SEFER HaILAN

inapoi la ŞTIINŢA CABALA – PTIHA (link)

Nota tradcucatorului.: Deşi în ediţia în limba engleză nu sunt incluse explicaţiile la diagrame, am considerat nu numai util dar şi necesar ca aceste ezplicaţii, preluate din volumul „Cabala pentru Student£ să însoţească diagramele pentru o mai bună înţelegere a lor

FIGURA 1

  • Diagrama 1 figurează Roş-ul, Toh-ul, şi Sof-ul Parţuf-ului Keter de AK.
  • Diagrama 2 figurează Parţuf-ul AB al lumii AK în Roş, Toh, Sof şi modul cum îmbracă el Parţuf-ul Keter al lumii AK de la Peh în jos.
  • Diagrama 3 figurează Parţuf-ul SAG al lumii AK în Roş, Toh, Sof şi modul cum îmbracă el Parţuf-ul AB al lumii AK de la Peh în jos.

FIGURA 1, DIAGRAMA 1

Acesta este Parţuf-ul Keter al lumii AK, primele zece Sfirot care s-au extins din Ein Sof în spațiu după Ţimţum. Roş-ul său ajunge la Ein Sof, Sus, iar al său Sium Raglin este la mijloc, în punctul central, care este această lume. El conține trei Bhinot a câte zece Sfirot: zece Sfirot ale Roş-ului, zece Sfirot ale Toh-ului și zece Sfirot ale Sof-ului.  

Cele zece Sfirot ale Roş-ului sunt numite „rădăcinile celor zece Sfirot„, deoarece acolo este începutul creației lor, prin întâlnirea celor zece Sfirot ale Luminii Ditrecte (Ohr Yaşar) prin Zivug-ul de Haka’a în Masah-ul din Malhut a Roş-ului, care ridică zece Sfirot ale Luminii Reflectate (Ohr Hozer)ce îmbracă cele zece Sfirot ale Luminii Directe (Ohr Yaşar), care se extind din Ein Sof (după cum este scris în Pomul Vieţii, Poarta 47, Capitolul 1). Cele zece Sfirot ale lui Ohr Yaşar sunt aranjate de Sus în jos, iar opusul lor este Ohr Hozer, unde sunt aranjate de jos în Sus. Malhut a celor zece Sfirot ale Roş-uluise numește Peh.  

Cele zece Sfirot ale Toh-ului în Parţufim ai lumii AK se numesc Akudim, în Parţuf-ul Keter, în AB, precum și în SAG. În Parţuf-ul Keter, însă, Lumina Superioară nu a fost încă separată distinct în zece Sfirot, iar diferența dintre ele a fost doar în impresii (după cum a scris Ari în Pomul Vieţii, Secțiunea Prezent și Non-Prezent, Capitolul 1). De asemenea, Malhut din cele zece Sfirot ale Toh-uluieste numită Tabur.

Cele zece Sfirot ale Sof-uluisunt considerate Sium-ul fiecărei Sfira dintre cele zece Sfirot în Malhut. Parţuf-ul se termină în Sfira Malhut, şi de aceea aceasta se numește Sium Raglin.

FIGURA 1, DIAGRAMA 2

Acesta este Parţuf-ul AB al lumii AK, a doua Hitpaştut a celor zece Sfirot de la Ein Sof în spațiu, după Ţimţum. Începe de la Hochma și nu are Lumina Keter. Este emanat și apare din Malhut a Roş-ului Parţuf-ului Keter, care este numită Peh. De aceea, el îmbracă Parţuf-ul Keter de la său Peh până la Tabur-ul Parţuf-ului Keter.

Ale sale zece Sfirot din Roş sunt ca cele zece Sfirot ale Roş-ului  Parţuf-ului Keter al lumii AK, cu excepția faptului că îi lipsește Keter. Elaborarea pe tema acestor zece Sfirot se face în Arborele Vieţii, Secțiunea Prezent și Non-Prezent, capitolele 1 și 2, precum și în Talmud Eser Sfirot, Partea 5, în care spusele lui Ari sunt explicate pe larg.

Aici, cele zece Sfirot ale Toh-ului devin mai evidente decât cele zece Sfirot ale Toh-ului în Parţuf-ul Keter, deoarece aici au existat zece intrări și zece ieșiri în ordinea Prezentului și non-prezentului (așa cum este scris în Pomul Vieţii, Secțiunea Prezent și Non-Prezent și în Talmud Eser Sfirot, Partea 5). În Sfira Keter a celor zece Sfirot ale Toh-ului, există două Kelim, numite YodHey. Acest lucru se întâmplă și în Sfira Hochma, dar în Sfira Bina, YodHey se află doar într-un singur Kli, iar Vav este în Kli-ul Yesod, partea inferioară a lui Hei fiind în Malhut.

Cele zece Sfirot ale Sof-ului sunt aceleași ca și în Parţuf-ul Keter al lumii AK, cu excepția faptului că Sium Raglin este deasupra Tabur-ului Parţuf-ului Keter.

FIGURA 1, DIAGRAMA 3

Acesta este Parţuf-ul SAG al lumii AK, a treia extindere a celor zece Sfirot din Ein Sof în spațiu, după Ţimţum, în Roş, Toh şi Sof. Este emanat și iese din Peh a Parţuf-ului AB al lumii AK. Începe de la Bina și nu are Lumina Keter și Hochma, și îmbracă Parţuf-ului AB al lumii AK de la Peh în jos, deși dedesubt este mai lung decât acesta, deoarece s-a extins în jos, până la nivelul de Sium Raglin al Parţuf-ului Keter al lumii AK .

FIGURA 2

FIGURA 2, DIAGRAMA 1

Aceasta este starea Parţuf-ului SAG al lumii AK în timpul primei restricţii Ţimţum Aleph. Este prezentat mai sus, în Figura 1, Diagrama 3, dar aici se face distincția suplimentară a propriilor săi doi Parţufim: Parţuf-ul Ta’amim, de la Peh până la Tabur și Parţuf-ul Nekudim, de la Tabur în jos. Explicația lor se găseşte în Talmud Eser Sfirot, Partea 6, p. 390.

Până în prezent, cele trei lumi inferioare Briya, Yeţira și Asiya nu au ajuns la nicio formă de existență, deoarece şi Parţuful SAG al lumii AK s-a prelungit până la limita acestei lumi. Drept urmare s-a considerat lumea Aţilut  în jos până la limita acestei lumi.

FIGURA 2, DIAGRAMA 2

Aceasta este starea lui Parţuf-ului SAG al lumii AK în timpul celei de-a doua restricţii Ţimţum Bet, înainte de Zivug-ul în Nikvey Eynaim, care a fost făcut pentru a emana cele zece Sfirot ale lumii Nekudim. Datorită coborârii Parţuf-ului SAG în MA interior și BON ai lumii AK, Bina a primit Bhinat Malhut. Astfel, Malhut cea de capăt, care se afla la limita acestei lumi, se ridică la locul Tabur-ului, iar Malhut de împerecheată, care se afla la Peh a Roş-ului Parţuf-ului SAG, se ridică la locul lui Nikvey Eynaim ai Roş-ului Parţuf-ului SAG iar vasele AHP ale  Roş-ului au coborât la Bhinat Guf de SAG. De asemenea, Lumina a fost golită de la Tabur în jos, şi acesta, în ansamblu, constituie Parţuf-ul SAG.

Mai există Roş-ul, Toh-ul şi Sof-ul, numite HBD, HGT, NHYM în propriul Parţuf Nekudot de SAG, aflat în întregime sub Tabur (vezi mai sus, Figura 2, diagrama 1). În el, de asemenea, ca de altfel în general, se consideră că Malhut cea de capăt, se ridică la Bina a Guf-ului, numită Tiferet, în locul Hazeh-ului, unde linia lui Ein Sof s-a încheiat, iar sub el este stabilită Parsa, pentru că acesta este locul în care s-a încheiat Bhinat Aţilut.

De acolo în jos, a devenit locul celor trei lumi Briya, Yeţira și Asiya. Lumea Briya a fost făcută din cele două treimi inferioare ale lui Tiferet, în jos până la al său Sium. Lumea Yeţira a fost făcută din Neţah, Hod și Yesod, iar lumea Asiya a fost făcută din Malhut. Acest lucru este explicat în detaliu în spusele lui Ari, p 8, și în Ohr Paşut de acolo.

FIGURA 2, DIAGRAMA 3

Aceasta este starea Parţuf­-ului SAG al lumii AK în timpul Zivug-ului care a fost făcut în Nikvey Eynaim: vasele AHP (Awzen, Hotem, Peh) au apărut din Bhinat Roş și în Guf, sub locul în care s-a făcut Zivug-uldin Roş. Totuși, deoarece nu există nici o absență în spiritualitate, sunt discutate aici două tipuri de vase AHP: mai întâi sunt AHP la locul lor de apariţie, în Roş, ca la un început. După aceea sunt vasele AHPcare au coborât în ​​adevărata Bhinat Guf sub Peh a Roş-ului lui SAG. Ele sunt numite AHPnu la locul apariţiei lor. Și toate acestea sunt numite „ AHP interioare”.

Aici, cele zece Sfirot ale Toh-ului din Tabur sunt numite Akudim, ca şi anterior restricţiei Ţimţum Bet, deoarece cele zece Sfirot care au apărut urmare a Zivug-ului pe Nikvey Eynaim nu s-au putut manifesta decât sub Tabur. Acestea sunt numite „Zece Sfirot ale lumii Nekudim„, și au apărut mai întâi în afara Parţuf-ului SAG, deși internalitatea lor a apărut în însăşi lumea AK.

De asemenea, ele sunt numite MA și BON ai lumii AK, deoarece internalitatea celor trei Sfirot de Sus ale lumii Nekudim este numită MA al lumii AK, iar internalitatea celor șapte Sfirot inferioare ale lumii Nekudim este numit BON al lumii AK. Ele se termină la nivel de Sium al lui Ţimţum Bet, numit „Parsa dintre Aţilut și Briya„. Dedesubt se află cele trei lumi, inferioare, Briya, Yeţira și Asiya.

 FIGURA 2, DIAGRAMA 4

Acesta este un Parţuf extern AHP ale lui SAG al lumii AK, în Tabur. De la Tabur în jos, este Parţuf-ul celor zece Sfirot ale lumii Nekudim, care se sfârşeşc la Parsa. Sub Parsa se află cele trei lumi, inferioare Briya,Yeţira și Asiya.

În cele externe, AHP (Awzen, Hotem, Peh) se face diviziunea în două Bhinot AHP: adică AHP externe, în locul obţinerii lor, situate peste Peh, și AHP externe, care nu sunt în locul obţinerii lor, situate începând de sub Peh în Tabur. Cele trei Sfirot superioare sunt atașate la buza inferioară. Poartă numele de Şibolet haZakan (smocul de păr de sub buza inferioară), iar aceste trei Sfirot superioare constituie la început Lumina Awzen, dar includ în ele şi propriile lor Bhinot Hotem şi Peh. Acestea sunt rădăcinile celor trei Sfirot superioare ale lumii Nekudim.

Cele şapte Sfirot inferioare, care constituie Hotem și Peh, sunt situate sub Şibolet haZakan și se extind în Tabur. Aceste vase AHP (Awzen, Hotem, Peh) externe se mai numesc şi Dikna (barba) Parţuf-ului SAG al lumii AK și veți găsi o explicație detaliată a acestora în Talmud Eser Sfirot, Partea 6, p. 409, punctul 20.  

Cele zece Sfirot ale lumii Nekudim sunt situate de la Tabur în jos. Primele trei sunt în Tikkun Kavim și îmbracă Parţuf-ul MA al lumii AK, iar cele șapte Sfirot inferioare sunt una sub cealaltă, la fel ca în Ţimţum Aleph, îmbrăcând Parţuf-ul BON al lumii AK. Sub ele se află Parsa și,  sub Parsa, cele trei lumi Briya, Yeţira și Asiya

FIGURA 3

FIGURA 3, DIAGRAMA 1 

Aceasta este starea constantă a celor cinci Parţufim ai lumii AK, din care au ieșit cei cinci Parţufim ai noului Parţuf MA, numiți „cei cinci Parţufim statornici ai lumii Aţilut „. Odată ce au fost stabiliţi, în ei nu se va produce nici-o diminuare.

Figura explică şi modul în care se face divizarea fiecărui Parţuf în Keter, Aţilut , Briya, Yeţira și Asiya, care se mai numesc şi Keter, AB, SAG, MA și BON sau Yechida, Haya, Neşama, Ruah și Nefeş. Fiecare Roş, prin Peh, se numește Keter sau Yechida. De la Peh prin Hazeh-ul fiecăruia, se numesc Aţilut  sau AB sau Haya. Iar de la Hazeh la Tabur în fiecare dintre ei, se numesc Briya sau Neşama sau SAG. Iar de la Tabur în jos până la fiecare dintre ei, se numesc Yeţira și Asiya, sau MA și BON, sau Ruah-Nefeş.

În plus, figura explică modul în care unul îl îmbracă pe celălalt. Fiecare îl îmbracă pe cel superior de la Peh a celui superior în jos, astfel încât Roş-ul fiecărui Parţuf inferior îmbracă pe AB și Aţilut al Celui Superior, iar AB și Aţilut ale celui inferior îmbracă pe SAG și Bria ale Celui Superior.

De asemenea, SAG și Briya al fiecărui Parţuf inferior îmbracă MA și BON, care sunt Yeţira și Asiya ale Celui Superior. Astfel, Peh a Celui Superior este considerată Galgalta al celui inferior, iar Hazeh-ul Celui Superior este considerat Peh a celui inferior, totodată Tabur-ul Celui Superior fiind considerat Hazeh-ul celui inferior.

La fel, figura arată cum se generează noul MA în fiecare dintre cei cinci Parţufim ai lumii Aţilut, adică MA în Parţuf-ul lumii AK ce-i este corespunzător.

FIGURA 4

Starea lui ZA în timpul ascensiunii sale pentru a dobândi lumina Neşama, în raport cu cei cinci Parţufim permanenţi ai lumilor AK și Aţilut , și modul în care ia și alimentează lumea Briya de BON al lumii AKParţuf-ul său corespunzător în lumea AK.

FIGURA 5

Starea lui ZA în timpul ascensiunii sale pentru a dobândi lumina Haya, în raport cu cei cinci Parţufim permanenţi ai lumilor AK și Aţilut, și modul în care ia și alimentează lumea Aţilut de BON al lumii AKParţuf-ul său corespunzător în lumea AK.

FIGURA 6

Starea lui ZA în timpul ascensiunii sale pentru a dobândi lumina Yehida, în raport cu cei cinci Parţufim permanenţi ai lumilor AK și Aţilut, și modul în care ia și alimentează Roş-ul de BON al lumii AK Parţuf-ul său corespunzător în lumea AK.

FIGURA 7

Stările celor cinci Parţufim ai lumii Aţilut în ascensiunea lor pentru a dobândi lumina Neşama, în raport cu cei cinci Parţufim permanenţi ai lumii AK, și modul în care fiecare dintre ei ia și alimentează Parţuf-ul corespunzător în lumea AK.

FIGURA 8

Stările celor cinci Parţufim ai lumii Aţilut în ascensiunea lor pentru a dobândi lumina Haya, în raport cu cei cinci Parţufim permanenţi ai lumii AK, și modul în care fiecare dintre ei ia și alimentează Parţuf-ul corespunzător în lumea AK.

FIGURA 8 9

Stările celor cinci Parţufim ai lumii Aţilut în ascensiunea lor pentru a dobândi lumina Yechida, în raport cu cei cinci Parţufim permanenţi ai lumii AK, și modul în care fiecare dintre ei ia și alimentează Parţuf-ul corespunzător în lumea AK.

FIGURILE 10, 11, 12

Acestea ilustrează modul în care scara gradelor nu se schimbă niciodată, iar gradele, în ansamblu, rămân întotdeauna așa cum erau la începutul lor, la momentul generării noului MA, ca și în starea permanentă. Este aşa deoarece atunci când ZA urcă și dobândeşte lumina Neşama, toate gradele se ridică împreună cu el – cele cinci Parţufim ale lumilor AK și Aţilut  – și fiecare dobândeşte Bhinat Neşama aflată în relaţie cu el. Este similar cu dobândirea luminii Haya a lui ZA și dobândirea luminii Yechida a lui ZA.

Figura 10 este starea celor cinci Parţufim ai lumii AK în timpul ascensiunii pentru dobândirea luminii Neşama. Figura 11 ilustrează starea lor atunci când dobândesc lumina Haya, iar Figura 12, respectiv, starea lor atunci când dobândesc lumina Yehida.

inapoi la ŞTIINŢA CABALA – PTIHA (link)

error: Content is protected !!