Sha’arei Kduşa – Partea I – A doua Poartă

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

Prima parte este împărțită în șase porți.

Cea dintâi explică marea greşeală cauzată de încălcarea poruncilor (Miţvot –  מצבוות).

A doua se referă la greşeala continuată, din cauza trăsăturilor rele de caracter.

A treia explică numele celor drepți (Ţadik –  צדוק  – Rabin Hasidic) și a celor cuvioşi (חסיד – Hasid).

A patra specifică virtutea de a fi Ţadik.

A cincea specifică virtutea de a fi Hasid.

A șasea este o scurtă explicație a căilor celor pioşi (Hasidim), o explicație care include toate porțile acestei părți.

A doua Poartă

Aceasta se referă la greşeala continuată, urmare a unui comportament necorespunzător.

Trăsăturile caracterului uman sunt imprimate în partea inferioară a sufletului omului, care se numește sufletul fundamental. Acest suflet (Nefeş)include patru trăsături: mineralul, vegetalul, animalul şi vorbitorul, toate făcute din bine și rău. Trăsăturile de caracter bune și rele depind de acest suflet, ele fiind tronul, baza și rădăcina sufletului (Nefeş) superior și noetic, sufletul responsabil pentru cele 613 Miţvot ale Torei, aşa cum am explicat deja în prima Poartă. Și deși caracteristicile unei persoane nu sunt incluse în cele 613 Miţvot, ele sunt principalii determinanți dacă persoana respectivă va îndeplini sau nu Miţvot,  întrucât sufletul (Nefeş) noetic nu poate respecta Miţvot cu cele 613 organe ale Guf-ului dar sufletul fundamental face parte din Guf-ul însuşi. Este scris că „Viața oricărui trup (de fapt acest Nefeş) stă în sângele lui” (Levitic 17:14) și, prin urmare, trăsăturile de caracter rele sunt mai rele decât păcatele însele.

Acum vei putea înțelege cuvintele înţelepţilor noştri, binecuvântată fie aminitirea lor (Mesilat Yeşarim 11, Tikunim 89), „Oricine se enervează este văzut ca şi când ar practica o veritabilă idolatrie, care este echivalentul tuturor celor 613 Miţvot”, adică furia este o încălcare mai gravă decât neglijarea respectării tuturor celor 613 Miţvot. A fost spus, de asemenea că: „Cel care are trufia spiritului este ca și cum ar renunța la Dumnezeu și ar trebui să fie tăiat ca și o Aşera (zeița feniciană a prosperității)” (Sota 4: 5), și mulțe alte lucruri similare cu aceasta. Ar trebui să înțelegi că trăsăturile de caracter nu au fost incluse în cele 613 Miţvot care depind de sufletul noetic din cauza rolului important și fundamental al acestora. Prin urmare, trebuie să fii mai atent cu privire la trăsăturile de caracter rele decât la îndeplinirea Miţvot pozitive sau negative,  întrucât o dată ce ai dobândit trăsături bune de caracter, poţi îndeplini cu ușurință toate Miţvot.

Acest lucru ne permite să înțelegem uimitoarele cuvinte ale înţelepţilor noştri, binecuvântată fie aminitirea lor, după care smerenia și umilința conduc la Ruah HaKodeş (רוה הקודש – divina inspirație) și determină Şhina să se oprească asupra acelui om. Ilie, binecuvântată fie amintirea sa, a spus: „Tot aşa cum Tora nu este înțeleasă de acela care este ţâfnos, şi eu mă revelez doar unuia care evită această trăsătură de comportament”(Kala Rabati 85). Și așa cum au spus înţelepţilor noştri, binecuvântată fie aminitirea lor, „Au trimis cuvânt de acolo; cine este destinat lumii care va veni? Acela este blând, smerit” (Sanhedrin 88), și multe altele similare. În toate versetele de mai sus, nu au fost menționate Miţvot ale Torei, ci numai trăsăturile de caracter bune. Aminteşte-ți aceste cuvinte și vei reuși fără îndoială. 

Și întrucât cele patru elemente fizice sunt rădăcinile celor 613 organe ale Guf-ului, cele patru elemente ale sufletului (Nefeş) constituie baza tuturor trăsăturilor de caracter bune și rele care determină respectarea sau nerespectarea Torei și a celor 613 Miţvot care provin din cele patru litere ale numelui HaVaYaH, aşa cum am explicat deja. Sufletul noetic, care este combinarea celor patru elemente spirituale care constituie originea celor 613 organe ale sufletului, respectă cele 613 Miţvot. Astfel ar trebui să înțelegi că trăsăturile bune de caracter constituie fundamentul pentru îndeplinirea Miţvot.

Am aflat deja că tot ceea ce a fost făcut de către El este compus din bine şi rău. Cele patru elemente fizice constituie, pe de o parte, sursa vitalității Guf-ului și sursa bolilor sale și, pe de altă parte, a celor patru suferinţe sufleteşti, cea albă, cea verde, cea neagră, şi cea roşie.

Și întrucât aceste patru elemente fizice, care sunt numite materia elementelor, sunt alcătuite din bine și rău, ele constituie aşadar cele patru elemente ale sufletului care se numesc „Forme”. Cele patru elemente ale sufletului sunt sursa sănătăţii sufletului uman fundamental, în timp ce cele patru Klipot (קליפת – coji, cochilii) impure din suflet sunt sursa bolilor acestuia, care sunt trăsăturile de caracter rele. Iar atunci când sufletul îndepărtează aceste Klipot impure și pune peste ele cele patru litere HaVaYaH, care constituie luminile revigorante ale Nefeş-ului fundamental, atunci sufletul și Guf-ul său devin carul(Merkava) Sfinţeniei Sale, binecuvântat fie El, în lumea Asiya (עולם העשיה – lumea acțiunii), exact ca sufletul noetic, care respectă Miţvot (referitor la sufletul noetic vezi Partea a treia, Poarta a doua).  

Aminteşte-ţi şi nu uita că, studiind Tora cu cele patru modalități de interpretare care sunt numite PARDES (פרדיס – Paradis), Peşat (פשט – înţelesul simplu al textului), Remez (רמז – aluzia la un înţeles mai profund), Draş (דרש – explicația omiletică) și Sod (סוד – explicația esoterică, secretă), noeticul Ruah (רוח – spirit) devine tronul numelui HaVaYaH în lumea Yeţira (עולם היצירה – lumea formării); și, prin gând și rațiune, sufletul noetic devine tronul numelui HaVaYaH în lumea Bria (עולם הבריאה – lumea creației).

Să ne întoarcem și să explicăm cele patru elemente ale trăsăturilor de caracter. Ar trebui să știi că toate trăsăturilor de caracter rele îşi au rădăcinile în partea malefică, în Klipot ale celor patru trepte ale sufletului fundamental. Prin urmare, toate trăsăturile de caracter rele sunt împărțite în patru tipuri:

Elementul foc este cel mai ușor și cel mai înalt element. El este sursa trufiei, care se numește vulgaritate. Aceasta include furia, întrucât un om trufaș se enervează când dorința lui este ignorată. Căci un om smerit își cunoaște greșelile și nu se enervează. Prin urmare, putem concluziona că trufia și furia sunt aceeaşi trăsătură de caracter. Acesată trăsătura de caracter constituie originea altor trei trăsături: o minte ţâfnoasă, care este rezultatul trufiei şi furiei, dorința de putere și onoare, și ura faţă de o persoană care este mai sus-pusă.

Elementul vânt este sursa unei cleveteli, o discuţie despre lucruri fără valoare pentru spirit și pentru Guf. Este sursa celor patru trăsături rele de caracter: lingușirea, minciuna, calomnia și lauda de sine.

Elementul apă este sursa poftelor și a bucuriei plăcerilor fizice, pentru că apa este sursa tuturor tipurilor de încântări. Este sursa a două trăsături de caracter rele: dorința de a fura proprietatea și soția unui prieten și de a te bucura de ele și invidia faţă de un prieten care posedă proprietăți mari și dorința de a te bucura de acestea.

Elementul pământ este sursa tristeții și a tuturor aspectelor ei particulare. Este originea unei trăsături rele de caracter: trândăvia, lenea de a respecta Tora și Miţvot. Este tristețea unui om care nu este mulțumit de ceea ce are și care ar vrea întotdeauna mai mult, tristețea cauzată de posesiunile fără valoare din această lume.

Am învățat că toate trăsăturile rele de caracter derivă din patru trăsături: invidia – care include furia – cleveteala, bucuria plăcerilor fizice și tristețea. Acestea patru sunt date de cele patru Klipot ale înclinaţiei rele (Yeţer HaRa – היצר הרע – impulsul malefic sau latura întunecată) a sufletului fundamental, iar opusul lor sunt cele patru  trăsături de caracter bune, care sunt date de cele patru elemente bune ale sufletului fundamental. Prima trăsătură bună este umilitatea, adică sursa smereniei, căci cel smerit se ține departe de mânie, care derivă din trufie. A doua trăsătură bună este aceea de a fi taciturn; căci un mut ar trebui să-şi ţină gura închisă, să spună doar ceea ce este necesar și să vorbească doar despre Tora și Miţvot. A treia este detestarea oricărui surplus inutil de plăceri fizice. A patra trăsătură bună de caracter este fericirea, fericire care derivă din satisfacția pe care o ai din slujirea lui Dumnezeu, așa cum este scris: „Mă bucur de cuvântul Tău ca cel care găsește o mare pradă” (Psalmi 119: 162). Și așa cum au spus înţelepţii noştri, binecuvântată fie aminitirea lor: „Fă-ți din Tora prima ta prioritate și munca ta las-o pe planul al doilea” (Hilkhot Talmud Torah 3: 7). Am învăţat că trăsăturile rele de caracter te împiedică să respecţi Tora și Miţvot și chiar dacă le respecţi, nu va fi întru slava Domnului. Astfel este spus „Ca un inel de aur pus în râtul unui porc” (Proverbe 11:22), întrucât el poartă încă impuritatea înăuntrul Klipot. Și aşa cum au spus înţelepţii noştri, binecuvântată fie aminitirea lor: „Tora poate fi un elixir al vieții sau o pţiune a morţii”(Yoma 72). Atunci când se luptă cu a sa Yeţer HaRa și își îndepărtează trăsăturile de caracter rele și respectă Tora și Miţvot, el este numit un Ţadik desăvârşit, care se teme de Dumnezeu, atotputernicul, biruindu-şi natura. Iar atunci când se comportă în acest fel, el va elimina toate trăsăturile de caracter rele și, în timp, se va obişnui cu asta într-atât de mult încât sufletul său nu va mai tânji la aceste trăsături rele. El va poseda trăsături de caracter bune și nu va mai avea nevoie să lupte cu Yeţer HaRa pentru că ale sale Guf și Nefeş vor fi curățate de orice zgură, așa cum i s-a spus lui Moise: „Scoate-ţi încălţămintea din picioare” (Exodulul 3: 5). Așa cum este scris în cartea Tikunim (Rectificări, SfirotTikun 31, Tikun 48): „Atunci el va purta cele patru litere ale numelui HaVaYaH și va deveni tronul cel sfânt în carul (Merkava) lui Dumnezeu. Mai mult, acest om numit Iubitor de Dumnezeu, va fi un Hasid (cuvios) desăvârşit și perfect.

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

error: Content is protected !!