REÎNVIEREA

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

Reînvierea și Manifestarea întregului „Trecut” în Prezent

Timpul – care constă dintr-un trecut, prezent și viitor – este un alt produs secundar al Pomului Cunoașterii și Dualității. În Pomul Vieții, reprezentând realitatea unității, tot „timpul” se petrece simultan, ca unul singur. Când lumea dobândeşte în cele din urmă o Tikun deplină, când fiecare suflet individual este perfecționat și devine din nou întreg, ca și atunci când toate sufletele individuale se întorc la rădăcina lor în corpul unic al lui Adam Primordial, timpul va fi unul și unificat. În acest moment va avea loc marea Înviere a morților. Învierea nu înseamnă că sufletele noastre se vor întoarce din nou în formele noastre fizice. Ci la un nivel mai profund, întrucât va fi o unificare perfectă a timpului, tot „trecutul” va deveni prezent în clipă.

Presupunând că ești o persoană de patruzeci de ani, unde este acel „tu” când aveai treizeci și nouă de ani? Sau, tot aşa, acel „tu” de acum o clipă? Și unde este lumea de acum o sută de ani?

Pentru că trăim într-un univers tridimensional, cu cea de-a patra dimensiune a timpului existând în paradigma separării, „trecutul” există doar în și ca memorie. Însă, într-o realitate unificată, a patra dimensiune a timpului se va manifesta în cele trei dimensiuni ale spațiului în toate „timpurile”. Există astfel o conservare totală a energiei dar, în plus, totul din „trecut” se va manifesta în prezent și astfel, desigur, va exista o înviere a trupurilor trecutului, întrucât nu va mai exista niciun trecut, căci totul va exista în clipa eternă, unificată.

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

error: Content is protected !!