SFIROT

(inapoi la CONCEPTE FUNDAMENTALE – link)

Lumina Creatorului este unică și de aceeași forță și calitate. O Sfira este într-un fel un „filtru” care reține și transformă o anumită parte a acestei lumini într-o anumită forță sau atribut. O Sfira este modul în care Creatorul revelează o parte, un atribut sau o calitate a voinței Sale în creație. Lumina se împarte în zece gradații diferite ale emanației sale originale, fiecare cu propriile sale calități, caracteristici și acțiuni.

Sfirot dispuse liniar sunt aranjate pe trei coloane liniare: dreapta, stânga și mijloc, reprezentând guvernarea lumii în maniera de bunătate, rigoare și milă. În dreapta este coloana bunătăţii, în stânga, coloana rigorii și în mijloc, coloana îndurării, care face echilibrul între celelalte două coloane. Acest aranjament de zece Sfirot constituie conceptul tuturor creaturilor, întrucât tot ce este emanat este făcut din zece energii.

Cele zece Sfirot care alcătuiesc arborele Sfirot sunt:

În dreapta: coloana benevolenţei (Hesed) cu Sfirot Hochma, Hesed și Neţah.

În mijloc: coloana îndurării (Ra’hamim) cu Sfirot Keter, Tiferet, Yesod și Malhut

În stânga: coloana rigorii (Din) cu Sfirot Bina, Gvura și Hod.

Mai există încă o Sfira numită Da’at, tot în coloana îndurării, care este numărată atunci când Keter nu este.

Keter

Prima și cea mai importantă dintre Sfirot este Keter. Este o bunătate deplină pentru toți, chiar și pentru cei care nu merită. Ca o coroană care se află deasupra capului, ea nu constituie o parte a trupului, ci reprezintă gloria care este acordată cui se află deasupra. Sfira Keter cuprinde toate celelalte Sfirot și reprezintă voința divină, prima sa expresie și manifestare.

Poziția sa este în partea de sus a coloanei centrale, ceea ce corespunde îndurării. Din aceasta, sunt realizaţi cele două cele mai importante configurații – Parțufim: Atik Yomin și Arikh Anpin.

Numele său corespunzător este AHYH אהי-ה

Miluy (ortografierea) corespunzătoare numelui său: ABעב (72).

Nivelul sufletului asociat cu Keter este Yechida, cel mai înalt nivel al său.

Corespondența sa fizică este capul.

Hochma

A doua Sfira, Hochma, este, de asemenea, bunătate pentru toți, chiar și pentru cei care nu merită, dar mai puțin decât Keter și nu întotdeauna. Keter fiind voința, Hokhma este prima manifestare a gândului. Este conștiința inițială în forma sa generală.

Poziția sa este deasupra coloanei din dreapta, care corespunde cu Hesed (Bunătatea). Din aceasta, se face configurația Aba.

Numele său corespunzător este YHי-ה, iar numele său corespunzător Miluy (ortografierea) este ABעב (72).

Corespondența sa fizică este creierul drept și nivelul corespunzător al sufletului este Haya.

Binah

A treia Sfira, Bina, este bunătate pentru toți, chiar și pentru cei mai puțin merituoşi, dar de la ea încep rigorile. După conștiința inițială din Hochma, rolul lui Bina este de a traduce acest gând general într-un mod cognitiv gata să fie pus în acțiune.

Poziția sa este în partea de sus a coloanei din stânga, care corespunde cu Din (rigoarea). Din aceasta se face configurația Ima.

Numele său corespunzător este YHV-H י-ה-ו-ה (dar cu vocalele lui Elokim), iar Miluy (ortografia) corespunzătoare numelui său este SAG (63) – סג. Corespondența sa fizică este creierul stâng, iar nivelul corespunzător al sufletului este Neşama.

Da’at

Este a patra dintre Sfirot, Da’at este numărat atunci când Keter nu este. Calitatea sa este guvernarea care face echilibrul între Hochma și Binah.

Poziția sa se află în centrul coloanei centrale, care corespunde cu Rahamim (îndurare).

Numele său corespunzător este AHV-Hאהו-ה

Rolul său este în principal de a face Mo’chin – forță de direcţionare pentru configurațiile Z’A și Nukva.

Hesed

Al patrulea Sfira, Hesed, este o bunătate deplină, dar pentru cine merită. Este calitatea de a oferi mereu și fără limite, de a avea grijă, a se extinde și a ajunge în exterior pentru a ajuta și a ierta. Un exces de bunătate devine negativ, întrucât ar putea permite totul și orice, fără restricții, nevrând să pedepsească.

Poziția sa se află la mijlocul coloanei din dreapta, care corespunde cu Hesed (bunătate). Este una dintre Sfirot care alcătuiesc configurația ZA.

Numele său corespunzător este El אל

Miluy (ortografierea) numelui său corespunzător este MA (מה) 45. Corespondența sa fizică este brațul drept și nivelul său corespunzător al sufletului este Ruah.

Gvura

Aa cincea Sfira, Gvura, este rigoarea deplină pentru cei care merită. Este calitatea restricției, limitării și severității. Limitează excesul de bunătate al lui Sfira Hesed, dar este încă influențată de aceasta, din fericire, întrucât completa rigoare va fi distrugerea a tot ceea ce nu este perfect.

Poziția sa se află în mijlocul coloanei din stânga, care corespunde cu Din (rigoarea). Este una dintre Sfirot care alcătuiesc configurația ZA.

Numele său corespunzător este Elohi-m אלהי-ם

Miluy (ortografierea) numelui său corespunzător este MA (מה) 45. Corespondența sa fizică este brațul stâng, iar nivelul corespunzător al sufletului este Ruah.

Tiferet

A șasea Sfira, Tiferet, este bunătatea și dreptatea care fac echilibrul între Sfirot Hesed și Gvura, între deplina bunătate și deplina rigoare. Este reprezentată ca toracele într-un corp, care ține și menține toate celelalte membre în locul lor respectiv.

Poziția sa se află în mijlocul coloanei centrale, care corespunde lui Rahamim (îndurare). Este una dintre Sfirot care alcătuiesc configurația ZA.

Numele său corespunzător este YHVK י-ה-ו-ה

Miluy (ortografierea) numelui său corespunzător este MA (מה) 45. Corespondența sa fizică este toracele, iar nivelul corespunzător al sufletului este Ruah.

Neţah

A șaptea Sfira, Neţah, este o bunătate diminuată față de care merită. Primește de la Sfira Tiferet noua realitate atenuată dintre Sfirot Hesed și Gvura, dar direcţionată de partea bunătății, întrucât Neţah se află pe coloana dreaptă a recompensei.

Poziția sa se află în partea de jos a coloanei din dreapta, care corespunde cu Hesed (bunătatea). Este una dintre Sfirot care alcătuiesc configurația ZA. Numele său corespunzător este YKVK Ţavaot יהו-ה -צבאות

Miluy (ortografierea) corespunzătoare numelui său este MA (45) (מה). Corespondența sa fizică este piciorul drept, iar nivelul corespunzător al sufletului este Ruah.

Hod

A opta Sfira, Hod, este o rigoare diminuată pentru cei care merită. De asemenea, primește de la Sfira Tiferet noua realitate atenuată dintre Sfirot Hesed și Gvura, dar atrasă din partea rigorii, întrucât Hod se află pe coloana stângă a rigorii.

Poziția sa se află în partea de jos a coloanei din stânga, care corespunde cu Din (rigoarea). Este una dintre Sfirot care alcătuiesc configurația ZA.

Numele său corespunzător este Elohi-m Ţavaot צבאות אלהי-ם

Miluy (ortografierea) corespunzătoare numelui său este MA (45) (מה). Corespondența sa fizică este piciorul stâng, iar nivelul corespunzător al sufletului este Ruah.

Yesod

A noua Sfira, Yesod, face echilibrul între Sfira Neţah și Hod pentru guvernare și este legătura sau conexiunea dintre toate Sfirot superioare și Sfira Malhut. Este punctul de convergență între tărâmurile superioare și ultimul Sfira din Malhut, care va reflecta fluxurile de energii către om și creație.

Poziția sa este înainte de ultima Sfira, în partea de jos a coloanei centrale, care corespunde lui Rahamim (mila). Este una dintre Sfirot care alcătuiesc configurația ZA.

Numele său corespunzător este Şadayשד-י

Miluy (ortografierea) corespunzătoare numelui său este MA (45) (מה). Corespondența sa fizică este organul masculin, iar nivelul său corespunzător al sufletului este Ruah.

Malhut

A zecea Sfira, Malhut, traduce toate emanațiile superioare care sunt canalizate prin Sfira Yesod într-una care se reflectă în creație. Este legătura sau conexiunea dintre toate Sfirot superioare și om. Această relație este bidirecțională, întrucât tot ceea ce este comunicat de jos către Sfirot superioare va merge mai întâi la Malhut, iar de la aceasta, la Sfirot de deasupra acesteia.

Poziția sa se află în partea de jos a coloanei centrale, care corespunde lui Rahamim (îndurarea). Ea constituie configurația Nukva, împărțită în două Parțufim: Rahela și Lea.

Numele său corespunzător este Adonayאדנ- י

Ortografierea Miluy corespunzătoare este BON (52) – בן. Corespondența sa fizică este coroana de pe organul masculin și nivelul său corespunzător al sufletului este Nefeş.

(inapoi la CONCEPTE FUNDAMENTALE – link)

error: Content is protected !!