REÎNCARNARE ŞI PROBLEME PECUNIARE

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

Așa cum Ţadik este excepția de la regulă și poate necesita reîncarnare pentru a obține Tikun, și inversul este adevărat. Uneori, o persoană poate să fi făcut ceva atât de dăunător din punct de vedere spiritual, încât singura modalitate prin care poate intra într-o stare de Gan Eden este să se întoarcă la așa-numita „scenă a crimei”, coborând din nou în această lume și reparând ceea ce a fost stricat. (Şa’ar HaGilgulim , 8 Reşit Hochma, Şa’ar HaYirah, 13. Midraş Talpiyos, Gehenim. Be’er Mayim Hayim, Haya Sarah). Acesta este cazul în special în ceea ce privește problemele între om și om, spre deosebire de problemele dintre om și Creator – adică probleme spirituale / ritualice care pot fi rezolvate pe un plan spiritual în călătoria vieții de apoi.

Problemele interpersonale, în special problemele pecuniare, nu pot fi „remediate” într-o lume a sufletelor. Dacă banii au fost furați, de pildă, în timpul vieții și hoțul trece mai departe fără a returna banii vreodată, va trebui să se întoarcă din nou pe această lume și să returneze banii persoanei de la care au fost furați banii (Gra, Mişlei, 14:25. Even Şlomo, 3:8). Când cineva fură de la altul, fapta nu este iertată până când respective persoană nu returnează efectiv ceea ce a fost furat (Rabbeinu Yonah, Şa’arey Tşuva, cap. 1). Din acest motiv, amândoi se vor reîncarna și se vor întâlni și banii vor fi returnați proprietarului de drept, fie că acest lucru se va face în mod conștient prin libera alegere sau din „întâmplare”.

Nu numai furtul, ci chiar și datoria de bani unei alte persoane poate fi un motiv pentru necesitatea de a se reîncarna. Trebuie să fim atenți și scrupuloși în chestiunile legate de bani.

Trebuie menționat în acest moment că, dacă ai fost destinatarul unei astfel de tranzacții, adică ţi s-au furat bani sau ţi s-au datorat, și dacă simți că cealaltă persoană nu este capabilă să plătească datoria, indiferent dacă nu are banii sau pentru că este paralizat de propria lui poveste, poate vei vrea să-l ierți de datorie și să pierzi banii. Acesta este pur și simplu un act de sfinţenie și de compasiune, care nu este cerut de legea Torei, dar în cele din urmă este benefic atât în ​​această viață, cât și în următoarea. Dacă cineva încă îți datorează bani după ambele călătorii din această viață, va trebui să ţi-i ramburseze într-o altă încarnare și va trebui să te reîncarnezi pentru a primi acei bani înapoi.

Există un principiu în spiritualitate conform căruia: „(Creatorul) face ca evenimentele de bun augur să aibă loc la date care au o istorie de evenimente de bun augur și evenimente nefavorabile să aibă loc la date care au o istorie de evenimente nefavorabile” (Ta’anit, 29a). Pozitivitatea atrage mai multă pozitivitate, iar negativitatea atrage mai multă negativitate. „Blestemul se lipește de blestemat și binecuvântările nu se pot atașa de blestem” (Rasiv Bereişit 24:39). Binecuvântările urmează pe cei binecuvântați și blestemele urmează pe cei blestemati și, în cele din urmă, aceste categorii sunt atât autodefinite, cât și împlinite de sine. Prin urmare, trebuie să fim extrem de precauți în modul în care ne cream poveştile și identitățile. Negativitatea atrage oameni, idei și evenimente de acest fel. Acest lucru nu este pentru a da vina pe victimă, ci mai degrabă pentru a recunoaște că există o forță din ce în ce mai mare în univers și nimic nu se întâmplă dintr-o simplă întâmplare. Nu putem controla întotdeauna ceea ce ni se întâmplă, dar avem puterea și chiar responsabilitatea, de dragul nostru, precum și al altora, de a ne controla răspunsurile. Acest lucru, la rândul său, va afecta ceea ce se poate întâmpla în continuare.

Este necesar să subliniem că, dacă ţi se întâmplă ceva negativ, ai de ales dacă să îl eliberezi sau nu. Deși este, totodată, important de reţinut că uneori este benefic să ierți, iar în alte circumstanțe când problema de depăşeşte, de fapt nu ai voie să ierți.

Reîncarnarea unei identități sufletești complete – însemnând nu doar revenirea aspectelor nearticulate ale sufletului cuiva, ci de fapt întregul suflet – este garantată atunci când sufletul reîntrupat a fost înșelător pentru o altă ființă umană și a cauzat celeilalte persoane vătămări fizice sau mentale. Calea pe care perpetuatorul durerii ajunge la Tikun este parcursă prin revenirea în această sferă a realității, reluând scena și apoi anulând ceea ce a fost făcut sau nu. Doar retrăind evenimentele și modificându-le rezultatul poate fi dobândită o Tikun optimă.

Rabinul DovBer, Maghid-ul din Mezritch, i-a cerut odată învăţătorului său, Baal Şem Tov, să-i dezvăluie secretul reîncarnării (Devarim Areivim, Mişpatim, 18. Degel Machanah Efrayim, Mişpatim). Pasajul principal din Zohar care elaborează misterul reîncarnării se află în porțiunea din Mişpatim, care vorbește despre legile monetare. Zohar-ul începe cu: „«Acestea sunt legile;»” şi asta se referă și la misterul reîncarnării.” Maggid-ul s-a întrebat: „Care este legătura dintre problemele pecuniare și reîncarnarea sufletelor?”

Baal Şem Tov l-a încurajat să se ducă într-un anumit loc și atunci când va ajunge la un pom cu un pârâu în apropiere să se odihnească acolo până seara, să observe ce se întâmplă și apoi să se întoarcă. El a fost în mod clar instruit să nu se amestece sau să nu participe, ci mai degrabă să observe; și exact asta a făcut. S-a dus în acel loc special și s-a așezat. Stând acolo, a observat un călător care trecea. Călătorul și-a pus bagajele jos, s-a odihnit puțin și a mâncat ceva înainte de a-și continua drumul. Când a plecat, Maggid-ul și-a dat seama că portofelul bărbatului a rămas din întâmplare în urmă. Dar Maggid-ul și-a amintit că fusese instruit să observe și să nu participe. A venit un alt călător care s-a odihnit chiar în același loc. În timp ce zăcea acolo, al doilea călător a observat portofelul neînsemnat în vreun fel. L-a luat, l-a băgat în propriul buzunar și a plecat. Câteva clipe mai târziu a venit o a treia persoană. Tocmai se așezase să-și odihnească trupul obosit când a venit prima persoană care își pierduse portofelul mai devreme. Presupunând că acest bărbat l-a găsit și a pus portofelul în propriul buzunar, i l-a cerut înapoi. Când bărbatul a negat pe bună dreptate orice faptă greșită, prima persoană și-a pierdut cumpătul și l-a bătut.

Nedumerit, Maggid-ul s-a întors la Baal Şem Tov și a cerut o explicație. Baal Şem Tov i-a explicat: Într-o viață anterioară, prima persoană îi datora celei de-a doua suma de bani care a fost găsită în portofel, dar a refuzat să-i plătească. Când s-au dus la rabinul lor, cea de-a treia persoană din această întâmplare, rabinul a condus greșit și nepăsător judecata și nu a cerut primei persoane să plătească. Fiecare a fost acum rambursat corespunzător.

Trebuie subliniat că, chiar și într-o situație dificilă precum cea menționată mai sus, individul cu sufletul reîncarnat nu este înrobit și nici ținut ostatic de trecut. Trecutul nu este un indicator inevitabil al modului în care viața se va dezvolta și va curge în prezent. Experiențele din viața trecută pot influența sau modela direcția vieții cuiva, dar ele nu definesc complet destinul cuiva. Avem puterea de a ne transforma radical pe noi înșine în acest moment, iar efectele unei astfel de transformări se pot răspândi în viitor și  pot răsuna înapoi în trecut. Sufletul poate avea nevoie într-adevăr să rezolve unele probleme din trecut, dar, făcând acest lucru, sufletul se eliberează și își modifică profund traiectoria în toate direcțiile timpului, impregnând efectiv viitorul și reinventând trecutul în lumina prezentului reînnoit.

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

error: Content is protected !!