Scurtă Recapitulare

(Înapoi la pagina PRELEGERI: ORDINEA CREAŢIEI – click)

Creația este generată de Lumina emanată de la Creator. Această Lumină este dorința de a da încântare și se numește Bhina ​​Șoreș (Faza Rădăcină). Ea construieştepentru sine dorința de a primi încântare, Bhina ​​Alef, care după ce a fost umplută cu Lumină, adoptă atributul Luminii; acesta este dorința de a dărui, de a aduce continuu încântare. Acest lucru corespunde lui Bhina ​​Bet.

Dar ea nu are nimic de dat. Își dă seama că Îi poate produce Lui numai dacă acceptă o porțiune a Luminii de dragul Lui. Deci, se naşte a treia fază: Zeir Anpin. Are deja două proprietăți: aceea de a da și aceea de a primi.

După ce a perceput aceste două tipuri de încântare, Zeir Anpin simte că a primi este mai bine și mai frumos decât a da. Acesta este caracterul său initial din faza Alef. Prin urmare, decide să primească toată Lumina și este complet umplută cu Lumină, de data asta, însă, conform propriei sale dorințe. Plăcerea sa este infinită.

Aceasta a devenit a patra fază, numită Malhut din Lumea Ein Sof, singura Creatură adevărată. Aceasta combină cele două condiții: ea știe dinainte ce își dorește și din cele două stări alege să primească.

Primele trei faze nu poartă numele de „Creatură”, întrucât nu posedă o dorință proprie, ci doar dorinţa Creatorului sau o consecință a acesteia.

În cea de-a patra fază, după ce a fost umplută cu Lumină la fel ca în prima fază, începe să adopte atributele Creatorului și se simte ca un primitor. Apare un sentiment de rușine care duce la decizia de a deveni asemeni Creatorului, adică de a nu permite luminii să intre și are loc Ţimţum Alef (Prima restricționare).

Cum se face că Ţimţum nu a avut loc la sfârșitul fazei 1? Răspunsul este acela că, în prima fază, dorința Kli-ului nu era a lui, ci era dorința Creatorului. Aici creatura își restricționează propria dorință de a primi și nu o folosește. Ţimţum se face nu pe dorința de a primi plăcere, ci pe aspirația de a primi pentru sine. Se referă doar la intenție.

În primul caz, Kli-ul pur și simplu a încetat să mai primească. Acum, dacă Kli-ul a luat o decizie de a primi, dar nu de dragul său, s-ar putea umple cu o anumită porțiune a Luminii, în funcție de puterea intenției sale de a contracara forța egoismului. Această primire a Luminii în beneficiul altuia este echivalentă cu dăruirea. O acțiune în lumea spirituală este definită de intenția sa, nu de acțiunea în sine.

Prima restricționare înseamnă că Kli-ul nu va folosi niciodată încântarea de dragul său, pentru sine. Ţimţum Alef nu va fi niciodată încălcat. De aceea, sarcina principală a unei ființe create o constituie necesitatea de a neutraliza dorința de a primi încântare pentru sine.

Prima ființă creată, Bhina ​​Dalet, arată cum să primești plăcere de la toată Lumina Creatorului, deși Prima Restricționare înseamnă că tot ceea ce o umple pe Malhut va fi primit niciodată ca plăcere de dragul său. Vom vedea cum acest principiu poate fi implementat în continuare. Inițial, Malhut plasează un Ecran deasupra egoismului său, care respinge toată Lumina care intră. (Desene nr. 2 în albumul de desene).

Acesta este un fel de test pentru a verifica dacă Malhut este capabilă să reziste la toată încântarea enormă care apasă pe ecran și care corespunde unei dorințe la fel de enorme de a o primi. Da, ea reușește să îndepărteze toată încântarea și să nu se scalde în această plăcere. În acest caz, însă, Kli-ul este separat de Lumină. Cum să obţinem o stare, în care încântarea nu este pur și simplu îndepărtată, ci o parte din ea este primită de dragul Creatorului?

Pentru ca acest lucru să se întâmple, Lumina Reflectată de ecran (Ohr Hozer) trebuie să îmbrace cumva Lumina Directă (Ohr Yaşar) și împreună să intre în Kli, adică în dorința de a primi. Astfel, Ohr Hozer servește drept condiție anti-egoistă, acceptând și permițând în Ohr Yaşar, plăcerea. Aici Ohr Hozer acționează ca o intenție altruistă. Înainte de a accepta aceste două tipuri de lumini, se efectuează un calcul în Roş. Câtă lumină poate fi primită de dragul Creatorului? Această cantitate este primită în în Toh.

Primul Parţuf poate primi, de exemplu, douăzeci la sută din Lumină, în funcție de puterea ecranului său. Această Lumină se numește Lumina Interioară – Ohr Pnimi. Porțiunea de Lumină care nu a intrat în Kli, rămâne în exterior și, prin urmare, se numește Lumina Înconjurătoare, Ohr Makif.

Primirea inițială a douăzeci la sută din Lumină constituie Parţuf-ul Galgalta. În urma presiunii celor două Lumini, Ohr Makif și Ohr Pnimi pe ecranul amplasat în Tabur, Parţuf-ul expulzează toată Lumina. Ecranul se deplasează apoi treptat în sus de la Tabur la Pey, pierzându-și puterea anti-egoistă și atingând la nivelul ecranului în Pey de Roş (Desen nr. 3 în Albumul desenelor).

Rețineți că nimic nu dispare în lumea spirituală, fiecare acțiune consecutivă o cuprinde pe cea anterioară. Astfel, cele douăzeci de procente din Lumina primită de la Pey la Tabur rămân în starea anterioară a Parţuf-ului. Ulterior, Parţuf-ul, văzând că nu este capabil să gestioneze cele 20% din Lumină, ia o decizie primi din nou Lumina, de data aceasta, însă, nu douăzeci la sută, ci cincisprezece la sută. În acest scop, trebuie  să-și coboare Ecranul de la nivelul lui Pey la nivelul Hazeh-ului Parţuf-ului Galgalta, adică să coboare la un nivel spiritual inferior.

Dacă la început nivelul său a fost definit de Reşimot: Hitlabşut de Nivelul 4 și Aviut de Nivelul 4, acum este sunt doar 4 și respectiv 3. Lumina intră în același mod și formează un nou Parţuf: AB. Destinul noului Parţuf este același; şi el respinge Lumina. În urma acestui eveniment, este generat un al treilea Parţuf, SAG, iar după acesta, alţi doi ParţufimMA și BON. Toți cei cinci Parţufim umplu Galgalta de la Pey până la Tabur. Lumea pe care o formează aceştia împreună se numește Adam Kadmon.

Galgalta este similar lui Bhina ​​Șoreș, întrucât primind de la Creator dă tot ce poate. AB primește o porțiune mai mică de dragul Creatorului și se numește Hochma, la fel ca Bhina ​​Alef. SAG funcționează numai pentru a dărui și se numește Bina, la fel ca Bhina ​​Bet. MA este similar cu Zeir Anpin, la fel cu Bhina ​​Gimel, iar BON corespunde lui Malhut, respective lui Bhina ​​Dalet.

SAG, având proprietățile lui Bina, este capabil să se răspândească sub Tabur și să umple partea de jos a lui Galgalta cu Lumină. Sub Tabur, cu excepția dorințelor goale, rămân plăcerile induse de asemănarea cu Creatorul. Toate acestea pentru că NHY (Sfirot: Neţah, Hod, Yesod) ale lui Galgalta de sub Tabur au refuzat să primească Lumina Hochma. Ele se bucură de Lumina Hasadim, plăcerea asemănării cu Creatorul. Această încântare este, de asemenea, la nivelul de Dalet de Aviut.

(Înapoi la pagina PRELEGERI: ORDINEA CREAŢIEI – click)

error: Content is protected !!