REVELAREA SECRETELOR ÎNŢELEPCIUNII CABALA

(înapoi Cartea CONCEPTE FUNDAMENTALE – click)

Există trei raţiuni pentru ascunderea Înţelepciunii Cabala:

  • Nu constituie o necesitate,
  • Este imposibil de revelat, și
  • Este secretul particular al Creatorului.

În fiecare detaliu din Cabala, aceste trei interdicții sunt impuse simultan.

Interdicția datorită faptului că nu constituie o necesitate, presupune că revelarea Înțelepciunii nu aduce niciun beneficiu. Singurul beneficiu considerabil ar fi un beneficiu evident pentru societate. Oamenii care trăiesc conform principiului „Ei şi ce?” (Am făcut ceea ce am făcut și nu există niciun rău în asta), îi angajează și îi forțează pe alții să se angajeze în detalii care sunt absolut inutile. Ei sunt sursa multor suferințe din lume. Prin urmare, cabaliștii au acceptat doar acei studenți care puteau să păstreze Cabala secretă și să se abțină de la a o revela în mod inutil.

Interdicția data de faptul că este imposibil de revelat, provine din limitările limbajului care nu pot descrie concepte spirituale subtile. Întrucât toate încercările verbale sunt sortite eșecului și duc la concluzii eronate care nu vor face decât să-l încurce pe cel care studiază, revelarea acestor secrete necesită permisiunea specială de Sus.

O permisiune specială de Sus este descrisă în lucrările marelui cabalist, Ari: „Să știți că sufletele marilor cabaliști sunt umplute cu Lumina Exterioară (Înconjurătoare) sau cu Lumina Interioară (cea care umple). Sufletele umplute cu Lumina Înconjurătoare au darul de a expune secretele îmbrăcându-le în cuvinte, astfel încât numai cei vrednici să le poată înțelege.

„Sufletul marelui cabalist Raşbi (Rav Şimon Bar-Yochai, care a trăit în secolul al II-lea e.n.), autorul Cărții Zohar, a fost umplut cu Lumina Înconjurătoare; prin urmare, el a avut puterea de a explica secretele universului în așa fel încât, atunci când a vorbit înaintea Marii Adunări, numai cei vrednici l-au înțeles. Prin urmare, el singur a primit permisiunea divină de a scrie Cartea Zohar. Deși cabaliștii care au trăit înaintea lui știau mai multe decât el, nu aveau totuşi darul său de a îmbrăca în cuvinte concepte spirituale”.

Astfel vedem că acele condiții pentru revelarea Cabalei depind nu de cunoașterea pe care o posedă un cabalist, ci de atributele sufletului cabalistului. Numai din această cauză un cabalist primește instrucțiuni de Sus pentru a dezvălui o anumită parte a Cabalei.

De aceea nu găsim lucrări fundamentale despre Cabala compuse înainte de Cartea Zohar. Cele disponibile conțin doar indicii vagi și fără consecințe. După Raşbi, numai lui Ari i s-a permis să dezvăluie o altă parte a Cabalei. Deși cabaliștii care trăiseră înainte de el știau probabil mult mai mult decât el, nu au primit permisiunea de Sus.  

Interdicţia numită secretul personal al Creatorului, înseamnă că secretele cabalistice sunt dezvăluite numai celor care sunt devotați Creatorului și îl venerează. Acesta este cel mai important motiv pentru păstrarea secretelor Cabalei faţă de mulţimea oamenilor. Mulţi infractori au folosit Cabala în propriul lor interes, ademenindu-i pe oamenii simpli cu preziceri, făcând amulete, „salvând” oamenii de deochi și tot felul de alte așa-numite miracole.

Inițial Cabala a fost ascunsă tocmai din acest motiv. Prin urmare, adevărații cabaliști s-au angajat să-și supună discipolii la unele teste foarte stricte. Acest lucru explică de ce chiar și numai câtorva oameni din fiecare generație li s-a dat permisiunea de a studia Cabala, iar aceştia au jurat să nu dezvăluie nici cel mai mic detaliu al acesteia, care se încadrează într-una dintre cele trei interdicții enumerate mai sus.

Cu toate acestea, nu ar trebui să credem că aceste trei interdicții împart Cabala în trei părți. Dimpotrivă, fiecare parte, cuvânt, concept și definiție din Cabala intră sub această împărțire în trei tipuri de ascundere a sensului autentic și este eficientă permanent în această știință.

Se pune întrebarea: dacă această știință secretă a fost atât de bine ascunsă, cum de au apărut toate compozițiile cabalistice? Răspunsul este: primele două interdicții diferă de a treia, întrucât ultima interdicție este cea mai strictă dintre toate. Primele două nu sunt valabile în permanență, întrucât, în funcție de motivele sociale externe, condiția de a nu constitui o necesitate se transformă uneori în instrucțiunea constituie o necesitate faptul de a fi dezvăluită. Odată cu dezvoltarea umanității sau datorită permisiunii primite (ca în cazul lui Ari şi a lui Raşbi și, într-o măsură mai mică, a altor cabaliști), încep să apară cărți autentice despre Cabala.

(înapoi Cartea CONCEPTE FUNDAMENTALE – click)

error: Content is protected !!