REALITATEA ÎN GENERAL

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

În urma restricționării, Malhut decide să primească pentru a dărui Creatorului. Această intenție se numește „ecran”. O serie de Parţufim sunt emanaţi după aceea pe acest ecran:

  • Parţuf-ul Galgalta, care poate primi Lumina cu grosieritatea de gradul 4.
  • Parţuf-ul AB, care poate primi Lumina cu grosieritatea de gradul 3.
  • Parţuf-ul SAG, care poate primi Lumina cu grosieritatea de gradul 2.
  • Parţuf-ul MA, care poate primi Lumina cu grosieritatea de gradul 1.
  • Parţuf-ul BON, care poate primi Lumina cu grosieritatea de grad rădăcină.

Numele acestor Parţufim sunt date în funcție de calitatea și cantitatea de Lumină care le umple. Malhut apare ca Bhina Dalet, ceea ce înseamnă a cincea în evoluția Esenței Luminii Creatorului. Din acest motiv, ea primește din fazele sale anterioare și le include pe acestea. De aceea Malhut are cinci faze de dorință, de la cea mai mică (Bhinat Şoreş) până la cea mai mare (Bhina Dalet) și ea poate lua Lumina la nesfârșit.

După restricționare, Malhut decide să primească Lumina doar pentru a dărui Creatorului. Acest tip de a primi este împotriva dorinţei sale fireşti. Prin urmare, ea nu poate primi la nesfârșit și nu poate primi Lumina dintr-odată ca înainte. De aceea, ea decide să primească această Lumină în porții mici. În cele din urmă, totuși, ea va fi umplută până la refuz și va împlini scopul Creației.

Fiecare parte din interiorul lui Malhut este alăcuită din cinci părți ale voinței de a primi, ca şi Malhut cea globală, întrucât nu poate exista dorință dacă nu există patru grade de expansiune a Luminii care să o preceadă.

Din acest motiv, există o structură standard ​​conform celor cinci grade de Aviut (grosieritate): Şoreş, Alef, Bet, Gimel şi Dalet. În ceea ce privește Sfirot, acestea sunt numite Keter, Hochma, Bina, ZA şi Malhut, care mai sunt numite în ordine şi (cu litere ebraice) – vârful lui Yod (.), Yod (י), Hey (ה), Vav (ו) , Hey (ה).

Există cinci lumi, fiecare formată din cinci Parţufim. În fiecare Parţuf există cinci Sfirot, deci suma totală a gradelor rezultă că este 53 = 125 de grade sau Sfirot pe care fiecare suflet trebuie să le parcurgă pe drumul său din lumea noastră până la lumea Ein Sof și contopirea cu Creatorul.

Fiecare grad, Sfira, Parţuf sau lume, orice parte din Malhut de Ein Sof, și chiar și cele mai mici fragmente ale realității, sunt alcătuite din cinci părți ale voinței de a primi, un ecran peste ele și Lumina primită de ecran. Forța ecranului determină tipul și gradul de utilizare a dorinței.

Nu există nici măcar o singur obiect fizic sau entitate spirituală  care să nu fie alcătuit din aceste cinci părți, vârful lui Yod (.), Yod (י), Hey (ה), Vav (ו), Hey (ה). Aceste litere ebraice alcătuiesc numele Creatorului; este matrița în care El a creat creatura. Creatura Îl simte și Îl numește pe Creator în funcție de cum simte Lumina.

Fiecare vas este numit în conformitate cu măsura în care Îl simte pe Creator. De aceea, fiecare grad are un nume propriu, începând cu această lume – gradul inferior, până la lumea Ein Sof. Când un suflet urcă un grad, înseamnă că primește Lumina în acel grad, adică își umple Yod (י), Hey (ה), Vav (ו), Hey (ה), cunoscut și ca HaVaYaH, cu o anumită umplere. Acea lumină specifică, împreună cu HaVaYaH, alcătuiesc numele gradului.

Este scris că toţi trebuie să dobândim gradul numit „Moise”. Toate numele din Tora sunt nume sfinte, întrucât sunt apelative ale manifestărilor Luminii; adică ale Creatorului. Acesta este motivul pentru care întreaga Tora este alcătuită din nume ale Creatorului, inclusiv nume precum Faraon, Balak și Balaam etc.

Numele unui grad este determinat de Lumina care umple Parţuf-ul, adică HaVaYaH. De pildă: dacă vasul este umplut cu Lumina Înțelepciunii și însemnul pentru acea Lumină este litera Yod, rezultă că umplerea literelor (cum sunt ortografiate în ebraică) ar fi după cum urmează:

Yod (י)Hei (ה)Vav (ו)Hey (ה)
YodVavDaletHeyYodVav-Yod-VavHey-Yod

Asta întrucât fiecare literă din alfabetul ebraic are propria sa valoare numerică (în tabelul de mai jos, atunci când apar două litere ebraice, în dreptul aceleiaşi litere, cea din stânga indică forma acelei litere la sfârșitul unui cuvânt. Ele sunt numite „litere finale”):

Astfel, însumând valoarea literelor numelui HaVaYaH scris conform echivalării de mai sus rezultă: YodVavDalet (10 + 6 + 4) + HeyYod (10 + 5) + VavYodVav (6 + 10 + 6) + HeyYod (10 + 5) = 72, sau pronunțat în literele: AB (ע”ב). Prin urmare, Parţuf-ul Hochma se numește AB (ע”ב).

Un Parţuf care primește Lumina Milei (Hasadim) se numește SAG (ס”ג) – YodVavDalet (10 + 6 + 4) + HeyYod (10 + 5) + Vav-AlefVav (6 + 1 + 6) + HeyYod (10 + 5) = 63, sau se pronunţă în litere: SAG  (ס”ג).

Toate gradele din toate lumile primesc aceste nume. Astfel, pentru a cunoaște numele fiecărui grad, trebuie să cunoaștem doar numele fiecărui tip de Lumină. Atunci, când vom citi Tora, vom înțelege despre ce grade spirituale, acțiuni și locuri este vorba.

Atunci nu vom mai fi făcuţi să credem că Tora vorbește despre orice este inferior lumii spirituale. Vom ști că nu vorbește despre viața noastră corporală, despre istorie sau despre cum să te descurci în lumea fizică. Vom ști că toate cărțile din Tora sunt de fapt instrucțiuni destinate nouă, oamenilor, care ne explică cum să ne împlinim scopul vieții noastre, în timp ce trăim în această lume, astfel încât nu trebuie să ne întoarcem la ea din timp în timp și să suferim iar şi iar în această viață goală şi fără sens.

Un Parţuf este format din zece Sfirot: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin, și Malhut. Exprimat în litere ar fi: YodHochma, HeyBina, VavZeir Anpin, HeyMalhut.

Dar gradul unui Parţuf (Nefeş, Ruah, Neşama, Haya și Yehida) nu este clarificat de numele HaVaYaH. Literele lui HaVaYaH alcătuiesc zece Sfirot, scheletul vasului. Ele explică starea vasului gol, fără Lumina Superioară. Gradul vasului este determinat de puterea ecranului. Ecranul umple cele zece Sfirot de HaVaYaH cu Lumini. Ecranul poate umple vasul cu Luminile Nefeş, Ruah, Neşama, Haya sau Yehida. Cantitatea de Lumină din vas determină gradul său.

Există de fapt doar două Lumini: Ohr Hochma (Lumina Înțelepciunii) și Ohr Hasadim (Lumina Milei). Însemnul pentru Hochma este litera Yod (י), iar însemnul pentru Hasadim este Hey (ה).

A. Gradul de Yehida (Keter) este scris ca HaVaYaH fără nicio umplutură: Yod (י), Hey (ה), Vav (ו), Hey (ה) = (10 + 5 + 6 + 5) = 26.

B. Gradul de Haya (Hochma) este scris ca HaVaYaH umplut cu Yod: YodVavDalet (10 + 6 + 4) + HeyYod (10 + 5) + VavYodVav (6 + 10 + 6) + HeyYod (10 + 5) = 72, sau pronunțat în litere ca: AB (ע”ב). De aici Parţuf-ul Hochma se numește AB (ע”ב).

C. Gradul de Neşama (Bina) este scris ca HaVaYaH umplut cu Hey, cu excepția faptului că litera Vav este umplută cu Alef, iar litera Hey este umplută cu Yod: YodVavDalet (10 + 6 + 4) + HeyYod (10 + 5) + VavAlefVav (6 + 1 + 6) + HeyYod (10 + 5) = 63 sau pronunțat în litere: SAG (ס”ג).

D. Gradul de Ruah (Zeir Anpin) este scris ca HaVaYaH umplut cu Hey, cu excepţia literei Vav care este umplută Alef: YodVavDalet (10 + 6 + 4) + HeyAlef (5 + 1) + VavAlefVav (6 + 1 + 6) + HeyAlef (5 + 1) = 45, sau pronunțat în litere: MA (מ”ה).

E. Gradul de Nefeş (Malhut) este scris ca HaVaYaH umplut cu Hey, cu excepția literei Vav, care rămâne fără nicio umplutură: YodVavDalet (10 + 6 + 4) + HeyHey (5 + 5) + VavVav (6 + 6) + HeyHey (5 + 5) = 52, sau pronunțat în litere: BON (ב”ן).

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!