Sha’arei Kduşa – Partea II – A şaptea Poartă

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

A doua parte este împărțită în opt porți:

  1. Observaţii
  2. Observaţii ale înțelepților noștri, binecuvântată fie aminitirea lor, referitoare la disciplină
  3. Răsplata pentru aceia care respectă Tora și Miţvot
  4. Pedeapsa pentru cei care demonstrează trăsături rele de caracter
  5. Pedeapsa pentru cei care demonstrează trăsături de caracter interzise
  6. Pedeapsa pentru cei care încalcă Miţvot negative
  7. Răsplata pentru cei care respectă Miţvot pozitive
  8. Poarta pocăinței

A șaptea Poartă

Despre respectarea poruncilor (Miţvot) pozitive şi despre ce înseamnă o conduită corectă

Ţiţit (ציצית): Știi până acum că porunca (Miţva) referitoare la ciucuri (Ţiţit) cântărește cât întreaga Tora, întrucât valoarea numerică a cuvântului Ţiţit este 600, ca sumă a valorii numerice a literelor תייר, iar împreună cu cele 13 articulări (ייג חוליות) ajungem la 613 (תרייג), care este numărul total al poruncilor (Miţvot). Mai mult, este scris: „Când veţi avea ciucurele acesta, să vă uitaţi la el şi să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului”(Numeri 15:39).

Filacterii: Cel ce nu respectă Miţva referitoare la filacterii se spune că are un cap care nu a fost niciodată încoronat cu filacterii și el nu va avea parte la învierea morților. Dar cel care respectă Miţva referitoare la filacterii trimite frică în toate spiritele distructive și în toate națiunile, așa cum se spune, „Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului şi se vor teme de tine” (Deuteronom 28:10), și am învățat de la Rav Eliezer cel Mare (Berakot 6a) că acest verset se referă la filacteriile frunţii, despre care se spune că „Cei drepţi poartă cununi pe capul lor”(Berakot 17a).

Rugăciunea Şema Israel: Până acum, ai învăţat că rugăciunea Şema Israel este o declarație a unității lui Dumnezeu și că această rugăciune este rădăcina tuturor Miţvot. Rugăciunea este alcătuită din 248 de cuvinte și, citind-o, cele 248 de organe ale Nefeş-ului sunt îndreptate. În plus, înțelepții noștri, binecuvântată fie amintirea lor, au spus că cel care citește de două ori pe zi rugăciunea Şema Israel este ca cel care respectă toate Miţvot din Tora, așa cum s-a spus: „cugetă asupra ei zi şi noapte” (Ioşua 1: 8).

Rugăciune: Înțelepții noștri, binecuvântată fie amintirea lor, au spus că rugăciunea este unul dintre „Lucrurile de importanță supremă” (Berakot 6b), pentru că este mai importantă decât toate sacrificiile, așa cum s-a spus: „Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre?” (Isaia 1:11), și „oricât de mult v-aţi ruga” (Isaia 1:15); şi la fel cum sacrificiile ispăşesc încălcările omul, la fel face și rugăciunea. În plus, este scris în cartea Zohar (Paraşa Vayakel 201-202) că „Rugăciunea este mai prețioasă decât orice ritual și orice sacrificiu”.

Iartă-i pe păcătoși: Înțelepții noștri, binecuvântată fie amintirea lor, au explicat faptul că Elkana şi-a meritat fiul, pe Samuel, care îi depășește pe Moise și pe Aaron, pentru că el obișnuia să meargă în pelerinaj, luând cu el mulți oameni și dându-le iertarea. Fiul său Samuel obişnuia să facă același lucru, așa cum este scris: „El se ducea în fiecare an de făcea înconjurul Betelului, Ghilgalului şi Miţpei şi judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui, şi acolo judeca pe Israel” (1 Samuel 7: 16-17). Iar Avraam și-a meritat virtuțile pentru că el a făcut dincolo de Nefaşot ale celor răi, după cum este scris: „toate slugile (Nefaşot) pe care le câştigaseră în Haran” (Geneza 12: 5), și este scris „Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”(Geneza 18: 18-19). Și toţi liderii generațiilor sunt achitați sau pedepsiți din acest motiv.

În cartea Zohar (Paraşa Truma 128) se spune că „În același mod, cel drept trebuie să-l urmărească pe cel rău ​​și cumpere pentru un preț întreg, pentru a scoate din el acea murdărie, a supune Cealaltă Parte (Sitra Achra) și a-l construi, pentru că se consideră ca și cum l-ar fi creat. Aceasta este o slavă prin care va fi înălţată gloria Celui Sfânt, binecuvântat fie El, mai mult decât prin oricare altă laudă, iar această înălţare este destul de excesivă! Care este motivul? Întrucât datorită lui Cealaltă Parte a fost supusă și a fost ridicată onoarea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, precum este scris despre Aaron: „Și pe mulţi i-a abătut de la rău”(Maleahi 2: 6), și, tot aşa „Legământul Meu cu el era un legământ de viaţă şi de pace”(Maleahi 2: 5). Vino şi vezi: Toți cei care îl țin de mână pe cel rău și se străduiesc să îl ajute să lase calea răului este înălţat în trei ascensiuni, la care celălalt nu se poate ridica. El provoacă subjugarea Celeilalte Părţi, Îl provoacă pe Cel Sfânt, binecuvântat fie El, să fie înălțat în cinstea Lui și face ca lumea să fie susţinută atât deasupra cât și dedesubt. Despre acesta este scris: „Legământul Meu cu el era un legământ de viaţă şi de pace”(Maleahi 2:5), și merită să-i vadă pe copiii copiilor săi, și să câștige merit în această lume și în lumea care va veni. Toți acuzatorii nu vor fi capabili să-l judece în această lume și în lumea care va veni. El intră prin cele douăsprezece porți care sunt în firmament și nu există nimic care să-l împiedice. Este scris: „Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăţie şi belşug şi neprihănirea lui dăinuieşte în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, el este milostiv, îndurător şi drept”(Psalmi 112: 2-4). Regele binecuvântează apoi chipul celui drept cu toate binecuvântările pe care El i le-a dat lui Avraam, când a pus stăpânire pe Nefaşot ale celor răi, ca în taina versetului: „slugile (Nefaşot) pe care le câştigaseră în Haran”(Geneza 12: 5). Cel Sfânt, binecuvântat fie El, face semn către patru tabere de îngeri cereşti, care iau acel chip și se duc cu el. El intră în șaptezeci lumi ascunse pe care nimeni altcineva în afară de el nu le merită, pentru că aceste lumi sunt ascunse și sunt doar pentru aceia care au transformat Nefaşot ale celor răi. Dacă oamenii ar ști cât de mult beneficiu și merit ar dobândi atunci când le merită prin pocăință, s-ar duce după ei și iar urmări aşa cum caută să se realizeze  in viață”.

Negocierea cinstită: Importanța negocierii oneste a fost deja explicată în Poarta a Cincea (referitor la înșelăciune), și ai învăţat deja că „Atunci când omul este adus la Judecată el este întrebat: „Ai negociat corect?”(Şabat 31).

Neprihănirea: Importanța neprihănirii a fost explicată de Isaia; „împarte-ţi pâinea cu cel flămând”…“Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: «Iată-Mă!»” (Isaia 58: 7, 9). În plus, este scris că: „pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca” (Deuteronom 15:10). Și este scris, „Un dar făcut în taină potoleşte mânia” (Proverbe 21:14) și „neprihănirea izbăveşte de la moarte” (Proverbe 10: 2). Mai mult, se spune că „neprihănirea lui dăinuieşte în veci” (Psalmi 112: 3), căci nici o încălcare nu poate anula neprihănirea. În plus, neprihănirea dă viață, aşa cum arată următorul incident cu Beniamin cel Drept (Baba Batra 11a). “Într-o zi, într-un an  de lipsuri a venit o femeie la Benjamin cel Drept care era un supraveghetor al fondului de caritate și i-a spus: «Domnule, ajutaţi-mă.» El a răspuns: «Îţi jur, nu există niciun bănuţ în fondul de caritate.» Atunci ea a spus: «Domnule, dacă nu mă ajutați, o femeie și cei șapte copiii ai ei vor muri.» În consecință, el a ajutat-o din buzunarul lui. La ceva timp după aceea, el s-a îmbolnăvit grav. Îngerii s-au adresat Celui Sfânt, binecuvântat fie El, spunând: «Suveran al Universului, ai spus că cel care salvează un Nefeş al lui Israel se consideră ca şi cum ar fi salvat întreaga omenire; atunci Benjamin cel Drept, cel care a salvat o femeie și pe cei șapte copiii ai ei, va muri la o vârstă atât de fragedă?». Imediat sentința lui a fost anulată. Am fost învăţaţi că vieţii sale i s-au adăugat încă douăzeci și doi de ani.”

Cinstirea Șabat-ului. Se știe că Șabat-ul înseamnă mai mult decât întreaga Tora, așa cum s-a explicat deja la începutul acestei porți. Este scris: „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Șabat-ului … dacă Șabat-ul va fi desfătarea ta … Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov” (Isaia 58: 13-14). Aşa cum învățăm din povestea lui „Iosif care cinsteşte Șabat-ul”(Șabat 119), şi care a luat în stăpânire toate proprietățile unui gentil bogat.  

Și din povestea omului care obişnuia să mănânce pe o masa din aur; (Șabat 119) “masa i-a fost adusă în față, purtată de șaisprezece bărbați; erau fixate în ea șaisprezece lanțuri de argint iar farfuriile, paharele, ulcioarele și sticlele erau așezate deasupra; pe ea erau tot felul de mâncăruri, delicatese și mirodenii. L-am întrebat: «Fiule!  Ce te face să meriţi toate aceste lucruri?» El mi-a răspuns: «Am fost măcelar și pentru toate cărnurile fine pe care le-am preparat obişnuiam să spun: asta va fi pentru Șabat»”.

Înțelepții noștri, binecuvântată fie amintirea lor, au spus că cei bogați din alte țări își merită averea pentru că cinstesc Șabat-ul (Șabat 119).

Circumcizia celor de parte bărbătească: Dacă cel care-i achită pe păcătoși primeşte o răsplată infinită, cu atât mai mult va primi cel care îl taie împrejur pe fiul său și-l aduce sub aripile Șhina.

Binefacerea, vizitarea bolnavilor, aducerea păcii și ospitalitatea îlrăsplătesc pe om în această lume și în lumea care va veni. Mai mult, Cel Sfânt, binecuvântat fie El, a spus că cel care studiază Tora și face acte de caritate Îl izbăveşte pe El și pe fiii Lui din exilul lor printre neamuri. Acestea sunt trăsăturile de caracter ale lui Avraam, așa cum este scris: „Vei da cu credincioşie lui Iacov şi vei ţine cu îndurare faţă de Avraam” (Mica 7:20). În plus, este scris că „ Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea găseşte viaţă, neprihănire şi slavă” (Proverbe 21:21), după cum învățăm din următoarea poveste despre Abayi (Roş Haşana 18): Abayi și stăpânul său Rabba Ben Nahmani erau amândoi descendenți ai casei lui Eli, dar Abayi, care studiase ambele Tora și făcuse acte de binefacere, a trăit cu douăzeci de ani mai mult decât stăpânul său. Mai mult, această conduită bună te salvează de la judecata iadului și de la pedeapsa după moarte, așa cum a fost deja explicat în Poarta a doua.

Studierea Torei. Importanța stabilirii orelor pentru studiul Torei a fost deja explicată în Poarta a cincea (despre Dispreț). S-a constatat că studierea Tora este mai importantă decât toate Miţvot și că „Un om este judecat mai întâi după cât timp şi-a petrecut studiind Tora” (Kiduşin 40b), aşa cum s-a spus: „Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape” (Proverbe 17:14).

Iar acestea sunt conduitele bune.

Recitarea rugăciunii Şema Israel pe pat: Știi că Înțelepții noştri, binecuvântată fie amintirea lor, au spus că cel care spune rugăciunea Şema Israel pe pat ucide câteva mii de spirite distructive; mai ales când Nefeş-ul se înalţă, așa cum este scris: „Să salte de bucurie credincioşii Lui îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor! Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor …”(Psalmi 149: 5-6).

Cel care se trezește după miezul nopții și deplânge distrugerea Templului este considerat ca unul dintre Jelitorii Sionului despre care s-a spus: „Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul şi veseliţi-vă cu el, toţi cei ce-l iubiţi; împărţiţi şi bucuria cu el, acum, toţi cei ce l-aţi plâns” (Isaia 66:10). Căci și Cel Sfânt, binecuvântat fie El, jeleşte la această oră și răcnește ca un leu. În plus, înțelepții noștri, binecuvântată fie amintirea lor, au spus cum „Cântarea Torei se aude doar noaptea” (Rambam Talmud Tora 3:13), și că „Aceluia care este angajat studiul Torei pe timp de noapte, Cel Sfânt îi întinde un fir de har peste zi”(Avoda Zarah 3b). Înțelepții noștri, binecuvântată fie amintirea lor, ne-au spus că „Shina îl ajută pe cel care este angajat în studiul Torei pe timp de noapte” (Tamid 32), și este scris: „Scoală-te, şi gemi noaptea” (Plângerile lui Ieremia 2:19). Regele David, odihnească-se în pace, a meritat viața în această lume și în lumea de apoi numai pentru că l-a lăudat pe Domnul după miezul nopții, așa cum este scris: „Mă scol la miezul nopţii să Te laud” (Psalmi 119: 62). Importanța acestei Miţva este explicată temeinic în Cartea Zohar, mai ales în Paraşa Şmot, unde se subliniază că cel care respectă această Miţva dobândeşte Ruah HaKodeş (רוח הקודש – inspirația divină).

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

error: Content is protected !!