RECTIFICAREA LITERELOR

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

45) Rav Şimon i-a spus profetului Ilie: „Dacă Ţi-este plăcut, Domnul meu, Te-aş întreba următoarele: este scris: „…Tu-i întăreşti pe cei drepţi” şi, dacă cei drepţi sunt literele Yud (י) și Hey (ה), care sunt Sfirot Hochma și Bina, cine este capabil să le modifice? Este doar „Cel vechi între vechi”, care este Keter, adică este Madreigo, dimensiunea luminii care este chiar deasupra lui Hochma și Bina, și din cauza imensității luminii care rămase în Keter, această Sfira este complet necunoscută. Cum poate fi, aşadar, asociată Keter cuvântului Ata (Tu), care este exprimat la timpul prezent, însemnând ca și cum Keter ar putea fi cercetată. Citatul din Sfintele Scripturi – “Tu-i întăreşti pe cei drepţi” – ar părea atunci a fi incorect.

Profetul Ilie răspunde: Formularea „cei drepți” este legată doar de literele care rămân în Sfira Bina, care sunt Yud (י) și Hey (ה).

46) Din cele de mai sus, am aflat că literele care se află în Bina nu au nicio realitate concretă până când nu ajung la locul Parţuf-ului ZA, iar atunci dobândesc concretitudine. Asta vrea să înseamne  versetul: Ata Konanto Meişorim, “Tu-i întăreşti pe cei drepţi” .

ZA, care se numește Ata (אתה – Tu) este cel care rectifică sau modifică literele din Bina, care se numesc Meişorim.

Cu alte cuvinte, Ilie a soluționat problema pentru Rav Şimon explicându-i că literele Meişorim (מישרים) sunt legate de literele care aparțin lui Sfira Bina: litera Yud (י) și Hey (ה).

47) După cum s-a arătat mai sus, literele legate de Bina nu capătă concretitudine până când nu ajung la locul lui ZA. Atunci literele își asumă realitatea.

Asta este ceea ce se subliniază în versetul: Ata Konanto Meişorim, “Tu-i întăreşti pe cei drepţi”. ZA, care este deasupra Malhut, este cel numit Ata (Tu). El este cel care rectifică literele care provin din Bina, care se numesc „drepţi” și, de aceea, așa cum este revelat în Zohar, Malhut dorește să se unească cu aceste litere, adică cu litera Yud (י) și cu Hey (ה), pentru că sunt “drepţi”, astfel încât toate să se transforme într-un Nume Sfânt complet, format din patru litere; ceea ce înseamnă că, după ce Yud (י) și Hey (ה), care provin din Bina, au intrat în ZA, au fost rectificate de către ZA care este, el însuși, Vav (ו), în timp ce Malhut este ultimul Hey (ה), toate împreună alcătuind desăvârşirea Numelui Sfânt cu patru litere HaVaYaH.

48) Înainte, însă, ca proprietățile distincte ale lui Malhut să fie rectificate, adică „Șapte Fecioare” care o însoțesc pe Malhut, ea nu poate să se unească cu aceste litere, adică cu Yud (י) și cu Hey (ה), astfel încât toate aspectele să devină un nume complet; asta explică de ce, atunci când Malhut este împodobită cu frumoasele sale rectificări, ea spune: “Trage-mă după tine! Şi haidem să alergăm!” (Cântarea Cântărilor, 1: 4.) adică Malhut și toți cei care o însoţesc. Se mai spune: „…Împăratul mă duce în odăile lui…. Ne vom veseli şi ne vom bucura de tine” (Cântarea Cântărilor, 1: 4). „Ne vom bucura” se referă la Malhut și însoţitorii ei, compania care merge împreună cu ea; adică: „Șapte Fecioare” din lumile de sub ea.

Mai precis, înainte ca părțile ei distincte să fie rectificate, ea este incapabilă să se unească cu ZA (ז”א). Atunci când Malhut este rectificată cu frumoasele sale rectificări pentru a se uni cu ZA într-o singură uniune solidă. aşa cum s-a menționat mai sus, când Malhut se ridică la ZA, atunci se dezvăluie numele complet HaVaYaH ELOKIM. Având în vedere faptul că este interzisă rostirea literei Hey (ה) în numele sfânt, litera Kuf (ק) ia locul literei Hey (ה).

49) Cu toate acestea, s-ar putea pune o întrebare: Atunci când Malhut se ridică pentru a se uni cu ZA, în măsura în care s-a demonstrat că împreună constituie denumirea completă HaVaYaH și nu mai mult, unde apare, atunci, Sfântul Nume ELOKIM?

Răspunsul este acela că, atunci când numele este complet, acestea includ tot ce este deasupra şi dedesubt.

Deasupra este Numele Sfânt HaVaYaH, care este ZA;

Dedesubt este Numele Sfânt ELOKIM, care se referă la Malhut.

Atunci ajunge ea să fie complet desăvârşită.

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

error: Content is protected !!