ŢIMŢUM BET, NUMITĂ ŢIMŢUM NHY DE AK

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

56) Astfel, am clarificat semnificația TA, care a fost făcută pe Bhina Dalet – Kli-ul Malhut, întrucât a încetat să mai primească lumina. De asemenea, am vorbit despre Masah și despre Zivug de Haka’a al acestuia cu Lumina Superioară. El ridică Ohr Hozer, care joacă rolul noului vas de primire în locul lui Bhina Dalet.

Apoi am discutat despre slăbirea Masah-ului din Guf, care s-a întâmplat ca urmare a impactului dintre Ohr Makif și Ohr Pnimi. Aceste procese au condus la formarea de Ta’amim, Nekudot, Tagin și Otiot de Guf în fiecare Parţuf și urcarea Masah-ului până la Peh de Roş și Zivug de Haka’a al acestuia cu Lumina Superioară. Drept rezultat, se naşte cel de-al doilea Parţuf, cu un nivel mai jos decât primul și apoi cel de-al treilea. Aceşti Parţufim ai lumii Adam Kadmon sunt numiţi Galgalta, AB și SAG. Următorul Parţuf îl îmbracă pe cel precedent, de la Peh de Roş în jos.

57) Trebuie știut faptul că nici măcar nu există vreun indiciu al creației în cele patru lumi ABYA în aceşti trei Parţufim; nu există nici măcar un loc pentru ei, întrucât Galgalta din lumea Adam Kadmon se întinde până în punctul lumii noastre. Rădăcina doritei rectificări nu a fost încă revelată, acesta fiind motivul restricționării – Ţimţum Alef. Această restricționare a fost făcută să ofere lui Bhina Dalet o ocazie de a primi Lumina Superioară și apoi să-l creeze din ea pe om care, cu ajutorul Torei și a Poruncilor, de dragul Creatorului, ar putea transforma primirea în dăruire.

Apoi Bhina Dalet avea să devină vasul primirii Luminii Superioare, care se va fi unit cu ea prin proprietățile ei. Cu toate acestea, rădăcina unei astfel de rectificări nu fusese încă nici măcar revelată în lumea Adam Kadmon. Pentru asta, omul ar fi trebui să fie constituit nu numai din „Bhina Dalet” – „dorința de a primi” – ci să posede și proprietățile referitoare la primele nouă Sfirot, adică „dorința de a dărui”, care să-i permită „să facă fapte bune” (să dăruiască). 

Dacă ar fi apărut omul în starea în care fuseseră Parţufim din lumea Adam Kadmon, el nu ar fi avut deloc lumină, pentru că Bhina Dalet, rădăcina corpului spiritual al omului, ar fi fost sub Sium-ul lumii Adam Kadmon, în întuneric total și absolut opus luminii prin proprietățile sale.

Dacă omul ar fi fost creat dintr-un astfel de „materie”, el nu s-ar fi rectificat niciodată din cauza lipsei chiar și a celei mai mici „dorințe de a dărui”. Ar fi fost considerat un animal, trăind doar pentru el însuși. În mod similar, păcătoșii împotmoliţi în „dorința lor de a primi” numai pentru ei înșiși, chiar atunci când fac fapte bune, se spune că sunt morți în timp ce-şi trăiesc viaţa.

Creatorul a creat o singură creatură – „Bhina Dalet” – „dorința de a primi”, egoismul, omul, Malhut. După ce a primit lumina înăuntru, Bhina Dalet a simțit senzaţia de gol. În lumea spirituală, a primi pur şi simplu conduce la moarte.

Când a realizat asta, ea a dorit să fie ca și Creatorul și a încetat să primească lumina făcând un Ţimţum. Făcând asta, nu a devenit precum Creatorul, ci mai curând a încetat să-I fie opus în proprietățile sale. Creatorul a atribuit propriile proprietăți celor patru faze ale dezvoltării lui Malhut. Cu toate acestea, întrucât Malhut în sine nu mai este proprietatea Lui, se numește „creatură”, „dorință de a primi”.

Cum poate fi făcută Malhut echivalentă cu Creatorul? Pentru asta trebuie să primească, dar numai de dragul Lui. Dacă Malhut vede că, primind, Îi este pe plac Creatorului, trebuie să înceapă să facă acest lucru.

De unde poate Malhut să obțină astfel de proprietăți altruiste? Ele trebuie să vină de la Bina, pentru că Bina este „dorința de a dărui”. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să combinăm dorința lui Bina de a nu primi nimic cu dorința lui Malhut de a primi pentru sine. Dacă se poate asta, Malhut va fi capabilă să primească cu intenția de a primi de dragul Creatorului. O dorință nu poate fi transformată. Ea constituie natura noastră și nu este supusă schimbării.

Dacă este posibil să dăm lui Malhut o astfel de intenție, ea poate primi întreaga lumină a Creatorului și să ajungă la Gmar Tikun. Cum putem reuni și contopi aceste două proprietăți opuse? Trebuie să avem ceva comun între ele. Pentru asta, trebuie să le spargem pe Bina și pe Malhut – „dorința de a primi” și „dorința de a dărui” – și să le amestecăm foarte bine fragmentele, astfel încât fiecare entitate spirituală apărută după această spargere să poată avea aceste două dorințe.

În acest scop, una dintre proprietățile lui Bina trebuie să fie „alterată”, pentru a deveni oarecum asemănătoare cu Malhut. Cu alte cuvinte, intenția lui Bina de a dărui de dragul Creatorului trebuie să fie „alterată”, convertită, să spunem aşa, în „dorința de a dărui” de dragul primirii. Intențiile sale ar deveni similare celor ale lui Malhut, deși Bina nu primește nimic, în timp ce Malhut dorește să obțină totul. În acest fel, Bina își „alterează” intenția și devine egoistă ca şi Malhut. Acum este necesar să includem proprietatea lui Bina în Malhut

Acest lucru se face cu ajutorul penetrării printr-un impact, o explozie care să amestece proprietățile lor atât de bine încât va fi practic imposibil să fie despărţite. Dacă se poate face acest lucru, vom putea iradia această masă comună cu Lumina Superioară până când Bina își va recupera intenția anterioară de dragul Creatorului. Apoi Malhut, în această masă comună, va dobândi și intenția de a primi de dragul Creatorului.

În lumea Adam Kadmon, Parţuf-ul Galgalta este Keter; AB este HochmaSAG este Bina. Trebuie remarcat că tot ce se află în Sof-ulsau Tabur-ul lui Galgalta, este Malhut. De aceea, pentru ca Bina să se amestece cu Malhut, ea trebuie să fie plasată sub Tabur-ul lui Galgalta. Malhut trece prin trei stări:

  1. Când primea totul, înainte de Ţimţum Alef
  2. Starea de rectificare
  3. Starea de a primi de dragul Creatorului.

Pe parcursul procesului, Malhut nu și-a schimbat niciodată acțiunea – nici înainte de Ţimţum Alef, nici după aceasta. Rectificarea constă doar în transformarea intenției de a primi pentru sine în primire de dragul Creatorului. Pentru asta a fost creat Universul. Această intenție este primită de la Bina.Malhut din Lumea Ein Sof care este amestecată cu Bina se numește Adam, omul. Întregul sistem al lumilor, Universul, are drept scop numai schimbarea intenției lui Malhut. Primirea de dragul Creatorului se numește Cabala.

58) La început, concepția Creatorului a fost aceea de a crea lumea cu proprietățile lui „Din” (judecată). Aceasta înseamnă că, dacă    s-ar fi creat ceva din „materia” luată din primele nouă Sfirot, ar fi avut doar „dorința de a dărui”. Pe de altă parte, ceva creat din „materia” luată de sub Tabur ar fi avut doar „dorința de a primi”.

Apoi, Creatorul „a văzut” că lumea nu poate exista așa. A amestecat astfel dorința de a primi cu dorința de a dărui. Ce inseamna asta? Nu știa din timp că lumea nu ar putea să existe în acest fel? Tot ceea ce a fost, este și va fi – întregul Univers, a fost construit în conformitate cu principiul „cauză și efect”. Nu există nici început, nici sfârșit; numai cauză și efect.

În plus, prima cauză a lumilor, (Parţufim ai lumii Adam Kadmon, creată înaintea tuturor celorlalte lumi) a fost proprietatea judecății, adică decizia lui Malhut de a nu primi lumina pentru propria sa plăcere. După cum s-a spus deja, dacă omul ar fi fost creat din Bhina Dalet (Malhut) în această etapă (Malhut de Malhut, Dalet de Dalet, adică „dorința de a primi”, singura creatură, iar restul ar fi fost tranziția de la Creator la creatură), aceasta nu ar fi fost în stare să rectifice dorința egoistă de a primi.

Când se spune că, la început Creatorul a creat lumea cu proprietățile judecății, aceasta înseamnă că El a creat inițial lumea Adam Kadmon împărțită distinct în două tipuri de vase: „dăruire” și „primire” – Malhut. Cu toate acestea, în interiorul acestui Malhut nu a existat nici măcar o singură scânteie a „dorinței de a dărui”, adică nu putea să primească deloc, astfel că nu ar fi reușit să împlinească scopul creației (să-i facă pe plac Creatorului). Creatorul a amestecat „dorința de a dărui” (Bina) cu „dorința de a primi” (Malhut) astfel încât Malhut să poată primi cu intenție altruistă.

În acest scop, El a ridicat proprietatea judecății, adică forța restricționării care este în Malhut, către Bina, și le-a amestecat până când Bhina Dalet a inclus scânteile „dorinței de a dărui” prezente în Bina. Aceasta a permis omului, care a fost creat mai târziu din Bhina Dalet, să dobândească scânteile dăruirii, astfel încât, prin fapte bune, să își schimbe complet proprietățile („dorința de a primi”) și astfel să asigure existența lumii.

Trebuie remarcat faptul că amestecul dintre Bina și Malhut este un proces extrem de complex, care a trecut prin mai multe faze, pe care urmează să le examinăm. În cele din urmă, Creatorul a spart atât Bina, cât și Malhut în multe fragmente mici și le-a amestecat bine. Rezultatul a fost acela că fiecare fragment avea proprietăți atât ale lui Bina, cât și ale lui Malhut. Acest fragment este sufletul omului.

„Lumea noastră” este o categorie spirituală, o proprietate spirituală a egoismului absolut, care rămâne goală și nu poate primi nimic.

Înainte ca sufletele să fi fost create și căzute la cel mai scăzut nivel posibil, totul a fost gândit ca şi când ar fi fost făcut de Creator. De fapt, numai omul, total detașat de Creator, poate fi numit creatură.

Când creația este plină de lumină, ea nu înțelege nimic; este oarbă. Nu are libertate de alegere; totul este predeterminat în interiorul și în afara ei. Doar în măsura în care dobândim Masah-ul, Malhut începe să urce către nivelul Creatorului.

Toţi Parţufim ai lumii AK (Galgalta, AB, SAG, MA și BON) se termină deasupra Tabur-ului lui Galgalta. Deci, cum pot oare aceşti Parţufim să coboare brusc sub acest nivel? Putem înțelege coborârea Parţuf-ului Nekudot de SAG sub Tabur, întrucât acest Parţuf este pur Bina, care nu dorește nimic pentru sine.

Nu există nici un Ţimţum pe lumina lui Bina (Ohr Hasadim); prin urmare, se poate coborî sub Tabur. Parţuf-ul Nekudot de SAG se simte perfect în orice situație, în orice spațiu spiritual. Bina se caracterizează printr-o libertate de alegere și un comportament care sunt mai presus de orice restricționări.

Pe măsură ce sufletul dobândește proprietățile lui Bina, devine din ce în ce mai liber. Parţuf-ul Nekudot de SAG este reticent în a primi orice, ignorând chiar și cea mai intensă dorință – Aviut Dalet; prin urmare, ar putea coborî sub Tabur-ul lui Galgalta fără restricționări.

Atât Ohr SAG (Bina), cât și Ohr AB (Hochma) coboară în lumea  Nikudim. Cum este posibil? AB poate coborî sub Tabur pentru a rectifica Parţufim inferiori; el devine similar cu aceştia în proprietățile sale, deși misiunea sa este destul de diferită.

Toate lumile nu sunt ființele create, ci constituie îmbrăcămintea Creatorului, realizată în puterea și calitatea restricționării lor, în aşa fel încât fiecare suflet să primească doar o anumită porțiune a luminii. Sufletele năzuiesc la Creator, păstrându-și în același timp libertatea voinței, un fel de alegere iluzorie.

Toate lumile și Parţufim sunt entităţi neînsufleţite, „roboți”. Ele nu au nici o independență, nici o libertate de alegere. Doar omul – combinația lui Malhut de Malhut – esența „dorinței de a primi”, cu Bina – „dorința de a dărui”, poate fi considerată a fi creatura. Ca şi toate celelalte lumi, AK constă din Parţufim. Aceşti Parţufim apar din cauza aceluiași proces – slăbirea și înălțarea Masah-ului. Keter, Hochma și Bina (cei mai înalţi Parţufim) îi controlează pe cei inferiori. Ei sunt reprezentanții direcți ai Creatorului, ai dorinței Sale de a împlini Gândul creației.

Keter (Bhina Şoreş) este Gândul Creatorului de a crea și de a dărui încântare ființelor create.

Hochma (Bhina Alef) este încântarea pe care Creatorul dorește să o dăruiască ființelor create. Este atât vasul cât și lumina Hochma în interiorul lui.

Bina (Bhina Bet) este proprietatea Creatorului, dorința de a nu primi nimic. Toate cele trei Sfirot superioare reprezintă proprietățile Creatorului. Cu acestea, El a creat creatura și a insuflat în ea două dorințe opuse. Pe de o parte, există dorința de a primi plăcere; deopotrivă, există dorința de a dărui. Această dualitate este complet realizată în Bhina Dalet.

ZA (Bhina Gimel) și Malhut (Bhina Dalet) nu sunt proprietăți ale Creatorului. Ele constituie până acum mai degrabă consecințele acestora, realizarea lor.

Proprietățile Creatorului sunt definite diferit în fiecare lume. În lumea Nikudim sunt Keter și Aba ve Ima. În lumea Aţilut, ele sunt numite Atik, Arih Anpin și Aba ve Ima. Numele diferă, însă sensul este același.

În toate etapele creaţiei, există cinci niveluri esențiale. Rezultatul final este important: cum obține Bhina Dalet perfecțiunea? Cum pot fiecare dintre cele cinci proprietăți, care la rândul lor sunt alcătuite din propriile lor cinci, să fie ridicate la nivelul perfecțiunii? Fiecare proprietate a sufletului corespunde forței specifice care îl trage, îl rectifică și îl conduce spre perfecțiunea absolută.

În curând vom începe să studiem lumea Nikudim. Această lume a apărut și s-a spart pentru ca fiecare fragment „spart” al luminii să se adapteze la un fragment al sufletului și să găsească puncte de contact cu acesta pentru o rectificare viitoare.

59) Interacțiunea dintre proprietățile lui Malhut și Bina în      Parţuf-ul SAG a adus Ţimţum Bet în lumile de mai jos. Aceasta a dus la apariția unui nou Sium al Luminii Superioare în locul unde este Bina. Malhut, care a împiedicat răspândirea luminii în Sof-ul lui Galgalta la nivelul lui Sium Reglav (poziționat puțin peste punctul acestei lumi), s-a ridicat la Bina din Guf-ul Parţuf-ului Nekudot de SAG. Apoi a restricţionat lumina jumătății superioare a lui Bina din Guf, numită Tiferet.

Într-adevăr, Hesed, Gvura și Tiferet corespund lui Keter, Hochma și Bina din Guf; astfel rezultă că Bina din Guf este Tiferet. Malhut, care era la Peh de Roş, s-a ridicat la Nikvey Einaim (pupilele ochilor), adică la linia care separă vasele de dăruire (Galgalta) de vasele de primire (AHP) din Bina Roş-ului. De acolo, a făcut un Zivug necesar pentru crearea Parţuf-ului MA al lumii AK, numit lumea lui Nikudim (sau MA inferior).

Parţuf-ul SAG are Reşimot Gimel (3) de Hitlabşut și Bet (2) de Aviut. Aceasta înseamnă că, în principiu, SAG este Parţuf-ul Bina cu Ohr Hasadim în interior, care este determinat de principala Reşimo Bet de Aviut. Cu toate acestea, SAG are și Hitlabşut Gimel – memoria stării anterioare (Parţuf-ul AB, Parţuf-ul Hochma). Prin urmare, există o iluminare ușoară din Ohr Hochma în interiorul Parţuf-ului SAG. Atâta timp cât această iluminare se află în interiorul SAG, ea nu poate coborî sub Tabur.

Înainte de apariția Masah-ului său, Parţuf-ul SAG are încă câteva proprietăți ale Parţuf-ului Hochma – „Hochma be Kiruv„. Din cauza ridicării Masah-ului și a expulzării luminii urmare a impactului între Ohr Pnimi și Ohr Makif, în SAG au loc unele schimbări radicale. Așa cum s-a afirmat, fiecare ridicare a ecranului de la un nivel la altul este însoțită de o serie de Zivugim de Haka’a intermediare care au dus la formarea unor Parţufim intermediari numiţi „Nekudot” (în acest caz Nekudot de SAG).

Cea dintâi apariție a ecranului (de la Malhut de SAG la ZA de SAG), care duce la expulzarea luminii Yehida de Bina, cere în mod firesc mai departe expulzarea iluminării Ohr Hochma, stimulată de prezența Reşimo de Hitlabşut Gimel în SAG. Din acest motiv, „Hochma be Kiruv” dispare și SAG se transformă într-un Parţuf de Bina pur, care are Reşimot Bet de Aviut și Bet de Hitlabşut.

Reşimot Bet de Aviut și Bet de Hitlabşut Bina pură – pot coborî sub Tabur. Prin urmare, Nekudot de SAG a coborât liber sub Tabur-ullumii AK, deoarece chiar Masah-ul lui Galgalta a fost prea slab pentru a umple cu Ohr Hochma aceste dorințe de sub Tabur. În general, procesul de tranziție are loc de la Parţuf-ul SAG (Gimel / Bet) până la Parţuf-ul MA (Bet / Alef). Prin urmare, Nekudot de SAG, care are Reşimot Bet / Bet, constituie un Parţuf intermediar. 

Ca toate celelalte Sfirot, Bina, la rândul ei, este alcătuită din propriile sale cinci: Keter, Hochma, Bina, ZA și Malhut. ZA reprezintă o etapă intermediară între cele trei Sfirot superioare și vasul de primire – Malhut. Aceasta este o proprietate comună a Creatorului și a lui Malhut. Într-un anume sens, aceasta le leagă și, prin urmare, este formată din șase Sfirot: Hesed este similar cu Keter; Gvura cu Hochma; Tiferet cu Bina. În timp ce Neţah este însăși proprietatea ZA, Hod este similar cu Malhut, iar Yesod este suma tuturor proprietăților. 

Prin urmare, Tiferet din ZA este Bina. Dacă facem împărțirea și încrucişat, se va compune în mod similar din Keter, Hochma, Bina (KaHaB), Hesed, Gvura, Tiferet (HaGaT) și Neţah, Hod, Yesod și Malhut (NHYM). Dacă împărțim Tiferet într-o treime superioară și două treimi inferioare, va rezulta că lumina coboară numai în treimea superioară, fără a se răspândi mai departe. Punctul în care vasele de dăruire se separă de vasele de primire, Bina din Malhut, se numește „Parsa„.

Dorințele KaHaBHaGaT sunt numite GE (Galgalta ve Eynaim) – dorințele altruiste. Dorințele, NHYM, vasele (Kelim) egoiste, sunt numite Awzen. Partea inferioară a lui TiferetNeţah și Hod sunt Hotem, în timp ce Yesod și Peh sunt Malhut. Această combinație se numește AHP (Awzen, Hotem și Peh). Acum creația poate funcționa numai cu GE, în timp ce Kelim cu o tuşă de egoism (AHP) nu sunt folosite.

Ţimţum Bet este o sursă a tuturor sufletelor noastre. Tora (capitolul Bereşit) începe exact cu acest moment. Din acest punct, începem să vorbim despre sufletul omului; până atunci nu exista nici o rădăcină a creației. Mai întâi a fost necesar să facem Ţimţum Alef, apoi sa coboram la Nekudot de SAG pentru a face Ţimţum Bet, să spargem toate proprietăţile bune şi rele pentru a le amesteca şi, în sfârşit, să începem să construim un sistem complet nou. Acest sistem este o combinație între Bine și Rău, linia dreaptă și cea stângă, sistemele forțelor pure și impure.

Bina (proprietățile Creatorului) trebuie să coboare până la un asemenea nivel la care poate deveni egală cu proprietățile lui Malhut, adică să se altereze într-o asemenea măsura încât să devină similară cu proprietatea de a primi pentru sine. Cum se poate întâmpla asta?

Malhut împarte Bina în GE și AHP, stă între ele și influențează partea inferioară a lui Bina (Zat – cele șapte Sfirot inferioare ale lui Bina), astfel încât proprietățile sale să devină egale cu cele ale lui Malhut. Partea superioară a lui Bina (GAR) rămâne altruistă ca şi înainte. Asta se numește Ţimţum Bet (TB).

Creatorul în mod deliberat „alterează” Bina, adică proprietatea Lui, astfel încât să devină similară cu proprietatea de a primi și să se combine cu ea. Apoi El îi arată treptat cu cât sunt mai bune proprietățile Lui, încurajând-o să le adopte și să se deplaseze încet către El.

Deasupra lui Malhut, există posibilitatea de a aplica intenția de dragul dăruirii; sub zona lui Malhut, nu există o astfel de opțiune. Deci, dacă Malhut urcă spre Bina, din acel punct în jos există opţiune. Toate Bhinot, proprietățile de sub Bina, au căzut sub puterea dorințelor egoiste.

Să reexaminăm în general ascensiunea lui Malhut la Bina. Este posibil ca „dorința de a primi” să fi apărut în Bina? Mai întâi, să clarificăm noțiunea de „Tet Rişonot„, cele nouă Sfirot superioare și Malhut în general.

Rav Baruch Aşlag dă următorul exemplu: Omul are Kelim numite ochii, urechile, nasul și gura care îmbracă vederea, auzul, mirosul și vorbirea. Desigur, aceste Kelim sunt foarte importante. Dacă ochii omului sunt afectați, el nu poate vedea; dacă urechile lui sunt deteriorate, el nu poate auzi. Cu toate acestea, uneori omul  nu-și folosește simțurile. Când se întâmplă acest lucru? Când merge la culcare.

Rezultă că atunci când omul dorește să primească plăcere prin simțurile sale, le folosește; dar când vrea să se odihnească, el le ignoră. Prin urmare, vedem că adevăratul Kli este dorința de a primi plăcere. Simțurile noastre nu sunt Kelim; ele doar servesc acea dorință.

În concordanţă cu exemplul nostru, cele șapte Sfirot superioare sunt vederea, auzul, mirosul și vorbirea, adică lumina și vasul. Fiecare tip de lumină se îmbracă în Kli-ulcorespunzător, dar Kelim ale primelor nouă Sfirot nu sunt autentice. Acest lucru se datorează faptului că Kli-uleste o dorință de a primi plăcere și este prezent numai în Malhut. Aceste Kelim sunt necesare numai pentru îmbrăcarea luminii, ca în exemplul cu vederea, auzul, etc. Deci cine primește plăcerea din primele nouă Sfirot? Este „dorința de a primi”, numită „Malhut„.

Acum, să ne întoarcem la întrebarea referitoare la Malhut ridicându-se la Bina. Este posibil ca o ureche să aibă o „dorință de a primi”? Tot ceea ce discutăm aici se referă la ceea ce Malhut primește de la primele nouă Sfirot. După a doua restricționare, Malhut ajunge numai la jumătatea lui Bina și deasupra.

60) Ţimţum Bet este de asemenea numită Ţimţum NHYM de AK (dacă divizăm Parţuf-ul Galgalta în zece Sfirot, atunci Roş-ul va fi KaHaB, Toh-ul – HaGaT și Sof-ul – NHYM). Acest lucru se datorează faptului că Nekudot de SAG, care se termina deasupra punctului lumii noastre, când Malhut se ridica la Bina și interacționa cu ea, se încheie sub Tabur-ul lui Galgalta din Tiferet a Guf-ului lui Galgalta, unde a apărut Malhut Mesayemet.

Un spațiu gol, absolut lipsit de lumină, s-a format sub Malhut, în locul dorințelor egoiste NHYM de SAG, care au restricţionat primirea luminii și au rămas goale. AHP de Roş de SAG au fost separate de GE și au început să joace rolul Guf-ului.

Cele zece Sfirot de Roş s-au ridicat de la Nikvey Eynaim (granița dintre GAR de Bina și Zat de Bina) în sus, în timp ce Guf-ul s-a format dedesubt. Acesta poate primi doar o ușoară iluminare care emană de la Roş. Cele Zece Sfirot care au apărut urmare unui Zivug de Haka’a în Nikvey Eynaim de SAG sunt numite cele Zece Sfirot ale lumii Nikudim. Ele au coborât din Nikvey Eynaim și şi-au ocupat locul sub Tabur-ul lumii AK. Acolo s-au împărțit în Roş și Guf. Locul, sub care Ohr Hochma nu se poate răspândi, se numește „Parsa”. Lumea Nikudim se numește „partea exterioară”. Sfirot interioare sunt numite Parţufim MA și BON din lumea AK.

De ce a avut loc Ţimţum Bet? Fapt este că atunci când Nekudot de SAG, care sunt de fapt Zat de Bina (Zat înseamnă „Zain Tachtonot” – șapte Sfirot inferioare), adică vasele pe care ZA și Malhut le schimbă pentru lumină și care sunt gata să transmită această lumină în jos, au coborât sub Tabur. Ele au întâlnit, de asemenea, NHYM din Galgalta – dorințele uriaşe ale lui Dalet / Gimel care, în ceea ce privește proprietățile lor, se află aproape de Dalet de Dalet, și anume de Esența Creației.

Nekudot de SAG au adoptat dorințele NHYM din Galgalta. Cu toate acestea, nu au avut ecranul corespunzător; prin urmare, Nekudot de SAG au fugit de pericolul de a primi lumina pentru propria plăcere. Pentru a evita acest lucru, Malhut, care făcuse TA, s-a ridicat la Tiferet (adică Bina Guf-ului), izolând astfel vasele de primire de vasele de dăruire. Acum, Nekudot de SAG nu vor putea să primească plăcerea pentru sine. Aceasta este Ţimţum Bet.

Există zece Sfirot KaHaB, HaGaT și NHYM în Malhut din lumea Ein Sof. După TA, pot fi folosite primele nouă Sfirot pentru a primi cât mai multă lumină de dragul Creatorului, așa cum permite rigiditatea ecranului. Numai Malhut nu poate primi Lumina Directă. Ea are doar Ohr Hozer (Lumina Înconjurătoare).

Ţimţum Bet prezintă condiții suplimentare. Acum este imposibil să primești Ohr Hochma, chiar de dragul Creatorului. Malhut poate numai să dăruiască, primind Ohr Hasadim, plăcerea din echivalența proprietăților sale cu cele ale Creatorului. Dacă se impune o interdicție pe două sau trei dorințe, nu se face pe ele un Zivug de Haka’a. Ele nu sunt luate în considerare, ci rămân neutilizate. 

Să analizăm interacțiunea dintre calitățile judecății și milei. În timpul ridicării lui Malhut la Bina, cea din urmă era restricționată. Cum știm că Malhut a primit așa-numita îndulcire (calitatea milei)? Nu este oare scopul acestei acțiuni acela de a-i da lui Malhut (Din) calitățile milei și nu invers, adică de a-i da lui Bina (mila) proprietatea judecății?

Pentru a răspunde la această întrebare, să dăm un exemplu care demonstrează modul în care Malhut a primit îndulcirea prin TB.

Înțelepții au spus: „La început, Creatorul s-a gândit să creeze lumea prin calitatea judecății, dar a văzut că nu poate exista aşa și a adăugat proprietatea milei”. Această lume este Malhut, care s-a limitat pe sine (expresia calității judecății). Totuşi, există întotdeauna Sfirot în fiecare Parţuf, deși Malhut şi-a impus sieşi Restricţionarea. Malhut nu are încă un Parţuf complet. Cu toate acestea, dorința  Creatorului este să o transforme într-un Parţuf complet, astfel încât să primească Lumina Directă în Kelim ca înainte de Restricționare.

Am învăţat că locul pentru o astfel de rectificare este Malhut de ZA din lumea Aţilut. Atunci se separă de ZA și devine un Parţuf independent – Malhut – al lumii Aţilut. Ca și în ceilalţi Parţufim, Malhut s-a urcat la Bina în ZA, adică Malhut s-a ridicat la ZA numită „Hazeh„. NHY au căzut în puterea lui Malhut de la Hazeh în jos. Rezultă că, datorită ridicării lui Malhut la Bina, ZA s-a restricţionat pe sine; adică nu folosește toate cele zece zece Sfirot, ci doar până la Hazeh (Bina de Guf).

Apoi, mulţumită unui Zivug AB-SAG, TB a fost anulată și Malhut s-a întors la locul său. Kelim NHY au fost purificate, aşa încât ZA le poate folosi din nou. Aici vedem ceva nou! Din moment ce nimic nu dispare în lumea spirituală, constatăm că Malhut este încă sus cu NHY în puterea sa. Cu toate acestea, prin anularea TB, Zivug-ul ABSAG nu o coboară pe Malhut.

Prin urmare, Malhut a căpătat Kelim de NHY, mulţumită stării de Gadlut a lui ZA, și le-a inclus în sine. Aceste Kelim sunt în relaţie cu Lumina Directă, fiind numite „scânteile” dorinței de a dărui. Deși nu au nicio legătură cu Malhut, aceste vase au căzut în ea („dorința de a primi” pentru sine), așa că acum este capabilă să dăruiască.

Aceste NHY s-au împărțit în nouă părți, s-au alăturat lui Malhut în partea superioară și au format Parţuf-ul Malhut. Acum vedem că, dacă nu ar fi fost pentru TB, Malhut ar fi fost complet incapabilă să-și construiască propriul Parţuf.

O evaluare este făcut în Roş anume că numai primele trei Sfirot sunt vasele de primire și pot, aşadar, să fie folosite. Vasele de primire inferioare, adică Sfirot de la Malhut până la mijlocul lui Tiferet, nu pot fi utilizate. Un Zivug de Haka’a apare numai de la mijlocul lui Tiferet în sus. O acțiune similară are loc în Guf: pot folosi numai Sfirot de la Keter până la mijlocul lui Tiferet. Restul dorințelor rămân goale. Aceasta este TB. Asta indică faptul că este posibil să se dăruiască numai de dragul Creatorului, dar nu să se primească.

Masahul din Roş s-a ridicat de la Peh la Nikvey Eynaim; acum pot fi folosite doar vasele de dăruire deasupra ecranului. Nu există nici un ecran pe dorințele de primire, dar este posibil să fie împiedicate aceste dorințe să primească de o manieră egoistă. Ele sunt doar neutralizate, ignorate; s-a lucrat numai cu dorințele de dăruire. Starea Parţuf-ului, în cazul în care lucrează numai cu dorințele de dăruire, se numește „Katnut” (starea de micime), deoarece utilizează doar vasele care dau.

Starea în care Parţuf-ul, care a dobândit puteri anti-egoiste, va putea primi lumina în vasele sale de primire și să lucreze cu toate cele zece dorințe, se numește „Gadlut” (starea de măreţie). Aici se pune o întrebare: cum poate a zecea dorință – Malhut – să primească? Nu a fost imposibil, chiar înainte de TB? Se poate face cu ajutorul lui AHP de Aliyah și a „celor trei linii”. Dar vom discuta acest subiect mai târziu.

Numai vasele de dăruire (GE) sunt deasupra ecranului; sub el sunt vasele de primire (AHP), cu care nu lucrează în timp ce se află în starea de Katnut. Vasele GE ale Roş-uluiumplu GE ale Toh-ului, în timp ce nici o parte din vasele AHP nu intră în AHP ale Toh-ului.

Corpul nostru este conceput ca imagine și asemănare parțială cu Parţuf-ul spiritual. Există o linie de divizare – diafragma – care separă sistemul respirator de cel digestiv. Sistemul respirator corespunde vaselor de dăruire iar cel digestiv – vaselor de primire.

Prin urmare, litera Alef, prima în alfabetul ebraic, constă dintr-o linie înclinată – diafragmă – deasupra căreia litera superioară Yud reprezintă vasele GE, iar cea inferioară – vasele AHP. De fapt, după TB, creatura are o formă definită. Prin urmare, litera Alef întruchipează începutul acestui proces.

Când dorințele apar în om, el decide care dintre ele pot sau nu să fie folosite. Asta înseamnă că ecranul este creat în el și el începe să lucreze cu acesta. Ce înseamnă să dorești să dăruiești fără să primești nimic în schimb. Acesta este Bina, Bhina Bet.

Ea spune că nu dorește să primească nimic, deoarece înțelege că plăcerea o îndepărtează de Creator. Ea preferă să nu primească deloc pentru a fi mai aproape de El. Se bucură să dăruiască. Putem primi plăcere fie din primire, fie din dăruire, care este, de fapt, un fel de primire. Se bucură de a fi apropiată de Creator.

Nici Parţuf-ul SAG nu primește nimic. Atunci de ce are Roş, Toh și Sof? De ce face un Zivug de Haka’a? La prima vedere, numai Ohr Hasadim trebuie să se răspândească în interiorul lui. Şi totuși, nu este așa. Ohr Hasadim este plăcerea uriaşă de a fi similar cu Creatorul, de a fi apropiat de El, de a împărtăși informațiile care sunt în El.

Ajungi să cunoaști gândurile şi sentimentele Lui, să dobândeşti tot ceea ce este în El; ajungi la același nivel. Asta produce o plăcere extraordinară, care trebuie, de asemenea, să fie prevăzută cu ecran, astfel încât să fie simţită într-un mod altruist. SAG nu poate primi toate plăcerile, de aceea face un Zivug în Roş și are Toh; Sof­-ul, însă, nu poate fi umplut.

De fapt, creatura nu poate avea vasele de dăruire. Creatura este Malhut după TA, adică vasul de primire. Această Malhut plasează ecranul unei puteri sau alteia și acționează în consecinţă ca Keter, Hochma, Bina, ZA sau Malhut. Astfel, o parte din aceste vase de primire, care sunt Keter, Hochma și GAR de Bina, care sunt echipate cu ecranul adecvat, pot fi folosite ca vase de dăruire.

Dacă ar exista dăruirea pură (aceasta este doar Creatorul), creatura nu ar fi putut să o simtă deloc, întrucât poate simți doar ceva care intră în ea. Parţuf-ul superior dă naștere celui de dedesubt, întrucât Parţuf-ul reține Reşimot. Lumina o umplea pe Malhut a Lumii Ein Sof și îi transferase toate puterile și proprietățile. Din acest motiv, Malhut dorește cu ardoare să fie ca ea și este gata să sacrifice totul pentru a expulza lumina și a rămâne goală.

Forța acestei dorințe conduce întreaga creație de la început până la rectificarea finală – Gmar Tikun. Tot ce se întâmplă cu creatura (dorința lui Malhut de a se rectifica și de a se asemăna cu Creatorul) își găsește reflectarea după TA. În plus, Malhut are forța necesară pentru asta, întrucât a fost umplută cu lumina care i-a transferat proprietățile sale.

Starea superioară o determină în întregime pe cea inferioară și-i dă naștere acesteia, care este ea însăși la un nivel inferior. De exemplu, care este diferența dintre Galgalta și AB? Ea constă din faptul că AB lucrează pentru Creator cu mai puțină putere. În orice caz, ambele folosesc Kelim egoiste de dragul Lui.

SAG este deja incapabil să facă acest lucru, deoarece ecranul său este mai slab decât cel al lui AB; ca şi Bina, poate doar să refuze să primească ceva. Neprimind nimic, ignorând vasele sale de primire, el poate umple cu Ohr Hasadim acele dorințe pe care nici un alt Parţuf nu putuse să le umple. După cum s-a spus, nu a existat nici un Ţimţum pe Ohr Hasadim; prin urmare, Parţuf-ul SAG poate coborî sub Tabur.

Atunci creează lumea Nikudim și, ulterior, lumea Aţilut. Bina (SAG), este prima și singura dorință a creaţiei care pune totul în mișcare. Bhinat Şoreş este „dorința Creatorului de a oferi” încântare ființelor create. Bhina Alef este creația creată de Creator. Numai Bhina Bet, Bina, este reacționarea creației, dorința ei de a fi ca El. De acum, această proprietate a lui Bina determină direcția evoluției întregii creații, până la Rectificarea Finală.

SAG s-a răspândit ca şi Nekudot atât deasupra Tabur-ului lui Galgalta, cât și sub acesta. Parţufim MA Elion și BON Elion au ieșit din Reşimot din SAG deasupra Tabur-ului. SAG face un Zivug pe Reşimot care au apărut de sub Tabur-ul lui Galgalta și creează un Parţuf numit lumea Nikudim. SAG a fost plin cu dorințele Dalet / Gimel sub Tabur și a dorit să le umple.

Imaginați-vă că aveți atât dorința de a dărui cât și cea de a primi. În general, creația nu are dorințele altruiste de a dărui; a fost creată din egoismul pur, dorința de a primi plăcere. Cu toate acestea, este posibil să se bucure de primirea Ohr Hochma, adică de primirea directă a plăcerii (lumina Creatorului) și de primirea Luminii Hasadim, adică să se bucure de asemănarea proprietăților sale cu cele ale Creatorului. De aceea definim două dorințe ale creației: a primi și a dărui. De fapt, Creatorul a creat doar o singură dorință – aceea de a primi.

Când omul lucrează numai cu „dorința de a dărui”, el își restricţionează toate dorințele egoiste și este în starea de Katnut. Cum poate fi numită această stare mai departe? Dacă toate dorințele egoiste ale omului sunt mai mari decât ecranul său, nu mai este altceva de făcut decât să se abțină de la a le folosi ca vase de primire. Toți suntem într-o asemenea stare. Singurul lucru pe care îl putem face este să nu acționăm toate dorințele noastre egoiste, să le ignorăm. Această stare este numită „Ubar” (embrion).

Malhut este „dorința de a primi” de dragul primirii, o dorință pur egoistă. Dacă toate dorințele omului sunt impregnate numai cu această intenție, înseamnă că Malhut s-a ridicat la Bina, adică stăpânește toate dorințele sale de la Bina și sub ea. Aceasta este Ţimţum Bet.

Nu putem rectifica în mod independent aceste dorințe în noi înșine. Singurul lucru pe care îl putem face este să lucrăm într-un grup sub îndrumarea unui Învățător și să studiem surse autentice, de încredere, de cunoaștere cabalistă. Prin depunerea eforturilor necesare într-un astfel de studiu, putem atrage lumina Creatorului, influența lui, senzația Lui, toate acestea ajutându-ne să dobândim puterea anti-egoistă, adică ecranul.

Pe cât putem rezista egoismului nostru, pe atât vom putea să-L simțim pe Creator; vom dobândi intenția de a lucra de dragul Lui. Legea spune că, atunci când Parţuf-ul mai mic începe să-l simtă pe cel mai înalt, el dobândeşte dorința, intenția, de a face totul pentru el.

Dacă încă nu avem o astfel de dorință, este numai pentru că nu putem simți Parţuf-ulmai înalt. Creatorul ni se ascunde, întrucât egoismul ne domină, suprimă altruismul și ne face să ne simțim independența. Cu toate acestea, atunci când El ne va fi revelat, vom deveni imediat sclavii Lui. Pentru a-mi transforma unele dintre calități, trebuie în primul rând să-mi dau seama că-mi sunt dăunătoare și apoi să-I cer Creatorului să le facă altruiste. Acest proces se numește „realizarea răului”. Toate studiile noastre se bazează pe el.

Suntem fie supuşi propriului nostru egoism, fie supuşi Creatorului. Principalul este să înțelegem ce este de preferat. Libertatea constă în capacitatea de a alege în mod independent una sau cealaltă dintre variante. Senzațiile de suferință determină comportamentul omului. Creatorul a oferit mamei dorința de a-și îngriji copilul și de a face totul pentru el. Unora dintre oameni, El le dă capacitatea de a simți suferințele altora. În orice caz, în general, toată lumea suferă din cauza incapacităţii de a-și satisface dorințele egoiste.

61) Este necesar să se înțeleagă faptul că, întrucât cele 10 Sfirot ale lumii Nikudim și MA al lumii AK au apărut de la Nikvey Eynaim de SAG (granița dintre vasele de „dăruire” și cele de „primire” – GAR și Zat de Bina), ele au trebuit să îmbrace SAG de la Peh de Roş în jos. Acest lucru este similar modului în care au apărut toate părțile anterioare ale Parţufim – fiecare Parţuf îl îmbracă pe cel superior de la Peh de Roş în jos.

62) Fapt este că atunci când a apărut Parţuf-ul SAG, la fel ca AB, el se termina deasupra Tabur-ului lui Galgalta, pentru că nu putea coborî sub Tabur, unde predomină Bhina Dalet de Galgalta  ca fiind cele zece Sfirot din Sium. Parţufim AB și SAG nu au nimic de-a face cu Bhina Dalet.

Dar când, după slăbirea Masah-ului, Nekudot de SAG au început să apară de la Bet de Aviut și Gimel de Hitlabşut până la Alef de Aviut și Bet de Hitlabşut iar Ta’amim de SAG au dispărut, atunci a apărut nivelul Nekudot de VAK (șase Sfirot), adică ZA fără primele trei Sfirot. Nu există acolo Ohr Hochma, ci doar Ohr Hasadim.

Această stare corespunde în întregime proprietății celor zece Sfirot din Sium aflate sub Tabur, care se află și în starea VAK. Știm că echivalența proprietăților în lumea spirituală le unește într-unul. De aceea, Nekudot de SAG a coborât sub Tabur și a fuzionat cu ZON (ZA și Malhut) din lumea AK.

Trebuie să ne amintim că „Nekudot de SAG” nu se referă la Bina, care nu dorește să primească Ohr Hochma. Tot ce vorbim nu este altceva decât Malhut! Malhut este numit „Bina„, întrucât știe că nu va fi capabil să reziste plăcerii Luminii Directe (Ohr Hochma); de aceea nu vrea să se lase ispitită; nu este interesată de lumina Hochma, ci numai de ​​lumina Hasadim.

Să examinăm noțiunea de „a ridica MAN„. MAN înseamnă „Mey Nukvin„, pluralul cuvintelor Maim (apă) și Nukvin (feminin) – apele feminine. Înainte de a fuziona, Bina și Bhina Dalet au existat separat. Când Bina a coborât sub Tabur, a fost amestecată cu Malhut; acum există două tipuri de Bina: Bina de Bina și Bina inclusă în Malhut. Există, de asemenea, două tipuri de Malhut: Malhut de Malhut și Malhut inclusă în Bina.

Bina este cunoscută ca Maim (apa) iar pluralul a două MalhutNukvin – formează împreună „Mey Nukvin„. Acest lucru indică faptul că, începând din acest moment, cu fiecare ridicare a MAN, Malhut trebuie îndulcit de Bina. Malhut cea pură nu este numită MAN, ci Masah sau „proprietatea judecății”.

Multe lucruri din acest paragraf nasc întrebări, dar Baal HaSulam nu a oferit toate răspunsurile. Niciodată nu a fost acesta obiectivul său; el a oferit întotdeauna ucenicilor săi posibilitatea de a face un efort pentru a găsi răspunsul necesar.

Munca noastră se încadrează în sfera aplicării eforturilor necesare; nu în cea a mijloacelor de a înțelege lumile spirituale. Înțelegerea vine numai în măsura capacității noastre de a-L dobândi pe Creator. Atunci când proprietăţile omului sunt similare cu cele ale Creatorului, ele se transformă în vasul spiritual al primirii, cu ajutorul căruia omul poate să perceapă informații spirituale.

Creatorul se revelează numai după ce omul depune o cantitate și o calitate suficientă de eforturi. Dacă pur și simplu memorezi textul și îţi aduci aminte că Nekudot de SAG coboară sub Tabur și se amestecă cu NHYM de Galgalta, asta va fi suficient pentru avansarea ta ulterioară. Faptele trebuie să fie înrădăcinate în mintea ta. Aceste informații nu dispar odată cu moartea biologică.

63) Cu toate acestea, trebuie să înțelegem că există o distincție semnificativă între Nekudot de SAG și NHYM de Galgalta. Nekudot de SAG au Bhina Bet de Aviut și nu au nicio legătură cu Bhina Dalet, care este sub Tabur, deși ambele sunt la nivelul de ZA, având însă un grad diferit de Aviut.

Adevărul este că Aviut nu apare în Parţuf când acesta este umplut de lumina care copleșește vasul (dorința). Cu toate acestea, după ce lumina iese din Parţuf, Aviut care este necesară, devine evidentă în el. Acest lucru permite ca Nekudot de SAG să coboare sub Tabur și să fie amestecat cu NHYM de Galgalta. Asta a dus la TB și formarea unui nou Sium în poziția lui Bina din Guf-ul Parţuf-ului. Locul Zivug-ului s-a schimbat și el; Malhut s-a mutat de la Peh de Roş la Nikvey Eynaim.

Este scris că există o asemănare a proprietăților dintre Nekudot de SAG și ZON ale lumii AK, întrucât ambele formează Parţuf-ul VAK (Katnut). Nivelul Parţuf-ului SAG este Bet-Alef, care este definit ca VAK. Cu toate acestea, ZON ale lumii AK sunt VAK datorită unui alt motiv. Nu este în funcție de înălțimea lor, care este DaletGimel, ci pentru că ele se află sub Tabur – cele zece Sfirot din Sium-ul  Parţuf-ului. Deci, care este similitudinea între aceşti Parţufim?

Parţuf-ul Galgalta se numește „AK interioară”; el are HaVaYaH interior (numele din patru litere al Creatorului – Yud, Hey, Vav, Hey – baza oricărui Kli). Aceasta înseamnă că este împărțit conform unei anumite ordini, indiferent de înălțimea Parţuf-ului.

Capul se numește Keter și este Koţo (începutul) literei Yud. De la Peh la Hazeh este Hochma, Yud al numelui HaVaYaH; de la Hazeh la Tabur este Bina, primul Hey al lui HaVaYaH; de la Tabur în jos sunt MA și BON, literele Vav și Hey ale numelui HaVaYaH; acestea sunt VAK. Conform acestei ordini, rezultă că înălțimea lor este aceeași, adică ambele sunt VAK și au lumina Hasadim cu iluminarea Hochma; totuși, nu pentru că sunt Vav și Hey, ci pentru că acestea sunt cele zece Sfirot din Sium-ul Parţuf-ului.

64) Rezultă că sursa interacțiunii dintre Malhut și Bina (TB) a devenit aparentă numai sub Tabur-ul lumii AK, atunci când s-a răspândit acolo Parţuf-ul Nekudot de SAG. Prin urmare, cele zece Sfirot din lumea Nikudim care au apărut în conformitate cu legile TB nu s-au putut răspândi deasupra Tabur-ului lumii AK, deoarece nimic nu se poate manifesta deasupra sursei, a rădăcinii sale. De vreme ce TB guvernează de la Tabur în jos, lumea  Nikudim a fost obligată să se răspândească și acolo.

Ca și în toţi ceilalţi Parţufim afectaţi de impactul dintre Lumina Interioară și Luminile Înconjurătoare, ecranul Parţuf-ului SAG a început să piardă puterea și să se ridice la Peh de Roş. Din cauza acestei stări intermediare, Parţuf-ul Nekudot de SAG a început să ia formă. Are Reşimot Bet / Bet, adică reprezintă Bina pură. Prin urmare, se poate răspândi oriunde, inclusiv sub Tabur-ul lui Galgalta, și să umple dorințele pe care Parţufim anteriori nu au putut.

Nekudot de SAG își poate folosi dorințele într-un mod în care nu au putut nici Galgalta (el a folosit doar 20% de dragul Creatorului deasupra Tabur-ului, restricţionând dorințele NHYM, rămase sub Tabur-ul lui Galgalta), şi nici SAG.

SAG nu putea să primească de dragul Creatorului. El poate numai să dăruiască fără să primească nimic. Dacă începe să primească, primirea va fi egoistă. Nu are nici un ecran pe dorințele sale egoiste.

De ce SAG nu coboară imediat sub Tabur? Este aşa întrucât SAG are Gimel de Hitlabşut, o iluminare ușoară a Luminii Hochma, care   nu-i permite să coboare sub Tabur. Atunci când Masah-ul se ridică la Peh de Roş și Gimel de Hitlabşut dispare, lăsând doar Bet de Hitlabşut (Bina pură fără Ohr Hochma), Nekudot de SAG poate coborî sub Tabur, refuză să primească ceva în Kelim și vrea să se bucure din a dărui, adică  să primească Ohr Hasadim. Aceasta este lucrarea lui Bina pură.

Când coboară sub Tabur, SAG dă de dorinţe cărora nu le poate rezista. Galgalta și AB refuză, de asemenea, să primească ceva sub Tabur, dar în afară de Ohr Hasadim exista o iluminare a lui Ohr Hochma, pe care au primit-o în Kelim deasupra Tabur-ului de dragul Creatorului.

Nekudot de SAG, care, prin natura lor, nu doresc să primească nimic și prin structura lor sunt similare cu NHYM de Galgalta, încep să se amestece cu acestea. Văzând, însă, iluminarea lui Ohr Hochma, care aduce o plăcere uriaşă, ele simt dintr-o dată „dorinţa de a primi” acea încântare, deși nu au nici un ecran pentru ea; prin urmare, ele sunt total nepotrivite pentru a primi.

Legea TA intră instantaneu în acțiune, împiedicând lumina să intre în vasele egoiste. Drept urmare, lumina dispare de la ele, iar Malhut din Lumea Ein Sof se ridică la Bina și restricţionează primirea luminii în vasele de primire. Acesta este modul în care se petrece Ţimţum Bet (TB, a doua restricționare).

Nici chiar SAG nu putea să-și folosească vasele egoiste de dragul Creatorului. Mai mult, următorii Parţufim, MA și BON, care nu au ecranul potrivit, nu vor putea să primească nimic de dragul Creatorului.

Ţimţum Bet face imposibilă folosirea Kelim egoiste. Este interzisă utilizarea lor și ele trebuie izolate. Se lucrează numai cu Kelim altruiste. Atunci când acest gen de informații se ridică la Roş de SAG, structura viitorului Parţuf este planificată acolo în avans, luând în considerare Ţimţum Bet. Apoi se face un Zivug, nu în Peh de Roş, ci în Nikvey Eynaim. Începând cu acest punct și mai sus există numai dorințele de dăruire.

Același calcul trebuie făcut în Guf-ul Parţuf-ului, unde lumina poate intra doar în vasele KaHaB HaGaT, adică până la mijlocul lui Tiferet. De fapt, în Roş și în Guf, rămân același 10 Sfirot; doar nivelul la care sunt folosite se modifică. Aceasta înseamnă că fiecare SfiraKeter, Hochma, Bina etc. – nu este folosită 100%, ci doar până la 60%. Acum, spunem că se face un Zivug numai în GE, KaHaB HaGaT. Aceştia sunt, însă, doar nişte simpli termeni.

Este posibil să se utilizeze AHP, adică vasele de primire, numai dacă acestea sunt luate în considerare ca vase de dăruire, “ridicându-le” peste granița dintre vasele de primire și cele de dăruire, adică peste Parsa. Cu toate acestea, în ciuda faptului că AHP sunt acum considerate ca vase de dăruire și sunt capabile să primească numai Ohr Hasadim, AHP în ascensiune atrag în mod natural și automat o ușoară iluminare a lui Ohr Hochma. Acest proces se numește „AHP de Aliyah” – ascensiunea dorințelor egoiste; cu alte cuvinte, ajung la rectificarea lor prin fuziunea cu partea de sus a Parţuf-ului.

Masah-ul care este poziţionat la Peh a Roş-ului lui Galgalta a avut Aviut Dalet și a făcut un Zivug pe toate dorințele. Cu toate acestea, numai 20% din fiecare dintre ele este folosit pentru Creator, în timp ce 80% nu participă la primirea de dragul Creatorului. Forța anti-egoistă a ecranului nu este suficientă pentru ele. Numai vasele altruiste plasate deasupra lui Nikvey Eynaim sunt folosite în Nekudot de SAG după Ţimţum Bet, deoarece au „dorința de a dărui” de dragul dăruirii.

Întregul univers reprezintă un lanț de cauză-şi-consecinţă care a început de la prima stare când Malhut a Lumii Ein Sof a fost complet umplută de lumină și până la rectificarea finală când va fi din nou umplută cu lumină. Acest proces este controlat cu ajutorul Reşimot. Pornind de la Lumea Ein Sof , Malhut sortează treptat toate plăcerile sale și construiește un ecran pe ele. Apoi, Reşimot părăsește fiecare stare anterioară, până la rectificarea finală. 

Numai Reşimot determină nașterea următorului Parţuf din cel precedent. Este tocmai această informație despre trecut care oferă posibilitatea de a se lucra cu ecranul. Doar lumina care a umplut Parţuf-ul anterior poate să dea următorului Parţuf informațiile despre plăcerea și dorințele care erau în el și apoi să le transmită la următorul. În caz contrar, nu ar exista nici o idee despre lumină sau despre plăcere. Reşimot din Parţuf îl fac să dorească, să caute și să se mişte către ceva. Noi urmăm pur și simplu instrucțiunile amintirilor noastre (Reşimot).  

Nu există concepte de genul „a fost”, „este” sau „va fi” care să existe distinct în lumea spirituală. Aceste trei concepte sunt deja incluse în fiecare nouă stare spirituală. Reşimo este o stare în care am existat, dar care strălucește de departe, atrăgându-mă din viitor, trezind dorința de a ajunge la ea. Această lumină, care se afla în interiorul vasului, a plecat și acum strălucește asupra lui din afară.

Există multe feluri de Reşimot; acestea amintesc de ceea ce se afla in interiorul fiecarui Parţuf. Spre deosebire de Reşimot, Ohr Makif este lumina care nu a intrat încă în vas, dar strălucește asupra lui din afară. După expulzarea luminii din fiecare Parţuf, multe informații spirituale rămân în jurul său. Între timp, avem nevoie doar de o mică imagine a creației, o idee clară despre lumile spirituale. Totul în jur este în starea de pace absolută.

Deși trebuie să încerci să citești ceea ce este scris cu înțelegere, nu ar trebui o iei ca pe o evaluare a stării proprii: unde te afli acum, unde te îndrepţi, ce ar trebui să faci. Numai cantitatea și calitatea eforturilor pot fi criteriul, întrucât numai ele conduc la creșterea spirituală. Doar eforturile tale ţi-L pot dezvălui pe Creator, nu cunoașterea ta. Cu toate acestea, este necesară și cunoașterea, deși una minimă.

Dacă înțelegi că munca, familia, copiii și, bineînțeles, studiile sunt necesare pentru atingerea unui singur scop – revelarea Creatorului – toate acestea sunt considerate ca fiind eforturile tale. Indiferent ce faci în viață, indiferent ce studiezi, totul trebuie să îţi reamintească despre scopul creației. Aceasta conduce în consecință la acumularea de eforturi care ajung la rezultatul necesar.

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

error: Content is protected !!