Scrierile lui Baal HaSulam – Vol.3 / Shamati (Am auzit)

(înapoi la pagina TEXTE BAAL HASULAM – click)

Volumul cuprinde o parte din scrierile celui mai mare cabalist al secolului 20, Rav Yehuda Leib HaLevi Așlag (1885-1954), cunoscut și sub numele de Baal HaSulam (autor al comentariului Sulam la Cartea Zohar).

Scrierile lui Baal HaSulam conțin toate textele necesare oricărei persoane interesate să învețe înțelepciunea Cabalei. Tomul initial, publicat de Institutul Bnei Baruch, a fost împărţit, pentru o mai uşoară accesare a textelor în trei volume.

Volumul 3 cuprinde transcrierile conversaţiilor avute de Rabaş (Rav Baruch Aşlag) cu tatăl său, marele Baal HaSulam şi publicate după moartea sa de dr. Michael Laitman cu titlul Shamati (Am auzit). Dintre toate cărțile Cabalei, Șamati este o creație unică și convingătoare. 

CUPRINS

 1. Nu există nimeni în afară de El
 2. Divinitatea în exil
 3. Dobândirea împlinirii spirituale
 4. Care este motivul greutăţii pe care o simte omul în timpul muncii, când se anulează în faţa Creatorului
 5. Lișma este o trezire de Sus.  De ce avem nevoie de o trezire de jos
 6. Ce reprezintă sprijinul Torei în timpul muncii
 7. Ce înseamnă că în muncă obişnuinţa  devine a doua natură
 8. Care este diferenţa dintre Umbra Kduşa şi Umbra Sitra Ahra
 9. Care sunt în muncă cele trei lucruri  ce lărgesc conştiinţa omului
 10. Ce înseamnă în muncă „Grăbeşte-te, iubitul meu“
 11. Bucurie cu teamă
 12. Esenţa muncii omului
 13. Rodia
 14. Ce este Măreţia Creatorului
 15. Ce înseamnă în timpul muncii „alţi dumnezei”
 16. Ce reprezintă în muncă ziua Domnului şi noaptea Domnului
 17. Ce semnifică faptul că Sitra Ahra  este numită „Malchut fără coroană“ Ce înseamnă, în timpul muncii,  că sufletul meu va plânge în secret – 1
 18. Ce înseamnă, în timpul muncii,  că Cel de Sus urăşte corpurile
 19. Lișma (pentru Numele Ei)
 20. Când omul se simte într-o stare de ascensiune
 21. Tora Lișma (pentru Numele Ei)
 22. Voi, cei care îl iubiţi pe Domnul, urâţi răul
 23. Salvaţi din mâna celor răi
 24. Lucrurile care provin din inimă
 25. Viitorul omului depinde  şi este legat de recunoştinţa pentru trecut
 26. Ce semnifică „Domnul este înălţat,  totuşi vede pe cei smeriţi“- 1
 27. Nu voi muri, ci voi trăi
 28. Când gândurile vin la om
 29. Cel mai important lucru este să vrem să dăruim
 30. Tot ceea ce încântă spiritul oamenilor
 31. Un destin este o trezire de sus
 32. Sorţii de Yom Kipurim şi Haman
 33. Profitul unui pământ
 34. Despre vitalitatea Kdușa
 35. Ce reprezintă cele trei corpuri ale unui om
 36. Un articol despre Purim
 37. Comoara lui este frica de Creator
 38. Şi au cusut frunze de smochin
 39. Care este măsura credinţei în Rav
 40. Ce este măreţia şi micimea în credinţă
 41. Ce reprezintă acronimul ELUL în muncă
 42. Despre adevăr şi credinţă
 43. Minte şi Inimă
 44. Două discernăminte în Tora şi în muncă
 45. Dominaţia lui Israel asupra Klipot
 46. În locul unde veţi găsi Măreţia Lui
 47. Fundamentul esenţial
 48. Cele mai importante sunt Mintea şi Inima
 49. Două stări
 50. Dacă îl întâlneşti pe acest păcătos
 51. O încălcare a legii nu anulează o Miţva
 52. Problema limitării
 53. Scopul muncii – 1
 54. Unde este menţionat Haman în Tora
 55. Tora este numită indicaţie
 56. Îl va aduce pe el ca pe o ofrandă arsă, în faţa voinţei Lui
 57. Bucuria este o „reflectare“ a faptelor bune
 58. Despre toiag şi şarpe
 59. O Miţva care vine în urma unei încălcări a legii
 60. În jurul Lui este o furtună puternică
 61. Coboară şi incită, urcă şi se plânge
 62. Mi s-a dat cu împrumut şi dau înapoi
 63. De la Lo Lișma la Lișma
 64. Despre ceea ce este revelat şi ceea ce este ascuns
 65. Dăruirea Torei – 1
 66. Depărtează-te de rău
 67. Legătura dintre om şi Sfirot
 68. Mai întâi va fi corectată lumea
 69. Cu o mână puternică şi cu furie revărsată
 70. Sufletul meu va plânge în taină
 71. Încrederea este îmbrăcăminte pentru Lumină
 72. După Ţimţum
 73. Lume, an, suflet
 74. Există un discernământ pentru lumea viitoare şi există un discernământ pentru această lume
 75. La toate darurile tale de mâncare să aduci sare
 76. Omul învaţă de la sufletul său
 77. Tora, Creatorul şi Israel sunt unu
 78. Ațilut şi BYA
 79. Despre „spate în spate“
 80. Referitor la ridicarea MAN
 81. Rugăciunea pe care omul ar trebui să o înalţe mereu
 82. Despre Vav din dreapta şi Vav din stânga
 83. Ce semnifică „aşa că El l-a izgonit pe om din grădina Edenului, ca nu cumva să ia din Pomul vieţii“
 84. Ce înseamnă în muncă „poame din pomii cei frumoşi“ 
 85. Atunci a zidit Israel cetăţi-depozit
 86. Sabat Şekalim
 87. Întreaga muncă se află doar acolo unde există două căi
 88. Pentru a întelege cuvintele Sfântului Zohar
 89. Din Zohar, Bereşit
 90. Despre ceea ce este înlocuibil
 91. Explicarea noţiunii de noroc
 92. Despre aripioare şi solzi
 93. Păziţi-vă sufletele
 94. Despre îndepărtarea prepuţului
 95. Ce reprezintă în muncă deşeuri de hambar şi cramă
 96. Deşeuri de hambar şi cramă
 97. Spiritualitatea este numită  ceea ce nu se pierde niciodată
 98. El nu a spus păcătoşi sau drepţi
 99. Tora scrisă şi Tora orală
 100. Un comentariu al Psalmului  „Pentru cel mai mare peste trandafiri“
 101. Şi voi luaţi fructe din eţ hadar – lămâi
 102. A cărui inimă îl face dăruitor
 103. Şi sabotorul stătea
 104. Bastardul, care este un discipol înţelept, precede un preot de rând
 105. Care este semnificaţia  celor doisprezece Halah de Sabat
 106. Privitor la cei doi îngeri
 107. Dacă mă părăseşti o zi, Eu am să te părăsesc două
 108. Două feluri de carne
 109. Un câmp pe care Domnul l-a binecuvântat
 110. Respiraţie, Sunet şi Vorbire
 111. Cei trei îngeri
 112. A optsprezecea rugăciune
 113. Rugăciune
 114. Mineral, vegetal, animal şi vorbitor
 115. De ce a spus el că Miţvot nu necesită intenţie
 116. Ai muncit şi nu ai găsit, nu crede
 117. Înţelegerea problemei genunchilor care se pleacă înaintea lui Baal
 118. Acel discipol care a învăţat în secret
 119. Motivul pentru care nu se mănâncă nuci de Roş Haşana
 120. Ea este precum vasele negustorilor
 121. Explicaţia celor scrise în Şulhan Aruh
 122. Divorţul şi mâna lui să vină ca Unul
 123. Un Sabat din Geneză şi din cei şase mii de ani
 124. Cel care se bucură de Sabat
 125. Un înţelept vine în oraş
 126. Diferenţa dintre sâmbure,  esenţă şi abundenţa adăugată
 127. Din această Galgalta picură rouă în Zeir Anpin
 128. Divinitatea în praf
 129. Tiberias al înţelepţilor noştri, cât de bine este să te văd
 130. Cine vine să fie purificat
 131. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea
 132. Luminile de Sabat
 133. Vinul îmbătător
 134. Să nu omori pe cel nevinovat şi pe cel drept
 135. Diferenţa dintre prima şi ultima scrisoare
 136. Zelofehad aduna lemne
 137. Despre frica ce vine câteodată asupra omului
 138. Diferenţa dintre cele şase zile ale creaţiei şi Sabat
 139. Cât de mult iubesc Legea Ta
 140. Sărbătoarea de Paşte
 141. Războiul principal
 142. Bun este Dumnezeu cu Israel
 143. Există un anumit popor
 144. Ce înseamnă că va da înţelepciune tocmai celui înţelept
 145. Un comentariu asupra cărţii Zohar
 146. Munca de primire şi dăruire
 147. Alegerea între amar şi dulce, adevăr şi minciună
 148. De ce trebuie să extindem Hohma
 149. Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite
 150. Şi Israel a văzut egiptenii
 151. Căci mita orbeşte ochii înţelepţilor
 152. Gândul este o consecinţă a dorinţei
 153. Nu poate exista un spaţiu gol în lume
 154. Curăţenia trupului
 155. Ca să nu ia şi din Pomul vieţii
 156. Eu dorm, dar inima mea este trează
 157. Motivul pentru care nu se mănâncă  în casa altuia de Paşte
 158. După multă vreme
 159. Motivul ascunderii Maţot
 160. Motivul pentru care a fost dăruită Tora
 161. De ce spunem Haza  după finalizarea fiecărei serii
 162. Ce au spus autorii cărţii Zohar
 163. Există o diferenţă între material şi spiritual
 164. O explicaţie a cererii lui Elisei către Ilie
 165. Două discernăminte în dobândire
 166. Motivul pentru care este numit Sabat Teşuva
 167. Datinile lui Israel
 168. Conceptul de complet drept
 169. Să nu ai în sac o piatră mare
 170. Zohar, Amor
 171. Problema piedicilor şi a întârzierilor
 172. De ce spunem L’Haim
 173. Ascunderea
 174. Iar de va fi pentru tine drumul lung
 175. Când se bea coniac după Havdala
 176. Ispăşirea
 177. Cei trei parteneri implicaţi în crearea omului
 178. Trei linii
 179. Din Zohar, Amor
 180. Onoarea
 181. Moise şi Solomon
 182. Discernământul lui Mesia
 183. Diferenţa dintre credinţă şi raţiune
 184. Frica de Sabat cade asupra celui neînvăţat
 185. Fă din fiecare zi a săptămânii Sabat, şi nu vei mai avea nevoie de oameni
 186. A alege munca
 187. Toată munca se găseşte doar acolo unde există două căi
 188. Fapta afectează gândul
 189. Fiecare acţiune lasă o urmă
 190. Timpul coborârii
 191. Sorţii
 192. Un zid care serveşte ambelor
 193. Cele şapte complete
 194. Răsplătit – am să o grăbesc
 195. O prindere pentru cei din exterior
 196. Carte, autor, poveste
 197. Libertate
 198. Către fiecare om al lui Israel
 199. Purificarea Masah-ului
 200. Spiritual şi material
 201. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea
 202. Mândria unui om îl coboară
 203. Scopul muncii
 204. Înţelepciunea strigă pe uliţe
 205. Credinţă şi plăcere
 206. Primirea în scopul dăruirii
 207. Munca
 208. Trei condiţii pentru rugăciune
 209. Un defect încântător în tine
 210. Stând în faţa unui rege
 211. Îmbrăţişarea „dreptei“ şi îmbrăţişarea „stângii“
 212. Descoperirea lipsei
 213. Bine văzut la porţi
 214. Despre credinţă
 215. Dreapta şi stânga
 216. Dacă eu nu sunt pentru mine,  cine este pentru mine
 217. Tora şi Creatorul sunt unul
 218. Devotament
 219. Suferinţa
 220. Multiple autorităţi
 221. Partea dată Sitrei Ahra să o separi de Kduşa
 222. Îmbrăcăminte, sac, minciună, migdală
 223. Yesod de Nukva şi Yesod de Dechura
 224. Propria ridicare
 225. Tora scrisă şi Tora orală
 226. Recompensa pentru Miţva este o Miţva
 227. Peşte înainte de carne
 228. Buzunarele lui Haman
 229. Domnul este înălţat, totuşi vede pe cei smeriţi
 230. Puritatea vaselor de primire
 231. Îndeplinirea muncii
 232. Iertare, scuză, ispăşire
 233. Cine lasă cuvintele Torei şi se angajează în discuţii
 234. Privind din nou în Carte
 235. Vrăjmaşii mei mă batjocoresc neîncetat
 236. Căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască
 237. Fericit este omul care nu Te uită şi fiul omului care se străduieşte pentru Tine
 238. Diferenţa dintre Mochin de Şavuot şi cea de Sabat Mincha
 239. Cere celor ce-Ţi cer atunci când cer faţa Ta
 240. Chemaţi-L câtă vreme este aproape
 241. Ce înseamnă, în muncă, să îi bucuri pe cei săraci  într-o zi bună,
 242. Examinarea umbrei în noaptea de Hoşana Raba

(înapoi la pagina TEXTE BAAL HASULAM – click)

error: Content is protected !!