SPARGEREA VASELOR ŞI CĂDEREA LOR ÎN LUMILE BYA

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

101) Sfira Da’at sunt GE din ZON ale lumii Nikudim, care s-au ridicat la Aba ve Ima, pentru că Aba ve Ima primiseseră lumina AB-SAG de la ZON de AK, numită Şuruk. Atunci Malhut coboară de la Nikvey Eynaim la Peh, ridicând astfel AHP de Aba ve Ima care căzuseră la GE din ZON ale lumii Nikudim. Vasele GE de Zat din lumea Nikudim se ridică împreună cu ele și formează Bhinat MAN, care întoarce Sfirot Aba ve Ima față-la-faţă (Panim be Panim).

Un Zivug de Haka’a pe ecran în Bhina Dalet a condus la formarea a 10 Sfirot complete la nivelul lui Keter cu lumina Yehida. Zat de Nikudim din Aba ve Ima (MAN, Sfirat Da’at) primesc lumină puternică de la Roş de Aba ve Ima, întrucât Aba ve Ima constituie Roş de Nikudim, unde a avut loc un Zivug care a ridicat zece Sfirot. Această lumină se extinde apoi în jos în Guful lui ZON și, prin urmare, atât în Roş cât și în Guf ale lumii Nikudim în starea de Gadlut. O astfel de răspândire a luminii se numește Ta’amim.

După cum s-a menționat, ridicarea dorinței de la ZON la Bina este numită Ridicarea MAN. Anterior, Aba ve Ima nu interacționaseră și o astfel de stare se numeşte Panim be Achor. Există lumina lui Hochma în Parţuf-ul Aba, dar Ima nu vrea să o primească. MAN stimulează nevoia lui Ima de a primi Ohr Hochma de la Aba; prin urmare, îl întoarce cu fața spre el.

Lumea Nikudim este compusă din trei părți: Keter și Aba, unde sunt luminile, cea de-a doua parte este Ima, care nu dorește să primească lumina, iar cea de-a treia sunt ZON. Dacă ZON îi cer lui Ima lumina, vor face ca Ima să se întâlnească cu Aba, să primească lumina și să o transmită la ZA.

Dorințele care se manifestă în noi, pe lângă cele ale nivelului animal, sunt o consecință a spargerii vaselor, ceea ce a făcut ca mici scântei de lumină să pătrundă în noi.

Un Parţuf special apare după TBKatnut a lumii Nikudim. Așa cum am spus deja, acesta este alcătuit din trei părți: Keter, Aba ve Ima și ZON. TB restricționează vasele de primire și permite să se lucreze numai cu vasele de dăruire. Prin urmare, există doar Galgalta în Roş de Keter, în timp ce AHP se  află în interiorul GE ale lui Aba ve Ima. AHP ale lui Aba ve Ima se află în GE ale lui ZON. AHP ale lui ZON sunt sub Parsa, având dorința de a primi pentru ele însele, și nu se poate lucra cu ele. Niciuna dintre dorinţele AHP nu are nici lumină, nici ecran. Toate acestea (cu excepția AHP ale lui ZON, care nu primesc deloc lumina) primesc numai o mică iluminare de la GE.

Apoi Reşimot Dalet / Gimel resuscitate cer să facă ceva pentru AHP. De ce apare această dorință? O TB a fost făcută pe Aviut Bet. Parţuf­-ul Nikudim a apărut urmare a unui Zivug pe Aviut Alef. Acum, acest Parţuf decide să încerce să lucreze cu AHP. După aceea, Parţufim AB și SAG fac un Zivug, transmit lumina în jos până la Keter, permițându-i să intre în starea de Gadlut, adică să-și ridice AHP de la GE de Aba ve Ima. În acest scop, Malhut din Roş de Keter coboară de la  Nikvey Eynaim la Peh și face un Zivug pe zece Sfirot complete.

Îmbrăcând vasele AHP ale lui Keter, Aba se ridică împreună cu ele (atinge starea de Gadlut). Acum există Ohr Hochma atât în ​​cele zece Sfirot de Keter, cât și în Aba, așa că aceasta se întoarce cu faţa către Ima. Cu toate acestea, Ima vrea numai Ohr Hasadim și nu Ohr Hochma, așa că este încă cu spatele la Aba. Cum poate fi obligat să primească Ohr Hochma? Se poate face asta numai dacă ZON o cer. În acest scop, trebuie să se trezească în ZON „dorința de a primi” Ohr Hochma. 

ZON de Nikudim imbracă NHYM de Galgalta din lumea AK, apoi transmit Ohr Hochma la ZON. ZON îşi îndreaptă cererea lor către Ima, iar Ima se întoarce față-în-față cu Aba. Astfel, lumina coboară; dar când ajunge la Parsa și dorește să pătrundă sub aceasta, lumina întâlnește uriaşa „dorință egoistă” care, în contradicție cu TB, a primit o parte din lumină. Lumina dispare instantaneu, iar vasele GE de ZON și AHP de ZON se sparg și se amestecă unele cu celelalte. Asta înseamnă că fiecare fragment ar putea avea puțină Ohr Hochma

Toate se îndreaptă spre cel mai jos nivel sub Parsa, mergând cât mai departe de Creator. Asta a dus la prezența unor mici scântei ale luminii în toate dorințele egoiste ale lui Malhut. Pe de altă parte, egoismul lor este suficient format, întrucât el a primit deja Ohr Hochma.

„Dorința de a primi” Ohr Hochma și egoismul nu fuseseră încă dezvoltate în Lumea Ein Sof. Vasele egoiste ale AHP au fost create mai întâi în Nekudot de SAG. Din lumea Nikudim, asemenea vase sunt numite Klipot, Tuma. Proprietățile luminii sunt absolut opuse acestor vase, dar „dorința de a primi” este atât de mare încât tânjeşte chiar și numai după o scânteie a luminii, pe care o reține, dar nu se poate bucura de ea. Prin urmare, în toată viața noastră, urmărim orice expresie a luminii care se îmbracă în diferitele atracţii ale acestei lumi. Uneori pare că suntem aproape de a dobândi această scânteie a luminii, dar ea dispare instantaneu.

Atunci ne grăbim după o altă expresie a acelei scântei. Astfel, scânteile luminii sunt o forță care pun în mișcare egoismul nostru; ele îl trag pe om înainte, dându-i aspiraţia de a cuceri întreaga lume. Cu toate acestea, există scântei care, atunci când prind rădăcini în inimile noastre, ne insuflă aspirația către spiritualitate.

Starea de Gadlut a lumii Nikudim depinde numai de Reşimot Dalet / Gimel. Ele pornesc întreg acest sistem, ceea ce duce în cele din urmă la spargerea vaselor. După această spargere, Malhut la cel mai de jos nivel al său este numit Adam, iar noi constituim părțile sale.

Locul creației (adică, o parte sau alta din Malhut a Lumii Ein Sof) este determinat numai de puterea ecranului. Nu există ecran sub Parsa, astfel încât toate dorințele egoiste sunt concentrate acolo. În funcție de apropierea de Creator (adică de măsura egoismului lor), ele îşi au locurile lor în lumile BYA. Totul interacționează în funcţie de gradul de asemănare dintre vas și lumină. Locul este determinat de ecran, care servește ca o legătură între lumină și vas, când creația traversează bariera dintre lumea materială și cea spirituală.

102) Cele patru etape, Ta’amim, Nekudot, Tagin și Otiot, sunt prezente și în lumea Nikudim, întrucât forțele care acționează la nivelurile superioare trebuie să aibă propriile reflectări mai jos, dar cu informații suplimentare despre forțele superioare. Răspândirea fiecărui Parţuf în jos este numită Ta’amim.

Atunci, din cauza Bituş-ului dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi, ecranul își pierde propria Aviut și se ridică treptat spre Peh de Roş, unde în cele din urmă se îmbină cu ecranul poziționat acolo. Cu toate acestea, din moment ce Lumina Superioară nu încetează niciodată să se răspândească, un Zivug între lumină și ecran are loc în fiecare etapă a slăbirii acestuia.

Nivelul Hochma apare atunci când Aviut Dalet trece la nivelul  Gimel; trecerea la nivelul Aviut Bet dă naștere lui Bina, ZA apare pe Aviut Alef iar Malhut apare pe Aviut Şoreş. Toate nivelurile care apar în timpul Zivugim, împreună cu ecranul slăbit, se numesc Nekudot.

Reşimot rămase după ce lumina iese se numesc Tagin. Vasele lăsate fără lumină sunt numite Otiot. Cu alte cuvinte, Otiot sunt Reşimot care rămân la nivelul Nekudot. Când Masah-ul din Guf scapă în cele din urmă de toate Aviut și se alătură Masah-ului din Roş la Peh apare Parţuf-ul, cu ajutorul unui Zivug.

Ieşirea din lumină este considerată un factor pozitiv în dezvoltarea vaselor. Când omul se simte dezamăgit, deprimat spiritual, trebuie să înțeleagă că în el se dezvoltă vasele autentice, dorința de a primi lumina spirituală. Se stabileşte mai întâi cât de multă lumină poate accepta de dragul Creatorului; de fapt numai atunci poate să primească. Decizia este luată în Roş, unde calitatea și cantitatea luminii sunt calculate în avans. Lumina poate fi primită după aceea în Toh. Partea vasului lipsită de lumină este numită Sof. Malhut din Lumea Ein Sof nu avea Roş; nu a calculat nimic, primind totul în Toh

Galgalta, AB și SAG nu puteau umple Sof-ul cu lumină. Doar Nekudot de SAG ar fi putut ajunge acolo și să umple Malhut, deși nu cu Ohr Hochma, ci cu Ohr Hasadim. Desigur, Malhut dorește Ohr Hochma pentru plăcerea ei, dar Ohr Hasadim îi oferă de asemenea o plăcere enormă de a da.

Dezvoltarea spirituală este posibilă numai sub influența luminii. Dacă vasul este umplut cu lumină, el are suficientă putere pentru a acționa împotriva naturii sale; lumina este mai puternică decât vasul. În acel moment, vasul face un Ţimţum la primirea plăcerii și dobândește o anume oportunitate de a primi de dragul Creatorului.

Galgalta, AB și SAG sunt primele trei acțiuni pe care Malhut le îndeplinește de dragul Creatorului. A patra acțiune îl împiedică să primească lumina de dragul Creatorului, datorită micii Aviut Bet. Acum poate dărui, aşa încât, atunci când încă încearcă să primească ceva, apar uriaşele dorințe și, întrucât Malhut nu este capabilă să   lucreze cu ele, se face TB. Următoarea primire a luminii este Katnut a lumii Nikudim; în această stare, vasul poate dărui numai de dragul dăruirii. Din acest motiv, Ohr Hasadim pătrunde în el.

Apoi, întărirea importantă vine în acest Parţuf sub forma luminii AB-SAG. Parţuf-ul AB poate primi o cantitate enormă de Ohr Hochma; Parţuf-ul SAG poate primi doar Ohr Hasadim. Aceşti doi Parţufim par a fi opuşi unul față de celălalt, dar ei sunt opuşi numai în acțiunile lor, în vreme ce intențiile lor sunt aceleași – anume să dăruiască. De aceea ele pot da Parţuf-ului puterea maximă. În acest caz particular, ambele lumini coboară asupra micului Parţuf, care lucrează numai cu dorințele sale altruiste. Katnut de Nikudim nu folosește nici o plăcere pentru sine.

Lumina AB-SAG revelează măreția Creatorului în Nikudim. Ea arată importanța alipirii la El, fără să-l ispitească cu plăceri. Din acest motiv, Parţuf-ulare puterea de a primi de dragul Creatorului, de a dobândi ecranul și a trece la starea de Gadlut în Parţufim Keter şi Aba ve Ima. De asemenea, AHP ale lui ZON încearcă să intre în starea de Gadlut, dar nu pot primi lumina; prin urmare, vasele se sparg. Au gustat plăcerile stării de Gadlut și, după spargerea vaselor, păstrează Reşimot, care vorbesc numai despre plăcerile egoiste. Astfel, fragmentele vaselor sparte cad în Klipot. Locul unde se află Klipot este numit Mador (zona) Klipot.

Am învăţat că Malhut s-a ridicat la nivelul lui Bina în TB și a restricţionat primirea luminii în vasele (Kelim) GE. Împreună cu vasele Kelim AHP dobândite Malhut nu este încă o Klipa în această etapă, întrucât restricţionează primirea egoistă a luminii. Acum, în timpul spargerii vaselor, dorința egoistă a lui Malhut de a simți încântare fără a avea ecranul potrivit, începe să o vrea pentru sine și, astfel, se transformă într-o Klipa. Cu toate acestea, Klipa nu are lumina reală. Tot ce are sunt Reşimot (fragmente ale ecranului spart).

Dacă creația n-ar fi trebuit să treacă prin scena numită Klipot, nu ar fi avut propria sa dorință adevărată. Toate dorințele anterioare, create de către Creator, formează cu El un singur întreg. Ființele create cu adevărat nu au nicio legătură cu Creatorul; prin urmare, ele sunt independente. Acum, pentru a permite creației să realizeze o contopire completă cu Creatorul, trebuie să fie instalată o scânteie de dorință altruistă. Asta se realizează cu ajutorul spargerii vaselor și amestecarea tuturor fragmentelor.

Reşimot ale Luminii Interioare care a plecat după ce a părăsit vasul se numesc „Tagin„. Kelim-dorințele care rămân după ce lumina dispare din ele sunt numite Otiot.

Se spune despre lumea AKTagin sunt Reşimot ale lui Ta’amim iar Otiot sunt Reşimot ale lui Nekudot.

Astfel, găsim o explicație suplimentară:

  • Ta’amimKeter;
  • NekudotHochma;
  • TaginBina;
  • Otiot ZON.

103) La fel ca în lumea AK, în lumea Nikudim apar de asemenea  doi Parţufim: AB și SAG, unul sub altul, fiecare având propriile lui Ta’amim, Nekudot, Tagin și Otiot. Diferența constă în slăbirea Masah-ului, care s-a petrecut nu ca rezultat al Bituş-ului între Ohr Makif cu ecranul, ca în lumea AK, ci datorită apariţiei lui Malhut Mesayemet (Din) care, fiind amplasat în Parsa, are grijă ca TB să fie respectată. Prin urmare, atunci când lumina dispare, vasele nu sunt lăsate goale așa cum erau în Galgalta, AB și SAG. În schimb, ele se sparg, mor și cad în lumile BYA.

104) Primul Parţuf, Ta’amim al lumii Nikudim, a apărut la nivelul lui Keter, rădăcina lui fiind în Aba ve Ima, în timp ce Guf-ul se întinde în jos. Un astfel de Parţuf este numit Meleh HaDa’at; el conține tot ce se găsește în Zat de Nikudim, adică include toate vasele lor.

Spre deosebire de Parţufim AB și SAG superiori, Parţufim inferiori sunt numiţi Melachim. Aba ve Ima face un Zivug de Haka’a pe Reşimot Dalet / Gimel și trimite lumină puternică în jos. Starea de interacțiune între Aba ve Ima se numește Da’at, întrucât este făcut un Zivug pe Ohr Hochma. Parţuf-ul care coboară din ele se numește Meleh HaDa’at. Aceşti Parţufim sunt numiţi Melachim întrucât provin din Malhut. Apoi, acest Parţuf se sparge și lasă vasele sparte care se amestecă cu AHP și cad în jos.

Acțiunile care au loc în lumile Nikudim sunt similare cu cele care se petrec în AK. Mai întâi, se face un Zivug pe Reşimo Dalet / Gimel  în care Parţuf-ul Meleh HaDa’at apare în corespondență cu AB. Atunci, Parţuf-ul pierde Aviut Gimel, şi au loc Zivugim pe Reşimot Gimel / Bet (ca în SAG), Bet / Alef și Alef / Şoreş.

Dorința creată de Creator nu poate fi schimbată; putem doar să încercăm să ne schimbăm intenția. Totul se reduce la ecran și intenție (de dragul dăruirii sau de dragul primirii). Putem fie să le mărim, fie să le scădem în funcție de condiții.

Dacă am dorințe pentru toate cele cinci feluri de mâncare plasate înaintea mea și nu există restricționări care să mă rețină, în mod firesc mă voi îndopa cu ele; dorințele mele se potrivesc cu deliciile disponibile. Aceasta a fost situația în Malhut din lumea Ein Sof, unde a vrut să se bucure de tot ceea ce i-a dat Creatorul. Asta nu este definită ca o Klipa, întrucât nu exista nicio restricționare din partea Creatorului. Cu toate acestea, după ce a umplut-o pe Malhut, lumina i-a dat o asemenea putere încât acum poate rezista presiunii din partea plăcerii. Nu vrea să o primească pentru sine, deși dorința rămâne. În plus, Malhut nu numai că refuză să primească pentru sine, ci dobândește şi puteri suplimentare pentru a primi o parte din lumină de dragul Creatorului.

Ţimţum Bet afirmă că nu mai există nicio putere de a primi de dragul Creatorului. Acum este posibil doar să stai la masă fără să te atingi de nimic. Având proprietăți asemănătoare cu cele ale Creatorului, îţi asigură dreptul de a fi în lumea spirituală. Cu toate acestea, o astfel de stare este de nedorit atât pentru Creator, cât și pentru creație. Prin urmare, Aba ve Ima face un Zivug pe Ohr Hochma pentru a o trece mai departe, fără a ține seama de faptul că lumina AB-SAG nu poate coborî sub Parsa pentru a rectifica vasele acolo. Intențiile din Roş au fost bune, dar imposibil de pus în aplicare.

La fel se întâmplă și cu noi: ne hotărâm deodată să facem ceva cu bune intenții, dar apoi uităm de ele și cădem în dorințe egoiste, transformându-ne în sclavi. Acest lucru se întâmplă deoarece prima senzație de plăcere acaparează în totalitate dorințele noastre și nu există nici o putere care să-i reziste. Drept urmare, toate dorințele vasului de sub Parsa se sparg, își pierd ecranul și trec în categoria Mador Klipot. Omul  stă la masă, vede toate felurile de mâncare și dorește să le înghită pe toate dintr-o singură îmbucătură. El este condus de dorințele sale egoiste și nu acordă nici o atenție gazdei.

Există o diferență fundamentală faţă de dorințele lui Malhut după TA, când și-a restricţionat dorințele egoiste și a refuzat să primească ceva (deși a văzut toate plăcerile în fața ei). În plus, după spargerea vaselor, Malhut dorește doar să primească plăcere în orice manieră posibilă, pentru a dărui, dar nu reușește. Mai târziu, vom studia modul în care Klipot îl influențează pe om într-o asemenea manieră încât, pe tot parcursul vieții sale, el le urmărește, fără să reușească vreodată să primească plăcerea supremă.

Nici o dorință egoistă nu constituie adevăratele fiinţe create, de vreme ce Creatorul este Cel care le-a făcut. Singura creație autentică este cea în care răsare propria dorință de spiritualitate. Este aspirația pentru Creator, dorind să primească de dragul Lui. O astfel de dorință este absentă în El; ea derivă din cel mai de jos punct negru al creației, ca urmare a influenței constante a luminii asupra vasului, tot aşa cum apa picurând fără încetare erodează piatra. Această dorință se numește suflet; ea marchează nașterea omului dintr-un animal. Apoi, pe măsură ce creația primește porțiuni din ce în ce mai mari de lumină, sufletul îl revelază treptat pe Creator și în cele din urmă se contopeşte cu El.

Am spus că cei doi Parţufim, AB și SAG, au apărut sub Tabur în lumea Nikudim. După cum știm, lumea Nikudim este sub Tabur în starea de Katnut pe Reşimot Bet / Alef. Apoi intră în starea de Gadlut pe Reşimot Dalet / Gimel. Acesta este primul Parţuf al lumii Nikudim, care este similar cu AB al lumii AK, ce a apărut și deasupra Tabur-ului pe Reşimot Dalet / Gimel.

Apoi, ecranul îşi pierde puterea, nu din cauza Bituş-ului Pnimi u Makif precum în lumea AK, ci din cauza spargerii. Atunci apare un alt Parţuf (similar lui SAG de AK) sub Tabur pe această Reşimo. În orice caz, ambii Parţufim sunt numiți Melahim, deoarece Malhut care s-a ridicat la Bina guvernează asupra lor. Atât AB, cât și SAG din lumea Nikudim includ patru Parţufim interiori: unul din Ta’amim și trei din Nekudot, adică 8 Melachim, în total. Acei Parţufim intermediari care apar pe Aviut Şoreş nu sunt luaţi în considerare, întrucât nu se extind în Guf.

Primul Parţuf este numit Meleh HaDa’at. Pe măsură ce ecranul său slăbește, începe să-i includă şi pe alţi trei: Meleh Hesed, Meleh Gvura și Meleh Şliş Elion de Tiferet. Cel de-al doilea Parţuf este numit Şnei Şliş Tahton de Tiferet cu Meleh Neţah ve Hod, Meleh Yesod și Meleh Malhut. Parţufim ai lumii Nikudim sunt denumiţi cu numele acelor Sfirot ale Guf-ului, întrucât apar în Guf-ul Parţuf-ului Nikudim. Toţi aceşti opt Melahim constituie diverse măsuri ale luminii primite sub Parsa de dragul Creatorului. În orice caz, ecranele cu putere anti-egoistă au dispărut; lumina le-a părăsit, așa încât sunt considerate căzute sub toate dorințele spirituale.

De ce numărul de niveluri de Aviut din Parţuf este determinat diferențiat în diferite locuri? Limbajul celor zece Sfirot este foarte laconic. Folosindu-l pentru a explica anumite fenomene dintr-un anume aspect, cabaliștii aplică adesea aceiași termeni și definiții pentru descrierea diferitelor relații. Astfel, examinând Parţuf-ul AB, spunem că el este compus din cinci Parţufim. În general, cinci niveluri de Aviut pot fi distinse în orice entitate spirituală, întrucât fac parte din Malhut a Lumii Ein Sof. Cu toate acestea, când privim Parţuf-ul AB în relaţie cu Galgalta, spunem că are doar patru niveluri de Aviut, deoarece Aviut Dalet este absentă în el.

Astfel, descrierea entităţilor spirituale depinde de aspectul în care sunt examinate. În mod similar, atunci când descriem o persoană, putem spune că este cu un cap mai scundă decât alta, fără ca asta să însemne că nu are cap.

Tot ce este descris în această carte se întâmplă în sufletul omului. Prin urmare, pentru a înțelege materialul, nu trebuie să posezi gândire abstractă sau capacitatea de a privi un obiect din diverse unghiuri. Aceasta necesită găsirea tuturor fenomenelor și proceselor descrise în relațiile cuiva cu Creatorul. Înțelegerea va veni după aceea și toate îşi vor găsi locul lor. Cu toate acestea, dacă omul imaginează lumile spirituale ca fiind ceva existent în afara lui, ca un sistem abstract care depășește propriile sentimente, atunci va ajunge până la urmă într-un impas. Într-un astfel de caz, i se va părea mult mai greu să studieze Cabala, deoarece va trebui să renunțe la ideile sale abstracte. Dacă acest material ți se pare complicat, încearcă să îl combini cu citirea altor cărți din această serie, de pildă „Dobândirea lumilor spirituale”. Fă un efort să simți că este vorba despre aceleași subiecte.

Ce este Midat ​​haDin (categoria judecății)? Din este singura restricționare, interdicție sau singura „dorință de a primi” pentru sine. Malhut a acceptat deja această restricționare în timpul TA, când a refuzat să primească pentru sine și a rămas goală. Înainte de asta, ar fi putut primi cu ușurință plăcerea pentru sine. După TA, cineva care încalcă această lege este considerat păcătos, Klipa, o forță impură etc. 

„Dorința de a primi” în cele patru faze este singura creație. Dacă cineva decide să-și schimbe natura și să obțină dorințe altruiste, va fi aventura lui personală. Totuși, întrucât omul nu este capabil să realizeze o astfel de transformare pe cont propriu, va trebui să-I ceară ajutor Creatorului. Totuși, dorința de plăcere rămâne; numai intenția de a folosi această dorință se schimbă.

Malhut se numește Midat ​​haDin. Ea cere să fie umplută. Dacă această dorință nu are un ecran anti-egoist, ea rămâne egoistă. Cu toate acestea, dacă Malhut primește puterea de Sus și dobândește ecranul, intențiile sale devin altruiste. Midat haDin dispare și îi ia locul Midat ​​haRahamim (lumina lui Hasadim, Lumina Reflectată, ecranul).

105) Trebuie știut că ceea ce este prezent în cele zece Sfirot de Roş se găsește și în Guf în aceeași cantitate și calitate. Astfel, ca și în Roş, Malhut a coborât de la Nikvey Eynaim la Peh, GE s-au alăturat lui AHP și lumina s-a răspândit acolo. Lumina a ajuns la Kelim de Achoraim, adică la Tiferet, Neţah, Hod, Yesod și Malhut sub Parsa.

Cu toate acestea, deoarece puterea lui Malhut în Parsa afectează aceste vase, lumina Meleh haDa’at dispare din ele și se ridică până la rădăcină, în timp ce toate vasele atât Panim, cât și Achoraim din Meleh se sparg, mor și cad în BYA. Acest lucru se datorează faptului că dispariția luminii din vas este similară cu viaţa părăsind trupul biologic și, prin urmare, se numește moarte. La prăbușirea și moartea vaselor, ecranul pierde Aviut Dalet, astfel încât rămâne Aviut Gimel.

Când vorbim despre Aviut Gimel, trebuie să ne amintim că problema se referă la primul Parţuf al lumii Nikudim, care a ajuns la Hitlabşut Dalet și Aviut Gimel. Cu toate acestea, există Parţufim interioare cu Aviut Dalet, Gimel, Bet, Alef și Şoreş înăuntrul         Parţuf-ului cu Aviut Gimel. Acum, a dispărut numai primul Parţuf interior cu Aviut Dalet, lăsând Aviut Gimel. Lumina nu se poate răspândi în dorințe care nu au intenția de a fi umplute, așa că rămân goale și nu se sparg.

106) Pe măsură ce Aviut Dalet a dispărut (ca urmare a spargerii vaselor) din Masah-ul din Guf, la fel s-a întâmplat și cu Aviut Dalet din Malhut. Malhut face un Zivug în Roş-­ul lui Aba ve Ima, întrucât Aviut a Roş-ului și Aviut a Guf-ului sunt identice, deși primul Zivug (în Roş) este doar potențial, în timp ce al doilea (în Guf) se întâmplă cu adevărat.

De aceea, dispare în Roş şi un Zivug la nivelul lui Keter. AHP, care au completat Keter, s-au întors la nivelul inferior anterior, adică la cele șapte Sfirot inferioare. Aceasta se numește eliminarea din Parţuf-ul Aba ve Ima a vaselor AHP din Keter. Astfel dispare întregul nivel al lui Ta’amim de Nikudim (atât Roş, cât și Guf).

Aba ve Ima face un Zivug numai pentru a umple ZON cu lumina lor. Momentul în care ZON devin incapabile să primească lumina și se opreşte cererea lor către Ima, acesta își încetează instantaneu Zivug-ul cu Aba. În acest caz, vedem că Guf-ul trimite o comandă către Roş, care oprește imediat un Zivug.

La început, lumea Nikudim a fost în starea de Katnut, apoi, după ridicarea MAN, AHP s-au ridicat la nivelul propriilor GE, dar a urmat spargerea vaselor. Aceste vase vor continua să se spargă în tot mai multe dorințe până când toate dorințele ZON ale lumii Nikudim vor fi sparte complet. Acestea sunt Dalet, Gimel, Bet, Alef și Şoreş ale nivelului Gimel. Apoi acelaşi lucru se întâmplă și cu Bet, Alef și Şoreş, până la ultima dorință. Toate acestea erau necesare pentru amestecarea proprietăților altruiste și egoiste. Spargerea vaselor are consecințe pozitive, cu bătaie lungă.

Doar primul nivel – Şoreş – este numit intenția Creatorului în ceea ce privește creația viitoare. Celelalte niveluri constituie dezvoltarea, realizarea intenției și transformarea ei în creație. Prima Creatură se numește Dalet de Dalet (Malhut de Malhut) din Lumea Ein Sof. Totul s-ar fi putut opri în acest moment, dar, sub influența luminii, prima Creatură voia să devină similară cu Creatorul în intențiile sale, deși acțiunile sale au rămas neschimbate.

Pentru a schimba intenția, trebuie mai întâi să refuzi complet să primeşti lumina pentru ca apoi să creezi o forță anti-egoistă (ecranul). Este necesar pentru primirea luminii de dragul Creatorului. Această dezvoltare începe cu primirea unei porțiuni mici și continuă să se completeze cu fuziunea cu Creatorul. Un astfel de proces de dezvoltare a ecranului începe după TA. Acest lucru se realizează prin spargerea dorinței Dalet de Dalet într-un oarecare număr de fragmente și crearea ecranului pe toate dorințele, de la cele mai mici până la cele mai mari.

Ecranul este pregătit în timpul coborârii lumilor. Pentru a crea ecranul minimal, atât intențiile cât și dorințele Creatorului și ale creației trebuie să se amestece. Numai atunci vor apărea scântei de dorință altruistă în creație, adică în Dalet de Dalet. Acest lucru se realizează cu ajutorul spargerii vaselor.

Cu toate acestea, nici unul dintre aceste procese nu dispare; ele există în mod constant și conexiunea viitoare cu Creatorul este concepută în ele. Lumina nu intră în Guf în timpul spargerii vaselor; ea se află în Roş și pătrunde numai în GE ale fiecărei Sfira, deși vrea să intre în AHP (vasele egoiste). Cu toate acestea, în conformitate cu TA, nu poate face acest lucru. Are loc, însă, un contact foarte scurt, așa că vasul începe să dorească să primească lumina pentru sine, realizând ce înseamnă o astfel de primire.

Anterior, creația nu a înțeles. Problema se referă la dezvoltarea egoismului dintr-o etapă în care primirea luminii este restricţionată, la cea a unei „dorințe înfocate de a primi”, indiferent ce. În timpul apariției lumilor și a Parţufim, avem de-a face cu formarea treptată a unui egoism mai avansat, chiar mai grosier, un egoism care înțelege ce înseamnă să te bucuri de lumină și dorește tot mai multă.

Când vasul se sparge, dorința egoistă (Reşimo a ecranului) este lăsată în el, în timp ce lumina care urma să pătrundă în vas urcă. Totuși, legătura dintre Reşimo a ecranului și lumina dispărută există încă, dând vasului o iluminare, o reminiscenţă a ecranului pe care îl avusese odată.

Care este diferența dintre slăbirea ecranului cauzată de Bituş-ul Pnimi u Makif și cea din cauza spargerii vaselor? În primul caz, vasul, presat de Ohr Makif care dorește să pătrundăîn interior, înțelege că nu poate primi lumina într-un mod altruist. Primirea egoistă este interzisă, astfel încât vasul decide mai degrabă să expulzeze lumina decât să încalce interdicția. În cel de-al doilea caz, intențiile inițiale ale vasului par a fi bune, dar el descoperă brusc că vrea să primească într-un mod pur egoist; prin urmare, TA intră instantaneu în acțiune, iar slăbirea ecranului este exprimată aici ca spargerea vasului, ca moartea sa. 

Mai înainte, am explicat cum a avut loc spargerea vaselor. Lumina ABSAG a venit și a început să se răspândească în Roş de Keter, Roş de Aba ve Ima, GE de ZON și după ce a ajuns la Parsa, vasele au început să se spargă și să-și piardă ecranul. Toate acestea întrucât lumina a întâlnit dorințele egoiste fără ecran. Aici a funcționat interdicția TA; lumina s-a ridicat la Roş de Nikudim și apoi la Roş de SAG, în timp ce vasele care voiau să primească plăcerea pentru ele însele s-au spart și au căzut în Klipot.

Există lumina Gândului Creatiei și lumina Rectificării Creației. Lumina care a creat Malhut și dorința sa de a se bucura de ea este numită Ohr Hochma sau lumina Gândului Creatiei. Lumina care o rectifică pe Malhut, dezvăluie proprietățile superioare din ea și îi permite să simtă plăcerea de a dărui, se numește Ohr Hasadim. Îl poţi simți pe Creator fie prin a te bucura de contactul cu El (încântarea la primirea Luminii Hochma), fie simțind proprietățile Lui și bucurându-te de asemănarea cu El (plăcerea dată de Ohr Hasadim).

Dacă egoismul nu începe să simtă proprietățile Creatorului, nu va face nici Ţimţum Alef, şi nici nu va dori să fie precum Creatorul. Creatorul a creat un egoism care să fie capabil să se dezvolte și să simtă atât încântarea, cât și pe Cel care o oferă. Într-adevăr, capacitatea viitoare de a fi precum Creatorul a fost deja inclusă în faza inițială a dezvoltării egoismului.

Informațiile care stimulează senzația Celui care dăruieşte vin la vase împreună cu lumina AB-SAG. Aceasta este lumina rectificării, lumina unei naturi foarte diferite. Ele trezesc în om sentimente foarte subtile ale importanței Celui care dăruieşte și ale dorinței de a fi ca El. TA este un act extrem de crud al creației care mai curând l-a dat pe Creator la o parte, spunând că nu doreşte nimic de la El, lipsindu-L de oportunitatea de fi Cel care dăruieşte. Asta a făcut ca dorinţele Lui să pară nepotrivite, până când creatura a început să înțeleagă că Gândul Creaţiei sugerează, nu refuzul primirii luminii, ci primirea de dragul Creatorului.

Rolul principal în crearea Parţufim după TA aparține ecranului; acțiunea este pe planul doi iar întregul proces se dezvoltă de la mare la mic. După TB, când Parţuf-ul s-a restricţionat, dorința de a trece de la starea de Katnut la cea de Gadlut a apărut pentru prima dată. Aceasta necesita putere; puterea a venit din lumina AB-SAG. Toate vasele de peste Parsa: Keter, Aba ve Ima, GE de ZON, pot simți o oportunitate de a trece la starea de Gadlut. Cu toate acestea, această lumină nu poate ajunge sub Parsa. AHP de ZON nu o pot simți; prin urmare, ele rămân în aceeași stare. Nekudot de SAG de sub Parsa sunt goale după TB. Ele formează locul pentru lumile Aţilut, Briya, Yeţira și Asiya.

Când spunem că nu există lumină, înseamnă că pur și simplu     Kli-ul nu o poate simți. Lumina însăși este amorfă; nu există distincții în ea; cu alte cuvinte, vasul nu este capabil să detecteze nici o nuanță, nici vreo variantă a plăcerii în lumină. Aceasta a fost starea lui Malhut în lumea Ein Sof. Când a simțit proprietățile luminii, a făcut TA. Malhut a început să distingă, în lumină, nouă Sfirot anterioare, începând de la cea mai apropiată. După ce a descoperit-o pe ultima (Keter) și a simțit contrastul dintre proprietățile lor (Keter doar dăruieşte iar Malhut doar primeşte), a făcut instantaneu un Ţimţum.

ZA este formată din Hochma și Bina. Se numește „faţa mică”, ceea ce se referă la cantitatea de lumină din ea, în comparație cu Malhut, care dorește să fie mare și să primească toată lumina Hochma.

Keter dă totul, Malhut primește totul, iar Bina nu primește nimic. Acestea sunt caracteristicile celor patru faze ale Luminii Directe și ale rădăcinii lor numită Keter.

În timp ce studiem Cabala, trebuie să ne amintim în permanenţă că nu există în spiritualitate noțiuni precum “loc”, “timp” sau “spațiu” (așa cum le înțelegem noi). Noțiunea de loc a apărut pentru prima oară după TB. Nekudot de SAG de sub Parsa rămân goale după TB și formează locul pentru lumile ABYA. Astfel, prin „loc”, ne referim de obicei la Nekudot de SAG; mai precis, vasele care lucrează conform legii restricționării TA faţă de vasele care lucrează conform restricționării TB, care formează lumile începând cu Aţilut. Acum putem înțelege diferența fundamentală dintre aceste două moduri de a lucra cu dorințele. 

Vasele TB nu sunt exact vasele TA, care folosesc doar jumătate din dorințele lor. Este un principiu de lucru fundamental diferit. Vom studia așa-numitele ascensiuni ale lumilor în care „locul” poate urca sau nu împreună cu lumile.

În spiritualitate înțelegem timpul ca pe o serie de acțiuni necesare care vizează dobândirea unui anumit nivel spiritual. Aceste acțiuni formează un lanț de cauză-şi-consecinţă. Cu cât omul este mai puțin rectificat, cu atât mai mult Creatorul se ascunde de el; cu atât mai mult calea omului către Creator se transformă dintr-o secvență de acțiuni spirituale într-un flux inconștient de timp.

În lumea spirituală, totul este legat de intenția de dragul Creatorului, de aceea nimic nu dispare niciodată acolo. Doar Klipot, dorințele pentru sine pot dispărea. Lumea noastră se află sub Klipot, de aceea observăm în ea un astfel de fenomen ca dispariția. 

Am vorbit despre spargerea vaselor. Lumina AB-SAG a venit și a început să se răspândească în Roş de Keter, Roş de Aba ve Ima, GE de ZON, și de îndată ce a ajuns la Parsa, vasele au început să fragmenteze, să-şi piardă ecranul, întrucât lumina a venit peste dorinţele de a primi pentru sine fără un ecran. TA a intrat în acțiune, lumina s-a ridicat la Roş de Nikudim și apoi la Roş de SAG; vasele egoiste s-au spart și au căzut în Klipot.

107) Lumina Superioară nu se oprește niciodată; face un nou Zivug pe Aviut Gimel, care a rămas în Masah-ul din Roş de Aba ve Ima. Urmare a acestui Zivug, un Parţuf format din 10 Sfirot apare cu nivelul Hochma, în timp ce Guf-ul, cu nivelul Hesed, se extinde în jos și primeşte numele de “al doilea Meleh” al lumii Nikudim. Ca și primul, Meleh haDa’at, acesta se răspândește în BYA, se sparge şi moare. Aviut Gimel dispare din Masahim din Guf și din Roş. AHP, care au completat Parţuf-ul la nivelul Hochma, s-au spart și au căzut la nivelul inferior.

Apoi un Zivug pe Aviut Bet produce 10 Sfirot ale nivelului Bina, în timp ce Guf-ul se extinde spre Gvura și primeşte numele de “al treilea” Meleh al lumii Nikudim. Acesta se extinde până la BYA, se sparge și moare. Aviut Bet dispare din Guf și Roş și un Zivug la nivelul lui Bina încetează în Roş. AHP ale lui Bina de Roş cad la nivelul inferior, în cele șapte Sfirot inferioare.

Următorul Zivug este făcut pe Aviut Alef; apar 10 Sfirot cu nivelul de ZA, în timp ce Guf-ul se extinde în treimea superioară a lui Tiferet. Aceasta încetează, de asemenea, să mai existe, lumina o părăseşte, iar Bhina Alef dispare din Guf și din Roş. AHP ale lui ZA cad la nivelul inferior al lui Zat.

De ce sunt numiţi Parţufim ai lumii Nikudim Melachim? Asta întrucât se află în starea de Gadlut (stare de măreţie), care rezultă din Katnut (starea de micime) cu Ohr Nefeş, numită și Ohr Malhut. Indiferent de cele opt niveluri, există doar șapte Melachim, deoarece există doar șapte părți, niveluri inferioare. În mod similar, există doar șapte Şoraşim (rădăcini) în Roş pentru răspândirea lor.

108) După ce ultimul Zivug pe Aviut Alef s-a terminat, toate AHP din Aba ve Ima au încetat să coboare; prin urmare, atunci când Meleh haDa’at de Aba ve Ima s-a spart, AHP de Keter au dispărut. Când vasele lui Meleh haHesed în Aba ve Ima s-au spart, AHP din Hochma au dispărut. Când vasele lui Meleh haGvura în Aba ve Ima s-au spart, AHP din Bina au dispărut. Când s-a spart Meleh Şliş Elion din Tiferet, AHP ale lui ZA au dispărut. Astfel, întregul nivel al stării de Gadlut din Aba ve Ima a încetat să mai existe. Au rămas doar vasele GE ale stării de Katnut cu Aviut Şoreş în Masah. Apoi Masah-ul din Guf își pierde toate Aviut, se îmbină cu Masah-ul din Roş și se alătură unui Zivug de Haka’a în Roş. Toate Reşimot, cu excepția ultimelor Bhinot, sunt reînnoite în el. Din această reînnoire (Zivug), apare un nou nivel numit YEŞSUT.

Să parcurgem pe scurt întregul proces. Lumea Nikudim era în starea de Katnut, unde erau doar vasele GE din Keter, Aba ve Ima și ZON. Apoi, Keter și Aba din Ima au făcut un Zivug pe Dalet de Hitlabşut și Gimel de Aviut și lumina s-a răspândit către Guf. Guf-ul s-a spart și au rămas numai Aviut Gimel-Bet. Keter și Aba ve Ima doresc să facă un Zivug pe acele Aviut și speră că Guf-ul va putea să primească această lumină de dragul Creatorului, întrucât se află cu un nivel mai jos. Urmare a acestui Zivug, apare un Parţuf de un alt nivel spiritual; este deja numit YEŞSUTși nu Aba ve Ima.

109) După dispariția ultimului grad de Aviut (Dalet), Bhina Gimel a adus mai departe 10 Sfirot ale nivelului Hochma. Parţuf-ul începe de la Hazeh-ul lui Aba ve Ima, astfel încât Sfirot ale propriului Roş să se ridice deasupra Hazeh-ului și sunt numite YEŞSUT; întrucât mai jos de Hazeh, inclusiv în cele două treimi ale lui Tiferet, se formează 10 Sfirot ale Guf-ului. Acesta este al patrulea Parţuf al lumii Nikudim numit Meleh.

El se extinde, de asemenea, către BYA, se sparge și moare. Aviut de Bhina Gimel dispare atât în ​​Roş, cât și în Guf. AHP din Roş cad la nivelul inferior (Guf). Apoi un Zivug pe Aviut de Bhina Bet aduce mai departe nivelul lui Bina. Guf-ul noului Parţuf se întinde spre vasele Neţah și Hod. Acest al cincilea Parţuf este numit Meleh al lumii Nikudim.

La fel, şi acesta se extinde către BYA, se sparge și moare. Bhina Bet dispare atât în ​​Roş, cât și în Guf, în timp ce AHP din Roş cad la nivelul inferior (Guf). Următorul Zivug pe Aviut Alef produce nivelul ZA, în timp ce Guf-ul se extinde până la vasul Yesod. Acesta este al șaselea Meleh al lumii Nikudim, care ajunge la BYA, se sparge și moare. Aviut Alef dispare atât în ​​Roş, cât și în Guf, în timp ce vasele AHP din Roş cad la nivelul inferior (Guf).

Ulterior, ultimul Zivug se face pe Aviut Şoreş care rămâne în Masah. El aduce în faţă nivelul lui Malhut, care se extinde la vasul Malhut. Acesta este al șaptelea Meleh al lumii lui Nikudim. Ca și în cazul tuturor Melachim anteriori, el se sparge și moare. Ultima Aviut de Şoreş dispare atât în ​​Roş, cât și în Guf, iar AHP din Roş cad la nivelul inferior (la propriul Guf). Astfel toate vasele AHP ale lui YEŞSUT au dispărut și toate cele șapte Sfirot inferioare ale lumii Nikudim (adică toţi cei șapte Melachim) s-au spart. 

Tiferet constituie întregul Guf al Parţuf-ului. Urmare restricționării TB, Tiferet se împarte în trei părți: treimea superioară a lui Tiferet este numită Hazeh, treimea mijlocie a lui Tiferet este numită Tabur, iar cea de-a treia parte inferioară a lui Tiferet este numită Yesod.

110) Am învăţat despre Ta’amim și Nekudot care au apărut în două Parţufim: Aba ve Ima și YEŞSUT ai lumii Nikudim și sunt numite AB și SAG.

Patru niveluri, unul sub altul, apar în Aba ve Ima: Keter se numește „Histaklut Eynaim Aba ve Ima” (se privesc unul în ochii celuilalt); Hochma se numește „Gufa de Aba”; Bina se numește „Gufa de Ima”; iar ZA este numită „Yesodot de Aba ve Ima”. Patru corpuri apar din nivelurile menționate mai sus: Meleh haDa’at, Meleh haYesod, Meleh Gvura și Meleh din treimea superioară a lui Tiferet până la Hazeh. Gufim ale tuturor acestor patru niveluri s-au spart, atât Panim, cât și Achoraim, adică atât GE, cât și AHP.

Totuși, în Raşim (capetele) acestor patru niveluri de Aba ve Ima, toate Kelim de Panim ale fiecărui nivel care au existat pe timpul stării de Katnut a lumii Nikudim, adică GE și Nikvey Eynaim (Keter, Hochma și GAR de Bina), au rămas la locurile lor. Numai Kelim de Achoraim (adică AHP din Roş, Zat de Bina, ZA și Malhut) ale fiecărui nivel, care s-au alăturat GE în timpul stării de Gadlut, au dispărut din cauza spargerii vaselor. Ele au căzut la nivelul inferior, adică acolo unde au fost în timpul stării de Katnut.

111) În mod similar, patru niveluri, unul sub altul, au apărut în Parţuf-ul YEŞSUT. Primul nivel (Hochma) se numește Histaklut Eynaim de YEŞSUT, al doilea nivel (Bina), urmat de ZA și Malhut, aduce patru corpuri: Meleh al celor două treimi inferioare ale lui Tiferet, Meleh Neţah-Hod, Meleh Yesod și Meleh Malhut. Aceste patru Gufim s-au spart (atât Panim cât și Achoraim), dar Kelim de Panim au rămas în Raşim de YEŞSUT. Achoraim ale lor au dispărut urmare a spargerii vaselor și au căzut la nivelul inferior. După ce   s-au spart cele două Parţufim Aba ve Ima și YEŞSUT, a apărut încă un Parţuf – MA al lumii Nikudim. Cu toate acestea, întrucât niciun Guf nu se extinde din el (numai „Tikuney Kelim”), nu îl vom caracteriza aici.

Astfel, datorită unui Zivug pe Reşimot Dalet / Gimel, au apărut patru Melachim în Roş de Aba ve Ima (Gadlut de Nikudim). Apoi a fost un Zivug în Roş de YEŞSUT pe Aviut Gimel / Bet, care a condus la apariția a încă patru Melachim. Toți au primit Ohr Hochma, dar nu de dragul Creatorului; prin urmare, au pierdut ecranul, s-au spart și au căzut de la nivelul lor spiritual. Fiecare dintre ei a păstrat Reşimo a luminii și a lui Ohr Hozer – o mică parte din lumina ecranului, cu care ar fi vrut să lucreze, dar nu puteau.

Această mică parte a luminii este numită „Niţuţ” (scânteie). Faptul că se află în interiorul dorinței egoiste face posibilă începerea corectării vaselor sparte. Dacă vasele nu ar fi fost niciodată sparte, această scânteie altruistă nu ar fi trecut niciodată sub Parsa, iar vasele AHP găsite acolo nu ar fi avut nici o posibilitate de rectificare. Aceasta va fi sarcina lui MA Hadaş (noua MA) sau a Lumii Rectificării, Aţilut, care a aparut din Roş-ul lumii AK urmare a unui Zivug pe Aviut de Şoreş. Acest nivel este numit Meţah (frunte).

Ecranul din Galgalta și-a pierdut puterea, lumina a dispărut, iar Masah-ul din Guf s-a ridicat pentru a se alătura Masah-ului din Roş. Reşimot Dalet / Gimel au rămas din lumina lui Hochma în Toh iar Dalet / Dalet / Dalet Gimel din lumina Hasadim au rămas în Sof. Reşimot Dalet / Gimel ale luminii Hasadim înseamnă că, deși Ohr Hochma este simțită și dorită datorită lui Aviut Gimel, totuși, creatura dorește doar să se unească cu Creatorul. Adică vrea să fie umplută cu Ohr Hasadim și nu cu Ohr Hochma (lumina Scopului Creației), întrucât nu este în stare să primească Ohr Hochma de dragul Creatorului. Parţuf-ul AB apare pe Reşimot de Toh iar starea de Gadlut a lumii Nikudim apare pe Reşimot de Sof. După ce lumina părăsește Parţuf-ul AB, Parţuf-ul SAG se ridică deasupra Tabur-ului în lumea AK.

Ca rezultat al unui Zivug pe Reşimo Dalet / Gimel sub Tabur, apare starea de Gadlut a lumii Nikudim numită AB inferior sau Aba ve Ima. Când dispare, are loc un Zivug Reşimo Gimel / Bet sub Tabur. Drept rezultat, se ridică brusc cel de-al doilea Parţuf care este partea inferioară a Parţuf-ului SAG numit şi YEŞSUT. Proprietățile Parţufim, atât deasupra Tabur-ului, cât și sub Tabur, sunt similare în sensul că lumina Hochma se răspândește în AB inferior, în timp ce lumina lui Hasadim cu iluminarea Hochma se răspândește în SAG inferior. Rectificarea lui ZON și a lui Malhut sub Tabur va consta în ridicarea lor la nivelul Parţufim AB și SAG

După dispariția luminii din Parţufim, rămâne egoismul pur, care își amintește ce înseamnă să primească lumina. Toate Reşimot anterioare se bazau pe primirea luminii de dragul Creatorului. Acum, când vasele lui Malhut au fost sparte, pentru prima dată apare „dorința de a primi” lumina cu orice preț. Totuși, acesta nu este punctul final de dezvoltare a egoismului; un drum foarte lung se află în faţa ei.

Malhut simte lumina cu mult înainte ca aceasta să pătrundă în ea. La fel se întâmplă și în lumea noastră. Simțim plăcerea înainte să o fi primim în realitate. Odată ce o avem, ea dispare instantaneu. Ni se pare numai că ne simțim încântați. De fiecare dată trebuie să facem anumite acțiuni care ne vor ajuta să simțim plăcerea, dar în momentul în care intrăm în contact cu ea, vasul încetează să mai existe și plăcerea dispare.

Totuși, trăim cu toții numai pentru a obține un astfel de contact. Dacă am fi fost plini de o plăcere perpetuă și nepieritoare, nu am fi făcut nici o singură mișcare în direcția unei noi plăceri, pentru că am fi fost supraîncărcați cu cea precedentă. La fel ca cei care sunt dependenți de droguri, ne-ar plăcea o doză injectată, fără a face nimic până când este nevoie de o nouă doză. Numai egoismul (dacă este rectificat) care a ajuns la o stare de opoziție absolută față de Creator poate deveni egal cu El. Atunci plăcerea primită nu va dispărea; dorința pentru aceasta va rămâne, în timp ce noi, neîncetând nici o clipă să ne bucurăm de ea, ne vom grăbi să primim din nou de dragul Creatorului.

Lumina a vrut să intre în vasul de sub Tabur iar vasul a fost dornic să o primească de dragul Creatorului în funcție de puterea ecranului său. Vasul a descoperit prea târziu că nu există niciun ecran. Toate plăcerile erau deja în interior și şi-au impus voința. Cu toate acestea, TB a expulzat lumina și vasul a rămas gol de dorințele pe care nu le-a putut satisface. Această stare teribilă însoțește spargerea vaselor, moartea și o cădere. Toate dorințele devin izolate și nedirecţionate unui singur scop.

Când omul are un scop precis, toate dorințele sale (atât cele altruiste cât și cele egoiste) urmăresc acel scop. Dacă nu are, va avea multe dorințe diferite care nu vizează o singură țintă. O astfel de om nu poate reuși.

Când Melachim cad, cel mai înalt dintre ei, după ce a pierdut ecranul, coboară mai jos decât restul. Toţi cei opt Melachim erau de niveluri diferite. Vasul lui Keter a căzut la Malhut. Vasul lui Bina (vasul de dăruire) nu a căzut la fel de jos.

Sfirot din Roş au următoarele nume:

Gar de KeterMeţah
HohmaEynaim
Gar de BinaNikvey Eynaim
Zat de BinaAuzen
ZAHotem
MalhutPeh

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

error: Content is protected !!