Sha’arei Kduşa – Partea II – A doua Poartă

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

A doua parte este împărțită în opt porți:

  1. Observaţii
  2. Observaţii ale înțelepților noștri, binecuvântată fie aminitirea lor, referitoare la disciplină
  3. Răsplata pentru aceia care respectă Tora și Miţvot
  4. Pedeapsa pentru cei care demonstrează trăsături rele de caracter
  5. Pedeapsa pentru cei care demonstrează trăsături de caracter interzise
  6. Pedeapsa pentru cei care încalcă Miţvot negative
  7. Răsplata pentru cei care respectă Miţvot pozitive
  8. Poarta pocăinței

A doua Poartă

Condiţii de disciplină ale Înțelepților noştri, binecuvântată fie aminitirea lor

Unui om ar trebui să aibă întotdeauna frică de Dumnezeu când vine vorba de cel ascuns, precum și de cel revelat, binecuvântat fie acela ale cărui acte și căi sunt toate îndreptate către cer.

Ochii și inima ta ar trebui să fie pentru totdeauna către Creatorul tău, pentru a te mântui de păcatele și nelegiuirile tale. Frica ta de Creator ar trebui să-ţi stăpânească pentru totdeauna inima, mintea şi ochii. Să ai mereu în minte ziua morții, ziua mormântului și Ziua marii Judecăţi. Să ai mereu în minte ca şi cum Ziua Judecății a sosit, căci asta te va salva de gândurile păcătoase. (Avot 3: 1) Și în fața cui ești pe cale să dai seamă şi să dai socoteală? În fața Regelui regilor regilor, Cel Sfânt, binecuvântat fie El. În fiecare zi ar trebui să spui: „Vai, ziua s-a sfârşit și nu am fost generos cu un om învăţat, pentru că ceea ce trece zi-de-zi nu se va mai întoarce niciodată ”.

S-a spus că atunci când omul părăsește lumea aceasta, îngerul morţii îl întreabă: „Ai studiat Tora? Ai fost generos? Ți-ai încoronat Domnul în fiecare dimineață și în fiecare seară? Și l-ai încoronat cu bucurie pe cel apropiat? ”. Dacă răspunsul la aceste întrebări este „da”, atunci sufletul (Nefeş-ul) său se îndepărtează fără suferinţă, dar dacă răspunsul este „nu” atunci …

A doua judecată este judecata mormântului. Ziua mormântului este mai dură decât judecata iadului etc., căci chiar și un Ţadik desăvârşit, care nu a păcătuit, trebuie să treacă prin ea, etc. Aşadar, cum poate un om să scape de bătaia spiritelor rele? Ar trebui să studieze Tora, să iubească dreptatea, să asculte de mustrări, să fie generos, să arate ospitalitate celor învăţaţi și oaspeților și să se roage cu devoţiune. Astfel eşti mântuit de bătaia spiritelor rele și chiar eviţi judecata iadului.

A treia judecată este judecata iadului. La momentul judecăţii, Cel Sfânt, binecuvântat fie El, întreabă: „Ai studiat Tora și ai dăruit cu generozitate?”. Și dacă omul a studiat Tora și a dăruit cu generozitate, el este scutit de Judecata iadului, etc. Binecuvântat fie acela care trage ca un bou la propriul jug și îşi duce greutăţile ca un măgar, acela care stă, citește şi studiază Tora în fiecare zi, acela care citeşte Tora, Profeții și Hagiografia (a treia parte a Bibliei iudaice), acela care studiază Halahot (הלכות) (legile) și Midraş-ul (מדרש – interpretarea omiletică a scripturii), cel care se angajează mult în studiu și doar puțin în afaceri, căci Ruah Ha-Kodeş (רוח הקודש – inspiraţia divină) va zăbovi asupra lui etc.

Aba Elyahu (אבא אליהו – părintele Ilie) binecuvântată fie aminitirea lui, a spus: „Dispun asupra ta cerul și pământul”; prezența Ruah HaKodeş este determinată de faptele omului, fie el bărbat sau femeie, fie el gentil sau fiu al lui Israel, fie el slujitor sau slujitoare. Binecuvântat fie acela care pune toate acestea în fața lui, care-şi conduce întreaga viață în acest mod și acela care ţine departe propriile organe și trupul său de orice tip de păcat și nelegiuire. Căci el va primi onoarea care-i așteaptă pe Ţadikim și Hasidim, onoare pe care nici un ochi nu o poate vedea și nici o ureche nu o poate percepe, așa cum se spune: „Niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se şi cum nici n-a văzut vreodată ochiul aşa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El.” (Isaia 64: 3).

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

error: Content is protected !!