Sha’arei Kduşa – Partea I – A patra Poartă

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

Prima parte este împărțită în șase porți.

Cea dintâi explică marea greşeală cauzată de încălcarea poruncilor (Miţvot –  מצבוות).

A doua se referă la greşeala continuată, din cauza trăsăturilor rele de caracter.

A treia explică numele celor drepți (Ţadik –  צדוק  – Rabin Hasidic) și a celor cuvioşi (חסיד – Hasid).

A patra specifică virtutea de a fi Ţadik.

A cincea specifică virtutea de a fi Hasid.

A șasea este o scurtă explicație a căilor celor pioşi (Hasidim), o explicație care include toate porțile acestei părți.

A patra Poartă

Acesta explică în detaliu Virtuţile unui Ţadik

El ar trebui să se străduiască să respecte cât mai multe poate dintre cele 613 Miţvot. Și din moment ce există multe opinii cu privire la Miţvot, am decis ca mai întâi să le prezint pe acelea care au fost introduse de Rambam, binecuvântată fie aminitirea lui. Apoi voi adăuga acele Miţvot care au fost introdus de alți exegeți și Miţvot care apar în Zohar, Miţvot pozitive ale Torei și Miţvot pozitive ale învăţaţilor. Am împărțit, astfel, Miţvot în cinci grupuri.

Primul grup este format din Miţvot care ar trebui să fie respectate în timpul rugăciunilor pe parcursul săptămânii.

Al doilea grup este format din Miţvot care depind de o anumită perioadă din an.

Al treilea grup este format din Miţvot care ar putea apărea în viața cuiva.

Al patrulea grup este format din Miţvot pe care ar trebui să le cauţi pentru a îndeplini.

Al cincilea grup este format din Miţvot pe care nu ar trebui să le cauţi, întrucât Cel Sfânt, binecuvântat fie El, ţi le va înfăţişa.

Miţvot din primul grup: Trebuie ştiut că există un Dumnezeu, după cum este scris: „Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn”(Deuteronom 6: 4). „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le să-şi facă, din neam în neam, un ciucure (Ţiţit – ציצית) la colţurile veşmintelor lor şi să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colţurile veşmintelor. (Numeri 15:38) (evreii ortodocși îşi împodobesc astfel veşmintele). Poartă două seturi de filacterii pentru frunte, unul după Raşi (רשיי) și celălalt după Rabbeno Tam (רבנו תם), și două seturi de filacterii pentru braț, aşa cum am menţionat mai sus. Citeşte de două ori pe zi zi rugăciunea Şema Israel (Deuteronom 6: 4). Aminteşte-ţi în fiecare zi ce ne-a făcut Amalek, mai ales atunci când spui „Amin; Fie măreţ Numele Său … ” și „Adu-ne aproape, Regele nostru, de măreţ Numele Tău”, așa cum este scris: „Pentru că şi-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului” (Exodul 17:16). Mărturisește în fiecare zi după Amida (עמידה) rugăciunea și binecuvântarea „Ascultă-ne vocea”. Binecuvântat fie Israel în fiecare zi.

Miţvot din cel de-al doilea grup: Recită binecuvântarea vinului la începutul Șabat-ului și la Havdalah (הבדלה – ceremonie de separare; se desfășoară la sfârșitul Șabat-ului sâmbătă seara). Odihnește-te în Șabat. Scoate alimentele dospite în noaptea de a paisprezecea (zi) a lui Nissan. Spune povestea Exodulului din Egipt conform Hagadah (הגדה) în noaptea primului Pesach (פסח – Paște). Odihneşte-te în prima zi de Pesach. Mănâncă o Maţa (מצה – azimă, pâine) în prima noapte de Pesach. Odihnește-te în a șaptea zi din Pesach. Bucură-te în timpul celor trei sărbători de pelerinaj: Pesach, Şavuot (שבועות – Rusalii) și Sukot (סוכות – corturi). Fă-i fericiţi pe soția ta, pe fiii tăi și pe cel sărac, fiecare după cum merită. Numără zilele de Omer (עומר – recoltă), patruzeci și nouă de zile, din cea de-a șaisprezecea (zi) a lui Nissan. Odihnește-te de Şavuot. Odihnește-te de Roş Haşana, (ראש השנה – Anul Nou Evreiesc). Ascultă sunetul Shofar-ului (שופר – corn de berbec) de Roş Haşana. Odihnește-te de Yom Kipur (יום הכפורים – Ziua Ispășirii). Odihnește-te în prima zi de Sukot. Odihnește-te în a opta zi de Sukot. Stai în Suka (cortul de sărbătoarea tabernacolului) şapte zile cât ţine sărbătoarea. Ia o ramură de palmier Koşer (כשר – sfântă) în prima zi de Sukot.

Miţvot din cel de-al treilea grup: Scrie sulul Torei. Fixează o Mezuza (מזןזה – tocul uşii). Spune rugăciunea înainte şi după masă. Studiază Tora și predic-o în fiecare zi. Fi roditor și înmulțeşte-te. Căsătoreşte-te prin sfințire. Taie împrejur pe cei de parte masculină. Separă Chala (חלה – pâine) din aluat în Israel. Fă acte de caritate. Împrumută bani săracilor. Returnează la timp împrumutul. Fă un gard. Respectă-i pe Cohanim (כהנים – preoţi). Respectă-i pe învăţaţi. Respectă-l pe tatăl tău şi pe mama ta. Să-ţi fie frică de tatăl tău şi de mama ta. Iubeşte-ţi aproapele. Iubește-l pe străin. Plăteşte-l la timp pe muncitorul angajat. Verifică însemnele (סמני) animalelor și sălbăticiunilor (Simanei Kaşrut – „semnele” care fac ca animalul să fie Kosher). Verifică semnele păsărilor. Verifică semnele peștilor și insectelor. Plânge-ți rudele și pe cei dragi. Raționează cu aproapele tău. Ai grijă să faci ceea ce a trecut de buzele tale. Lipește-te de El și mergi pe căile Lui. Să-ţi fie teamă de Domnul. Abandonează păcatul. Iubește-L pe Domnul conform cuvintelor menționate de Înțelepții noștri, binecuvântată fie amintirea lor.

Miţvot din cel de-al patrulea grup: Dă de-o parte o jertfă mare. Dă de-o parte jertfa zeciuielii. Dă de-o parte prima zeciuială. Dă de-o parte a doua zeciuială. Dă de-o parte zeciuiala celor saraci. Nu recolta câmpul până la margine; nu aduna ce a rămas după ce ai recoltat și nici snopul uitat. Nu-ţi lăsa podgoria goală; nici nu aduna strugurii căzuți în via ta. Dă-i preotului primul născut al vitelor tale curate. Salvează fiecare nou-născut al unui măgar. Rupe gâtul primului născut al unui măgar. Neta Revai (נטע רבעי – plante din anul al patrulea; tot rodul celui de-al patrulea an va fi consacrat lui Dumnezeu; antebrațul, maxilarul și stomacul (cadourile pentru preoții care slujesc în Templu); prima lână a oilor (un dar pentru preot). Întoarce ce a fost pierdut. Întoarce ce a fost jefuit. Încarcă dobânzile la împrumuturile către neevrei. Distruge orice idolatrie. Foloseşte greutăți, măsuri și cântare corecte. Abține-te să treci mai departe: „Dacă vezi măgarul vrăjmaşului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuţi să ia povara de pe măgar.” (Exodul 23: 5). Ridică-le: „Dacă* vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum, să nu-l ocoleşti, ci să-l ajuţi să-l ridice.” (Deuteronom 22: 4). Jură pe numele Lui în curtea de judecată. Şiluah Haken (הקנ שלח – dă drumul păsării mamă; Deuteronom 22: 6-7). Măcelărește animale şi păsări vii. Acoperă sângele animalelor şi păsărilor sacrificate. Plânge și imploră în rugăciunea ta. Sună trâmbițele și coarnele berbecilor în timp de calamitate. Respectă anul în care nu se cultivă pământul: „Şase ani să-ţi semeni ogorul, şase ani să-ţi tai via şi să strângi roadele; Dar anul al şaptelea să fie un Şabat, o vreme de odihnă pentru pământ”. (Levitic 25: 3, 4) Nu mânca fructele care cresc pe pământ într-un an în care nu se cultivă pământul; există o discuție cu privire la această Miţva, fie că este o Miţva a lui Dumnezeu sau o Miţva a înțelepților noștri. Divorțează în baza unui un act scris. Nazirit-ul nu ar trebui să-şi tundă părul. Salvează-i pe cei prigoniți. Violatorul trebuie să se căsătorească cu victima sa. Cel care aduce un nume rău asupra soției sale fără justificare trebuie să trăiască cu ea până la sfârșitul vieții sale. Sfințeşte Numele Lui, binecuvântat fie El, cu devoţiune. Numeşte-i pe judecători și pe ofițeri. Acordă drepturi egale celor aflaţi în dispută: „să judeci pe aproapele tău după dreptate”(Levitic 19:15). Mărturisește în instanță. Condamnă-i pe martorii mincinoşi. Interoghează-i pe martori. Un bărbat proaspăt căsătorit va fi lăsat liber acasă timp de un an. Condamna pe oricine îşi va călca jurămintele. Cel care va refuza să muncească pentru un altul va plăti pentru timpul pierdut de acesta. Condamnă rănirea cauzată de un animal, când boul unui om îl rănește pe al altuia. Rănirea judecătorului cauzată de o groapă sau de foc. Judecă un paznic neplătit și un paznic plătit. Judecă pe cel care împrumută. Judecă probleme legate de vânzare și cumpărare. Respectă legile moștenirii. Condamnă-l pe cel care fură. „Să nu te iei după mulţime ca să faci rău” (Exodul 23: 2).

Miţvot din cel de-al cincilea grup: Salvează-l pe primul născut din om. Căsătorește-te cu văduva fratelui tău sau elibereaz-o ca astfel să se poate căsători cu un alt bărbat.

Și acestea sunt Miţvot ale înțelepților noștri: lumânare de Șabat, lumânare și sul de Hanuka. Spălarea mâinilor, combinarea instanțelor (עירובי חצרות – Erub Chaţerot), combinarea limitei legale (עירובי תחומין – Erub Tchumin) dacă se face intenționat, combinaţiile în bucătărie (עירובי תבשילין – Erub Tabşilin) ​​și combinarea intrărilor. Postul de patru ori pe an, în lunile Tamuz, Av, Tişri și Tevet (și Postul lui Estera), și postul în timpul unor calamităţi.  

Și acestea sunt Miţvot pozitive în conformitate cu învăţaţii şi Cartea Zohar: Aminteşte-ţi de Exodulul din Egipt zi și noapte în Paraşa Ţiţit (פרשת ציצית – secțiunea ciucurelui). Aminteşte-ţi Şabat-ul în fiecare zi. Aminteşte-ţi ziua în care ai stat înaintea Domnului Dumnezeul tău la Horeb. Aminteşte-ţi cum l-ai provocat pe Domnul, Dumnezeul tău, să se mânie în pustiu. Aminteşte-ţi fapta lui Miriam. Binecuvântează Tora. Uită-te la Ţiţit când spui versetul:: „Când veţi avea ciucurele acesta, să vă uitaţi la el şi să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului” (Numeri 15:39). Pocăiește-te și întoarce-te la Dumnezeu. Temete de Dumnezeu în ofrandele date în zori de zi și în cântece. Iubește Numele atunci când spui rugăciunea Iubirii Veşnice și când spui versetul: „Să iubeşti* pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta”. (Deuteronom 6: 5) Binecuvântează-L dimineața și seara, atunci când reciți Binecuvântarea de Dimineață și când reciţi cele șapte binecuvântări de Kriat Şema (קריאת שמע – Deuteronom 6: 4, „Ascultă, Israel”). Sfințeşte Numele Său, binecuvântat fie El și fi gata să te sacrifici pentru a respecta versetul: „Ascultă, Israel! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.” (Deuteronom 6: 4) Sfințește numele Său în rugăciunea Venakdişch (ונקדישך – Sfințit să fii Tu). Fii gata să te sacrifici pentru ce e scris în versetul: „la Tine,  Doamne, îmi înalţ sufletul (Nefeş)” (Psalmi 86: 4). Să știi că Domnul este Dumnezeu, așa cum este scris în versetul: „Ascultă, O Israel: Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn”. (Deuteronom 6: 4)  Bucură-te de Șabat. Fă o Havdala în noaptea fiecărei zi de sărbătoare. Citeşte Halel (הלל – rugă, Psalmi 113-118, recitată de Lună Nouă și de sărbători) în ocaziile potrivite. Jură în numele Lui să respecţi o Miţva. Recită Birkat Hanehenin (ברכת הנהנין – Binecuvântările de Apreciere) înainte de a te bucura de unul dintre minunatele lucruri pe care Dumnezeu le-a creat. Supune-te celor cinci cazne de Yom Kippur. Arde maiaua (orice mâncare ce nu este Kaşer de Pesach) în a paisprezecea zi a lui Nissan. „Să te scoli înaintea* perilor albi şi să cinsteşti pe bătrân”, (Levitic 19:32) cinsteşte un tânăr și înțelept student și un bătrân păcătos. Fii modest în toaletă. Justifică întotdeauna judecata cerului. Fă diferenţa între o ofrandă şi partea bună. Construiește o sinagogă pentru a te ruga acolo. Distruge numele idolatriei. Dă-o jos pe Aşera. Arde-o pe Aşera. Dărâmă-le stâlpii, distruge lăcașurile lor de închinare și sfărâmă altarele lor. Distruge ustensilele idolatriei. Abține-te de la actul sexual cu o femeie înainte de perioada ei stabilită. Opreşte actul sexual dacă vezi sânge. Teme-te de un om învățat. Nu fi încăpăţânat. Iubeşte pedeapsa. Fă mai mult decât ceea ce ţi se cere prin litera legii. „Tu să te ţii în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău” (Deuteronom 18:13). Nu urma cuvintele caldeenilor (astrologilor). Iubeste-ţi aproapele şi ţine-i partea când nu este prezent. Fă pace între prieteni. Ca „fratele tău să trăiască împreună cu tine” (Levitic 25:36), plăteşte-l cu dobânda uzuală, protejează-l și salvează-i viața și anulează jurămintele soției și fiicei sale.  Învaţă pe alţii legile. „Fereşte-te de o învinuire* nedreaptă”. (Exodul 23: 7) Judecă după legile partenerilor, împărţîrea pământurilor și toate problemele reclamantului și ale pârâtului.

Și acestea sunt Miţvot pozitive ale învăţaţilor: Clăteşte vasele (clătiți cu apă fierbinte, mai ales în ajunul zilei de Pesach). Purifică felurile noi de mâncare. Verifică Hameţ-ul(חמצ – aluatul) în noaptea celei de-a paisprezecea zi a lui Nissan. Mănâncă ierburi amare în prima noapte de Pesach. Binecuvântează toate Miţvot și toate miracolele care ți s-au întâmplat. Citeşte Tora, conform legilor lui Moise, odihnească-se el în pace, în ziua de Șabat, de sărbători etc.

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

error: Content is protected !!