SCRIEREA UNEI CĂRŢI DE CABALA

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

Trăind în lumea noastră, absorbim diverse imagini și impresii. Din această cauză, toți putem descrie ceea ce simțim. Dar cărțile de Cabala descriu ceea ce simte Acela care simte în acelaşi timp această lume și lumea spirituală superioară, descrie senzaţiile sale dintr-o lume pe care ceilalți nu o simt.

Aceasta este unicitatea cărților de Cabala. Ele descriu lucruri pe care un om obișnuit nu le poate simți, deși pot fi dobândite. Un cabalist nu este doar unul care simte lumea superioară; el este cineva care își poate descrie emoțiile într-un limbaj clar, astfel încât și noi să le putem înțelege. Astfel, studiind aceste cărți, vom putea hrăni simțurile lipsă din interiorul nostru, cele cu care vom putea simți lumea superioară, până într-acolo încât ne putem vedea stările trecute și viitoare. La urma urmei, „nu există timp în spiritualitate”. În acest fel, toți putem dobândi senzația lumii exterioare superioare și putem trăi de bunăvoie în ambele lumi concomitent.

Există o forță specială în cărțile de Cabala: orice individ, care studiază aceste cărți sub îndrumarea potrivită, poate dobândi gradul spiritual al autorului. De aceea este crucial să știm ce cărți să studiem.

Există multe cărți de Cabala, scrise în diferite stiluri și forme, și scrise de Cabaliști aflaţi în diferite grade de dobândire. Știm acum care dintre cărți sunt cele care te ajută la pătrunderea în lumea spirituală, care dintre ele te direcționează ca un ghid, destinat unuia care s-a pierdut într-o țară străină.

Există mai multe moduri de a descrie lumile spirituale. Lumea spirituală și lumea noastră sunt paralele. Fiecare lucru din lumea spirituală se oglindeşte în lumea noastră. Toate evenimentele își au originea în lumea superioară. Ele coboară din ea în lumea noastră și îmbracă foarte precis obiectele adecvate ale acestei lumi.

Nu există un obiect, fenomen sau forță în această lume care să nu fie o consecință a lumii superioare. Prin urmare, cabaliștii folosesc nume preluate din lumea noastră pentru a descrie entităţi spirituale, întrucât acestea sunt toate rădăcini ale lumii noastre.

Un individ oarecare, care nu are încă un „ecran spiritual”, se raportează la cărțile de Cabala ca la un fel de povești de basm care se întâmplă în lumea noastră. Dar cel care este deja cabalist nu va fi derutat de cuvinte, întrucât el știe exact din ce „ramură” provin ele și care consecință în lumea noastră se corelează cu „rădăcina” din lumea spirituală.

Așa a fost scrisă Tora. Cu toate acestea, cărțile profeților au fost scrise într-un limbaj diferit, Limbajul Legendelor, în timp ce Talmudul descrie legile lumii spirituale în forma unor acte, legi și porunci care există în lumea noastră. Astfel, chiar și în spatele cuvintelor Talmudului ar trebui să vedem entităţi și acțiuni ale lumii superioare.

Au trecut mulți ani de la vremurile primului om. Pământul este plin de descendenții săi și de generațiile care l-au urmat. Printre ei se aflau niște mari cabaliști, dar cărțile lor nu au ajuns niciodată în mâinile noastre. Există suluri care au fost găsite, dar este imposibil să se deducă în ele existenţa unei metode ordonate.

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

error: Content is protected !!