LISTĂ DE ABREVIERI ŞI EXPLICAŢII

înapoi la CARTEA ZOHAR VOLUMUL 1 – INTRODUCERE link

AA Arih AnpinParţuf-ul Hohma, Parţuf-ul iniţial şi central în lumea Aţilut, din care provin toate celelalte Parţufim.

Aba –Tată – Parţuf-ul Hohma.

ABA Achor be Achor, spate la spate (pronunţat Ach be Ach). Dacă Parţuf-ul Aba (Hohma) are Ohr Hohma, dar nu vrea să o transmită Parţuf-ului Ima (Bina), şi dacă Ima, de asemenea, nu vrea să o primească, o asemenea relaţie între ele este numită spate la spate. Aceeaşi relaţie poate să existe între ZA şi Malhut.

AHP AwzenHotemPeh (ureche-nas-gură), pronunţat AHaP. Acestea sunt Sfirot ZAT ale lui BinaZAMalhut, care posedă o voinţă de a primi. De aceea, în absenţa unui ecran adecvat (rezistent la acea dorinţă), ele devin egoiste. Un Parţuf fără un ecran pe vasele sale AHP este numit Katan (mic), iar starea lui este numită Katnut (micime, incompletitudine). Este ca un copil în lumea noastră, deoarece acest Parţuf nu are tărie (ecran) şi, prin urmare, poate avea doar Ohr Hasadim fără Ohr Hohma.

Ateret Yesod – literar „prepuţ“, locul uniunii dintre Israel şi Creator. După cea de a doua restricţie, este interzis să se facă un Zivug (împerechere spirituală) pe Malhut însăşi, ca urmare a absenţei ecranului. Totuşi, un Zivug poate fi făcut pe proprietăţile pe care Malhut le-a primit de la ZA, numite Ateret Yesod. La fel cum dorinţele pe care Malhut şi le-a restricţionat ea însăşi, prepuţul este circumcis şi dorinţele care rămân în ea sunt cele pe care le-a primit de la ZA, numite Ateret Yesod. Pe aceste dorinţe Malhut poate face un Zivug cu ZA şi primeşte Lumina Hohma. Bineînţeles că nu este aceeaşi Lumină Hohma pe care Malhut ar primi-o dacă ar fi fost capabilă să facă un Zivug pe dorinţele sale, adică pe propriile ei proprietăţi, numite „punctul central al creaţiei“, adevăratele dorinţe egoiste. Malhut va fi capabilă să facă acest lucru doar după 6.000 de ani, la sfârşitul corecţiei. Dar înainte ca acest lucru să se întâmple, aceste dorinţe sunt numite „semnul unirii cu Creatorul“, întrucât un Zivug pe Ateret Yesod o aduce mai aproape de Creator.

Ateret Yesod este, de asemenea, Malhut de Malhut care rămâne după circumcizie, adică după ce este îndepărtat Orla (prepuţul). Aceasta este partea corectată a lui Malhut, unificarea ei cu Sfira Yesod, pe care un Zivug poate fi făcut încă din timpul celor 6.000 de ani, în acest fel aducând Malhut la sfârşitul corecţiei.

SFIROTNUMELE CREATORULUI
KETEREKYEH=AlefHeyYodHey
HOHMAYAH=YodHey
BINAHaVaYaH cu Nikud Elokim
HESEDEL=AlefLamed
GVURAELOKIM=AlefLamedHeyYodHey
TIFERETHaVaYaH cu Nikud al ŞvahHolamKamaţ
NEŢAH şi HODŢEVAOT
YESODŞADAY=ŞinDaletYod sau EL=AlefLamed CHAI=ChetYod
MALHUTADNI=AlefDaletNunYod

De –prepoziţia „de“, cu sens posesiv. De exemplu, Malhut de Aţilut înseamnă Malhut a lumii Aţilut.

Decoraţiuni – Lumina lui Hasadim, Lumina lui Bina, pe care o transmite în Malhut. Aceasta o corectează pe Malhut şi o face capabilă să primească Lumina Hohma în Lumina Hasadim.

Ereţ Israel – Ţara lui Israel – Yeţira a acestei lumi. Yeruşalaim (Ierusalim) este Ateret Yesod în Malhut.

Fiica Malhut în raport cu Bina, mama.

GE GalgaltaveEynaim (craniul şi ochii). Sfirot KeterHohma şi GAR ale lui Bina. Aceste Sfirot nu au voinţa de a primi şi vor doar să dăruiască. Prin urmare, ele nu pot deveni egoiste.

Gadlut – starea de a fi mare, de măreţie. Un Parţuf cu ecran, nu doar pentru a se abţine de la primirea de dragul său, ci şi de la primirea de dragul altuia (la fel ca în exemplul cu oaspetele şi gazda). În acest caz, Parţuf-ul îşi umple toate dorinţele (toate cele zece Sfirot) cu Luminile Hasadim şi Hohma.

Primul Stadiu de Măreţie Gadlut Alef, obţinerea Luminii Neşama.

Al Doilea Stadiu de Măreţie Gadlut Bet, obţinerea Luminii Haya.

Ghematria – valoarea numerică a unei litere sau a unei combinaţii de litere şi cuvinte. Acesta este un mod special de înregistrare a informaţiei spirituale.

HBD Hohma-Bina-Da’at (pronunţat Habad). Este la fel ca KeterHohmaBina (Roş-ul Parţuf-ului). Sfira Da’at nu este o Sfira, ci cererea (de asemenea, cunoscută sub numele de MAN) lui ZON (Zeir Anpin şi Nukva). Da’at este chemarea lui ZON către Bina, privitor la dorinţa lor de a primi Ohr Hohma de la ea. Această rugăciune a lui ZON este numită MAN, pentru că urcă la Bina şi trezeşte în Bina (Ima – mama lor) dorinţa de a dărui copiilor săi – ZON. MAN în Bina este numită Sfira Da’at. Aceasta nu este o Sfira la fel ca celelalte zece Sfirot; este mai degrabă o cerere. Totuşi, pentru a sublinia această stare folosim numele HBD în loc de KHB.

Hesed – milă, compasiune, altruism, Ohr Hasadim (Lumina Milei, a compasiunii şi a altruismului). Aceasta apare doar în interiorul unui Kli (dorinţă) care vrea să dăruiască în mod altruist şi să fie similar cu Creatorul. Aceasta este proprietatea ce aparţine lui Sfira sau Parţuf-ului Bina. Bina a lumii AK (Adam Kadmon) este numită SAG. Bina a lumii Aţilut este numită Ima, Mama Supremă, YESHSUT şi AVI. Lumina Bina este plăcerea de a fi similară cu însuşirile Creatorului şi, de aceea, această Lumină (senzaţie) este protecţia cea mai eficientă faţă de forţele impure. Şi Kli-ul care posedă calităţile Bina este incapabil să greşească, din moment ce dorinţa sa este numai de a dărui.

HGT HesedGvuraTiferet  (pronunţat HaGaT). Acestea sunt Sfirot ale Guf-ului (corpului), similare cu Sfirot ale Roş-ului: Hesed este echivalent cu Keter, Gvura este echivalent cu Hohma şi Tiferet este echivalent cu Bina. Ele sunt numite vasele GE ale corpului (vezi mai jos).

Hupa – un baldachin nupţial, un acoperământ sub care are loc o ceremonie matrimonială.

Ima – Mama – Parţuf-ul Bina. Bina în raport cu Malhut, care este fiica.

Israel – însuşirea de „a dărui“, altruism. Aceasta este calitatea Creatorului, calitatea Bina. Israel derivă din cuvintele ebraice Yaşar – direct şi El – Creatorul. Astfel, Israel este calitatea care aspiră să atingă echivalenţa de formă cu Creatorul. „Naţiunile lumii“ reprezintă tendinţa egoistă de primire a plăcerii. În mod natural, aceste două însuşiri se află în toţi oamenii, Cabala fiind metoda de dezvoltare a calităţii Israel în oameni, cu scopul de a „atinge“ Creatorul în această viaţă.

Întrebare – senzaţia de lipsă a Luminii Hohma în Malhut.

KHB KeterHohmaBina (pronunţat KaHaB). Acestea sunt cele trei Sfirot care formează Roş-ul (capul) Parţuf-ului. Roş-ul decide cât de multă plăcere poate accepta Parţuf-ul de dragul Creatorului, şi nu de dragul său. Această Lumină descinde de la Roş către Guf (corp).

Kli (vas) – dorinţă, creatură. Ca şi Ohr, cuvântul Kli este folosit în general, dar toate sinonimele lui sunt implicite.

Dorinţele şi aspiraţiile egoiste nu sunt considerate a fi un Kli. Kli-ul reprezintă dorinţele corectate, potrivite pentru primirea Luminii. Acestea sunt dorinţe altruiste cu un ecran care le-a transformat din dorinţe egoiste în dorinţe altruiste.

Inima umană care primeşte toate senzaţiile este numită Kli (vas) de primire a senzaţiilor. Vasul spiritual, singurul vas despre care se vorbeşte în Zohar, este dorinţa de a dărui Creatorului: să îndrepte toate dorinţele umane către Creator, ca şi cum ar spune că este de acord, din toată inima, să renunţe la sine de dragul Creatorului. O astfel de intenţie completă şi adevărată este numită „Lişma“ (de dragul Creatorului).

Kodeş ha Kodaşim Sfânta Sfintelor – Lumina lui GAR NeşamaHayaYechida.

Lev haEven – Inima de Piatră – Lev = LamedBet = 30 + 2 = 32 fragmente în care Malhut a fost spartă. Aceste fragmente ale lui Malhut nu pot fi corectate pentru a fi altruiste; omul poate doar să se abţină să folosească aceste dorinţe. Lev haEven este corectată numai după cei 6.000 de ani, adică după ce Însuşi Creatorul corectează cele 288 de fragmente din om. Atunci devine complet altruistă şi primeşte numele Lev Basar (inimă de carne).

Lişma – de dragul Creatorului. Intenţia altruistă a omului de a acţiona doar pentru a-L mulţumi şi a aduce încântare Creatorului.

Lo Lişma – nu de dragul Creatorului. Din moment ce nimic altceva nu există în creaţie, cu excepţia Creatorului şi a omului, dacă ceva nu este făcut „de dragul Creatorului“ atunci este făcut „de dragul omului“. Astfel, Lo Lişma denotă intenţia egoistă a omului.

Mituk (îndulcire/atenuare) a unei legi restrictive. Restricţia este interdicţia lui Malhut de a primi Lumina. Această interdicţie este ridicată atunci când Malhut este corectată prin intermediul calităţilor lui Bina.

Nartik – acoperământ pentru ZA; la fel ca Hupa.

NHYM NeţahHodYesodMalhut (pronunţat NeHYM). Aceste Sfirot primesc de la Sfirot HGT (GE). Din moment ce primesc şi au voinţa de a primi, ele sunt numite vasele AHP ale corpului.

NRN NefeşRuahNeşama (pronunţat NaRaN). Aceasta este Lumina care umple Parţuf-ul mic. Katnut (starea de micime) este atunci când Parţuf-ul are tăria (un ecran) doar de a dărui, însă este incapabil să primească de dragul Creatorului, în ciuda dorinţei lui de a face asta. În acest caz, Parţuf-ul are doar Ohr Hasadim (Lumina Milei), dar nu şi Ohr Hohma (Lumina Înţelepciunii). Acesta este motivul pentru care este considerat un Parţuf mic, fără putere şi raţiune, similar unui copil în lumea noastră.

NRNHY NefeşRuahNeşamaHayaYechida (pronunţate NaRaNHaY). Această Lumină umple marele Parţuf, constând din vasele GE şi AHP.

Nukva, Malhut – o Sfira (singularul pentru Sfirot) sau Parţuf care primeşte de la toţi Parţufim (pluralul pentru Parţuf) precedenţi. Malhut a lumii Aţilut este suma tuturor creaturilor, a tuturor sufletelor omeneşti. Din acest motiv este numit Kneset Israel (Adunarea lui Israel).

Ohr (Lumină) – plăcere, senzaţia Creatorului. Ohr ar trebui să fie interpretată întotdeauna în acelaşi mod, pentru că deşi termenul este folosit în general, toate sinonimele sunt implicite.

Ohr Hohma – Lumina Înţelepciunii. Această Lumină umple Kelim (vasele/dorinţele) de primire. Ea vine numai dacă există un ecran de primire altruistă.

Orla – prepuţ pe Sfira Yesod, locul Zivug-ului între ZA şi Malhut. Orla trebuie îndepărtat, pentru că pe parcursul celor 6.000 de ani este imposibil să facă Zivug (intenţie) cu Malhut însăşi şi să primească de dragul Creatorului. Poate fi făcut numai un Zivug pe unirea lui Malhut cu ZA. Acesta este numit Ateret Yesod, partea din Sfira Yesod care rămâne după ce este îndepărtat Orla. Orla este şi Malhut de Malhut sau forţele impure.

Parsa – firmament, graniţa dintre lumea Aţilut şi lumile BYA. Parsa împarte cele zece Sfirot în două părţi: Kelim altruiste de dăruire (GAR, KHB, GE) şi Kelim de primire (ZON sau BinaZAMalhut), pentru că Bina a căzut în mod deliberat în ZA (AHP) cu scopul de a le corecta. Malhut, care urcă deasupra lui Bina şi se află sub Hohma, se numeşte Parsa sau „firmament“ şi separă vasele GE de vasele AHP.

Patru îngeri care participă la crearea omului – cele patru proprietăţi fundamentale ale naturii: mila – Hesed, justiţia – Ţedek, adevărul – Emet şi pacea – Şalom.

PBP Panim be Panim, faţă la faţă. Această stare apare când un Zachar (Sfira masculină) sau Aba (tată) transmite Ohr Hohma (Lumina Înţelepciunii) la Sfira feminină sau Ima (mamă), pentru transferul ulterior către copii (ZON).

RAPACH ReişPehChet – 200 + 80 + 8 = 288 fragmente ale vasului spart, pe care omul poate şi trebuie să le corecteze pe parcursul celor 6.000 de ani, prin urcarea celor 6 000 de trepte ale scării spirituale.

Sela – stâncă sau adevăr. Numele lui Malhut.

Sighim – zgură – dorinţe impure care există în cadrul dorinţelor pure. Munca omului este de a le separa şi de a corecta treptat aceste Sighim. Termenul Sighim vine de la SAG, pentru că au apărut ca rezultat al spargerii vaselor (Kelim) ale lumii Nekudim, care se referă la sistemul de Parţufim ai Parţuf-ului SAG. Termenul Sighim „şi-a găsit drumul“ din Cabala în ebraica vorbită.

Şchina – Divinitate – senzaţia (aspectul, viziunea) Creatorului pentru cei care Îl dobândesc. Malhut în starea de primire a Luminii (Creatorul) este numită Şchina. Simţirea Creatorului, locul în care omul simte Creatorul este numit Şchina.

ŞACH ŞinChaf – 300 + 20 = 320 fragmente ale vasului spart.

Tehum – zonă – distanţa între limitele până la care omului îi este interzis să se îndepărteze de Şabat. Tehum Şabat reprezintă distanţa maximă până la care omul se poate deplasa în timpul Şabat-ului.

Traducerea în română – De câte ori se specifică acest lucru în paranteze, aceasta se referă la cărţile Torei (Pentateuh), Nevi’im (Profeţi) şi Ketuvim (Scrieri/Hagiografa), publicate de Mosad HaRav Kook, în limba ebraică, cu traducere în limba română, conform traducerii lui Dumitru Cornilescu. De exemplu, (Yeşayahu, 11:9; traducere în română Ezra (ex.), 11:9) înseamnă că dacă deschideţi cartea Profeţilor, ceea ce cautaţi va fi găsit în la Ezra, versetul numărul 11:9. Când sursa originală este indicată, este recomandabil să i se acorde atenţie acesteia şi apoi să se citească cel puţin pasajul la care citatul face referire. Acest lucru vă va ajuta să vedeţi şi mai clar că Tora, folosind un limbaj alegoric şi figurativ, vorbeşte doar despre lumea spirituală şi despre ascensiunea omului către aceasta, şi nicidecum despre istorie sau despre lumea noastră.

VAT, VAK – cele şase Sfirot: Hesed, Gvura, Tiferet , Neţah, Hod, Yesod (HGT NHY, pronunţat HaGaT NeHY).

Veşminte – atribute, dorinţe, Kelim. În general, atributele respective sunt cele pe care Malhut le primeşte de la Bina.

ZA Zeir Anpin – Fiu (raportat la AVI).

ZAT, ZAK – cele şapte Sfirot: Hesed, Gvura, Tiferet , Neţah, Hod, Yesod, Malhut (HGT NHYM).

Zivug – cuplare – se traduce ca un coit între un bărbat şi o femeie în această lume. Din moment ce acţiunile spirituale sunt complet detaşate de felul în care le percepem în mod obişnuit, am ales să folosesc termenul ebraic zivug, deoarece este considerat a fi un termen abstract de către cei care nu cunosc limba ebraică. Acest lucru ajută la prevenirea confuziilor datorate concepţiilor anterioare. Zivug-ul spiritual este aspiraţia Celui Superior (ZA – partea masculină) de a transmite Lumina (plăcerea) la cel inferior (Malhut – partea feminină). În acest sens, ambele dorinţele sunt complet altruiste, ca în exemplul cu oaspetele şi gazda.

Aceeaşi relaţie cu ABA (vezi mai jos) şi PBP are loc, de asemenea, între copiii lor, ZON (ZA şi Malhut).

ZON ZA şi Nukva Malhut.

înapoi la CARTEA ZOHAR VOLUMUL 1 – INTRODUCERE link

error: Content is protected !!