REÎNCARNAREA

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

Gilgul este reîncarnarea unui suflet de la naștere până la moarte, Ibur este o alipire de sufletul său a unui alt suflet, care ar putea veni și pleca oricând. Când omul își face rectificarea (Tikun) necesară, sufletul său se poate ridica acum la tărâmurile superioare și se poate reîntregi în sursa sa. Dar dacă omul nu împlineşte Tikun a nivelului sufletului său pentru care a venit, se întoarce și se reîncarnează.

Reîncarnarea – Gilgul

Pentru a urca de la nivelul său inițial, un suflet trebuie să se reîncarneze [77] pentru a-și desăvârşi rectificarea (Tikun). Această Tikun a sufletului este împlinită prin Gilgul (reîncarnare) și/sau Ibur (alipire). În timp ce Gilgul este reîncarnarea unui suflet într-un trup din momentul nașterii până la moartea sa, Ibur este o alipire a unui alt suflet la propriul său suflet, care ar putea veni și pleca oricând.

[77] – Ori de câte ori este necesar

Dacă omul nu împlineşte Tikun a nivelului sufletului său pentru care a venit, el se întoarce și se reîncarnează într-un nou trup pentru o viață nouă. Atâta timp cât va întreprinde Tikun a sufletului său în trei reîncarnări, se va întoarce din nou și din nou, după cum este necesar pentru a-și completa rectificarea (Tikun). Cu toate acestea, dacă își păstrează comportamentul greșit [78] și nici nu împlineşte, şi nici nu avansează în Tikun, el nu se va mai întoarce după a treia reîncarnare.[79]

[78] – În primele sale trei încarnări

[79] – Acest suflet va fi distrus

Există diferite motive pentru care un suflet ar trebui să se întoarcă și să se reîncarneze. Ar putea fi pentru a repara sau pentru a rectifica o acţiune datorită daunelor cauzate de faptele sale greșite sau datorită neîndeplinirii poruncilor (Miţvot). Secretul și raţiunile care stau la baza îndeplinirii Miţvot sunt acelea de a împlini sau a ajuta la împlinirea rectificării sufletului (Tikun).

Întrucât există 613 părți ale sufletului și 613 vene și oase ale omului, în mod similar, există 613 Miţvot și 613 lumini în fiecare Sfirot sau configurație (Parţuf). Fiecare Miţva corespunde unei părți a sufletului și a trupului; prin îndeplinirea unei porunci pozitive sau evitarea uneia negative, partea corespunzătoare a sufletului este întărită și rectificată. Nerespectarea unei Miţva pozitivă sau evitarea unei porunci negative provoacă daune directe sufletului cuiva și necesită rectificări în această viață sau într-o reîncarnare viitoare.

Doar obținând o altă șansă de a face sau de a anula ceea ce ar fi trebuit să facă sau să nu facă, omul împlineşte Tikun necesară sufletului său, care acum poate să se ridice în tărâmurile superioare și să se alăture sursei sale.

Există niveluri diferite într-un suflet și fiecare dintre ele corespunde unei anumite Sfira, configurație (Parţuf) sau lume. [80] Sistemele de rectificare (Tikun) a sufletelor sunt complexe și urmează o ordine precisă de priorităţi de la cea mai mică la cea mai înalt nivel. [81] Pentru rectificarea sa (Tikun), un suflet trebuie mai întâi să repare ceea ce este deteriorat sau care lipsește la un nivel inferior, înainte de a trece la următorul.

[80] – Sau o subdiviziune sau combinaţie a acestora

[81] – Vezi “Şa’ar HaGilgulim” a lui Ari Z’al

Pentru a dobândi următorul nivel, superior, al sufletului său, omul trebuie să împlinească complet rectificarea nivelului precedent.

Cele cinci niveluri ale sufletului – Nefeş, Ruah, Neşama, Haya și Yechida – corespund celor patru lumi Asiya, Yeţira, Briya și Aţilut.

SufletLume
YechidaAţilut
HayaAţilut
NeşamaBriya
RuahYeţira
NefeşAsiya
Figura 19

Pentru a dobândi nivelul de Ruah, care corespunde lui Yeţira, [82] omul trebuie să împlinească rectificarea (Tikun) lui Nefeş, corespunzător lui Asiya.

[82] – Ambele sunt niveluri secundare

Pentru fiecare lume există cinci niveluri ale sufletului; prin urmare, fiecare lume se împarte din nou în cinci niveluri de înălţare. (Vezi fig. 20)

NivelAsiyaYeţiraBriyaAţilut
5YechidaYechidaYechidaYechida
4HayaHayaHayaHaya
3NaşamaNaşamaNaşamaNaşama
2RuahRuahRuahRuah
1NefeşNefeşNefeş (1)Nefeş
Figura 20

Pentru a dobândi primul său nivel de Neşama, care corespunde lui Nefeş de Briya (1), omul trebuie să împlinească rectificarea (Tikun) tuturor nivelurilor sale de Nefeş, Ruah, Neşama, Haya și Yechida ale lumii pentru lumile Asiya și Yeţira astfel încât să-și rectifice complet nivelurile de Nefeş și Ruah și să-şi dobândească nivelul de Neşama.

Pentru fiecare lume există, de asemenea, cinci niveluri ale sufletului care corespund celor cinci Parţufim.

NivelAsiyaYeţiraBriyaAţilut
5Arich AnpinArich AnpinArich Anpin (2)Arich Anpin
4AbaAbaAbaAba
3ImaImaImaIma
2ZAZAZAZA
1NukvaNukvaNukvaNukva
Figura 21

Pentru a dobândi cel mai înalt nivel de Neşama, care corespunde lui Arikh Anpin de Briya (2), omul trebuie să împlinească rectificarea (Tikun) a celor cinci Parţufim ai lumilor Asiya și Yeţira și a primilor patru Parţufim ai lumii Briya. Cele cinci niveluri ale sufletelor corespund și celor cinci Parţufim.

SufletParţufim
YechidaArich Anpin
HayaAba
NeşamaIma
RuahZeir Anpin
NefeşNukva
Figura 22

Nivelurile superioare ale sufletului nu pot fi dobândite simultan. Majoritatea oamenilor au doar nivelul de Nefeş.[83] Dacă merită, vor dobândi sau se vor reîncarna pentru a dobândi următoarele niveluri – unul câte unul.  

[83] – Chiar şi după venirea în mai multe vieţi, ei îşi repară nivelurile de Nefeş încet şi unul câte unul

În general, nivelul Ruah nu poate fi dobândit înainte de a împlini vârsta de 13 ani, nivelul Neşama la 20 și celelalte niveluri după aceea.

Este posibil să împlineşti Tikun a tuturor nivelurilor într-o singură viață. Pentru asta, toate nivelurile trebuie rectificate unul după altul în aceeași viață și aceasta trebuie să fie prima dată când acest suflet a venit pe lume. Dacă omul împlineşte Tikun doar a nivelului său de Nefeş [84], el nu își va dobândi nivelul de Ruah-ul; el trebuie să moară mai întâi și să se întoarcă pentru a-l dobândi în noua sa viață.[85] Dacă va împlini Tikun a nivelului său Ruah în noua sa viață, nu-și va dobândi nivelul de Neşama. El trebuie să moară din nou și apoi să se întoarcă având cele două niveluri ale lui Nefeş și Ruah pentru a încerca să-și dobândească nivelul de Neşama. Odată dobândite aceste trei niveluri, el nu mai are nevoie să se reîncarneze. [86]

[84] – Toate nivelurile sale

[85] – Există o limită a cât de mult poate fi rectificat pe parcursul unei singure vieţi

[86] – El a finalizat rectificarea (Tikun) şi se va întoarce la locul pe care îl merită în lumea creaţiei – Briya.

Fiecărei Sfira îi corespunde un nivel al sufletului

SfiraNivelul Sufletului
KeterYechida
HochmaHaya
BinaNeşama
HesedRuah
GvuraRuah
TiferetRuah
NeţahRuah
HodRuah
YesodRuah
MalhutNefeş
Figura 23

Fiecare nivel al sufletului corespunde uneia dintre literele Numelui lui D-zeu – tetragrama. (Vezi figura 24)

Nivelul sufletuluiTetragrama
YechidaיVârful lui Yud
HayaיYud
NeşamaהHey superior
RuahוVav
NefeşהHey inferior
Figura 24

Alipirea – Ibur

Pentru a-l ajuta să împlinească rectificarea propriului său suflet, un alt suflet i se poate alipi (lbur) pentru a-l sprijini în a efectua  reparațiile necesare sau a îndeplini acele Miţvot lipsă. Atunci când împlineşte acest lucru, sufletul alipit poate să rămână mai mult sau să plece. O Miţva lipsă ar putea fi una pe care a ales să nu o îndeplinească sau una pe care nu a putut să o îndeplinească în viața sa anterioară.[88]

În general, sufletul care i se alipeşte are o origine mai înaltă și mai pură, provenind de la un membru al familiei sau de la un Ţadik. Atâta timp cât face fapte bune, sufletul ar putea rămâne alipit de al său, dar dacă păcătuiește sau face ca sufletul alipit să nu se simtă bine, acesta va pleca.

Există o Levuş (îmbrăcăminte sau anvelopă), pe care sufletul trebuie să-l atașeze trupului omului (la încarnare – Gilgul), iar atunci când un alt suflet i se alipeşte (Ibur), el poate folosi aceeași Levush pentru a rămâne în ea.

Uneori nu este nevoie să se întoarcă întregul suflet, ci revin doar acele părţi care trebuie rectificate (de pildă, o Miţva lipsă). Sau, diferite părţi ale unui singur suflet se pot reîncarna în mai multe persoane pe parcursul aceleiaşi vieți pentru a împlini rectificarea (Tikun).

Există patru tipuri de existență în lumea noastră:

  • mineral – corespunzător lui Asiya (Lumea acţiunii)
  • vegetal – corespunzător lui Yeţira (Lumea formării)
  • animal – corespunzător lui Briya (Lumea creației)
  • uman – corespunzător lui Aţilut (Lumea emanaţiei)

Omul s-ar putea reîncarna într-unul dintre aceste patru tipuri de existență, mineralul constituind cea mai dură pedeapsă din cauza incapacității sale de a acționa. În general, însă, pentru a-și împlini rectificarea (Tikun), el nu se va reîncarna într-un mineral, sau vegetal și numai rareori într-un animal.

Scopul tuturor acestor sisteme complexe de reîncarnare are o singură raţiune: aceea de a oferi omului posibilitatea de a-și depăși principala limitare, care este timpul, venind din nou și din nou să îşi desăvârşească rectificarea sufletului și să merite un loc mai bun în Olamt Ha’emet – lumea adevărului.

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

error: Content is protected !!