SFIROT

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

69 Ce este o Sfira?

Lumina lui D-zeu este unică și egală ca forță și calitate. O Sfira este, într-un fel, un „filtru” care transformă această lumină într-o anumită forță sau atribut, prin care Ein Sof (Infinitul) guvernează lumile.

Fiecare Sfira este compusă dintr-un vas, numit Kli (recipient), care își conține partea de lumină numită Ohr (lumină). Nu există nicio diferență în Ohr (lumina) în sine; diferența provine din particularitatea sau poziția respectivei Sfira.

70 Câte Sfirot sunt şi care sunt numele lor?

Sunt zece Sfirot având numele: ​​

 • Keter – Coroana
 • Hochma – Înțelepciunea
 • Bina Înțelegerea
 • Gvura – Rigoarea
 • Hesed – Mila
 • Tiferet –Frumusețea
 • Hod – Splendoarea
 • Neţah Gloria
 • Yesod – Fundația
 • Malhut – Împărăţia.

Există încă o Sfira numită Da’at (Cunoașterea), care este socotită la număr atunci când nu este Keter.

 • Prima și cea mai importantă dintre Sfirot este Keter. Ea este bunătatea deplină pentru toți, chiar și pentru cei care nu merită.
 • A doua SfiraHochma – este, de asemenea, bunătate pentru toți, chiar și pentru cei care nu merită, dar mai puțin decât Keter, și nu întotdeauna.
 • A treia SfiraBina, este bunătate pentru toți, chiar și pentru cei mai puțin merituoşi, dar de la ea încep rigorile.
 • A patra Sfira – Hesed, este o bunăvoință deplină, dar numai față de cine merită.
 • A cincea Sfira Gvura,este o rigoare deplină pentru cine merită.
 • A șasea Sfira Tiferet -este bunătatea care face echilibrul între bunătatea completă și rigoare.
 • A șaptea Sfira Neţah – este o bunătate redusă față de cine merită.
 • A opta Sfira Hod – este o rigoare redusă pentru cine merită.
 • A noua Sfira Yesod face echilibrul între Sfira Neţah și Hod pentru guvernare și constituie legătura sau conexiunea dintre toate Sfirot superioare și Sfira Malhut.
 • Cea de a zecea Sfira este Malhut care traduce toate emanațiile superioare într-una singură care se reflectă în creație. Este legătura sau conexiunea dintre toate Sfirot superioare și om.

Există, de asemenea, configurații ale uneia sau mai multor Sfirot care acționează coordonat, care se numesc Parţufim.

71 Ce este un arbore Sfirotic?

Un arbore Sfirotic este format din zece Sfirot dispuse pe trei coloane.

 • În dreapta, coloana lui Hesed (bunătatea): Hokhma, Hesed şi Neţah.
 • În mijloc, coloana lui Ra’hamim (mila): Keter, Tiferet, Yesod şi Malhut. În stânga, coloana lui Din (rigoarea): Bina, Gvura şi Hod.
 • Sfira Da’at este socotită la număr, atunci când nu este Keter, tot în coloana Ra’hamim. Parţufim (configurațiile) sunt, de asemenea, compuse din zece Sfirot dispuse în aceeași ordine.
Figura 1

72 Ce sunt Sfirot HaIgulim (Sfirot circulare)?

După ce a pătruns în Halal (spaţiul liber), Kav (raza) a generat zece Sfirot circulare, înconjurându-se una pe alta, păstrând însă o formă liniară. Aceste zece Sfirot sunt răspunzătoare de guvernarea lumilor şi nu sunt influenţate de acţiunile oamenilor.

73 Ce sunt Sfirot HaYaşar (Sfirot liniare)?

După ce a generat cele zece Sfirot circulare, Kav (raza) și-a menținut forma liniară și a generat alte zece Sfirot, dar de data aceasta într-o dispunere liniară.

Ulterior au fost dispuse pe trei coloane: dreapta, stânga și mijloc, reprezentând guvernarea lumii în maniera lui Hesed, Din și Ra’hamim (Bunătate, Rigoare și Milă). Această guvernare depinde de timp și de acțiunile oamenilor.

Această primă configurație de zece Sfirot se numește Adam Kadmon (Omul Primordial) iar toate celelalte lumi se vor forma în aceeași dispunere liniară de Sfirot.

74 Ce este Adam Kadmon (Omul primordial)?

Prima configurație sau prima lume în care luminile emanate au fost formate în zece Sfirot se numește Adam Kadmon (Omul Primordial). Aceasta este uniunea dintre Reshimo (amprentă) și Kav (rază). Din această primă configurație, toate celelalte lumi au apărut în existență, iar această primă emanație constituie originea tuturor emanațiilor viitoare.

Adam Kadmon fiind atât de aproape de Ein Sof (Infinitate), nu putem înțelege nimic din natura sa. Înțelegerea noastră începe doar de la emanațiile care au apărut din ea, care constituie ramurile sale.

Din aceste emanații se vor desfășura celelalte patru lumi: Aţilut (emanație), Briya (creație), Yeţira (formare) și Asiya (acțiune).

75 Ce sunt NeHY?

Inițiale ale celei de-a treia triplete de Sfirot: Neţah, Hod și Yesod. Acestea acționează în mare parte ca forță de guvernare interioară – Mo’chin (creier) – a unui Parţuf inferior.

76 Ce sunt HaGaT?

Inițiale ale celei de-a doua triplete de Sfirot: Hesed, Gvura și Tiferet. Acționează împreună ca al doilea nivel al forței de guvernare – Mo’chin (creier) – a unui Parţuf inferior.

77 Ce sunt „HaBaD”?

Inițiale ale primei triplete de Sfirot: Hochma, Binah și Da’at Ele acționează împreună ca al treilea și cel mai înalt nivel al forței de guvernare – Mo’chin (creier) – a unui Parţuf inferior și se numesc Mo’chin a stării de Gadlut (maturitate).

78 Ce este Sfira Keter (coroana)?

 • Este prima și cea mai important dintre Sfirot.
 • Calitatea sa este o bunătate deplină pentru toți, chiar și pentru cei care nu merită.
 • Poziția sa se află în partea superioară, centrală, a coloanei centrale care corespunde lui Ra’hamim (milă). Alte Sfirot de pe aceeaşi coloană sunt: Tiferet, Yesod, Malhut.
 • Ea alcătuieşte Parţufim: Atik Yomin și Arich Anpin.
 • Numele său corespunzător: AHYHאהיה
 • A sa ortografiere (Miluy) corespunzătoare a numelui: AB – 72 (עב), vocală: Kamaţ.
 • Corespondența fizică: capul
 • Nivelul corespunzător al sufletului: Yehida

79 Ce este Sfira Hochma (înțelepciunea)?

 • Este a doua dintre Sfirot.
 • Calitatea sa este bunătatea pentru toți, chiar și pentru cei care nu merită (dar mai puțin decât Keter și nu întotdeauna). Poziția sa este în partea dreaptă, de sus, a coloanei din dreapta, care corespunde lui Hesed (Bunătatea). Alte Sfirot de pe aceeași coloană: Hesed şi Neţah.
 • Face Parţuf-ul Aba
 • Numele corespunzător: YHיה
 • Ortografierea (Miluy) corespunzătoare a numelui: AB – 72 (עב), vocală: Pata’h
 • Corespondența fizică: creierul drept
 • Nivelul corespunzător al sufletului: Haya

80 Ce este Sfira Bina (înțelegerea)?

 • Este a treia dintre Sfirot.
 • Calitatea sa este bunătatea pentru toți, chiar și pentru cei mai puțin merituoşi (dar de la ea încep rigorile). Poziția sa este în partea de sus – stânga a coloanei din stânga, care corespunde cu Din (rigoarea). Alte Sfirot de pe aceeași coloană: Gvura, Hod.
 • Face Parţuf-ul Ima.
 • Numele său corespunzător: YHV-H יהוה (dar cu vocalele lui Elokim)
 • Ortografierea (Miluy) corespunzătoare a numelui: SAG (63) סג, vocală: Ţere
 • Corespondența fizică: creierul stâng
 • Nivelul corespunzător al sufletului: Neşama

81 Ce este Sfira Da’at (cunoașterea)?

 • Este al patra dintre Sfirot. Da’at este numărată atunci când nu este Keter.
 • Calitatea sa este guvernarea care face echilibrul între Hochma și Bina.
 • Poziția sa se află în centrul coloanei centrale care corespunde lui Ra’hamim (mila). Alte Sfirot pe aceeași coloană: Keter, Tiferet, Yesod şi Malhut
 • Rolul său este în principal de a constitui Mo’chin (creier) pentru configurațiile (Parţufim) ZA și Nukva.
 • Numele său corespunzător: AHV-H  אהו-ה

82 Ce este Sfira Hesed (compasiunea)?

 • Este a patra dintre Sfirot.
 • Calitatea sa este o bunătate deplină față de cine merită.
 • Poziția sa este în mijlocul – dreapta coloanei din dreapta, care corespunde lui Hesed (bunătatea). Alte Sfirot de pe aceeași coloană: Hochma, Neţah.
 • Este una dintre Sfirot care alcătuiesc Parţuf-ul ZA.
 • Numele său corespunzător: Elאל
 • Ortografierea (Miluy) corespunzătoare a numelui: MA – 45 (מה), vocală: Segol.
 • Corespondența fizică: braţul drept
 • Nivelul corespunzător al sufletului: Ruah

83 Ce este Sfira Gvura (rigoarea)?

 • Este a cincea dintre Sfirot.
 • Calitatea sa este o rigoare deplină pentru cine merită.
 • Poziția sa se află în mijlocul – stânga coloanei din stânga care corespunde lui Din (rigoarea). Alte Sfirot de pe aceeași coloană: Bina, Hod.
 • Este una dintre Sfirot care alcătuiesc Parţuf-ul ZA.
 • Numele său corespunzător: Elohi-m אלהי-ם
 • Ortografierea (Miluy) corespunzătoare a numelui: MA – 45 (מה), vocală: Şeva.
 • Corespondența sa fizică: brațul stâng
 • Nivelul corespunzător al sufletului: Ruah

84 Ce este Sfira Tiferet (frumusețea)?

 • Este a șasea dintre Sfirot.
 • Calitatea sa este bunătatea care face echilibrul între completa bunătate și rigoare. Poziția sa se află în mijlocul coloanei centrale care corespunde lui Ra’hamim (milă). Alte Sfirot de pe aceeași coloană: Keter, Yesod, Malhut
 • Este una dintre Sfirot care alcătuiesc Parţuf-ul ZA.
 • Numele său corespunzător: YHV-K י-ה-ו-ה
 • Ortografierea (Miluy) corespunzătoare a numelui: MA – 45, (מה), vocală: Holam.
 • Corespondența sa fizică: trupul
 • Nivelul său corespunzător al sufletului: Ruah

85 Ce este Sfira Neţah (splendoarea)?

 • Este a șaptea dintre Sfirot.
 • Calitatea sa este o bunătate redusă față de cine merită.
 • Poziția sa este în partea dreaptă, jos, a coloanei din dreapta, care corespunde cu Hesed (bunătate). Alte Sfirot de pe aceeași coloană: Hochma, Hesed.
 • Este ana dintre Sfirot care alcătuiesc Parţuf-ul ZA.
 • Numele său corespunzător: YKVK Ţevaot יהוי עבאות
 • Ortografierea (Miluy) corespunzătoare a numelui: MA – 45, (מה), vocală: Hirik.
 • Corespondența sa fizică: piciorul drept
 • Nivelul corespunzător al sufletului: Ruah

86 Ce este Sfira Hod (gloria)?

 • Este a opta dintre Sfirot
 • Calitatea sa este rigoarea diminuată pentru cine merită.
 • Poziția sa este în partea de jos, stânga, a coloanei din stânga, care corespunde lui Din (rigoarea). Alte Sfirot depe  aceeași coloană: Bina, Gvura.
 • Unul dintre Sfirot care alcătuiesc Parţuf-ul ZA.
 • Numele său corespunzător: Elohim Ţevaot  אלהי-ם – צבאות
 • Ortografierea (Miluy) corespunzătoare a numelui: MA – 45, (מה), vocală: Kubuţ.
 • Corespondența sa fizică: piciorul stâng
 • Nivelul corespunzător al sufletului: Ruah

87 Ce este Sfira Yesod (fundația)?

 • Este a noua dintre Sfirot.
 • Calitatea sa este de a face legătura sau conexiunea dintre toate Sfirot superioare și Malhut, și guvernarea care face echilibrul între Sfira Neţah și Hod.
 • Poziția sa se află în partea de jos, centru, a coloanei centrale care corespunde lui Ra’hamim (mila).
 • Alte Sfirot de pe aceeași coloană: Keter, Tiferet, Malhut.
 • Este una dintre Sfirot care alcătuiesc Parţuf-ul ZA.
 • Numele său corespunzător: Şaday – שד-י
 • Ortografierea (Miluy) corespunzătoare a numelui: MA – 45, (מה), vocală: Şirik.
 • Corespondența sa fizică: organul masculin
 • Nivelul corespunzător al sufletului: Ruah

88 Ce este Sfira Malhut (împărăţia)?

 • Este a zecea dintre Sfirot.
 • Calitatea sa este de a face guvernarea care traduce toate emanațiile superioare într-una singură, care se reflectă în creație.
 • Poziția sa se află în partea de jos, centru, a coloanei centrale care corespunde lui Ra’hamim (mila).
 • Alte Sfirot de pe aceeași coloană: Keter, Tiferet, Yesod.
 • Face Parţuf-ul Nukva, împărțit în două Parţufim: Rahela și Lea.
 • Numele său corespunzător: Adonay אדנ-י
 • Ortografierea (Miluy) corespunzătoare a numelui: BON – 52, (בן), vocală: niciuna.
 • Corespondența sa fizică: coroana organului masculine
 • Nivelul corespunzător al sufletului: Nefeş

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

error: Content is protected !!