Rectificarea până la echivalenţă

(Înapoi la pagina PRELEGERI: ORDINEA CREAŢIEI – click)

Nașterea celor cinci lumi:

  1. Adam Kadmon
  2. Aţilut
  3. Briya
  4. Yeţira
  5. Asiya

constituie de fapt realizarea celor cinci Sfirot: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin și Malhut, care se aflau în Malhut însăşi. Extinderea lumilor de sus în jos se potrivește cu creșterea progresivă a grosierităţii (Aviut) celor patru dorințe sau faze de la 0 la 4.

Lumile sunt o sferă în care sufletul există, în mod similar cu modul în care în lumea noastră simțim lumea care ne înconjoară în afara noastră și pe noi înșine – în interiorul ei. Prin ascuțirea organelor sale de senzație și prin modificarea calităților sale, omul începe să perceapă treptat sfera următoare și așa mai departe.

Toate lumile sunt un fel de filtru plasat în calea Luminii. De îndată ce omul simte prezența acestor lumi, el înlătură „filtrele-ecran”. Acest fapt îl atrage mai aproape de Creator. Dacă Lumina ar ajunge la om fără a fi filtrată, ea ar produce Şevirat haKelim, spargerea vaselor omului

Treptat, prin îndepărtarea tuturor „Ecranelor-Lumi” omul permite tuturor lumilor să pătrundă în el. În acest stadiu omul dobândește Lumina și posedă atribute similare cu cele ale Luminii. O astfel de stare a ființării este asociată cu Gmar Tikun – Sfârşitul Rectificării.

La început, omul este situat în interiorul lumilor și percepe puterea lor și constrângerile care îi sunt impuse. Cum pot fi depășite aceste constrângeri? Prin efectuarea unei rectificări interioare corespunzătoare, de pildă, a atributelor Lumii Asiya (Desen nr. 15 în Albumul desenelor).

Asta înseamnă să fi altruist la nivelul zero. După ce a fost depășită, Lumea Asiya pătrunde în om și poate fi simțită de acesta. Pentru a simți Lumea Yeţira, este necesar să dobândim atribute similare cu cele ale acestei lumi și să permitem acestei lumi să pătrundă în noi.

În acest nou stadiu devenim altruisti de nivelul unu. Scopul este de a lăsa toate lumile să intre și de a deveni asemănători acestor lumi în conformitate cu următoarele grade de Aviut: 2, 3, 4. Pe această cale, Malhut este corectată complet și absoarbe primele nouă Sfirot, în timp ce omul depăşeşte limitele tuturor lumilor și ajunge în Lumea Infinitului (Olam Ein Sof).

Pentru a începe rectificarea, omul trebuie să aspire la atributele Creatorului, și să-și dobândească, totodată, propriile sale atribute. Fiecare nou Parţuf al Lumii Aţilut începe de la Pey a Parţuf-ului anterior, cu excepția Parţufim ai lui Zeir Anpin și Malhut; Zeir Anpin începe de la Tabur-ul lui Aba ve Ima iar Malhut începe de la Tabur-ul lui Zeir Anpin.

Cei trei Parţufim ale lui Atik, Arich Anpin și Aba ve Ima se numesc Keter, Hochma și Bina și corespund lui Keter, Hochma și Bina din Lumea Nikudim. Roş-ul lumii Aţilut corespunde celor două capete ale lumii Nikudim și îndeplinește aceeași funcție. Roş-ul Lumii Aţilut, care constă din Atik, Arich Anpin și Aba ve Ima, a fost primul care a apărut pe Reşimot ale vaselor (Kelim) nesparte ale Lumii Nikudim.

Cu toate acestea, Zeir Anpin și Malhut sunt restaurate treptat. Doar Galgalta ve Eynaim sunt restaurate în Zeir Anpin și un singur punct al lui Malhut. Vasele AHP ale lui Zeir Anpin și Malhut se află în Lumile BYA. Dacă aceste AHP sunt rectificate, atunci toate lumile sunt rectificate. Rectificarea se efectuează cu ajutorul Parţuf-ului Adam HaRişon.

(Înapoi la pagina PRELEGERI: ORDINEA CREAŢIEI – click)

error: Content is protected !!