirot de Nikudim, ea pătrunde mai întâi în Roş de Keter prin Tabur-ul lumii AK. Lumea Nikudim umple Roş de Keter cu lumina lui GAR și ridică Sfirot Bina și ZON (adică AHP) din Keter, care până în prezent erau în Roş-ul lui Aba ve Ima. Apoi, lumina AB-SAG intră în Roş-ul lui Aba ve Ima ai lumii Nikudim prin Yesod de AK, îi umple cu lumina lui GAR și ridică Sfirot Bina și ZON din Aba ve Ima, care au fost în GAR de Guf. Astfel, ambele capete, Keter și Aba ve Ima, intră în starea de Gadlut.

Vedem că cererea ridicată de la ZON, apelul creaturii către Creator pentru a obține puterea de a primi lumina de dragul Lui, apare pentru prima dată după TB. Mai de parte, vom remarca cererile continue ale Parţuf-ului inferior către cel superior; vom vedea această conexiune care le permite să fie încorporaţi în întregul sistem al Universului, să devină asemănători cu acesta și să devină parteneri permanenți ai acestuia.

În spiritualitate, o dorință este considerată existentă dacă poate fi folosită de dragul Creatorului, adică pentru a dărui. Dacă o astfel de intenție este absentă, se poate spune că dorința este inexistentă, întrucât este suprimată de Parţuf. Orice Parţuf constă din 10 Sfirot, 10 dorințe, dar dacă funcționează numai cu una dintre ele, atunci, de fapt, numai această dorință anume există. Restul nu, întrucât nu iau parte de loc la primire.

În starea de Gadlut, dorințele Neţah, Hod, Yesod și Malhut se alătură dorințelor Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gvura și Tiferet (cele din starea de Katnut). Aceste dorințe devin active întrucât au dobândit ecranul anti-egoist.

Când partea inferioară a lui Tiferet, Neţah, Hod, Yesod și Malhut (AHP ale fiecărui Parţuf) sunt inactive, nu există o descriere schematică a lor. Fiecare Parţuf al lumii Nikudim are numai GE, în timp ce AHP (Awzen, Hotem, Peh) coboară spre partea inferioară a Parţuf-ului și sunt, ca atare, ascunse în interiorul propriilor GE, care le îmbracă. Aceasta înseamnă că, întrucât lumina AB-SAG umple GE din partea de sus a Parţuf-ului și apoi coboară la GE ale celui inferior, lumina pătrunde în AHP în același timp, ceea ce înseamnă echivalență de proprietăți între GE ale Parţuf-ului superior şi AHP ale celui inferior.

Această cădere temporară a vaselor AHP este necesară pentru a trage GE ale Parţuf-ului inferior odată cu ridicarea AHP ale Parţuf-ului superior la locul său în starea de Gadlut. GE ale Parţuf-ului inferior se unesc cu AHP ale Parţuf-ului superior la nivelul celui inferior, adică în Katnut. Se întâmplă datorită prezenței în ambele a intenției de a dărui a aceluiași Parţuf superior. Obișnuința intenției rămâne și atunci când ambele se ridică la nivelul Parţuf-ului superior, unde formează cele zece Sfirot complete. Parţuf-ul care este format din GE ale Parţuf-ului inferior și AHP ale celui superior, este nou în creație. Formarea vaselor AHP ale celui superior este nouă în creație. Aceasta depinde de rugăciunea spirituală a omului, în timp ce Parţufim atât cel superior cât și cel inferior sunt lucrarea Creatorului.

Aşadar, Parţuf-ul inferior se poate ridica la un nivel mai înalt cu ajutorul celui superior, care se aseamănă temporar (prin proprietățile sale) cu cel inferior. Aceleași legi se aplică sufletelor. Principalul lucru este să simţi Parţuf-ul superior în tine, să faci tot ce stă în puterea ta pentru a stabili contactul şi a te contopi cu el, astfel încât atunci când începe să-şi ridicice AHP ataşate la GE, să te ridice şi pe tine.

Atunci când AHP al Parţuf-ului superior coboară la GE ale celui inferior și se contopesc cu ele, această combinație are loc numai din punctul de vedere al Parţuf-ului superior. Acum Parţuf-ul inferior trebuie să depună efort în fuzionarea cu acesta, preferând contactul cu Creatorul, în ciuda golului pe care îl simte în AHP ale Parţuf-ului superior. Mai departe, atunci când Parţuf-ul superior începe să-şi umple propriile AHP cu lumină, ridicându-le, cel inferior trebuie să se țină de aceste AHP, nu pentru plăcerea pe care o simt acum în ele, ci  din dorința de a fuziona cu ele, de a deveni la fel.

Putem vedea acest lucru în exemplul dăruirii Torei. Dorințele GE din Parţuf (din om) sunt cele care tânjesc după Creator. Ele se numesc Israel (de la cuvintele ebraice „Yaşar El” – „direct la Creator”). Întregul proces de apariție, rectificare și umplere este descris în Tora. Această carte este un manual pentru munca spirituală. Tot ceea ce este scris în ea se întâmplă în interiorul dorințelor omului, în inima sa, în punctul care reprezintă adevăratul „Eu” și tânjeşte numai să se unească cu Creatorul.

Este o iluzie gravă perceperea acestei cărţi ca o colecție de povestiri, deși și faptele istorice au avut loc, întrucât totul din lumea noastră este o reflectare a lumilor spirituale din inima omului. La poalele Muntelui Sinai, a fost dată numai Tora (lumina rectificării), provenind din AHP ale Parţuf-ului superior. Israel (GE ale Parţuf­-ului inferior) nu este capabil încă să o accepte. Tora a fost dată, dar nu a fost încă primită. Singura dorință din inima omului, numită Moşe (Moise), poate să urce pe Muntele Sinai, adică să se ridice deasupra îndoielilor sale și să primească acolo Tora. 

Ulterior, această dorință („Moşe„) îl trage pe Israel după ea. Câte războaie, nașteri și transformări interioare trebuie să se întâmple înainte ca Templul (vasul pentru primirea luminii Torei) să fie reconstruit. Acest exemplu demonstrează diferența fundamentală dintre coborârea AHP ale Parţuf-ului superior în GE ale celui inferior și starea în care, datorită eforturilor proprii, GE se contopesc cu aceste AHP, astfel că Parţuf-ul superior va fi capabil să le umple pe toate cu lumina Scopului creației.

83) În primul rând, să aflăm ce este Gadlut, tranziția a cărei cauză a fost răspândirea noii lumini (AB-SAG) în cele zece Sfirot din lumea Nikudim. Trebuie să subliniem că nivelurile Keter și Aba ve Ima ale lumii Nikudim erau la nivelul VAK, deoarece aveau Aviut  Alef. Cu toate acestea, am spus anterior că, în timpul coborârii lui Nekudot de SAG sub Tabur, au fost amestecate cu Dalet / Gimel din NHYM de Galgalta, ceea ce înseamnă că Masah-ul care a urcat la Peh de Roş are Reşimo Dalet. Prin urmare, după un astfel de Zivug în Roş de SAG, zece Sfirot din Nikudim ale nivelului Keter, cu lumina Yehida, ar fi trebuit să apară acolo, și nu VAK de Bina.

Fapt este că, datorită includerii lui Bhina Dalet în Bina de Nikvey Eynaim, Bhina Dalet nu participă la un Zivug; ea, ca atare, dispare în relaţie cu Bina. Mai mult, un Zivug a avut loc nu în Peh de SAG, dar s-a ridicat mai sus, la Nikvey Eynaim. Aici, TB a avut loc pe Bet de Hitlabşut și Alef de Aviut, care este esența Masah-ului din Bina. Două niveluri au ieșit din acest Zivug: VAK de Bina (Bet de Hitlabşut) și VAK complet (Alef de Aviut, nivelul ZA).

84) Acum, după ce ZON de AK, aflat sub Tabur, a atras noua lumină de la AB-SAG prin ridicarea MAN, această lumină a strălucit pe Roş-ul lumii Nikudim și a anulat TB data fiind lipsa oricărei legături între Parţuf-ul AB și TB (ea având originea în TA). Bhina Dalet de AK sub Tabur, care după TB s-a ridicat la Nikvey Eynaim, s-a întors acum la Peh de Roş, ca și în TA.

De aceea, vasele AHP din Roş de SAG, care au coborât de sub ecran datorită TB, se ridică acum din nou și au preluat poziția anterioară sub vasele GE, în timp ce locul Zivug-ului a coborât de la Nikvey Eynaim la Peh de Roş, Bhina Dalet. Întoarcerea lui Bhina Dalet la locul ei a dus la apariția Parţuf-ului nivelului Keter cu lumina Yehida. Astfel, cu ajutorul luminii noi, Parţuf-ul a câștigat încă trei tipuri de Lumină Hochma: Neşama, Haya și Yehida, precum și vasele Bina și ZON care erau absente în el în starea de Katnut.

Sarcina principală este umplerea completă a lui Malhut din Lumea Ein Sof cu lumină. Malhut reprezintă Galgalta. Dacă ar fi fost umplut cu lumină de la Peh la Tabur și de la Tabur până la Sium, ar fi venit Rectificarea Finală. Cu toate acestea, potrivit legii TA, numai o parte din Malhut de la Peh la Tabur poate fi umplută până acum cu lumină. Umplând Malhut cu lumina de la Tabur până la Sium, cu ajutorul TA, un Zivug de Haka’a obişnuit este pur și simplu imposibil. Nici Galgalta, nici AB, şi nici vreunul dintre Parţufim ulteriori, al căror ecran era chiar mai slab decât cel al lui Galgalta, nu ar putea face asta. 

Singura modalitate este de a face cumva să semene proprietățile lui Malhut cu cele ale lui Bina, să fie amestecate vasele egoiste ale NHYM de Galgalta cu vasele altruiste ale SAG (Bina), să primească proprietățile lor altruiste și să înceapă treptat să umple vasele rectificate cu lumină.

Fiind Parţuf-ul intermediar între Bina (SAG) și ZA (MA, lumea  Nikudim), Nekudot de SAG are, pe de-o parte, proprietățile lui Bina; pe de altă parte, are Aviut Alef. Prin urmare, are și proprietățile lui ZA sau, mai degrabă, ale lui VAK, deci este oarecum similar cu NHYM de Galgalta (ZA). De aceea doar Parţuf-ul Nekudot de SAG se dovedește util pentru atingerea acestui scop – umplerea lui Malhut din Lumea Ein Sof cu lumină sub Tabur. El a coborât sub Tabur și a umplut NHYM de Galgalta cu Ohr Hasadim.

Apoi, după cum știm deja, întrucât „dorința de a primi” pentru sine a fost activată în partea inferioară a Parţuf-ului Nekudot de SAG, Ţimţum Alef a intrat în acțiune. Malhut s-a ridicat imediat la Tiferet (Bina de Guf) și a primit restricţionarea luminii în cele două treimi inferioare ale acesteia și în NHY. Noua restricționare a primit numele de Ţimţum Bet și a împărțit fiecare nivel în GAR și Zat, GE și AHP.

Rezultatul restricționării TB este că toate proprietățile sunt amestecate. SAG dobândește proprietăți egoiste iar Malhut – vase  altruiste. Acest amestec general de proprietăți constituie lumea Nikudim în starea de Katnut, care spune că acum pot fi folosite numai dorințele altruiste (GE). De fapt, lumea Nikudim este alcătuită și din zece Sfirot, dar din toate aceste zece dorințe, ea le poate folosi doar pe cele altruiste; prin urmare, se spune că are doar GE.

După apariția lumii Nikudim în starea de Katnut (ecranul este în Nikvey Eynaim, Reşimot Bet / Alef), al său ZON ridică MAN pe Reşimot Dalet / Gimel cerând să-i fie umplute dorințele. Pentru a primi Ohr Hochma și a o transmite la ZON, SAG apelează la AB, deoarece AB are un ecran suficient de puternic pentru a lucra cu Reşimot Dalet / Gimel.

Lumina AB-SAG trece prin Tabur la Roş de Keter şi Rde Aba ve Ima din lumea Nikudim, dictând proprietățile acesteia. Anulează TB, ridică AHP la GE în Roş de Keter și Roş de Aba în Ima și apoi le face să intre în starea de Gadlut. Lumina rectifică și umple vasele. Rectificarea sufletelor noastre va avea loc într-o manieră similară, cu ajutorul ridicării omului. Există doar trei componente în acest proces: „dorința de a primi” egoistă creată de Creator, ecranul și lumina.

Malhut a Lumii Ein Sof se mișcă încet prin întregul proces de tranziție de la prima stare (aceea de a fi complet umplută cu lumina) către a treia stare  (Gmar Tikun) pe parcursul a 6.000 de ani sau niveluri. Acest proces reprezintă a doua etapă a rectificării treptate a vaselor și le umple cu porțiuni de lumină. Cabala este o știință practică care se ocupă de umplerea dorințelor cu lumină. Ca și alte științe, dispune de instrumentul său special numit ecran și metodele de construire, așa-numitele „Birur” (analiză) și „Tikun” (rectificare). Ecranul nu este doar un instrument sau vasul care trebuie umplut; el conține, de asemenea, Reşimot – informațiile despre starea anterioară.

Nu am auzit niciodată de lumina suplimentară care vine și permite vasului să se transforme pe sine. Parţuf-ul, în starea de Katnut, umplut cu Ohr Hasadim, incapabil să schimbe singur ceva, dă naștere unei noi stări. Numai Parţuf-ul umplut cu Ohr Hochma poate face acest lucru.

Galgalta și-a epuizat deasupra Tabur-ului toate Reşimot în urma Zivugim, pe care au apărut cei cinci Parţufim ai lumii AK. Acum lumea Nikudim în Katnut este sub Tabur, împreună cu Reşimot Dalet / Gimel pe patru dorințe neutilizate după TB. Aceste vase doresc să primească lumina, deoarece simt că dorințele lor nu sunt umplute. Ele solicită Ohr Hochma de la Parţuf-ul superior. În orice caz, vasul trebuie să obțină un ecran cu o putere suficientă pentru a rezista dorințelor sale egoiste, adică intenția de a primi de dragul Creatorului.

Pentru a rectifica vasele din lumea Nikudim, SAG apelează la AB, primește Ohr Hochma de la el, apoi trece lumina combinată Hochma- Hasadim (AB-SAG) către Nikudim. Această lumină nu este plăcere; este lumina rectificării, ceea ce înseamnă că ea permite chiar vaselor egoiste să primească de dragul Creatorului.

Cum poate o astfel de lumină să pătrundă în vasele egoiste atunci când funcţionează legea TA, care interzice luminii să intre în Kli fără Masah? Lumina AB-SAG acționează în felul următor: permite vasului să vadă de departe măreția Creatorului. Această senzație a importanţei spiritualității permite vasului să acționeze într-un mod altruist. 

Ohr AB-SAG este un fel foarte special de lumină pe care o vom discuta mai târziu. Fără Ohr Hochma, SAG apelează la AB. Ohr ABSAG este lumina care rectifică creația. Pentru a fi rectificaţi, trebuie să știm ce este rectificarea, ce înseamnă să fii umplut cu înțelepciune și cunoaștere. Lumina AB-SAG conține toate aceste informații. Ambele lumini, AB și SAG, sunt necesare pentru a arăta Parţuf-ului inferior întreaga diversitate a împlinirii spirituale. 

Din starea de gol desăvârșit, îndeplinind fiecare nouă acțiune de dragul Creatorului, Malhut a Lumii Ein Sof acumulează tot mai multe proprietăți altruiste. Acestea sunt Parţufim Galgalta, AB și SAG. Aparent, ar trebui să se apropie tot mai mult de Creator. Nașterea fiecărui nou Parţuf este ca o manifestare a unor noi proprietăţi altruiste ale lui Malhut. Cu toate acestea, în realitate, fiecare acțiune nouă o îndepărtează pe Malhut de Creator.

Poate că se apropie și nu se îndepărtează? Pe de o parte, cu cât este mai îndepărtat Parţuf-ul de la Creator, cu atât devine mai independent. Pe de altă parte, există slăbiciunea lui; pierde contactul cu Creatorul și simte mai puțin puterea luminii Lui.

Fiecare acțiune în lumea spirituală este fie perfectă, fie trebuie să aproximeze perfecțiunea. Acum, Malhut își dă seama de scopul Creatorului: acela de a fi complet umplută de lumina Lui. Prin urmare, fiecare acțiune nouă ar trebui să o apropie de acest scop și trebuie să fie mai bună decât cea anterioară. Proprietățile vaselor devin din ce în ce mai evidente. Malhut se îndepărtează mai mult de Creator, dar din punctul de vedere al cunoașterii de sine, este un proces foarte pozitiv. Te poţi cunoaşte pe tine, însă, numai cu ajutorul luminii puternice, în timp ce fiecare Parţuf care urmează conține din ce în ce mai puțin o astfel de lumină.

Un fenomen poate fi examinat în mod adecvat numai prin rezumarea tuturor acțiunilor. Totul ar trebui privit din punctul de vedere al creației, adică al lui Malhut din Lumea Ein Sof. La început, transformându-se în noi lumi și Parţufim, ea se îndepărtează din ce în ce mai mult de Creator. Apoi, ajungând la punctul lumii noastre și transformându-se în sufletul omenesc, începe să se ridice, fiind inițiatoarea tuturor acțiunilor. Acțiunile pornite de Sus se referă exclusiv la Creator.

85) Am clarificat semnificația termenilor Katnut și Gadlut din lumea Nikudim, unde TB a ridicat Malhut la Nikvey Eynaim și a ascuns-o acolo. Aceasta a cauzat apariția lumii Nikudim în starea de Katnut. Este starea în care vasele Keter, Hochma și GAR de Bina sunt umplute cu luminile Nefeş și Ruah, în timp ce vasele Zat de Bina și ZON și luminile Neşama, Haya și Yehida sunt absente. Apoi, pe măsură ce noua lumină AB-SAG coboară din lumea AK în lumea Nikudim, TA revine; în consecință, vasele Zat de Bina și ZON din Roş s-au alăturat vaselor superioare, iar ecranul a coborât de la Nikvey Eynaim la Peh.

Apoi, este făcut un Zivug pe Bhina Dalet, care a revenit la poziția sa la Peh de Roş. Aceasta duce la formarea a zece Sfirot ale nivelului Keter. Din acest moment, TB și Katnut sunt definite ca ascensiunea lui Malhut la Nikvey Eynaim și căderea vaselor AHP. Starea de Gadlut se caracterizează prin apariția luminii AB-SAG, coborârea lui Malhut în poziția sa anterioară (ca în TA) și ridicarea AHP. 

După cum s-a afirmat mai sus, GE și AHP sunt numele celor 10 Sfirot KaHaB ZON din Roş. Cele 10 Sfirot din Guf se numesc respectiv HaGaT NHYM, care la rândul lor sunt alcătuite din GE (Hesed, Gvura și treimea superioară a lui Tiferet până la Hazeh) și AHP (două treimi inferioare ale lui Tiferet și NHYM).

Ar trebui să ne amintim, de asemenea, că GE (HaGaT până la Hazeh) sunt, de asemenea, numite Panim (față, partea din față), iar AHP (două treimi din Tiferet și NHYM) sunt numite Achoraim (partea din spate). Nu trebuie să uităm de împărțirea nivelurilor după TB, când numai GE au rămas la fiecare nivel, în timp ce AHP au căzut în GE la nivelul inferior, ale cărui AHP au scăzut, la rândul lor, la nivelul GE de mai jos, etc.

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

error: Content is protected !!