SLĂBIREA REZISTENŢEI MASAH-ULUI PENTRU CREAREA PARŢUF-ULUI

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

30) Pentru a înțelege evoluția nivelurilor spirituale, exprimate de cei cinci Parţufim ai lumii AK, care scad proporţional și a tuturor nivelurilor celor cinci Parţufim din fiecare dintre cele patru lumi ABYA, până la Malhut din lumea Asiya, noi trebuie să învăţăm în mod corespunzător ce este rafinarea Masah-ului de pe Guf. Acest lucru se întâmplă în toate Parţufim ale lumilor AK, Nikudim și Aţilut (lumea rectificării).

Toate nivelurile, începând cu Lumea Infinitului (Olam Ein Sof) și până jos la lumea noastră, sunt create conform uneia şi aceleiași scheme. Cu cât un nivel este mai îndepărtat de Lumea Ein Sof, cu atât mai fin și mai slab devine ecranul. Din acest motiv, Malhut primește din ce în ce mai puțină lumină de fiecare dată când nivelurile sale coboară din ce în ce mai jos, până când Malhut coboară treptat din starea sa cea mai înaltă – Olam Ein Sof și ajunge în starea inferioară – lumea noastră.

31) Fapt este că orice Parţuf, sau chiar orice nivel spiritual, are două tipuri de lumină: Ohr Makif (Lumina Înconjurătoare) și Ohr Pnimi (Lumina Interioară). După cum s-a arătat clar, în primul Parţuf al lumii AK, Galgalta, Lumina Înconjurătoare este lumina Lumii Ein Sof, care umple întregul Univers. După TA și apariția  Masah-ului, are loc o Cuplare prin impact puternic (Zivug de Haka’a) între întreaga lumină a Lumii Ein Sof cu acest Masah.

Ohr Hozer, care a apărut ca urmare a acestui Zivug, a permis ca o parte din Lumina Superioară să intre în lumea Restricționării (Olam HaŢimţum) și astfel a creat zece Sfirot în Roş și zece Sfirot în Guf, așa cum s-a spus la § 25

Cu toate acestea, în Parţuf-ul Galgalta nu a intrat întreaga lumină. Acum, lumina Lumii Ein Sof nu umple întregul Univers, așa cum a fost cazul înainte de TA. Acum există Roş-ul și Sof-ul, adică, în timp ce cele zece Sfirot se extind în jos, lumina se oprește la punctul „acestei lumi”, în “bariera” Malhut (Malhut Masayemet), după cum s-a spus: „picioarele lui stau pe Muntele Măslinilor „… 

De altfel, acum există noțiunea „din interior spre exterior”. În mod similar cu extinderea în jos a celor zece Sfirot Keter, Hochma, Bina, Tiferet, Malhut (KaHaB-TuM) și bariera lui Malhut, există și extinderea celor zece Sfirot KaHaB-TuM din interior către exterior.

Aici Sfirot se numesc: Mocha-creier (Keter), Aţamot-oase (Hochma), Gidin-tendoane (Bina), Basar-carne (Tiferet) și Or-skin (Malhut; “Or”cu litera “Ayn”, nu cu „Alef”, care înseamnă „lumina”). În ceea ce privește Lumea Ein Sof, unde întregul Univers a fost umplut de lumina Parţuf-ului Galgalta, există doar o rază subțire de lumină. Or-pielea (Malhut) limitează Parţuf-ul din exterior, împiedicând lumina să se „extindă” mai departe și să umple spațiul gol.

Cantitatea de lumină (raza subțire a acesteia) primită în Galgalta se numește „Ohr Pnimi” (Lumina Interioară). Enorma cantitate de lumină a Lumii Ein Sof, care nu a intrat în Galgalta, a rămas în afară. Acum această lumină se numește Ohr Makif (Lumina Înconjurătoare). Ea nu poate intra în Parţuf, ci îl înconjoară din toate părțile.

Orice parte a lui Malhut este numită nivel, dacă și-a umplut fiecare dorință cu lumină folosind un ecran. Fiecare nivel primit de Malhut împarte lumina care vine în două părți: Ohr Pnimi, care intră în Parţuf, și Ohr Makif.

Ecranul vede întreaga lumină care vine la el cu ajutorul lui Ohr Hozer și atunci stabileşte cu ajutorul ecranului cât de mult poate primi de dragul Creatorului și cât trebuie să rămână afară. Ecranul divide întotdeauna lumina în două părți. 

Ohr Pnimi (partea primită) este doar o rază subțire de lumină, care a intrat în Malhut, adică în spațiul gol, şi a plecat după TA (înainte de TA, Malhut era plină complet). Vedem puterea egoismului, care a permis ca numai o rază subţire de lumină să intre în Malhut cu ajutorul ecranului. În plus, este vorba numai de primul Parţuf al lumii AKGalgalta. Ceilalţi Parţufim sunt umpluţi cu şi mai puțină lumină.

Apoi, cu ajutorul acestei raze de lumină, se creează Parţufim suplimentari. În chiar centrul acestei sfere întunecate – Malhut, după TA, există lumea noastră. În lumea Aţilut se naște un Parţuf foarte special, Adam HaRişon. El este alcătuit din două componente: calitățile lui Bina și Malhut. Mai târziu, acest Parţuf se împarte în numeroase Parţufim separate, numite „suflete”.

Prin dobândirea ecranului, sufletele formate pot umple treptat întreaga sferă cu lumina. O astfel de stare este numită „Rectificarea finală” a sufletelor cu ajutorul ecranului – „Gmar Tikun„. După aceea, extinderea ulterioară a lui Malhut constă în dobândirea Creatorului, nu în interiorul său, ci mai presus de proprietățile ei.

Aceasta se referă deja la acea parte a Învăţăturii Cabala numită „tainele Torei”. Restul Învăţăturii Cabala, tot ce este sub acest nivel și care se referă la „Ta’amey Torah„, poate și trebuie studiat de toți. Cabaliștii trebuie să deschidă „Ta’amey Torah” tuturor, dar să ascundă „tainele Torei”.

Există multe tipuri de Ohr Makif, ca și de Ohr Pnimi. Unul dintre ele strălucește asupra omului atunci când el nu are încă un ecran, nici un sentiment rectificat – și începe să tânjească după spiritualitate. Se întâmplă datorită lui Ohr Makif care strălucește asupra lui. Aici lumina este pe primul plan, iar dorința este secundară.

Ohr Makif începe să strălucească atunci când omul nu înțelege încă de unde vine iluminarea, dar începe să fie atras de spiritualitate. În timp ce începe să învețe, el trezeşte asupra lui o iluminare de alt tip, care îl rectifică treptat; cu ajutorul acesteia, omul începe să-și vadă deficiențele, deschizând din ce în ce mai mult lumea din jur. Treptat, lumina creează în faţa lui imaginea spiritualităţii, care devine din ce în ce mai clară, ca și cum ar ieși dintr-o ceață.

Suntem înconjurați de Creator, care este în spatele tuturor entităţilor-obiecte din jurul nostru și dorește să ne aducă mai aproape de El. În acest scop El folosește obiectele naturii. În lumea noastră, El o face cu ajutorul oamenilor – al familiei, șefului, cunoașterelor. El ne trimite în mod deliberat situații complicate și suferințe, în aşa fel încât, încercând să scăpăm de ele, ne-am apropia mai mult de El.

Cu toate acestea, omul este înclinat să vadă motivul tuturor nenorocirilor sale în scorpia de nevastă-sa, în şeful lui furios sau în cei care sunt în jurul lui. Totuși, așa ar trebui să fie, deoarece Creatorul i se ascunde. Omul nu a ajuns încă la nivelul la care să-L poată vedea numai pe Creator în spatele a tot ceea ce i se întâmplă. Mai mult, el ar trebui să reacționeze în funcție de sentimentele sale şi nu ca și când în lume ar exista numai Creatorul. Aflându-se la nivelul material, este imposibil să vadă forțele spirituale în obiectele care îl înconjoară.

Ne reprezentăm Parţufim foarte relativ. Deși se spune că Galgalta arată ca o rază subțire de lumină, noi ni-l imaginăm sub forma unui dreptunghi pentru a arăta corelația dintre părțile Parţuf-ului. Parţuf-ul cu Parţuf părțile sale este creat treptat în senzațiile omului. Studiem cum dintr-un punct, este creată în om o Sfira, apoi un Parţuf-embrion; apoi, acesta crește pe măsură ce omul începe să primească Lumina Superioară în el.

Se spune că „picioarele lui vor urca pe Muntele Măslinilor și vor sta pe el”. Uleiul de măsline simbolizează Ohr Hochma. Întregul proces de primire și de sortare al Ohr Hochma este extrem de complicat. În ebraică Har (munte) înseamnă, de asemenea, „Hirhurim” – îndoieli, suferințe și eforturi în timp ce urci muntele. Din partea de jos, din partea noastră, această ascensiune continuă până la Mahsom, unde începe lumea spirituală. În Gmar Tikun, Ohr Hochma va umple nu numai Toh-ul, ci și Sof-ul lui Galgalta.

32) Acum, să clarificăm ce este Ohr Makif al lumii AK (sau mai bine zis Galgalta), care este infinit de mare și inepuizabilă. Nu se pune problema ca lumina Lumii Ein Sof să fie Ohr Makif. Aceasta înseamnă că, atunci când a avut loc Zivug de Haka’a, lumina enormă a Lumii Ein Sof a lovit ecranul lui Malhut din Roş-ul lui Galgalta. Deși dorea să intre în Bhina Dalet, ca și cum nu ar fi avut loc nicio TA, ecranul a oprit-o și a reflectat-o, împiedicând-o să intre în Bhina Dalet (vezi § 14).

Această Ohr Hozer a devenit practic vasul de primire a Luminii Superioare. Cu toate acestea, există o diferență extraordinară între primirea de către Bhina Dalet înainte de TA și primirea cu ajutorul Masah-ului și a lui Ohr Hozer după aceea. Așa cum am spus deja, lumina care a intrat în Galgalta este doar o rază subțire în comparație cu ceea ce a fost înainte de TA.

Partea din Lumina Superioară care nu a putut intra în Parţuf s-a transformat în Ohr Makif a lui Galgalta. Există o regulă: nimic nu dispare niciodată în lumea spirituală, de aceea lumina Ein Sof care a fost destinată lui Bhina Dalet nu a dispărut; ea este obligată să-și împlinească predestinarea și să intre în Malhut, așa că acum începe să umple lumile AK și ABYA, deși conform unui principiu complet diferit. Acum Creația primește numai acea parte a luminii pe care o poate primi, nu pentru sine, ci de dragul Creatorului.

Se întâmplă asta datorită unui număr mare de Zivugim de Haka’a între lumină și Masahim ale lumilor și Parţufim, până când Bhina Dalet se rectifică cu ajutorul lor și atinge starea de perfecțiune absolută, concepută de Creator la începutul creației.

Atunci întreaga lumină Ein Sof va intra în ea; dar acum Creația va fi partenerul Creatorului în crearea ei însăşi, „obţinând” primirea luminii. Prin urmare, Zivug-ul de Haka’a dintre lumină și Masah nu duce la o dispariție sau transformare a luminii.

Dar, deocamdată, înainte de Rectificarea Finală (Gmar Tikun), lumina Ein Sof se transformă în Ohr Makif (Lumina Înconjurătoare), ceea ce înseamnă că va trebui să intre cândva în acest Parţuf. Cu toate acestea, pentru moment, ea înconjoară Parţuf-ul și strălucește asupra lui ca și cum ar fi „din afară”.

Această iluminare exterioară se răspândește prin toate lumile, sub forma unor rectificări, capabilă să o ducă pe Malhut până la a fi complet umplută de lumina Ein Sof.

 Așa cum am spus deja, lumina reflectată de ecran îmbracă  Lumina Directă (Ohr Yaşar) și servește drept Kli pentru a primi Ohr Pnimi în Guf. Ohr Hozer este Kavana (intenția), datorită căreia lumina poate intra în Guf de dragul Creatorului. Ecranul are o forță suficientă numai pentru a îmbrăca și pentru a primi doar o mică parte a luminii în Toh, comparativ cu lumina cu care Malhut a fost umplută în Bhina Dalet în lumea Ein Sof. Dorințele goale formează Sof-ul Parţuf-ului; în timp ce lumina care nu a putut intra și a rămas în jurul Parţuf-ului, se numește „Ohr Makif„.

În lumea spirituală, toate procesele au loc în funcție de relația cauză-efect. Acolo nu există timp, nimic nu se schimbă şi nimic nu dispare. Tot ceea ce a fost continuă să fie, şi tot ce este nou doar îmbracă ce a fost. Ce a fost anterior continuă să existe, constituind cauza, iar tot ce este nou devine efect al acestuia.

 Ecranul care a respins Ohr Yaşar nu a împiedicat-o să se răspândească în Malhut, ci doar a dat procesului o nouă formă. Acum se întâmplă sub forma unei primiri parțiale cu ajutorul numeroaselor „Zivugey de Haka’a” în cele cinci lumi AK, Aţilut, Briya, Yeţira și Asiya.

Acest proces merge până la Rectificarea Finală, când Bhina Dalet va fi rectificată în toată desăvârșirea ei. Apoi lumina Ein Sof se va răspândi în ea, așa cum a făcut-o înainte de TA. În acest proces, Masah-ul nu a introdus nimic care să interfereze cu dobândirea perfecțiunii.

Lumina Ein Sof nu se va lăsa până nu va umple întreaga Malhut. Până în prezent, ea o înconjoară din afară ca Ohr Makif, pregătită să intre în momentul în care apare ecranul. Iluminarea Ohr Makif este capabilă să rectifice Malhut și să-i permită să primească lumina în interior.

Lumina lovește ecranul, deoarece asta este natura sa; aşa cum voia să umple Bhina Alef, tot așa mai târziu dorește în mod constant să umple vasul de primire – „dorința de a primi”. De pildă, omul are uneori o dorință ascunsă; plăcerea exterioară îl lovește și-i trezește această dorință, o suscită. Atunci omul începe să simtă că această plăcere vrea să-l cuprindă.

În lumea spirituală, fiecare acțiune este nouă, întrucât creația face un Zivug de Haka’a pe fiecare nouă parte a „dorinței de a primi”, care nu a fost încă implicată în rectificare. Fiecare acțiune nouă este efectul precedentei și cauza celei care urmează. Lumina care emană de la Creator este una și aceeași lumină simplă; dar cu fiecare dorință nouă, Kli-ul individualizează diferitele plăceri care corespund acestei noi dorințe.

Totul depinde de Kli. Conform proprietăților sale interioare, conform dorințelor (fie că dorește să primească pentru sine sau de dragul Creatorului, fie dorește să nu primească deloc), acesta distinge în lumină anumite feluri de plăcere. Vasul (Kli-ul) trebuie să fie creat astfel încât să fie capabil să aleagă din lumină toate acele plăceri nenumărate care au fost încorporate în ea de la început.

 Pe de-o parte, lumina care emană de la Creator creează Masahim, ecranele, care ajută la umplerea treptată cu lumină a diferitelor părți ale lui Malhut continuând astfel până la Gmar Tikun. Pe de altă parte, trebuie să spunem că lumina este cauza care provoacă dorința Kli-ului, după care ar trebui să muncească din greu pentru a-și crea propriul ecran.

33) Acum, a sosit timpul să învățăm despre impactul dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi, ceea ce duce la o subțiere a ecranului și la pierderea ulterioară a celui mai înalt nivel de Aviut. Aceste două tipuri de lumină au proprietăți destul de opuse, deși ecranul, plasat la Peh de Roş al Parţuf-ului lui Malhut, le conectează inseparabil.

Ele se află într-o continuă contradicție, ducând la o ciocnire între ele. Același Zivug de Haka’a care s-a produs pe acest ecran, pe de o parte, a chemat o umplere a Parţuf-ului cu Lumina Interioară (Ohr Pnimi); pe de altă parte, același Zivug de Haka’a a produs Lumina Înconjurătoare (Ohr Makif). În acest fel, a împiedicat lumina Ein Sof să intre în Bhina Dalet.

Ecranul, poziționat la Peh de Roş, împarte lumina simplă care coboară de sus în două tipuri opuse, deși conectate: Ohr Pnimi, parțial primită de către Parţuf cu ajutorul lui Ohr Hozer, și Ohr Makif, pe care ecranul o împiedică să intre în Guf (Bhina Dalet) și o lasă afară.

Datorită aceleiași intenții a omului (de a primi de dragul Creatorului), o parte a luminii este primită, iar cealaltă este lăsată afară. Parţuf-ul (omul) primeste exact atât de multă lumină cât poate primi cu intenţia de dragul Creatorului.

34) Ohr Pnimi și Ohr Makif sunt interesate de Masah, chiar dacă acțiunile lor sunt contrare una alteia. În funcție de capacitatea Masah-ului de a lăsa în interiorul Parţuf-ului o parte din Ohr Yaşar care s-a îmbrăcat în Ohr Hozer, el împiedică Ohr Makif să intre în interior. Cantitatea de Lumină înconjurătoare rămasă în afara Parţuf-ului depășește de departe Ohr Pnimi. 

Ecranul, cu ale sale Aviut și Kaşiut, nu permite Ohr Makif să intre în Parţuf în aceeaşi măsură în care rezistă presiunii exercitate de Ohr Yaşar. Ciocnirea dintre Ohr Makif și Aviut a ecranului se numește Bituş – impactul dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi. Acest impact se întâmplă numai în Guf-ul Parţuf-ului, întrucât acolo a avut loc primirea luminii în vase; totuși, o parte considerabilă a luminii a fost lăsată afară. În cele 10 Sfirot ale Roş-ului, acest impact nu are loc, deoarece Ohr Hozer nu este considerată încă un adevărat vas de primire. Ea formează numai Şorşey Kelim (rădăcinile, sursele vaselor).

Prin urmare, lumina care există în ele nu este încă autentica Ohr Pnimi. Din același motiv, nici Ohr Makif nu poate fi distinsă acolo. Întrucât nu există încă nicio diferență între ele, nu poate exista niciun impact în Roş-ul Parţuf-ului. Numai după ce lumina se extinde în jos de la Peh prin intermediul celor 10 Sfirot ale Guf-ului (unde luminile se îmbrăcă în vase, adică cele 10 Sfirot al Luminii Reflectate) atunci are loc impactul dintre Ohr Pnimi și Ohr Makif

Cantitatea de Ohr Makif care înconjoară Parţuf-ul este incomparabil mai mare decât Ohr Pnimi din interiorul acestuia. În încercarea de a intra în Parţuf, Ohr Makif loveşte Masah-ul care a născut-o. Ce înseamnă că Ohr Makif loveşte ecranul? Malhut are o dorinţă arzătoare de a primi placere. Ea simte că lumina conține exact plăcerea pe care ar dori să o primească, de aceea începe să atragă lumina.

Ceea ce demonstrează că, pentru a simți și a primi apoi plăcerea, trebuie să avem un vas potrivit, un vas care a trecut printr-o dezvoltare interioară complicată. De ce percepem Ohr Makif ca fiind în afara noastră? Pentru că în Sof-ul fiecărui Parţuf există dorințe neîmplinite care simt lumina ca plăceri ce sunt departe de a putea fi dobândite. Sau, mai degrabă, aceste dorințe goale simt ca și cum lumina exterioară le-ar lovi, „cerându-le” să se bucure.

Ciocnirea reciprocă dintre Lumina Înconjuratoare (plăcerea) şi dorinţa lui Malhut de a primi plăcere şi puterea ecranului care rezistă acestor dorinţe, se numeste Bituş Pnimi u Makif, impactul dintre Lumina Interioara şi Lumina Înconjuratoare. Strict vorbind, Ohr Makif, și Ohr Pnimi nu se ciocnesc. Mai degrabă, ambele pun presiune pe ecranul dintre ele. Se întâmplă în Masah-ul, poziţionat la Tabur-ul  Parţuf-ului, unde se termină primirea luminii.

Numai în Tabur devine clar cât de multă lumină (plăcere) a intrat în Parţuf și cât de multă a rămas în afara lui. În cele 10 Sfirot de Roş, nu există un astfel de impact, deoarece Ohr Hozer nu constituie încă vasul pentru primirea Ohr Yaşar, ci servește numai ca un embrion al Kli-ului. Impactul începe numai după ce Ohr Yaşar, îmbrăcată în intenție (Ohr Hozer), se întinde în Toh până la Tabur.

Spiritualitatea nu poate fi dobândită cu mintea; Kli-ul spiritual este un simț care nu-L înțelege pe Creator, ci Îl simte. Dacă omul poate simți Creatorul, tărâmul spiritual, atunci înțelegerea ajunge  treptat la el. 

35) Acest impact continuă până când Ohr Makif lichidează Aviut a Masah-ului din Guf la Tabur. Ca urmare a acestui fapt, Masah-ul din Guf începe să urce spre ecran, care este poziționat la Peh de Roş, care este rădăcina, cauza ecranului din Guf. După ce a fuzionat cu ecranul de la Peh de Roş, Masah-ul Tabur-ului se implică și în Zivug-ul de Haka’a, care se desfășoară în mod permanent între Masah-ul de la Peh de Roş și lumină. Acest Zivug are drept rezultat formarea unui nou Parţuf și apariția a 10 noi Sfirot numite AB al lumii AK sau Parţuf-ul Hochma din lumea Adam Kadmon. În raport cu primul Parţuf Galgalta-Keter, acest nou Parţuf este considerat rezultatul său, „fiul său”.

Lumina din jur pune o mare presiune asupra ecranului, care este amplasat la Tabur, în încercarea de a intra în Kli. Cu toate acestea, Masah-ul nu poate suporta acest lucru. Pe de o parte, nu este în stare să primească mai multă lumină cu intenția de a dărui Creatorului; pe de altă parte, nu poate rămâne sub o asemenea presiune.

Prin urmare, cea mai bună soluție este să se întoarcă la starea anterioară la Peh de Roş, refuzând în totalitate să primească lumina. Masah-ul începe să se ridice de la Tabur până la Peh. Pe drum, îndepărtează toată lumina din Kli și se contopeşte cu Masah-ul de la Peh de Roş, adică se întoarce la starea anterioară unde lumina era numai în Roş-ul Parţuf-ului, dar absentă în Guf .

Mica plăcere de care se bucură Kli-ul la primirea luminii din Toh îi dă o idee despre marea plăcere care așteaptă afară. Primirea acestei plăceri doar a slăbit ecranul. Este mult mai ușor să refuzi cu totul o anumită plăcere decât să o primeşti în porții mici, pentru că plăcerea primită în interior slăbește puterea voinței, adică intenția de a primi plăcere de dragul Creatorului. 

Pe măsură ce Ohr Pnimi și Ohr Makif pun presiune pe ecran cu plăcerea lor Ohr Makif, sub această dublă presiune ecranul slăbește și este forțat să nu mai primească de loc lumina. Se eliberează de toată Aviut, se ridică la Peh de Roş și se contopeşte complet cu Masah-ul de acolo, care nu primește nimic, ci doar respinge lumina departe.

Mai departe, materialul studiat poate să devină ceva mai tehnic, dar nu trebuie să disperi. Studiul Învăţăturii Cabala este un proces interior complicat. Uneori, Cabala este percepută în senzații (și este cea mai bună cale), iar alteori nu este percepută deloc. Este firesc.

Trebuie să continui studiul cu perseverenţă. La un moment dat, vei simți materialul pătrunzând în interior. Între timp, chiar dacă este imposibil de înțeles, trebuie să continui studiul pentru a nu pierde legătura cu schema generală și, în orice moment, să adaugi un alt element nou.

Schema generală arată astfel: lumina, crescând treptat, din ce în ce mai consistentă, creează Kli-ul din sine și pentru sine. Kli-ultrece prin patru faze de dezvoltare, transformându-se în Malhut, adică unica Creatură.

Apoi, scopul devine separarea completă a acesteia de Creator; Creatura nu ar trebui să simtă nici Ohr Pnimi, nici Ohri Makif, adică nici plăceri interioare, nici exterioare, care ar putea să-şi impună condițiile.

Trebuie să dobândească libertatea absolută de voință și posibilitatea propriilor dorințe și acțiuni, îndreptate către rectificarea dorințelor ei egoiste și avansarea spirituală către Creator.

Prima dorință independentă a lui Malhut a fost aceea de a devein, în proprietățile sale, asemănătoare Creatorulului. De aceea face prima restricționare pe „dorința de a primi”, pe Bhina Dalet, și o lasă fără lumină. Apoi creează sistemul de lumi descendente. Lumile spirituale nu sunt altceva decât fazele restricționării; ele sunt perdele, ecrane. În total, acestea sunt cinci: lumile AK și ABYA (Adam Kadmon, Aţilut, Briya, Yeţira și Asiya).

La crearea lumilor de sus în jos până la punctul cel mai de jos, creația se găsește în momente de gol și întuneric absolut; nu-L simte deloc pe Creator. Omenirea este acum în această stare.

Atunci când, urmare a studiului, omul începe să simtă vag că Ohr Makif strălucește asupra lui, că omnipotentul Creator se ascunde undeva în spatele tuturor lucrurilor, că fiecare fenomen îşi are propria cauză și propriul efect, înseamnă că el este deja la un anumit nivel spiritual numit Olam Hazeh.

Acum studiem structura descendentă a tuturor ecranelor și a lumilor care-L ascund pe Creator de Malhut. Apoi, dacă Malhut, prin puterea dorinței sale, creează ecranul, protejându-l de plăcere-lumină, ea devine, aşa cum a fost, egală cu acest ecran, cu acest nivel, iar ecranul îi servește drept revelare  a Creatorului.

Dacă omul dorește să respecte toate cele 620 de legi ale revelării Creatorului, ele încetează a mai fi restrictive pentru el, iar ecranul corespunzător este neutralizat la fiecare nivel. Omul dobândește proprietățile ecranului și nu mai are sens ascunderea Creatorului în această fază, întrucât nu există niciun pericol ca ea să primească lumina pentru sine.

În timp ce se află în ascensiune spirituală, Cabaliștii percep în interior toate aceste procese, studiind anterior coborârea lumilor. Pe de o parte, este necesar să studiem Cabala pentru a dobândi cunoaștere; pe de altă parte, omul ar trebui să simtă tot ceea ce studiază.

36) După ce Parţuf-ul AB al lumii AK s-a născut și şi-a încheiat dezvoltarea prin formarea Roş-ului și Guf-ului, procesul Bituş-ului între Ohr Pnimi şi Ohr Makif a fost reluat în el, ca în primul Parţuf al lumii AK. Masah-ul Guf-ului (ecranul corpului său spiritual)    și-a pierdut treptat toată Aviut și și-a îmbinat proprietățile cu Masah-ul din Roş.

Acum, acest Masah se întâmplă să fie implicat într-un Zivug între Lumina Superioară și ecranul care este poziționat la Peh de Roş. În el, a fost reînnoit Zivug-ul de Haka’a dând naștere unui nou Parţuf la nivelul Bina, numit SAG de AK. Se consideră a fi consecința  Parţuf-ului AB de AK, întrucât apare ca urmare a unui Zivug pe Masah-ul poziționat la Peh de Roş. Parţufim, pornind de la SAG și continuând în jos, apar respectând același principiu.

Așa cum s-a afirmat, al doilea Parţuf AB al lumii AK s-a format după Galgalta; a simțit Bituş-ul între Ohr Pnim şi Ohr Makif, a expulzat lumina, apoi a adus la acelaşi nivel, împreună, ecranul de la Guf și ecranul de la Peh de Roş.

Atunci AB a simțit presiunea celor două lumini și s-a comportat exact așa cum a făcut-o Galgalta, adică a început să scape de Aviut Gimel. A ridicat Masah-ul de la Guf la Peh de Roş, unde au loc permanent Zivugim și a devenit echivalent cu acesta în proprietățile sale.

Asta înseamnă că încetează să mai primească plăcere de dragul Creatorului. Apoi, un nou Zivug de Haka’a are loc pe acest ecran, dar pe o nouă porţiune a egoismului, aceea care corespunde nivelului  Bina. Așa s-a format cel de-al treilea Parţuf, SAG al lumii AK.

Atunci când Malhut din Lumea Ein Sof a efectuat TA și a instalat ecranul, patru Bhinot s-au așezat între acesta și Creator. Lumina nu poate ajunge la ea prin aceste patru Bhinot, iar Malhut înțelege că este absolut îndepărtată de Creator. Aceasta este starea cea mai teribilă, unde este gata să se îndepărteze complet de infinita încântare, a cărei absenţă se transformă în suferință, durere și amărăciune.

Acum, mulţumită ecranului, începe să vadă lumina celor patru Bhinot și înțelege că Creatorul vrea ca ea să primească plăcere. Face un calcul și primește o mică parte a luminii, de la Peh până la Tabur. De îndată ce Malhut primește această mică parte a luminii, începe să simtă în Tabur presiunea Ohr Makif, care dorește să intre în ea fără a lua în seamă TA

Malhut se află într-un impas, pentru că încă nu poate primi lumina; așa că trebuie să iasă într-un fel din această situație. Calea de ieşire constă în revenirea la starea inițială. Cu toate acestea, făcând primul ecran, a pus deja o perdea între ea și Creator, creând astfel primul Parţuf și primind 20% din lumină. Ce ar trebui să facă atunci când restul de 80% din lumină ajunge la ea? Ieşirea constă în încercarea de a lucra cu o cantitate mai mică de egoism de dragul Creatorului și a face ecranul pentru aceasta.

De exemplu, Ruben îi cere lui Simon să-l trezească la ora 2 dimineața, pentru a putea ajunge la timp la lecție. În ziua următoare, se adresează lui Simon: „Mi-este atât de greu să mă trezesc la ora 2 dimineaţa, te rog să mă trezești la ora 3”. În cealaltă zi, regretând totul, îi cere să-l trezească la ora patru dimineața, apoi la cinci. Constatând că și aşa îi este greu, el încetează să mai vină la lecții …

Dacă mai devreme Malhut se putea asemăna cu Creatorul în proporţie de 20%, încearcă acum să o facă la un nivel mai scăzut; făcând ecranul pentru 15% din lumină (cifrele acestea servesc strict pentru exemplificare). În felul acesta, Malhut se separă de Creator prin două ecrane. Apoi devine din ce în ce mai îndepărtat de El.

Prin crearea acestor Parţufim, Malhut încearcă să se asemene cu Bhina Şoreş, Alef, Bet și Gimel ale Luminii Directe, cu proprietățile Creatorului. Nucleul său egoist a făcut, însă, Ţimţum. Devenind precum Creatorul în aceste Bhinot, s-a izolat de El, așa cum era, prin acești Parţufim creând un spațiu gol. Acum fiind goală ca spiritualitate, poate căuta în mod independent calea de a deveni precum Creatorul.

Deși noi atribuim acestor Parţufim proprietăți ale ființelor vii, ar trebui totuși să înțelegem că în realitate nu sunt vii. Acestea sunt ecrane de atenuare care protejează încântarea spirituală de dorința egoistă de a primi plăcere. 

Numai sufletul omului, pe care îl vom discuta mai târziu, îl simte pe Creator; prin urmare, numai sufletul este o ființă vie. Toate celelalte entităţi nu sunt decât roboți programați de către Creator pentru a îndeplini o anume funcție sau o alta, care sunt într-un fel legate de rectificarea omului.

Toţi Parţufim nou-creaţi, nivelurile și stările lor anterioare, există în același timp. Un exemplu poate fi dat prin analogie cu un film. Filmul derulat dispare din câmpul nostru de vedere, dar există ca și cum ar fi într-o stare statică. În mod similar, fiecare Parţuf anterior este ca o secvență din acest film. 

Întreaga imagine, de la primul moment până la ultimul, este foarte diversă. În acest sens se petrec un număr mare de acțiuni, însă, împreună, datorită fuzionării stărilor prezente, trecute și viitoare, ele formează o sferă, un sistem închis. Parţufim inferiori pot influența pe cei superiori, deoarece prin aceştia primesc lumina din Lumea Ein Sof.

De exemplu, Parţuf-ul AB, care primește lumina de la Galgalta, îl obligă şi pe acesta să se schimbe, întrucât lumina care trece prin el este deja similară cu proprietățile lui AB, care îl transformă pe Galgalta. Din aceasta rezultă diversitatea, interconectarea și interdependența tuturor proceselor spirituale.

Ultima dorință a lui Malhut, care a realizat că este absolut opusă Creatorului în proprietățile sale şi care vrea să primească numai pentru sine, fără să dea ceva în schimb, este numită adevărata „Creatură” sau „sufletul” . Deși nu suntem încă acolo, această parte a lui Malhut este „materialul” din care un suflet omenesc va fi creat ulterior.

Restul nu este creatura, ci doar un instrument auxiliar pentru îmbinarea creaturii cu Creatorul. Aceste forțe ajută Creatorul să guverneze creatura. Avem numai două entități existente: Creatorul și creatura. Orice altceva este sistemul comunicării lor, cu ajutorul căruia se găsesc unul pe altul.

Parţufim nu întreprind acțiuni. Fiind la un anumit nivel și efectuând acțiuni corespunzătoare unuia sau altuia dintre Parţuf-uri, Cabaliştii văd lumina pe care o pot respinge și, prin urmare, o primesc înăuntru. Toate cărțile de Cabala au apărut în felul următor: un Cabalist, urcând nivelurile spirituale, descrie senzațiile sale spirituale pe hârtie …

Întreaga lume AK este similară lui Malhut de Ein Sof, la nivelul lui Şoreş; Aţilut este similară cu Malhut la nivelul lui Bhina Alef; Briya corespunde lui Bhina Bet de Malhut; Yeţira – lui Bhina Gimel iar lumea Asiya este similară cu Bhina Dalet de Malhut. Lumina din Galgalta este Ohr Nefeş.

37) Astfel, am clarificat apariția consecutivă a Parţufim (unul sub altul), care s-a întâmplat drept urmare a impactului dintre Lumina Interioară și cea Înconjurătoare (Bituş Ohr Pnimi u Makif). Acest impact slăbește Masah-ul aşa încât își pierde puterea și revine la Peh de Roş (coincizând cu el în calitățile sale), implicându-se astfel în Zivug de Haka’a, care se petrece permanent pe Masah-ul din Roş.

Datorită acestui Zivug, apare un nou Parţuf ca un urmaș al celui precedent. Așadar, AB este rezultatul Parţuf-ului Keter, SAG este un urmaş al lui AB, MA – al lui SAG și așa mai departe în toate nivelurile ulterioare ale lumilor Nikudim și ABYA. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem și de ce Parţuf-ul AB nu poate ajunge decât la nivelul lui Bhina Gimel și nu Dalet. SAG ajunge doar la Bhina Bet. Adică fiecare Parţuf care urmează este cu un nivel inferior celui precedent. De ce nu sunt toţi egali?

38) În primul rând, trebuie să înțelegem de ce Parţuf-ul AB este privit ca descendent al Parţuf-ului Keter. După nașterea sa ca urmare a Zivug-ului de la Peh de Roş al Parţuf-ului Galgalta, înălțimea sa corespunde exact celor 10 Sfirot ale Guf-ului din Parţuf. Deci, de ce nu poate continua ca parte a Parţuf-ului Galgalta și nu ca un Parţuf individual, rezultat al celui dintâi?

Aici ar trebui să înţelegem ce diferență enormă există între      Masah-ul din Guf și Masah-ul de la nivelul Roş-ului. Există două tipuri de Malhut în Parţuf. Primul este Malhut Mizdaveget, adică Malhut care interacționează cu Lumina Superioară datorită intențiilor sale rectificate (Masah); al doilea este Malhut Mesayemet, care, cu ajutorul ecranului său, împiedică răspândirea Luminii Superioare în cele 10 Sfirot ale Guf-ului Parţuf-ului.

Diferenţa dintre ele este la fel de mare ca și între Creator și creatură. Acest lucru se datorează faptului că Malhut de Roş, în Zivug-ul cu Lumina Superioară, este considerat a fi Creatorul faţă de Guf-ul Parţuf-ului. Ecranul său nu respinge lumina atunci când aceasta îl lovește. Mai degrabă, urmare a faptului că Ohr Ozer îmbracă Ohr Yaşar, apar cele 10 Sfirot ale Roş-ului, permițând luminii să se răspândească în jos, până când cele 10 Sfirot ale Luminii Superioare se îmbracă în Kli-ul de Ohr Hozer, numit Guf (corpul Parţuf-ului).

Prin urmare, Masah-ul și Malhut de Roş sunt considerate ca fiind Creatorul pentru cele 10 Sfirot ale Guf-ului. Cu toate acestea, până acum nu există nici o putere de rezistentă în acest Malhut și în Masah-ul său. Se va întâmpla grație lui Malhut și Masah-ului din Guf-ul Parţuf-ului. Să explicăm: după ce cele 10 Sfirot s-au extins de la Peh de Roş în jos, ele puteau să ajungă numai până la Malhut a acestor 10 Sfirot, pentru că Lumina Superioară nu se poate răspândi în Malhut a Guf-ului. Masah-ul poziționat acolo împiedică lumina să o umple; prin urmare, Parţuf-ul se termină şi apare acolo Bhina Sof (capătul Parţuf-ului).

Întrucât toată puterea Restricționării se manifestă în acest Masah al lui Malhut din Guf, impactul dintre Lumina Interioară și Lumina Înconjurătoare apare numai în Masah-ul Guf-ului (ecranul corpului) Parţufului. Acesta restrânge și respinge Ohr Makif, împiedicând-o să strălucească în interiorul Parţuf-ului. Masah-ul de la nivelul Roş-ului nu o face, întrucât doar atrage și îmbracă lumina, dar puterea de rezistentă nu este încă aparentă în el.

După cum am spus deja, în fiecare Parţuf există două ecrane. Primul se află la Peh de Roş, care spune că nu va primi plăcere pentru sine; prin urmare, el respinge toată lumina. Al doilea este Masah-ul din Guf, care apare impreună cu intenţia de a primi lumina de dragul Creatorului, adica să o îmbrace cu Ohr Hozer.

Acest Masah coboară cu lumina și se ridică atunci când lumina iese din Guf. Primul ecran este întotdeauna în acțiune și se află în lumea spirituală. Cel de-al doilea determină poziția Kli-uluipe linia directă de la nivelul zero până la Gmar Tikun. Aceste două ecrane nu se contrazic reciproc.

39) După cum s-a afirmat mai sus, impacturile dintre Ohr Pnimi și Ohr Makif au transformat Masah-ul lui Malhut Mesayemet în Masah-ul lui Malhut, care face un Zivug la Peh de Roş. Bituş-ul făcut de Ohr Makif a slăbit astfel puterea de restricţionare a Masah-ului în care, din tot Aviut de Guf al Masah-ului din Roş, au rămas doar Reşimot cele fine (echivalente cu Aviut a Masah-ului din Roş), ceea ce a dus la fuzionarea Masah-ului din Guf cu Masah-ul din Roş. Drept urmare, a permis Masah-ului din Guf să facă același Zivug de Haka’a ca Masah-ul din Roş.

Din acest Zivug a apărut un nou Parţuf cu propriile sale 10 Sfirot, al cărui nivel este cu o treaptă mai jos decât cel precedent. În același timp, Reşimot de Aviut care inițial se aflau în Masah-ul din Guf au fost reînnoite acolo; prin urmare, reapare diferența dintre proprietățile ambelor ecrane. Această diferență separă Masah-ul din Guf de Masah-ul din Roş. 

Când se manifestă adevărata sa natură, el nu poate rămâne la nivelul de Peh a Parţuf-ului superior, întrucât în lumea spirituală schimbarea proprietăților separă o entitate de alta. Prin urmare el este forțat să coboare și să devină un Parţuf aparte. Chiar și Roş-ul noului Parţuf este la nivelul Guf-ului celui superior, pentru că s-a născut din Masah-ul de la nivelul Guf-ului.

Această distincție între ei îi face să fie doi Parţufim diferiţi și, din moment ce noul Parţuf a ieșit din Masah-ul Guf-ului celui anterior, el se află cu superiorul său într-un raport de ramură faţă de rădăcină.

Reşimot sunt de fapt Ohr Makif, care se afla în interiorul        Parţuf-ului şi a ieșit din el. De aceea păstrează o legătură specială cu Kli-ul.

Ecranul a făcut deja un Zivug de Haka’a pe dorințele sale anterioare, a primit lumina și s-a asigurat că aceasta va ajunge numai până la Tabur. Știe că această cale este greșită și nu poate duce la Gmar Tikun. Acum, când dorințele lui de a primi lumina de dragul Creatorului sunt reactivate, ele apar cu un nivel mai jos. Aceasta înseamnă că noul Parţuf va primi lumina la un nivel mai scăzut.

Prima și a doua porțiune a luminii sunt adunate împreună pentru a egala cantitatea totală de lumină care a intrat în Malhut a Lumii Ein Sof. Acum, Malhut trebuie să primească toată lumina care a fost înăuntrul ei înainte de TA, cu noua intenție de a primi, nu pentru sine, ci pentru a-I fi pe plac Creatorului, însemnând cu ajutorul Masah-ului și Ohr Hozer.

Al doilea Parţuf diferă de primul în proprietățile sale; prin urmare, nu apare de la Peh, așa cum a făcut-o cel dinainte, ci mai jos de Peh, adică este ca și cum ar fi cu un cap mai scurt decât Parţuf-ul anterior. Chiar și capul său este considerat Guf-ul fostului Parţuf, pentru că a ieșit din Masah-ul din Guf-ul precedentului Parţuf. Cel de-al doilea Parţuf este în întregime rezultatul primului și se ramifică din acesta precum o frunză dintr-un trunchi. 

Când primul Masah de la Peh de Roş respinge lumina, el se pune într-o poziție independentă faţă de cel care dăruieşte. Al doilea Masah, cel al Guf-ului, spune că poate primi chiar și de dragul gazdei. El are cinci dorințe; Parţuf-ul le umple pe fiecare în proporţie de 20%. Restul dorințelor rămân neschimbate, întrucât Masah-ul nu este suficient de puternic.

În urma primirii luminii în interior, al doilea ecran coboară. Ohr Makif continuă să interacționeze cu Parţuf-ul; ea pune presiune și încearcă să umple dorințele rămase. Masah-ul Guf-uluinu poate rezista, și urcă la nivelul Masah-ului Roş-uluiși lumina părăsește Parţuf-ul. Masah-ul unit face un nou Zivug și, drept rezultat, apare un nou Parţuf un nivel mai jos de cel anterior, fiind diferit în ceea ce privește calitatea luminii.

Proprietatea este aceea că Parţuf-ul AB nu se naște din Masah-ul Roş-ului de Galgalta, ci din Masah-ul Guf-ului. Este ciudat, pentru că a avut loc un Zivug pe Bhina Gimel în Roş-ul lui Galgalta. Explicația este dată în „Studiul celor Zece Sfirot„, partea a treia, răspunsul 310. În timp ce Masah-ul Guf-ului, adică Masah-ul de Bhina Dalet, urcă la Peh de Roş, se unește cu Aviut de Roş , care este „o Aviut ascendentă”. Cu toate acestea, este o Aviut a lui Bhina Gimel și nu Dalet, întrucât Aviut a lui Bhina Dalet este Masah-ul Guf-ului, care nu a folosit niciodată Aviut Gimel

Aici putem stabili două noțiuni importante:

1)    Esența. Aceasta este Masah-ul Guf-uluiși se ridică la Roş, cerând ca acesta să fie umplut. De aceea Masah-ul Roş-ului de Galgalta face un Zivug pe Bhina Gimel. Atunci când esența Masah-ului ridicat devine clară, el coboară din nou în Guf, nu la Tabur (Bhina Dalet), ci la Hazeh (Bhina Gimel). Această Bhina nu este numită „fiu sau descendent”, ci „Parţuf-ul AB Pnimi„, adică Parţuf-ul AB, care se extinde în Kelim goale ale lui Galgalta și este considerat Guf de Galgalta, întrucât a rezultat dintr-un Zivug în Roş de Galgalta.

2)    Includerea. După ce Masah-ul de pe Guf coboară la Hazeh, Reşimot ale lui „Aviut descendentă” se activează în timpul prezenței lor în Malhut de Roş.

Rezultă că, în privinţa lui AB Pnimi, acesta este Masah HaMesayem (limitator al răspândirii luminii), născut dintr-un Zivug pe Aviut Gimel la Peh a Roş-ului lui Galgalta. Cu toate acestea, după proprietatea „incluziunii”, este Masah HaMizdaveg (care interacționează cu lumina).

Atunci, el atrage din nou lumina, făcând un Zivug de Haka’a pe Bhina Gimel, astfel încât Roş-ul lui AB să iasă din Hazeh până la Peh de Galgalta. Peh de AB este la nivelul Hazeh de Galgalta, în timp ce Guf­-ul lui AB se întinde în jos spre Tabur de Galgalta. Rezultă că AB Pnimi se răspândește în Kelim ale lui Galgalta iar AB Hiţon (în ebraică: în afară) îl îmbracă, astfel încât chiar și Roş-ul său să fie în Guf-ul lui Galgalta.

AB Pnimi se răspândește din Roş-ul lui Galgalta (Bhina Dalet) în Kelim goale ale lui Bhina Dalet, dar AB Hiţon nu are absolut nicio legătură cu Bhina Dalet.

Două entităţi unite sunt complet similare în dorințele lor. În măsura în care Masah-ul poate rezista egoismului, Kli-ul devine similar cu Creatorul în proprietățile sale, primind lumina din interior cu intenția pentru Creator. O comparație a proprietăților este o comparație a intențiilor, dar nu înseamnă că ambele devin una și aceeași entitate. Acestea rămân două entităţi, dar proprietățile lor sunt atât de apropiate încât, în acest moment, din punctul nostru de vedere nu există nici o diferență.   

Cu cât Parţuf-ul primește mai mult, cu atât devine mai asemănător cu Creatorul în intenția sa și mai puțin în acțiunea sa. Pentru a deveni echivalent cu Creatorul, trebuie să-ți dezvolți egoismul, să primești mai mult pentru El, dar asta va duce la o diferență și mai mare între creatură și Creator în acțiune. Atunci când Masah-ul de la Peh de Roş respinge toată lumina, devine, ca să zicem aşa, similar în acțiune cu Creatorul (nici nu primește), dar este diferit de El în intenția sa.

Metoda de auto-constrângere este greșită. Nu este nevoie să posteşti și să renunți la plăceri; dimpotrivă, Creatorul creşte egoismul omului în măsura în care acesta poate aplica ecranul și poate lucra cu el. Deci, din cele două ecrane menționate mai sus, ecranul Guf-ului poate duce în spiritualitale.

În orice caz, dacă ecranul este numai la Peh de Roş, atunci omul este precum o piatră care nu are nevoie de nimic, nu are mișcare interioară. A fost dintotdeauna neclar modul în care egoismul poate duce la spiritualitate, atâta timp cât scopul creației implică primirea plăcerii.

Kli-ul nu vede ce este în afara lui. Toate numele noastre: „Ohr Makif„, „presiune din afară”, „nu a pătruns încă” – sunt noțiuni care aparțin limbajului lumii noastre și trebuie să ne imaginăm cumva o acțiune spirituală. În orice caz, nu există în realitate nici o lumină care să apese din afară și nu există nicio plăcere în asta. Kli-ul interior al omuluiva simți plăcerea, dacă această lumină se află în el.

Prin urmare, pentru a avea un apetit suficient pentru plăcere, trebuie să-mi imaginez și să simt cumva această plăcere. Lumina este o reacție interioară a Kli-ului pentru un anume tip de influență emanată de Creator, adică lumina corespunde “rezistenței” noastre. Totul depinde de modul în care Kli-ul va reacționa la această influență. Numai Ohr Pnimi care intră în Kli este măsura asemănării cu Creatorul.

Toți Parţufim, de la Lumea Ein Sof până la lumea noastră, s-au născut conform aceluiași principiu: partea inferioară a Parţuf-uluis-a născut din cea superioară.

Omul nu trebuie să se gândească niciodată la ce se va întâmpla cu el în următoarea clipă. Ar trebui să folosească întotdeauna momentul prezent, încercând în permanenţă să pătrundă în adâncul său. Urmatorul moment va fi născut din acesta; dar nu trebuie nici să aștepți să vină și nici să te gândești la ce va fi. Intrarea în lumea spirituală depinde de adâncirea în sine în prezent.

40) Diferența dintre Parţufim inferiori și cei superiori constă în faptul că fiecare Parţuf inferior apare la un nivel diferit, mai jos decât cel precedent. După cum s-a menționat, acest nivel este determinat de Aviut a Masah-ului, format din cele cinci Bhinot.

Cel mai înalt nivel al luminii și cea mai de jos Bhina a vaselor (Kelim) Parţuf-ului precedent lipsesc în fiecare dintre Parţufim care urmează. Cu cât este mai mică dorinţa pe care o folosesc cu  ecranul, cu atât este mai scăzută calitatea luminii pe care o primesc în Parţuf.

Impactul dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi pe ecranul care le separă contribuie la pierderea ultimei Bhina din Aviut a acestui Masah. Prin urmare, Bhina Dalet dispare în Parţuf-ul Galgalta, astfel încât  nu mai rămân din aceasta niciun fel de Reşimot.

După ce Masah-ul Guf­-uluise ridică și se unește cu Masah-ul de la  Peh, făcând un Zivug de Haka’a pe Aviut rămasă în Reşimot ale Masah-ului, apare Parţuf-ul cu un nivel mai jos, adică Parţuf-ul Hochma. Bhina Dalet a vaselor lipseşte în el, ca și lumina Yehida. Urmare transformării proprietăților, un nou Parţuf AB se desprinde din Parţuf-ul Galgalta și devine independent, dar este considerat descendent al acestuia.

Dacă pot accepta 20% din cinci porțiuni, înseamnă că primesc Ohr Yehida și Bhina Dalet. Data viitoare Parţuf-ul se naște cu lumina Haya ceva mai mică și cu Kli-ul Gimel, apoi cu Ohr Neşama și Kli-ul Bet, apoi cu Ohr Ruah și Kli-ul Alef, şi ultimul cu Ohr Nefeş și Kli-ul Şoreş. Apoi, dorințele reapar și, pentru 20% din dorințele rămase, se nasc cei cinci Parţufim ai lumii Aţilut și așa mai departe, până când se vor folosi toate dorințele lui Malhut din Lumea Ein Sof.

Toți Parţufim din cele cinci lumi au primit atâta lumină cât era în Malhut a Lumii Ein Sof, însă treptat și cu ajutorul ecranului. Indiferent care parte o vom lua ca exemplu, ea va fi întotdeauna compusă din cinci părți, deși foarte mici. Kli-uleste creat din cele cinci dorințe și este necesar să se facă un Zivug de Haka’a pe fiecare dintre acestea.

Daca omul incă nu şi-a rectificat Kelim, atunci cu cât are mai puţin egoism, cu atât este mai aproape de Creator. Atunci când capătă ecranul, cu cât este mai mare egoismul său, cu atât mai bine, întrucât cu atât mai aproape va fi de Creator. Totul depinde de prezența ecranului.

Pentru a face Kli-ulpotrivit pentru utilizare, trebuie mai întâi ca lumina să pătrundă în el și apoi să dispară, astfel încât Kli-ul să devină complet îndepărtat de Creator. Cu rectificarea ulterioară, va fi capabil să facă o alegere și să se contopească din nou cu Creatorul.

Ieșirea în lumea spirituală este posibilă numai dacă există un ecran pentru toate dorințele tale. În orice caz, dacă nu există dorințe, nu este necesar nici un Masah. Aşadar, fără a avea dorințe, omul nu poate intra în lumea spirituală, întrucât nu are nimic de rectificat.

Urcarea la nivelurile spirituale se face pe trei linii: stânga, dreapta și cea din mijloc. Primind noi porții de egoism, omul aplică un ecran mai puternic pe ele. Un Zivug de Haka’a se petrece între ecran și lumină; drept rezultat, omul primește o nouă parte din lumină și urcă la nivelul următor.

Dacă omul are dorințe mari, şi dacă rezistența lui față de acestea (ecranul) este mică, atunci el primește lumina în funcție de ecranul pe care-l are și generează un Parţuf mic. Apoi, atunci când va fi capabil să reziste unei noi porții de egoism, Parţuf-ul său se va extinde din ce în ce mai mult până când va primi un ecran pentru absolut toate dorințele lui.

Această stare se numește „Gmar Tikun„. Cu cât omul este „mai mare”, cu cât are mai multe dorințe, cu atât este mai puternic va fi ecranul pe care îl dobândește; un astfel de om are mari împliniri pentru că el este capabil să domine dorinţele sale cele mai grosiere. Dorințele sunt date omului de Sus, atunci când poate cere rectificarea lor.

Măruntele dorințe ale lumii noastre, Ner Dakik, ne întorc capul, ne ocupă gândurile și ne domină în asemenea măsură, încât să nu știm ce să facem cu ele, cum să scăpăm de ele. Toată viața noastră suntem preocupaţi de căutarea unor oportunități de a satisface aceste dorințe animalice. Egoismul în sine nu trebuie distrus; trebuie numai să fie puse pe el două tipuri de ecran: în primul rând – să înceteze să primească pentru sine, apoi să primească de dragul Creatorului.

Un Zivug de Haka’a are loc în Roş, ceea ce înseamnă că eu calculez cât de mult pot primi cu intenția de a face pe plac Creatorului. Calculul este urmat de primirea luminii în Guf, de la Peh până la Tabur. Tabur-ul constituie linia de demarcaţie a primirii cu intenția de a face pe plac Creatorului. Lumina pe care Kli-ul nu a fost capabil să o primească, Ohr Makif, îl îmbie să primească mai mult; altfel nu împlineşte Scopul creației. Kli-ulștie, însă, că nu poate primi mai mult de dragul Creatorului; chiar dacă ar fi să primească un pic mai mult, va fi deja numai pentru sine.

Nu există nici o cale de ieșire decât dacă depășeşte această stare de blocaj, adică dacă expulzează toată lumina primită. Kli-ul înțelege că, şi dacă poate primi în viitor, nu va fi aceeași cantitate ca acum, ci una mai mică și cu un Masah mai slab.

Masah-ul își pierde forța, se ridică la Peh de Roş împreună cu Reşimot primite de la cele patru lumini din cele patru Kelim. Aviut Dalet a fost pierdută în Tabur după Bituş Ohr Makif în Masah; prin urmare, Kli-ul nu va putea să primească acum Ohr Yehida. Cu toate acestea, nu a făcut încă restricția asupra nivelurilor de Aviut rămase; de aceea, pur și simplu nu știe ce va fi sau nu este capabil să primească.

Acum, când Masahul se află la Peh de Roş, Kli-ulsimte că poate primi mai multă lumină. Apoi, toate Reşimot ale sale se trezesc și încearcă să primească pe Bhina Gimel. Masah-ul coboară la Hazeh, face un Zivug de Haka’a acolo și apoi se naște un nou Parţuf AB. Cu toate acestea, toate Reşimot din AB provin de la  Guf-ul lui Galgalta.

Care este diferența dintre cele două noțiuni: ecranul și Restricționarea, Masah și Ţimţum? O restricționare înseamnă refuzul complet de a primi. Ecranul înseamnă primirea unei părți și respingerea restului. Rav Baruch Aşlag dă următorul exemplu: de fiecare dată când un bețiv participa la o nuntă, el obişnuia să bea până uita de sine, cădea și zăcea la pământ; nici soția lui nu-l mai lăsa să intre în casă. Nemulțumit de rușinea sa, omul a decis să nu mai participle de loc la nunți, pentru că nu se putea controla. Și așa a început.

După un timp, a decis că ar putea să participle la diverse evenimente și să-şi permită să bea numai jumătate de pahar de vin, o cantitate care nu i-ar face rău. Așa că a făcut-o. Concluzie: o restricționare înseamnă abținerea de la evenimente, în timp ce ecranul înseamnă să participi, hotărând însă să primeşti o cantitate mică.

Există două tipuri de Reşimot. Primul este Reşimo de Hitlabşut, adică reminiscenţele plăcerilor cu care m-am umplut. Al doilea tip este Reşimo de Aviut. Este o reminiscenţă a dorințelor cu ajutorul căreia am făcut-o și cât de puternic și rigid a fost ecranul pe care      l-am folosit.

„Dorința de a primi” în Kli este creată de Creator. Kli-ul a primit „dorința de a dărui” de la El. Cum poate folosi acum aceste dorințe absolut opuse? În primul rând, Kli-ul măsoară mărimea „dorinței sale de a dărui”, adică se opune dorinței sale fundamentale și fireşti „de a primi”.

Să presupunem că am 20% din „dorința de a dărui”. Asta se numește rigiditatea ecranului. Pot rezista dorinței mele de a primi plăcere în proporţie de 20%. Asta înseamnă că în aceste 20 de procente pot primi lumina, căci în ele nu primesc pentru mine, ci de dragul Creatorului. Este similar cu o mamă care primește plăcere atunci când bebelușul ei este fericit. Creatorul se bucură atunci când primesc plăcere. Dorințele rămase, care nu sunt incluse în aceste 20%, rămân goale; nu lucrez cu ele.

Ce este Cabala? În primul rând, luăm dorințele noastre interioare, le rupem în mici celule sau vectori și construim diferite diagrame. Aceasta este psihologia interioară a omului; nu ca şi creatură a acestei lumi, ci ca entitate condusă de Creator cu toate forțele pe care i le-a dat Creatorul.

Apoi studiem modul în care, cu ajutorul acelor forțe, omul ajunge la Creator. Aceasta este o scurtă explicație a ceea ce este Cabala. Nu ar trebui să o considerăm o învățătură mistică despre nişte forțe secrete, supranaturale, care există în afara Universului. Ideea principală a Învăţăturii Cabala este aceea că, în procesul de acumulare a forțelor contrare egoismului, putem lua o anumită parte a egoismului și lucra  cu aceasta într-o direcție diferită.

La început, ecranul de la Peh de Roş nu a vrut să primească nimic, apoi a calculat cât de mult ar putea primi de dragul Creatorului. Este un efort mai mare decât să nu primeşti nimic pentru tine. Ca urmare, ecranul care se află la Peh de Roş este împărțit în două ecrane. Primul spune că nu vrea să primească nimic pentru sine. Este o respingere completă a luminii, reflectarea ei, respectarea TA. Cel de-al doilea ecran, care a fost inactiv până acum, este şi el acolo. După ce am respectat condițiile TA, încep să încerc să primesc puțină lumină de dragul Creatorului.

41) După formarea Parţuf-ului AB, are loc impactul dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi pe Masah-ul din Guf de AB (cu Aviut Gimel). Acest impact duce la pierderea ultimei Bhina din Reşimo a      Masah-ului. Masah-ul se ridică la Peh de Roş și face un Zivug de Haka’a acolo numai pe Aviut de Bhina Bet. Acest Zivug formează cele 10 Sfirot la nivelul lui Bina, adică Parţuf-ul SAG al lumii Adam Kadmon, care nu are nici Kelim ale lui ZA și Malhut, nici luminile  Yehida și Haya.

Când Parţuf-ul SAG se extinde în Roş și Guf, acesta duce la un Bituş Ohr Makif pe Masah-ul din Guf și pierderea ultimei Bhina de Aviut a Masah-ului, căreia îi ia loc Bhina Bet. Masah-ul cu Reşimot de Aviut din Bhina Alef și mai de sus se ridică la Peh de Roş și face un Zivug pe Bhina Alef acolo, ceea ce formează cele 10 Sfirot la nivelul lui Tiferet (sau ZA). Kelim Bina, ZA și Malhut și luminile Yehida, Haya și Neşama sunt absente în acest Parţuf.

Bhina Dalet din Parţuf-ul SAG are dorințe, sau le restricționează ca și dorințele lui Bhina Gimel? Există vreo dorință în Bhina Dalet în Parţuf-ul AB sau le restricționează și pe acestea?

Toată lumea are aceste dorințe; vorbim doar despre „dorința de a primi”, fără de care nu există nici o creatură. Cu toate acestea, a existat  pericolul ca sufletele să poată „fura”, să primească pentru sine; prin urmare, a avut loc rectificarea, făcându-le incapabile să vadă ceva.

Acum, să încercăm să înțelegem exprimarea: „Tot pământul este plin de slava Lui”, adică toți trebuie să simţim existența Lui. Totuși, de ce nu putem simți asta? Pentru că, din partea Creatorului, „Tot pământul este plin de slava Lui”; dar pentru a împiedica creatura să primească pentru sine, a avut loc restricționarea. Nesesizând nicio plăcere în asta, omul nu aspiră la spiritualitate.

În Introducerea la „Studiul celor Zece Sfirot” se spune că, dacă  pedeapsa și răsplata ar fi revelate aşa încât celui care mănâncă ceva interzis să-i stea imediat mâncarea în  gât, cine ar mai îndrăzni să mănânce ceea ce este oprit? Tot aşa însă, dacă omul ar simţi o mare plăcere în timp ce-şi pune Ţiţit-ul(șalul de rugăciune rituală), nu şi      l-ar mai lua de la gât niciodată. Prin urmare, dacă am simți încântarea spirituală, ne-am dori-o imediat pentru noi înşine.

Există o singură lege inerentă egoismului: „Să muncești mai puțin și să primești mai mult”; el nu știe nimic altceva. Deci, ce poate face cineva dacă nu poate nici să vadă şi nici să primească nimic? Creatorul ne spune: „Eu dau totul pe degeaba și voi ar trebui să dați degeaba”.

Trebuie să ajungem la același nivel unde să putem oferi fără să așteptăm nici o recompensă. De aceea, a existat Tikun (rectificarea) – nu putem nici să vedem, nici să „furăm”. Este scris în Gemara (Tratatul „Sanhedrin”): „Adam HaRişon a fost un hoț” (a furat de la Creator).

La început a existat domeniul Creatorului, adică tot ceea ce Adam HaRişon a făcut a fost de dragul dăruirii; nimic pentru propriul său beneficiu. Cu toate acestea, când a văzut lumina enormă, nu a putut să o primească cu intenția de a da și a păstrat-o pentru sine. Asta se cheamă că el ia lumina din domeniul Creatorului pentru sine; de aceea, i se spune că e „hoț”.

Pentru a evita ca acest lucru să se întâmple din nou, a avut loc rectificarea în suflete; de aceea ele nu pot vedea nimic. Omul nu ar trebui să ceară împlinirea și înălțimea spirituală, ci doar ca propriile Kelim să fie capabile să vadă.

Pentru a da un nume Parţuf-ului nu-i nevoie să spunem că are loc un Zivug pe o anume Bhina; este suficient să-i dăm o valoarea numerică, Gematria, să știm ce este el din punct de vedere calitativ. YudHeyVavHey este baza oricărui Kli. Malhut a lumii Ein Sof și  întregul Univers alcătuiesc această singură şi unică structură.

Cantitatea de materie în această structură, adică utilizarea unei dorințe cu intenția corectă, este egală cu lumina primită de Parţuf. Valoarea numerică vorbește despre cantitatea și calitatea acestei lumini în Parţuf.

Parţuf-ul Galgalta corespunde întregului Malhut al Lumii Ein Sof  și are cel mai mare ecran din Univers. Dacă a primit maximum din ceea ce putea de dragul Creatorului, cum de mai poate exista un loc pentru un alt Parţuf? Ce poate adăuga Parţuf-ul AB ca Galgalta să nu fi primit încă?

Rezultă că AB corespunde, de asemenea, lui Malhut a Lumii Ein Sof și poate primi lumina pe care nu a putut-o primi Galgalta. Ecranul din următorul Parţuf este mai slab; interacționează cu lumina unei calități diferite, mult mai puțin puternică decât cea a lui Galgalta; prin urmare, AB poate primi o porțiune suplimentară a luminii. 

Fiecare Parţuf care urmează primește lumină de o calitate inferioară. Fiecare nou Parţuf este o stare absolut nouă. AB își dorește dorințele din Sof-ul lui Galgalta, adică funcționează cu dorințele cu care Parţuf-ul anterior nu putea lucra. Galgalta a vrut să primească Ohr Yehida, în timp ce AB – doreşte numai Ohr Haya.

Când Malhut din Lumea Ein Sof îndepărtează toată lumina, se numește Dalet de Aviut și Dalet de Hitlabşut. Asta arată că în ea se află Reşimot ale întregii Lumi Ein Sof. Galgalta începe să lucreze cu aceste Reşimot, face un Zivug de Haka’a pe Dalet / Dalet și primește lumina corespunzătoare. Când are loc Bituş-ul Pnimi u Makif, rămân Dalet de Hitlabşut și Gimel de Aviut. Dalet de Aviut dispare deoarece Parţuf-ul decide să nu mai lucreze cu ea și o anulează.

Există o relație inversă între Kli și lumină. Cu cât Kli-ul este mai mic, cu atât este mai apropiat de lumină în proprietățile sale. Să presupunem că am cinci dorințe egoiste, de la cea mai pură la cea mai grosieră. Dorința mea cea mai pură este cea mai apropiată de Creator, cea mai grosieră este cea mai îndepărtată. Malhut are cinci dorințe: Şoreş, Alef, Bet, Gimel și Dalet.

Mai precis, acestea sunt cele cinci faze ale dezvoltării unei și aceleași „dorințe de a primi”. Şoreş este cea mai pură și mai înaltă dorință; prin urmare, este cea mai apropiată de Creator.

Când Malhut pune ecranul peste dorința sa egoistă, legea care spune că cea mai pură dorință este şi cea mai apropiată de Creator rămâne neschimbată. În plus, intenția de dragul Creatorului este pusă deasupra ei, și tocmai această intenție îi permite să primească mai multă lumină decât era de presupus pentru o dorință așa de mică. Malhut cu Masah-ul „atrage” lumina, dar Keter (cea mai pură și mai elevată parte a Kli-ului) este cel care o primește și nu Malhut.

Elementele principale ale Universului sunt:

  • lumina care emană direct de la Creator;
  • „dorința egoistă de a primi” încântare, creată de El;
  • ecranul care a apărut ca o reacție la lumina primită.

Cabala studiază aceste elemente în diferitele lor stări.

Corespondența armonioasă între ecran, lumină și dorință constituie sufletul, care dictează legile sale atât îngerilor, cât şi Levuşim și obiectelor materiale.

Fiecare Parţuf umple Malhut din Lumea Ein Sof; astfel Parţufim îi acoperă punctul cel mai intim din lumină. Noi suntem punctul central. Prin urmare, în raport cu noi, toate lumile, toţi Parţufim sunt ecrane de restricționare.

Pe de o parte, spunem că toate lumile au fost create în ordine descendentă, adică înainte de existența omului. Lumile constituie  măsura ascunderii Creatorului. Galgalta ascunde Creatorul din Parţuf-ul inferiorîn proporţie de 20%. Parţuf-ul AB vede doar 80% din Creator. Aceste 80% constituie însă pentru el Creatorul, deci pentru AB ele sunt de fapt 100%.

Astfel, se continuă până când cele cinci lumi care constau din cei cinci Parţufim, unde fiecare Parţuf, la rândul său, este format din cinci Sfirot, ascund complet lumina Creatorului faţă de noi în spatele a 125 de ecrane. Lumina nu ajunge deloc la lumea noastră. Suntem în spatele ecranului și nu putem nici să-L vedem şi nici     să-L simțim pe Creator.

Pe de altă parte, pe măsură ce omul urcă şi ajunge la nivelul unui anume Parţuf, el pune ecranul egal acestui Parţuf şi procedând astfel elimină ascunderea Creatorului de la acel nivel. Ridicându-se la nivelul următor, omul neutralizează ascunderea acestuia cu ajutorul ecranului său, dobândeşte Creatorul la nivelul respectiv și așa mai departe. Când anulează toate filtrele, el va ajunge să înțeleagă în întregime toate nivelurile care îl separă de Creator.

Lumile sunt create pentru a ne învăța cum să acționăm în fiecare situație. Prin urmare, ascunderea Creatorului este descendentă, în timp ce revelarea se petrece în direcția inversă. Treptele, pe care le urcă sufletul, așa cum au fost, dispar după aceea.

Parţuf-ul  inferior îl cunoaște pe cel precedent și înțelege că nu poate primi tot atât de multă lumină cât primea cel dinainte. Totuși, pentru a-i furniza lumină Parţuf-ului inferior, fiecare dintre cele superioare ar trebui să-şi trimită cererea pentru lumină (numită MAN) Parţuf-ului dedeasupra lui.

Din moment ce fiecare nou Parţuf este o dorință absolut nouă, care nu a fost niciodată umplută de lumină după TA, fiecare nou Parţuf conduce la o nouă împlinire, depășindu-l pe cel precedent atât  calitativ cât şi cantitativ.

Lumina primită de fiecare Parţuf care urmează ajunge la acesta prin intermediul celui precedent. Toate Parţufim prin care trece lumina, îşi primesc partea lor de lumină iar această parte este incomparabil mai mare decât cantitatea de lumină care va fi primită de ultimul din acest lanț. Numai Galgalta primește lumina direct din Lumea Ein Sof.

Toate acțiunile noastre se bazează pe dorințele noastre. Mintea joacă doar un rol auxiliar în asta. Mintea conștientă percepe numai ceea ce ajunge la simțuri; le calculează și analizează. Cu cât sunt mai ample și mai profunde senzațiile, cu atât este mai multă mintea necesară procesării lor.

Dacă luăm o persoană care studiază Cabala și se răsfaţă într-un fel de muncă interioară, atunci cu cât este mai subtilă această lucrare, cu atât mai flexibilă și mai precisă ar trebui să fie mintea sa pentru a  diferenția și analiza simțurile și a trage concluziile potrivite. Cu toate acestea, mintea rămâne întotdeauna doar o unealtă auxiliară a dorinței. Mintea este necesară doar pentru obținerea obiectului dorit. Toți avem nevoie de plăcere, iar mintea ne ajută să ne-o împlinim. Dacă omul dorește să se bucure de cercetarea științifică, mintea lui îl ajută acolo. Omul crede că trăiește numai prin mintea lui; prin urmare, el se situează deasupra tuturor celorlalte creaturi.

42) Acum, vom înțelege care este semnificația coborârii consecutive a nivelurilor în timpul dezvoltării Parţufim unul după altul ca urmare a Bituş-ului între Ohr Makif și Ohr Pnimi, care guvernează în fiecare Parţuf și contribuie la pierderea ultimei sale Bhina de Reşimo de Aviut.

Reşimot rămase după subțierea ecranului sunt de două feluri: Reşimo de Aviut și Reşimo de Hitlabşut. Prin urmare, după slăbirea Masah-ului Parţuf-ului Galgalta, a rămas Reşimo de Aviut din Bhina Gimel, în timp ce Reşimo de Hitlabşut din Bhina Dalet nu s-a schimbat.

Reşimo de Hitlabşut este o parte foarte subțire a unei Reşimo care nu are suficientă Aviut pentru un Zivug de Haka’a cu lumina. La fel ca Galgalta, orice Parţuf odată cu slăbirea Masah-ului pierde doar ultima Reşimo de Aviut, dar nu și Reşimo de Hitlabşut.

Am studiat faptul că există o relație inversă între lumină și vas și există două reguli aici:

  1. )    „Lefum Ţa’ara Agra„, adică recompensa se acordă în funcție de merit (suferință); cu alte cuvinte, cantitatea de lumină revelată omului depinde de eforturile pe care le-a făcut.
  2. )    Lumina vrea să intre în cel mai curat Kli. Kli-ul este considerat curat dacă refuză să primească ceva ce un Kli grosier ar vrea să primească.

 De exemplu, este mai ușor să lucrezi cu intenția de a dărui în timpul rugăciunii, când omul este acoperit cu un Tallit și este încoronat cu Tefillin; el nu vrea să primească nimic decât să îndeplinească porunca. Dar, în timp ce studiezi, este mai dificil să ai intenția de a dărui, mult mai dificil să ai această intenţie în timpul mesei familiale și chiar mai greu să o aplici în timpul muncii.

Cu toate acestea, conform primei reguli, cu cât sunt mai mari obstacolele pe care trebuie să le depășeşti, cu atât mai puternică este lumina pe care o putem primi. De aceea, dacă omul poate face afaceri cu intenția de dragul Creatorului, fără îndoială el este demn de un nivel înalt. Spunem despre o astfel de persoană că „a sa cunoaştere  este profundă iar rugăciunea lui este puternică!”

A doua regulă izvorăște din prima: cel mai înalt nivel corespunde celor mai ușoare Kelim, deși acolo este mai ușor să ai intenţia de dragul Creatorului. Pe de altă parte, înălțimea nivelului este determinată de proprietatea sa cea mai rectificată, iar lumina trece prin ea și coboară la nivelul inferior.

Prin urmare, Reşimo de Aviut este o deficiență, „dorința de a primi”. Dar nu trebuie să uităm că, în spiritualitate, „dorința de a primi” înseamnă întotdeauna dorința cu un Masah. Prin urmare, Reşimo de Aviut înseamnă că există o amintire în ea a cât de mult poate primi pentru a dărui, adică puterea de rezistență anterioară a dispărut în ea. Cel mai ușor Kli, Kli-uldin Keter, nu poate dispărea sub influența luminii din jur, deoarece nu are Aviut. Prin urmare, a rămas în ea Reşimo a luminii care a existat cândva, care se numește Reşimo de Hitlabşut.

Există întotdeauna niște Reşimot rămase din prezența luminii. Două noțiuni ar trebui să fie clarificate:

  1. )    Lumina vine din direcția celui care dăruieşte.
  2. )    Aviut și Masah-ul vin din direcția celui care primeşte.

Orice vine de la cel care dăruieşte lasă o amintire și orice provine de la cel care primeşte – se întâlnește cu rezistența și dispare.

Rav Baruch Aşlag dă următorul exemplu: „Odată m-am aflat într-un loc în care se odihnesc oamenii în vârstă. M-am uitat în jur și am văzut că toți moţăiau, nedând atenţie la nimic. Se spune despre asta: „ziua este lipsită de ardoare”. M-am îndreptat către unul dintre ei și am început să vorbesc cu el. În primul rând l-am întrebat de unde este, apoi cum și-a trăit viața, așa că l-am făcut să vorbească și mi-a vorbit despre afacerile lui de dinainte.

Puţin câte puțin, el devenea din ce în ce mai emoţionat și mai entuziasmat, reamintindu-şi realizările sale și diversele întâmplări prin care trecuse, adică în limbajul Învăţăturii Cabala Reşimot ale plăcerilor trecute s-au trezit în el. În cele din urmă, l-am întrebat: „Ţi-ar place să le retrăieşti din nou, călătorind din oraș în oraș făcând tranzacții și afaceri extraordinare așa cum ai făcut înainte? În clipa aceea, ochii lui s-au făcut mici, pentru că şi-a adus aminte de puterea pe care a avut-o şi cea pe care în prezent nu o mai avea”.

Astfel, vedem că Reşimo a bucuriei unui om rămâne în el, în timp ce puterea sa a dispărut în totalitate. Putem concluziona că el nu mai are Aviut în el, adică nu mai poate primi cu intenţia de a dărui. Reşimo de Hitlabşut – reminiscența plăcerii îmbrăcată în dorința    Kli-uluia rămas, dar fără ecran nu se poate întoarce la deliciile trecutului.

43) Dispariția Reşimo de Hitlabşut în fiecare ultim nivel rămas în Masah duce la formarea a două etape: Zachar și Nukva (esența „masculină” și „feminină”) în Roş-ul fiecărui Parţuf, pornind de la AB al lumii AK , dar și în SAG, MA, BON și în toţi Parţufim din lumea Aţilut.

Există Reşimo de Aviut din Bhina Gimel pe ecranul Parţuf-ului AB. El ridică cele 10 Sfirot ale Luminii Reflectate numai până la nivelul lui Hochma, dar Reşimo de Hitlabşut din Bhina Dalet care este lăsată acolo nu este potrivită pentru Zivug-ul cu Lumina Superioară datorită propriului Zakut (lipsa “dorinței de a primi”, dar dorind  să fie asemănător Creatorului). Absorbind Reşimo de Aviut și formând o Reşimo comună cu aceasta, el primește acum suficientă putere pentru un Zivug de Haka’a cu Lumina Superioară.

Atunci, are loc un Zivug de Haka’a cu Ohr Elion și, drept rezultat, apare Parţuf-ul nivelului apropiat celui al lui Keter, întrucât este prezentă în el Reşimo de Hitlabşut din Bhina Dalet. Această fuziune se numește includerea lui Nukva în Zachar; din moment ce Reşimo de Aviut din Bhina Gimel este numită „Nukva”. Aceasta se datorează faptului că este determinată de proprietatea lui Aviut (senzația de „dorință de a primi”). Cu toate acestea, Reşimo de Hitlabşut din Bhina Dalet se numește Zachar, deoarece corespunde unei stări superioare și nu are Aviut.

Reşimo de Zachar nu poate face singură un Zivug. Un Zivug de Nukva determină nivelul Parţuf-ului ce apare, calitatea și cantitatea de lumină care va intra cu adevărat în Parţuf.

Datorită amintirii stării sale anterioare, adică a Parţuf-ului anterior, Zivug de ZacharParţuf-ului apărut, un fel de iluminare suplimentară, auxiliară.

O astfel de interacțiune între Zachar și Nukva pornește de la Parţuf-ul AB. Prin urmare, începând cu acesta, toţi Parţufim au două capete (Raşim) și două Zivugim.

Există o regulă: în raport cu nivelul inferior, cel superior se numește perfecțiune (Şlemut). Zachar este numit perfecțiune întrucât este Reşimo a luminii și nu există nici o deficiență în el.

44) Există de asemenea și includerea lui Zachar în Nukva. Asta înseamnă că Reşimo de Hitlabşut se unește cu Reşimo de Aviut. În acest caz, are loc un Zivug numai la nivelul lui Nukva, adică pe Bhina Gimel (Hochma), care se numește HaVaYaH (Yud-Hey-Vav-Hey, Numele nevăzut al Creatorului) al Parţuf-ului AB. 

Există așa-numitele Zivugim „superior” și „inferior”. Zivug-ul superior corespunde includerii lui Nukva în Zachar. Ca urmare a acestui Zivug, apare Parţuf-ul al cărui nivel este aproapiat de Keter. Zivug-ul inferior corespunde includerii lui Zachar în Nukva. Acest Zivug conduce la crearea unui Parţuf al cărui nivel este doar Hochma. Aviut, care corespunde nivelului lui Zachar, nu îi aparține, așa cum s-a menționat mai sus; a fost dobândită din cauza „incluziunii”, a interacțiunii cu Nukva.

Prin urmare, această Aviut este suficientă doar pentru crearea celei de-a zecea Sfirot de jos în sus (numită Roş), dar nu pentru extinderea de sus în jos, care formează Guf-ul – adevăratele vase. Guf-ul Parţuf-ului se formează cu ajutorul nivelului lui Nukva, care are propria Aviut. Prin urmare, numim Parţuf-ul în funcție de nivelul lui Nukva, în acest caz special AB. Partea principală a Parţuf-ului este Guf-ul; este locul unde se primeşte lumina în vase.

45) Similar formării celor două niveluri ale lui Zachar și Nukva în Roş-ul Parţuf-ului AB, apar aceleași niveluri în Parţuf-ul SAG. Singura diferență este că, în primul caz, nivelul lui Zachar este aproximativ Hochma, întrucât rezultă dintr-un Zivug pe  includerea lui Aviut Bet (Bina) în Reşimo din Gimel de Hitlabşut (Hochma). Nivelul lui Nukva din SAG este o Bina pură, cu Aviut Bet.

În cazul lui SAG, Parţuf-ul este numit, de asemenea, în funcție de nivelul Nukva (Bina), deoarece nivelul lui Zachar are numai Roş fără Guf. Zachar al Parţuf-ului MA al lumii AK este la un nivel apropiat de Bina și se numește YEŞSUT, deoarece rezultă din interacțiunea dintre Reşimo din Bet de Hitlabşut și Reşimo din Alef de Aviut. Nukva acestui Parţuf este la nivelul ZA, deoarece are doar Alef de Aviut. Restul de Parţufim ai lumii AK sunt construiţi în mod similar. VAK de Bina se numește YEŞSUT, iar Gar de Bina se numește Aba ve Ima.

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

error: Content is protected !!