SCOPUL ÎNŢELEPCIUNII CABALA

(înapoi Cartea CONCEPTE FUNDAMENTALE – click)

Cabaliștii afirmă că scopul Creației este acela de a aduce bucurie și plăcere ființelor create. Voința de a te bucura (adică vasul sau sufletul) primește plăcere în funcție de intensitatea dorinței sale.

De aceea, tot ceea ce a fost creat în toate lumile este doar o dorință în schimbare de a primi plăcere, iar Creatorul satisface această dorință. Această voință de a primi plăcere constituie substanța Creației, atât cea spirituală, cât și cea corporală, inclusiv cea care există deja și cea care se va manifesta în viitor.

Materia în diversele sale manifestări (mineralele, plantele, ființele umane, culorile, sunetele etc.) reprezintă pur și simplu cantități diferite de dorință de a primi plăcere. Lumina emanată de Creator vitalizează și împlineşte o astfel de materie. Inițial, atât dorința de a se bucura – numită „vas” – cât și dorința de a aduce bucurie – numită „Lumină” – au corespuns între ele ca mărime. Adică vasul (voința de a se bucura) a primit plăcerea maximă.

Pe măsură ce, însă, dorința s-a diminuat, atât vasul, cât și Lumina care l-a umplut s-au contractat treptat și s-au îndepărtat de Creator până când au atins nivelul cel mai de jos, unde voința de a se bucura s-a concretizat în cele din urmă.

Singura diferență dintre Lumea Superioară și lumea noastră constă în faptul că în lumea noastră vasul (voința de a primi plăcere) există la nivelul său cel mai de jos, numit „trupul material”.

Înainte de materializarea sa finală, vasul evoluează trecând prin patru stadii, împărțite în zece Sfirot (niveluri): Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Neţah, Hod, Yesod și Malhut. Aceste Sfirot constituie filtre care inhibă Lumina pe care Creatorul o direcționează către ființele create. Sarcina acestor filtre este de a slăbi Lumina într-o asemenea măsură încât creaturile existente în lumea noastră să o poată percepe.

Sfira (singularul pentru Sfirot) Keter este numită și „lumea Adam Kadmon”; Sfira Hochma este numită „lumea Aţilut”; Sfira Bina – „lumea Briya”; Sfirot de la Hesed până la Yesod – „lumea Yeţira”; și Sfira Malhut – „lumea Asiya”. Ultimul nivel al lumii Asiya, constituie universul nostru (vezi Figura 1).

Figura 1

Cabala numește acest nivel „Olam ha Zeh” (această lume). Acesta este perceput de cei care există în el, iar vasul sau voința de a se bucura este numit „trupul”. Lumina, numită „plăcere”, este percepută ca forța vieții.

Deși Lumina care umple trupul este redusă astfel încât să nu-i simțim sursa, respectând anumite reguli date de Creator descrise în Cabala, ne purificăm de egoism și urcăm treptat prin toate lumile înapoi la Sursă.

Pe măsură ce dobândim niveluri spirituale superioare, primim porții mai mari de Lumină până când ajungem la nivelurile în care putem primi toată Lumina (încântarea absolută, infinită) care ne-a fost destinată din zorii Creației.

Fiecare suflet este înconjurat de Lumină spirituală. Deși cei care sunt începători în studiul Cabalei ar putea să nu înțeleagă ceea ce studiază din sursele autentice, dorința lor puternică de a înțelege evocă Forța Superioară care îi înconjoară, iar efectele acestei Forțe Superioare îi purifică și astfel îi înalţă.

Dacă nu în această viață, atunci în următoarea, fiecare individ va simți nevoia să studieze Cabala și să primească cunoașterea despre Creator.

Lumina înconjoară sufletul uman din exterior până când se ajunge la un nivel spiritual în care Lumina începe să îl pătrundă. Primirea Luminii în interior depinde doar de dorința și disponibilitatea individului și de puritatea sufletului său.

Cu toate acestea, în timp ce studiezi, rostești denumirile diverselor Sfirot, ale lumilor și acțiunilor spirituale legate de sufletul tău. Astfel, sufletul primește micro-doze de Lumină din exterior, o lumină care îţi purifică treptat sufletul și îl pregătește să primească energia spirituală și încântarea.

(înapoi Cartea CONCEPTE FUNDAMENTALE – click)

error: Content is protected !!