DESPRE CARTEA ZOHAR

înapoi la CARTEA ZOHAR VOLUMUL 1 – INTRODUCERE link

Cartea Zohar este cea mai misterioasă şi, în acelaşi timp, cea mai importantă carte de Cabala. În ultimii ani a devenit din ce în ce mai evident că deşi Cartea Zohar a fost scrisă cu optsprezece secole în urmă, de fapt a fost scrisă pentru vremurile noastre. Rav Yehuda Ashlag (Baal HaSulam) a deschis-o pentru noi şi a reaprins ceea ce a fost de mult uitat de inimile noastre.

Profunzimea înţelepciunii Cărţii Zohar este încuiată în spatele a mii de uşi.

– Rav Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), Prefaţă la Cartea Zohar

Încă de la începuturile omenirii, personalităţi de excepţie au urcat pe scara spirituală şi au atins cel mai înalt nivel de conexiune cu Forţa Superioară – Creatorul. Noi numim astfel de oameni „Cabalişti“.

Prin intermediul acestei conexiuni ei au ajuns să înţeleagă că întreaga realitate, de la cele mai înalte lumi spirituale şi până jos, în lumea noastră, este fondată pe iubire şi dăruire. Ei şi-au dat seama că nu există nimic altceva în lume, cu excepţia acestei Forţe şi că tot ceea ce se întâmplă în realitate a avut loc doar pentru ca umanitatea să aibă acestă senzaţie în permanenţă.

Cabaliştii au căutat şi au găsit răspunsuri la toate întrebările pe care le-au avut despre scopul vieţii noastre, structura lumilor şi modul în care ne putem determina destinul. Ceea ce au descoperit, ei au scris în cărţi precum Raziel Hamalaah (Îngerul Raziel), Sefer Yeţira (Cartea Creaţiei), Eţ Haim (Pomul Vieţii) şi altele.

Dintre toate cărţile, cea mai misterioasă şi mai profundă este Cartea Zohar (Cartea Strălucirii). Cartea Zohar descrie sistemul ascuns al Guvernării Superioare. Ea descrie lumile, marile puteri care le guvernează şi modul în care alegerea de a studia Cabala afectează atât propria soartă a omului, cât şi pe cea a omenirii.

Cartea Zohar explică, de asemenea, modul în care toate evenimentele se revarsă din Lumea Superioară în lumea noastră şi formele pe care le îmbracă ele aici. Dar ceea ce face ca Zohar-ul să fie unic este faptul că nu a fost scris pentru contemporanii săi; mai degrabă Zohar-ul a fost destinat unei generaţii care va trăi cu două milenii mai târziu – generaţia noastră.

DEZVĂLUIREA SECRETELOR

Generaţia noastră se află chiar în pragul mântuirii, doar dacă ştim cum să diseminăm această înţelepciune ascunsă tuturor.“

– Baal HaSulam, „Cornul lui Maşiah

Secolul XX a adus schimbări fără precedent care au deschis porţile unei etape cu totul noi, pe care cei mai mari Cabalişti au descris-o de secole în scrierile lor. Cabaliştii au afirmat că cea mai mare schimbare dintre toate este aceea că în acest secol studiul Cabalei nu numai că este permis, ci este o necesitate!

Este scris în însăşi Cartea Zohar că Înţelepciunea Cabala va începe să fie răspândită începând cu anul 1840. Cel mai mare cabalist al secolului XVIII, Vilna Gaon (GRA), a scris în cartea sa Kol HaTor (Vocea Turturelei)că procesul revelării Cabalei va începe în 1990. În cartea Even Şlema (Piatra întreagă – O Greutate Perfectă şi Exactă), capitolul 11, el a afirmat că mântuirea depinde, în principal, de studiul Cabalei.

Rav Kuk a explicat că „cele mai mari întrebări spirituale care au fost cândva rezolvate numai de cei care au ajuns la nivelurile superioare, acum trebuie să fie rezolvate la niveluri diferite, de către întreaga naţiune“ (Eder HaYaker ve Ikvey HaŢon, p. 144).

Însă Baal HaSulam a fost cel care a transpus cuvintele Cabaliştilor de la stadiul de viziune la cel de realitate palpabilă. El a văzut cu claritate că a venit timpul ca tuturor să le fie permis să studieze Cartea Zohar. El a susţinut că prin studiul Cărţii Zohar întreaga omenire se va ridica şi va dobândi lumea spirituală.

Cu această viziune în minte, Baal HaSulam s-a dedicat alcătuirii unei interpretări cuprinzătoare, precise şi sistematice a Cărţii Zohar. Scopul lui a fost să dezvăluie cartea publicului şi să o adapteze sufletelor din generaţia noastră.

În introducerea la comentariul său referitor la Cartea Zohar el a explicat motivul pentru care l-a scris: „Am numit comentariul acesta HaSulam (Scara), pentru a indica structura comentariului meu, care este asemănătoare cu orice scară. Dacă aveţi un pod plin cu de toate, vă trebuie doar o scară pentru a urca acolo, şi toată abundenţa din lume se va afla în mâinile voastre.“

ACCELERAREA DISEMINĂRII ÎNŢELEPCIUNII

Toţi Cabaliştii au visat la generaţia noastră, când întreaga omenire va putea descoperi lucrurile minunate pe care ei deja le dobândiseră. Ei s-au rugat ca prin intermediul surselor autentice pe care ni le-au lăsat să putem dobândi şi noi adeziunea cu Forţa Superioară, aşa cum au făcut ei. În comentariul său la Cartea Zohar, Baal HaSulam ne-a aruncat un capăt de aţă, „un colac de salvare“. Făcând acest lucru, el ne-a pavat calea către un viitor al abundenţei şi al prosperităţii.

Baal HaSulam a atras asupra noastră dorinţa de a acorda o mai mare importanţă Înţelepciunii Cabala şi de a accelera diseminarea acesteia. El a ştiut că doar Înţelepciunea Cabala ar putea înălţa lumea către lumile superioare şi către veşnicia a cărei experienţă Cabaliştii au trăit-o de-a lungul generaţiilor.

Dicţionarul Webster defineşte o generaţie ca pe „un grup de indivizi care se nasc şi trăiesc în acelaşi timp“. Totuşi, în Cabala o generaţie este o etapă spirituală. Conform marilor Cabalişti, cum ar fi sfântul ARI, generaţia noastră – etapa noastră spirituală – a început în secolul al XVI-lea.

Cu cât aşteptăm mai mult ascensiunea spirituală pe care generaţia noastră este menită să o dobândească, cu atât mai mare va fi disconfortul nostru. Lumea spirituală, care determină ce se întâmplă în lumea aceasta, îşi va spori presiunea asupra noastră până când ne vom hotărî să dobândim această lume pentru noi înşine.

Marele cabalist Rav Avraam Azulai (în introducerea sa la cartea Ohr haHama (Lumina Soarelui) scrie următoarele: „Am găsit scris că regula de  mai sus, de a nu te angaja în mod deschis în studiul înţelepciunii adevărului, a fost doar pentru o anumită perioadă – până la sfârşitul anului 1490. De atunci încoace … afirmaţia a fost anulată şi a fost dată permisiunea de a te angaja în studiul Cărţii Zohar. Iar începând cu anul 1540 implicarea oamenilor în număr cât mai mare a devenit vrednică de laudă, întrucât datorită acestui fapt, şi nu altuia, va veni Domnul Mesia. Este incorect să fim nepăsători.“

„Dar cei înţelepţi vor înţelege că înălţarea lor vine de la Creator, Arborele Vieţii. Iar ei, cei drepţi, vor străluci precum stelele de pe firmament” (Daniel, 12:3)(*).

„Datorită alcătuirii lui Rav Şimon, Cartea Zohar, de la Forţa Supremă care aduce toate lucrurile înapoi la Creator, la sfârşitul zilelor, copiii lui Israel vor gusta din Pomul Vieţii, care este Cartea Zohar; şi vor fi mântuiţi de exil prin mila Creatorului“ (Naso, 90).

înapoi la CARTEA ZOHAR VOLUMUL 1 – INTRODUCERE link

error: Content is protected !!