TA’AMIM, NEKUDOT, TAGIN ŞI OTIOT

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

46) Am spus mai sus că, urmare a acelui Bituş de Ohr Makif din Masah-ul Guf-ului, Masah-ul slăbește, se ridică până când se alătură Masah-ului din Roş și devin împreună un singur întreg. Apoi ambele ecrane realizează un Zivug de Haka’a, care conduce la apariția unui nou Parţuf în concordanță cu Aviut din ale sale Reşimot. Acum, să studiem cele patru tipuri de lumină TANTA (Ta’amim, Nekudot, Tagin și Otiot – cuvântul începe cu litera Alef în limba ebraică), care îşi au originea în Bituş de Ohr Makif și ridicarea Masah-ului la Peh de Roş.

47) Masah-ul nu își pierde, totuşi, puterea dintr-o dată; totul se întâmplă într-o anumită ordine. Mai întâi, Masah-ul pierde Bhina Dalet, apoi Bhina Gimel, apoi Bet, apoi Şoreş și Alef, până când Masah-ul este complet liber de toate Aviut și se îmbină cu        Masah-ul din Roş. Lumina Superioară nu se oprește niciodată; continuă să interacționeze cu Masah-ul în orice stare se poate afla acesta în timpul procesului de slăbire.

Dorința egoistă care a generat TA vrea acum să lucreze numai într-un mod altruist și să se bucure de primire de dragul Creatorului. Cu toate acestea, la început primește doar 20%, apoi se eliberează de lumină, pentru că nu mai poate primi ca urmare a Bituş-ului între Ohr Makif și Ohr Pnimi.

De fapt, lumina nici nu pătrunde şi nici nu iese din nimic. Lumina este în mod constant în interiorul vasului (Kli). Totul depinde de capabilitatea respectivul vas de a simţi, sau nu, lumina din interiorul lui. La fel, suntem plini de lumina Creatorului, dar nu o simțim datorită lipsei rectificării, a ecranului. Dacă începem să ne rectificăm și să dobândim ecranul împotriva egoismului nostru, Îl vom simți pe Creator și lumina Lui.

Acum că este luată decizia de expulzare a luminii, Malhut, care dorește să simtă și să-L reveleze pe Creator, începe să-și modifice senzațiile interioare. Lumina Superioară nu se oprește niciodată, dar face în mod constant Zivugim cu Masah-ul în fiecare stare în timp ce acesta urcă.

Când Masah-ul din Guf a urcat cu un nivel deasupra Tabur-ului, adică de la Malhut de Guf la Zeir Anpin de Guf, a existat un Zivug intermediar în Masah-ul din Roş. Din cauza acestui Zivug, a apărut Parţuf-ul intermediar al nivelului Hochma.

Apoi Masah-ul din Guf continuă să se ridice. De la ZA de Guf se ridică la Bina de Guf. În acest moment se produce un alt Zivug de Haka’a intermediar pe Masah-ul din Roş, care duce la formarea  Parţuf-ului nivelului Bina și așa mai departe.

Există patru astfel de Zivugim (cuplări) intermediare care au loc în timpul tranziției de la Galgalta la AB. Aceste Zivugim au condus la formarea a patru Parţufim intermediari numiți Hochma de Galgalta, Bina de Galgalta, ZA de Galgalta și Malhut de Galgalta.

Astfel, am aflat că cel de-al doilea Parţuf AB se naște cu ajutorul a patru Zivugim, care apar treptat în timpul slăbirii Masah-ului din Guf în drumul său spre a se uni cu Masah-ul din Roş. Un proces similar are loc în timpul tranziției de la AB către SAG sau la orice alt Parţuf.

Există o regulă generală: Masah-ul nu poate să se elibereze de Aviut deodată; procesul este unul gradual. Ohr Elion, care strălucește permanent, face un Zivug la fiecare nivel.

48) Aceşti Parţufim interiori intermediari sunt numiţi „Nekudot”. Nekudot sunt Ohr Hozer, per se. În plus, Nekudot sunt inseparabil legate de categoria „Din”(judecată), deoarece forța acestei judecăţi-restricționări este deja inclusă în ele.

Nu există jumătăţi de decizie în spiritualitate. Prin urmare, atunci când Parţuf-ul, afectat de Bituş Pnimi u Makif, decide să expulzeze lumina, acest proces nu poate fi oprit. Totuși, așa cum s-a spus mai sus, în timpul expulzării luminii, adică în timpul ascensiunii Masah-ului de la nivelul Tabur-ului (Malhut de Guf), au loc Zivugim de Haka’a intermediare și crează Parţufim intermediari numiţi Nekudot.

Orice primire a luminii în interiorul Parţuf-ului (inclusiv ceea ce  s-a întâmplat din cauza unui astfel de Zivug) este o primire a plăcerii. Asta înseamnă că Parţuf-ul continuă să primească lumina (plăcerea), chiar dacă trece de la un nivel la un altul inferior (de exemplu, de la Galgalta la AB, de la AB la SAG și așa mai departe).

Astfel, putem distinge două niveluri în fiecare Parţuf: Ta’amim și Nekudot. Nekudot au fost definite mai sus. Ta’amim sunt primele 10 Sfirot din Guf-ul Parţufului, apărute din cauza primului Zivug de Haka’a obișnuit, care duce la formarea acestui Parţuf special.

Prima extindere a luminii – Ta’amim – a venit să strălucească la acest nivel; dar Nekudot, deși au lumina directă și se răspândesc și sub formă de Roş, Toh și Sof, nu apar să strălucească pe acest nivel întrucât Ohr Makif anulează ecranul și întregul nivel dispare. 

Cu toate acestea, întrucât ecranul este format din cele patru Bhinot, lumina nu poate părăsi nivelul dintr-o dată. Se aseamănă cu o situație în care cineva care stă în a patra cameră este rugat să plece. Nu poate părăsi casa din a patra cameră fără să treacă prin celelalte trei. Când intră în a treia cameră, nu intenționează să rămână acolo, pentru că dorește doar să treacă prin ea.

Unul care cade de la etajul cinci nu se poate opri în timpul căderii, nu-i așa? Trebuie să cadă la etajul al patrulea, apoi la cel de-al treilea și așa mai departe până când ajunge la pământ. Unul inteligent care cade de la etajul cinci consideră etajul patru ca fiind cel mai de jos; în acest caz, el se poate opri imediat fără să mai continue caderea. Cineva mai puțin inteligent, căzând de la al cincilea etaj la al patrulea, îşi spune: „Sunt unii mai răi decât mine”. Acesta trebuie să cadă până jos.

Iată un alt exemplu. Doi muncitori și-au primit salariul. Primul a primit 800 de dolari și este foarte mulțumit; al doilea a primit 900 de dolari și este foarte trist. Primul fusese obişnuit să primească 600 de dolari; de aceea, a fost încântat să primească 800 de dolari. Cel de-al doilea obișnuia să primească 1000 $, deci a fost trist când i-a fost tăiat salariul. Salariul redus nu aduce plăcere, ci judecată și restricționare.

Asta se numeşte „puterea judecății”, puterea rezultatului, care apare ca urmare a dispariției ecranului și în conformitate cu legea care impune interzicerea primirii egoiste. Aceste faze ale restricţionării luminii sunt numite „Lumina Reflectată”. Însă de fapt, ele sunt Lumina Directă, întrucât strălucesc în momentul îndepărtării, în timpul „întoarcerii luminii la rădăcină”.

Din moment ce nu există decizie pe jumătate în lumea spirituală, putem concluziona că, dacă dorim să dobândim spiritualitatea, ar trebui să o preferăm oricărui alt lucru și să continuăm până la sfârșit.

49) Reşimot (amintirile) care rămân din Ta’amim în Guf-ul    Parţuf-ului sunt numite „Tagin”. Reşimot care rămân din etapele intermediare ale Nekudot sunt numite „Otiot” sau „Kelim”. Tagin (Reşimot din luminile Ta’amim) sunt plasate deasupra literelor (Otiot – autenticele Kelim), și le însuflețesc.

Prin urmare, cele zece Sfirot care au rezultat ca urmare a primului Zivug de Haka’a și a coborârii ulterioare a luminii sunt numite „Ta’amim”. Cele zece Sfirot sau, mai degrabă, cei zece Parţufim intermediari (sau cinci, dacă considerăm ZA o Sfira), care au ieșit din cele nouă (sau patru) Zivugim intermediare în timpul ridicării ecranului de la Tabur la Peh, se numesc „Nekudot “. Reşimot din Ta’amim sunt numite „Tagin” iar Reşimot din Nekudot – se numesc „Otiot”.

 Nimic nu apare şi nici nu dispare; totul depinde de atitudinea Parţuf-ului față de lumină. Fie percepe lumina ca plăcere, fie ca întuneric. Malhut din Lumea Ein Sof a simțit lumina ca plăcere egoistă și apoi a văzut în ea golul. Prin urmare, a dispărut (în limbajul cabala, Malhut „a expulzat” lumina).

Acum nu capătă plăcere din primirea egoistă, ci din primirea cu intenţia de a dărui. Umplerea ei de la Peh la Tabur este senzația plăcerii de a dărui Creatorului. Fiind prea slabă pentru a păstra această plăcere, Malhut își pierde dorința și pleacă. Cu toate acestea, reminiscența acestei plăceri rămâne în urmă; se numește Reşimo, adică, lumina exterioară, așa cum era, strălucește din afară pe acest Parţuf.

De fapt, toate senzațiile sunt înăuntru; astfel încât sensul lui „în afară” este pur relativ. Există zeci de feluri de Reşimot (reminiscenţe) și, evident, toate sunt simțite în interior. Ohr Makif (Lumina Înconjurătoare, Lumina Exterioară) este în mine, dar atitudinea față de ea este diferită acum. Trebuie să învățăm să gândim interior, să ne întoarcem toată atenția și gândurile către „înăuntru”.

Starea de a fi gol de plăcere creează Kelim. Omul a experimentat deja starea anterioară, a depăşit-o și a simțit toate transformările sale. Acum, el poate trece la următoarea. Fără starea de a fi umplut și următoarea stare de gol, este imposibil să dobândești un adevărat Kli.

Aspiraţia pentru spiritualitate sau indiferență față de aceasta, alergând după plăcerile animalice – numai asta determină avansarea omului. Nu depinde de noi prin cât de multe niveluri vom trece. Putem determina doar viteza. Asta înseamnă că omul poate scurta durata rectificării („Israel scurtează timpul”). Aceasta este sarcina principală a Învăţăturii Cabala.

Rezultă că Ta’amim, adică răspândirea lumii de sus, marchează doar contururile viitorului Parţuf. Este doar Keter, schema viitoarelor zece Sfirot. Nekudot sunt cele zece Sfirot care apar deja conform contururilor subliniate de Ta’amim. Nekudot reprezintă următoarea etapă a creației Parţuf-ului, a Kli-ului. Tagin sunt cele zece Sfirot care au fost, de asemenea, plasate pe limitele create anterior de Ta’amim și Nekudot. Otiot sunt cele zece Sfirot care au apărut după expulzarea luminii.

Otiot, adică starea în care nu există lumină, dar există o dorință foarte puternică de a o primi, sunt ultima fază a dezvoltării Kli-ului. Trebuie să ne amintim bine acest lucru, deoarece în toţi Parţufim are loc slăbirea ecranului, expulzarea luminii și apariția a patru tipuri de lumină, Ta’amim, Nekudot, Tagin și Otiot.

Lumina intră sau iese din Kli, dar Reşimot sunt constituite şi din lumina care strălucește cu o intensitate mică, deoarece nu mai poate fi restricţionată.

Când omul urcă nivelurile spirituale, toate aceste Reşimot sunt deja în el. El știe dinainte că vor exista dificultăți; prin urmare, prevăzând o cădere, el o poate folosi ca o rampă de lansare pentru o ascensiune viitoare. Lucrând, adunându-și eforturile în a face ceva, omul este răsplătit cu cunoaștere și senzații plăcute. În momentul în care începe să se bucure de ele, urmează o cădere.

În orice caz, în timp ce omul coboară, el nu mai poate simți căderea; ba chiar îi place. Când simte asta, înseamnă că el este deja jos. Prin urmare, pentru a evita senzația unei căderi, pentru a-și îndulci amărăciunea, atunci când obține ceva bun, omul ar trebui să considere că este o cădere. Apoi poate continua să urce. Acest lucru se referă la studiile practice ale Învăţăturii Cabala.

Răspunsurile la întrebările care-ţi vin în minte în timpul studiului materialului ar trebui să fie dobândite în interior. Dacă omul începe să simtă Creatorul chiar şi numai puțin, atunci întrebările pe care obişnuia să le pună altora îi sunt revelate. Numai prin primirea unui răspuns personal la întrebarea ta, prin atragerea unei scântei a luminii, descoperi esența fenomenelor și nu o vei uita niciodată; va rămâne în tine, în senzațiile tale.

Astfel de răspunsuri depind de cantitatea de efort pe care omul o depune în continuare și nu are nimic de-a face cu majoritatea cunoașterii acumulate. Nici nu depinde de nivelul său educațional sau de intelect. Aceasta este diferența principală dintre Cabala și toate celelalte științe. Cabala se numește știință, deoarece se bazează pe receptarea lumii spirituale – Ohr Hochma, care intră în Kli-ul spiritual cu ajutorul ecranului, dar nu prin cunoaștere sau intelect.

Cunoașterea spirituală este lumina care intră în Kli, dorința de a primi plăcere de dragul Creatorului. Toate celelalte tipuri de cunoaștere intră în „dorința noastră de a dobândi”; cunoașterea însăși constituie informații egoiste.

Descoperirea spiritualității înseamnă că nu trebuie căutată cunoașterea; mai degrabă omul trebuie să fie dornic să dobândească intenția de a primi de dragul Creatorului. Informațiile spirituale trebuie să intre în vasul spiritual. În timpul studiului, trebuie să mă conectez la material; găsesc ceva care să vorbească despre mine. Trebuie să înţeleg unde sunt trecutul, prezentul şi viitorul meu şi cum sunt legate de materialul pe care îl studiez. Dacă omul nu a intrat încă în lumea spirituală, înseamnă că nu au fost suficiente calitatea și cantitatea eforturilor sale.

Sau, poate că omul a depus eforturi considerabile; dar calitatea lor nu era suficient de adecvată, adică, în timpul studiului, el nu     s-a concentrat asupra modului în care Lumina Superioară l-ar purifica și l-ar ridica deasupra lumii noastre. Dimpotrivă, el a încercat să înțeleagă materialul și să-și umple mintea cu el.

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

error: Content is protected !!