Scrierile lui Rabaş – Volumul 6

Note Asortate / 1 – 500

înapoi la TEXTE RABAŞ – link

Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash) a jucat un rol remarcabil în istoria Cabalei. El ne-a asigurat legătura finală necesară care pune în contact înțelepciunea Cabalei cu experiența noastră umană. Tatăl și profesorul său au fost marele cabalist, Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag, cunoscut sub numele de Baal HaSulam pentru comentariul său Sulam (Scara) cu privire la Cartea Zohar. Cu toate acestea, fără scrierile lui Rabash, eforturile tatălui său de a dezvălui toată înțelepciunea Cabalei ar fi fost în zadar. Fără aceste eseuri, puțini ar fi capabili să atingă împlinirea spirituală pe care Baal HaSulam a vrut cu atâta disperare să o dobândim.

înapoi la TEXTE RABAŞ – link

 

error: Content is protected !!