Sha’arei Kduşa – Partea III – A doua Poartă

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

Înţelesul lui Ruah HaKodeş (ךות הקודש – divina inspiraţie)

Această parte este împărţită în opt porţi:

  1. Privitor la natura lumilor
  2. Privitor la natura omului
  3. Privitor la impedimentele profeţiei
  4. Privitor la stipulările profeţiei
  5. Privitor la calitatea şi obiectul profeţiei
  6. Privitor la la nivelurile profeţiei
  7. Un ghid al lui Ruah HaKodeş pentru zilele noastre
  8. Un scurt ghid

A doua Poartă

Privitor la natura omului

Măreţe şi minunate secrete vor fi dezvăluite în această poartă, secrete pe care nici Cei Dintâi nu și le-ar fi putut imagina. Și dacă nu ar fi fost util pentru a explica profeția, nu le-aş fi menționat. Prin urmare, le voi prezenta pe scurt; dat fiind că „Mieii sunt pentru îmbrăcăminte” (Proverbe 27:26).

Și voi formula câteva întrebări fundamentale:

1. De ce a fost necesară crearea omului, în lumea aceasta, cu Guf şi Nefeş?

2. De ce a adăugat El la creația omului celor două înclinații, Yețer  HaTov (יצד הטוב – înclinaţia/impulsul bun, sau partea luminoasă) și Yeţer HaRa (înclinaţîa rea, sau partea întunecată)?

3. Întrucât ambele înclinații sunt echilibrate uniform în interiorul oamenilor, cum și cu ajutorul cărei forțe se poate spori sau diminua puterea fiecăreia dintre ele? Iar dacă le poţi spori sau diminua influenţa, atunci de ce au fost create?

4. Ce sunt aceste două înclinații?

5. Să ştim dacă Neşama (sufeltul superior) al omului este superior celui al îngerilor; dacă s-a spus că omul este mai important decât îngerii, de ce îngerii nu au coborât şi ei în această lume să se îmbrace în Guf şi Nefeş? Căci conform tuturor comentariilor înțelepților noștri, binecuvântată fie amintirea lor, este imposibil ca îngerul să fie mai important decât omul, după cum s-a spus: „Cine este mai important, gardianul sau cel care este păzit?”. În plus, este scris: „Ai părăsit Stânca cea care te-a născut” (Deuteronom 32:18) și „Daţi slavă lui Dumnezeu, a cărui măreţie este peste Israel” (Psalmi 68: 34) și „Voi sunteţi copiii Domnului Dumnezeului vostru” (Deuteronom 14: 1) și „Israele … în care Mă voi slăvi” (Isaia 49: 3). Și în Talmud, „Îngerii nu pot spune Kadoş (קדוש – sfânt) până nu o spune mai întâi Israel” (Hulin 91).

6. Chiar dacă admitem că oamenii superiori îngerilor, este o mare minune și chiar o erezie să-i numim „fii”, să spunem că slăbesc forța Celui Suprem sau că El se mândrește cu ei.

7. În ceea ce privește profeția, cum este posibil ca Împăratul Împăraţilor să vorbească direct sau printr-un înger cu omul inferior, care este îmbrăcat în cea mai urâtă materie din toate lumile?

Într-adevăr, natura lumilor a fost deja explicată în poarta precedentă, anume modul în care HaVaYaH le conține pe toate și cum este împărțit în cinci lumi, care sunt numite Yehida, Haya, Neşama, Ruah și Nefeş. Iar această lume corporală este Guf-ul şi materia lor, a tuturor, astfel încât toate lumile sunt făcute după chipul omului și prin urmare conțin materie; în plus, acestea sunt împărțite în cinci tipuri de spiritualitate, așa cum am menționat deja. Ştii deja că numele complet al lui HaVaYaH are valoarea numerică echivalentă cu cea a cuvântului “om”. De asemenea, toate aspectele (בחינות – Bhinot) şi caracteristicile lor (numărul infinit de aspecte care pot fi diferențiate în cadrul fiecăreia Sfira) – fiecare Bhina (בחינה – aspect) aduce mai departe o altă Bhina, fiecare aspect / caracteristică dezvăluind un alt aspect / caracteristică a acelei Sfira și aşa mai departe) – se numesc un om individual care include unul, HaVaYaH, care este împărțit în patru elemente fundamentale (יסודות) şi zece Sfirot.

Există şi un alt mod de împărţire al acestor Sfirot, care nu a fost menționat în poarta anterioară: cele zece Sfirot sunt împărțite în 613 aspecte (תרייג), așa cum vom explica imediat. Întrucât toate lumile laolaltă și fiecare dintre particularităţile lor au fost create conform imaginii omului inferior, iar asta se ascunde de fapt în versetul: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră” (Geneza 1:26).

Știm deja (Eţ Hayim) că totul, de la creație în jos poartă numele de Pomul Cunoaşterii binelui şi răului și că, cu fiecare nivel, binele se diminuează iar răul crește, astfel încât cea mai mare parte a lumii inferioare este rea și numai o mică parte aparţine binelui. În plus, am învăţat că Ţadik-ul este întotdeauna înconjurat de rău și, prin urmare, binele este numit fruct iar răul se numește Klipa (קליפה – coajă, cochilie) care înconjoară fructul. Asta nu este tot, întrucât chiar și luminile bune urmează acelaşi patern; lumina cea mai pură şi mai spirituală este înconjurată de alte lumini, care sunt dispuse în funcție de nivelurile lor. Și s-a explicat deja în poarta precedentă faptul că Ein Sof este lumina centrală și, îndepărtate de ea, sunt celelalte Sfirot, dispuse conform nivelurilor lor, Keter cea mai la interior și Malhut cea de la exterior.

Acum vom clarifica o problemă care nu a fost explicată în poarta precedentă; pe lângă lumina specială, numită Lumea celor zece Sfirot și care apare după chipul omului, există o altă lumină care se numește Originea sufletelor (מחצב הבשמות) ființelor umane (Neşamot). Aceasta conține, ca şi omul, toate aspectele celor zece Sfirot care poartă numele de Evlavia Absolută. Mai mult, ea acționează ca o îmbrăcăminte pentru această lumină și, prin urmare, o conține.

O altă lumină după chipul omului se numește Originea Îngerilor (מחצב המלאכים), pentru că ea constituie originea lor. Aceasta conține toate aspectele care au fost prezentate anterior și acționează ca o îmbrăcăminte a luminii Originii Sufletelor (Neşamot).

Există şi o altă lumină mică ce se numește Lumină întunecată. Aceasta apare după chipul omului; ea conține judecăţi severe; ea acționează ca o îmbrăcăminte a luminii Originea Îngerilor, și constituie originea tuturor Klipot din lume. Mai departe, în afara luminilor menționate sunt firmamentele lumii. Acestea sunt numite Guf-ul lumii și conțin cele cinci lumini menționate anterior: lumina interioară este lumina Ein Sof (אין סוף – infinitul) (lit. אור האין סוף), deasupra ei lumina celor zece Sfirot, deasupra acesteia lumina Originea Neşamot, deasupra ei lumina Originea Îngerilor și deasupra acesteia lumina Originea Klipot. Acoperindu-le pe toate sunt firmamentele care acționează ca un Guf al luminilor menționate, Guf în care au fost create originile acestei lumi speciale. Ele conțin toate aspectele, întrucât fiecare dintre ele posedă o forță care a fost extrasă din firmamentul său, adică din Guf-ul său. Fiecare Guf conține lumina judecăților, care conține lumina Originea îngerilor, care conține lumina Originea Neşamot, care conține lumina celor zece Sfirot, care le încalecă și le dă viață tuturor. În plus, forța care a fost extrasă din lumina Originea Neşamot se numeşte Supremul Mazal (מזל – destinul sau canalul spiritual pentru curgerea benevolenţei divine) al sufletului superior (Neşama) al omului inferior. Această forță are în fiecare lume un nume diferit: în lumea Bria se numește Mazal de Neşama, în lumea Yeţira se numește Mazal de Ruah, iar în lumea Asiya, este numită Mazal de Nefeş.

Acum vom explica natura omului. O să începem de la Malhut a lumii Asiya și ne vom continua drumul în sus.

Am explicat deja natura lumilor și a surselor lor. Partea inferioară a lumii Asiya este a sa Malhut, care constituie cele patru elemente fundamentale (יסודות) ale lumilor inferioare. Toți descendenții săi au fost creați în Guf-ul său, în al său fundament (יסוד) al pământului lumesc. Acest fundament (יסוד) este împărțit în patru părți; cea inferioară este partea pietrelor prețioase și a metalelor. Aceste metale conțin în mare parte elementul de pământ, care își primește puterea de la cele patru elemente fundamentale (יסודות) ale Guf-ului întrucât sunt făcute dintr-un amestec al celor patru elemente fundamentale (יסודות). Într-adevăr, ea conține o forță care a creat acest amestec; această forță este formată din cele cinci forțe menționate anterior și se numește Nefeş al elementului pământ.

Apoi a fost creat vegetalul, cum sunt copacii și buruienile; Guf-ul său a fost creat din elementul pământ care conține Nefeş-ul mineral, plus Nefeş-ul vegetalului cu ale sale cinci forțe.

Apoi au fost create creaturile vii, cum ar fi fiarele și păsările etc.; ele erau alcătuite din Guf-ulşi Nefeş-ul mineralului și Nefeş-ul vegetaluluii, plus Nefeş-ul creaturilor vii, de vieţuire, care se numește Nefeş-ul animal, mișcarea și emoția.

Apoi, a fost creat omul vorbitor și în plus față de toate forțele menționate mai sus, a primit Nefeş-ul vorbitor, elementul foc.

Ar trebui să știi, însă, faptul că toate aspectele Guf-ului omenesc sunt mai pure decât cele ale creaturilor vii, în timp ce cele ale creaturilor vii sunt mai pure decât cele ale vegetalului, iar cele ale vegetalului sunt mai pure decât cele ale mineralului, așa cum am explicat deja. Fiecare aspect conține aspecte ale inferiorului său conform ordinii menționate mai sus.

Apoi, El a creat omul lui Israel ale cărui aspecte sunt mai pure decât oricare dintre celelalte creaturi. Guf-ul său conține cele mai pure aspecte ale celor patru Nefaşot: mineralul (nemişcarea), vegetalul (creşterea), animalul (vieţuirea) și umanul (vorbirea). Și, de vreme ce el este cel mai pur dintre toate creaturile, el a fost înălţat și mai mult: el a fost inclus şi conectat la toate lumile şi la toate particularităţile, de la cele mai neînsemnate şi inferioare la cele mai înalte. Cum este posibil? În primul rând, un Nefeş al firmamentului Vilon (וילון – literal perdea, unul dintre nivelurile spirituale ale firmamentelor) intră în el; mai mult, acest Nefeş, care se întindea de la Vilon până la firmamentul suprem al lumii Asiya, se numește Nefeş de Asiya sau sfântul Nefeş noetic al omului. Și într-adevăr acest Nefeş este împărțit în cinci forțe: Yehida , Haya ş.a.m.d.

După o metodă diferită, acest Nefeş este împărțit în două, căci toate aspectele pe care le ia din cele patru elemente se numesc Nefeş ale elementelor, care este împărțit în forțele menționate: mineral, vegetal, animal şi vorbitor, în timp ce Nefeş-ul lui Vilon de Keter, care este cel mai înalt, se numește Nefeş-ul noetic. Iar restul celor nouă firmamente sunt împărțite în: Ruah, Neşama, Haya și Yehida  ale lui Nefeş și toate împreună sunt numite cu numele generic de „Nefeş de Asiya„. (נפש דעשיה).

Apoi El ia un Ruah din lumea Yeţira, și acest Ruah este împărțit de asemenea în mai multe etape aşa cum s-a explicat anterior, însă numele său generic în cele cinci lumi este Ruah. În același mod, Neşama este luat din Bria, Haya din Aţilut și Yehida din Adam Kadmon.

Natura omului a fost bine explicată, pentru că el conține toate lumile și toate particularitățile lor în timp ce toate celelalte creaturi nu, fie ele superioare sau inferioare; întrucât descendenții fiecărei lumi nu conțin doar lumea în care au fost creaţi. Și aceasta este ideea ce stă la baza ordinii lumilor, una deasupra celeilalte.

În plus, însă, omul include toate lumile, de la cea mai din interior lume către cea exterioară. Cum aşa? În lumea Asiya, omul posedă un Guf de pământ, care se numește lumea inferioară; în interiorul Guf-ului se află Nefeş-ul elementului, care sunt Klipot, iar în interiorul Nefeş-ului sunt îngerii acestei lumi care au fost creaţi pentru a însoţi această lume, să facă să crească plantele etc .; iar în interiorul acestui nivel sunt Neşamot ale ființelor umane. Și toate acestea se transformă într-o Merkava pentru lumina care a fost extrasă din cele zece Sfirot ale celor patru elemente fundamentale (יסודות) ale lumii Asiya. În acest fel, oamenii conțin lumile Asiya, Yeţira, Bria și Aţilut.

Acum vom clarifica răspunsurile la întrebările enunţate la începutul acestei Porți. De vreme ce lumina Originii Neşamot este mai interioară și mai înaltă decât lumina Originii Îngerilor, ei sunt slujitorii săi. Mâna Lui le dăruieşte lumina și viața din lumina celor zece Sfirot.

Acesta este semnificaţia cea mai profundă a versetului, „Iată, vitejii (אראלם – Arelim) strigă afară”(Isaia 33: 7), însemnând că ei strigau atunci când a fost oprită abundenţa ce venea din cele zece Sfirot de Neşamot ale lui Israel și, drept urmare ei, care sunt poziționați în afara cercurilor interioare, au încetat să mai primească abundența. Aşadar, putem concluziona că au plâns în timpul distrugerii pentru că se aflau în afara acestor Neşamot și de aceea nu au coborât în ​​această lume îmbrăcate într-un Guf de om, căci altfel ar fi fost distruse de Klipot, întrucât chiar şi Neşamot interioare nu aveau puterea să se împotrivească acestor Klipot, cu atât mai puţin ele. Iar povestea referitoare la Nefilim (נפילים) care doreau să coboare pe pământ și au pierit și au fost șterse din lumea care va veni, (Geneza 6: 4) poate servi drept dovadă. Există, însă, un motiv chiar mai important: de vreme ce fluxul abundenței încetase, ele nu mai puteau continua să extindă abundența în toate lumile, întrucât ele își trag toată abundența din Neşamot. Este adevărat că Neşama al lumii Yeţira este inferior îngerului lumii Bria și același lucru se aplică tuturor lumilor. Însă Neşama de Bria este superior îngerului lui Bria și același lucru se aplică tuturor celorlalte lumi.

Acum ar trebui să înțelegem măreția lui Neşama. Neşama este o lumină generată și extrasă direct din cele zece Sfirot, fără niciun intermediar. De aceea a fost scris că: „Voi sunteți copiii Domnului Dumnezeului vostru” (Deuteronom 14: 1), întrucât Neşama se aseamănă cu fiul care se trage din tatăl său și se unește cu el în întregime. Sensul mai profund al versetului „Strămoșii sunt Merkava” este acela că lumina celor zece Sfirot este direct asupra lor, fără ca vreo altă lumină să acționeze ca un mediator. Iar semnificația versetului, „Israele, Tu eşti Robul Meu în care Mă voi slăvi.” (Isaia 49: 3), este aceea că veşmintele unui om sunt gloria lui, așa cum a fost scris: „ca un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei” (Isaia 61:10).

Și iată, lumina Neşamot este îmbrăcată de luminile celor zece Sfirot, așa cum putem învăța din cel mai profund sens al versetului: „Iubitul meu s-a coborât la grădina lui ca să-şi pască turma în grădini şi să culeagă crini” (Cântarea Căntărilor 6: 2); „Grădina Lui” este această lume, întrucât „să-şi pască turma în grădini şi să culeagă crini” este abrevierea îmbrăcăminţii (לבוש – levuş). Căci el adună Neşamot ale acelor Ţadikim care sunt parfumați ca şi crini datorită faptelor lor din această lume; El le adună pentru a le purta îmbrăca peste lumina Lui. Și mai adânc este sensul versetului „Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru” (Deuteronom 4: 4), este unirea completă cu cele zece Sfirot, așa cum a fost scris: „Căci, cum se lipeşte brâul de coapsele unui om, aşa Îmi lipisem Eu toată casa lui Israel şi toată casa lui Iuda” (Ieremia 13:11).

Acum vom explica problema lui Yeţer HaTov și Yeţer HaRa, aceste două creații au fost singurele creații, pe lângă Neşama, care au fost adăugate ființei omeneşti. Yeţer HaTov este o lumină din luminile îngerilor, în timp ce Yețer  HaRa is o lumină din luminile Klipot. Yețer HaTov este situată în interior iar Klipa este situată în exterior, în timp ce Neşama al omului este situat în locul cel mai din interior și, pentru că este atât de interior, este numit eul omului. De aceea Neşama are de ales între a devia în oricare dintre direcții doreşte, întrucât este mai important decât ele. Este adevărat că Neşama este în principal înclinat spre Yețer HaTov, pentru că amândouă sunt sfinte și pentru că sunt, în acelaşi timp, aproape unul de cealaltă. Pe de altă parte, Guf-ul este înclinat în principal către Yeţer HaRa, pentru că ambele conțin răul și, de asemenea, pentru că sunt aproape unul de cealaltă. Aceasta este de fapt lupta dintre materie și sufletul superior (Neşama), pentru că Neşama poate săvârşi Miţvot numai cu ajutorul Guf-ului care este înclinat către Yeţer HaRa și, în acest sens, este foarte dificil să o suprimi.

Astfel, am învăţat că Neşama poate alege între Yeţer HaTov și Yețer  HaRa, dar constatând că Neşama are nevoie de acțiunile Guf-ului, el trebuie să suprime mai întâi Yețer  HaRa. Ar trebui să înțelegi că după moarte Neşama și Guf nu sunt pedepsiţi până când nu sunt din nou uniți așa cum au fost în timpul vieţii lor.

Acum vor căpăta răspuns la primele două întrebări pe care le-am prezentat în această Poartă: de ce a fost creat omul cu un Guf și de ce cele două înclinații, Yeţer HaTov și Yeţer HaRa, au fost create în interiorul său. În plus, vom face clarificări privind sensul versetelor, „Daţi slavă lui Dumnezeu, a cărui măreţie este peste Israel şi a cărui putere este în ceruri!” (Psalmii 68:34), și „Ai părăsit Stânca cea care te-a născut Şi ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit” (Deuteronom 32:18).

În momentul creaţiei, toate lumile au fost create în ordinea menționată mai sus. Ele fost create de forța (כח) lui Ein Sof, voința simplă (הפשוט הרצון), caritatea (נדבה) și benevolenţa (חסד). Mai târziu ele au fost hrănite și le-au fost dăruite vitalitatea și abundența pentru a le aranja exact așa cum au fost aranjate în momentul creației, după cum a fost scris: „Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuieşte în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut” (Ecleziastul 3:14). Și așa cum a fost scris, „Și nu este nimic nou sub soare” (Ecleziastul 1: 9) și, de asemenea  „În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse” (Geneza 2: 2), ceea ce înseamnă creația însăși. Și pentru    a-și menține vitalitatea după creație, aveau nevoie să se întrețină prin propriile lor acţiuni, precum fiul care odată ce a crescut a încetat să mănânce la masa tatălui său. Într-adevăr, cele zece Sfirot nu au nevoie să se întrețină, întrucât abundența care era necesară pentru a le aranja atunci când au fost emanate continuă să curgă permanent din Ein Sof, căci s-a spus în legătură cu cele zece Sfirot: „cel rău nu poate locui lângă Tine” (Psalmi 5: 4). Cele zece Sfirot nu necesită Tikun (תקון – rectificare) prin acţiuni ca și celelalte creaturi, pentru că celelalte creaturi sunt formate din Neşama și o parte exterioară, un amestec de bine și de rău care necesită o Tikun și o acţiune. În orice caz, atunci când abundența care este dăruită creaturilor se diminuează, ferească Cerul, observăm că cele zece Sfirot devin slabe și lipsite de capacitatea lor; de aceea, s-a spus:  „Ai părăsit Stânca cea care te-a născut Şi ai uitat pe Dumnezeul care      te-a întocmit” (Deuteronom 32:18), și dimpotrivă „Daţi slavă lui Dumnezeu”(Psalmi 68:34).

Și mai există un motiv: dacă omul este sănătos și curat, el își dorește ca veşmintele sale să fie magnifice ca şi măreția lui și acesta este motivul pentru care par să fie Sfirot slabe atunci când creaturile sunt impure, iar asta înseamnă „Daţi slavă lui Dumnezeu” (Psalmi 68:35), „Israele, Tu eşti Robul Meu în care Mă voi slăvi.” (Isaia 49: 3) așa cum a fost menționat anterior. Acum vom oferi un răspuns la cea de-a treia întrebare.

Și aceasta este raţiunea pentru care El avea nevoie să creeze omul, un om care conține toate creaturile și toate cele ce au fost emanate, un om care leagă toate lumile până în abisul lumii. Căci el este cel mai apropiat de cele zece Sfirot iar când este purificat prin faptele sale, i se dăruie abundența celor zece Sfirot. De la el abundența este atrasă către îngeri și de la aceştia la Klipot, astfel încât să poată repara ceea ce este încă reparabil, aşa cum vom explica atunci când va fi prezentată problema lui Yeţer HaRa. Iar de la Klipot, abundența este atrasă către lumile însele, la Kelim (כלים – vasele) și Guf-urile fiecărei lumi. Și dacă, ferească Cerul, el păcătuiește, toate lumile vor fi corupte.

Aceasta este explicația pentru crearea omului în lumea inferioară, crearea Guf-ului, a Nefeş-ului, Yețer HaTov și Yeţer HaRa. O altă explicație pentru crearea Yeţer HaRa este aceea că acel om  trebuie să nască copii și să mănânce și să săvârşească toate celelalte forme de acțiuni care necesită Tikun (תקון – rectificare). Trebuie să înțelegi că oamenii trebuie să furnizeze abundență fiecărei lumi, de dragul acelor Kelim (כלים – vase), care sunt lumile însele. Și dacă nu ar fi fost pentru oameni, Kelim ar fi putut să nu existe, întrucât ele fac parte din etapele creației și sunt foarte delicate. Și s-a descoperit că omul a fost încorporat în toate lumile, astfel încât lumile să fie capabile să-l poată ajuta să-și săvârşească faptele și în felul acesta să poată continua să le dăruie abundență, întrucât ele nu au puterea de a atrage abundența prin ele însele. Aşadar, atunci când omul păcătuieşte, toate lumile devin corupte și, ca pedeapsă, pentru că ele nu l-au sprijinit, cantitatea lor de abundență este diminuată. Acesta este sensul cel mai profund al versetului: „Toată răutatea va dispărea ca fumul”, întrucât Klipot sunt cauza majoră a păcatului; de aceea pedeapsa lor este atât de mare. Este adevărat că binele poate fi găsit în Yeţer HaRa, așa cum a fost scris, „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta”(Deuteronom 6: 5), și cu cele două înclinații, întrucât chiar şi Yeţer HaRa conține ceva bun, căci numai deșeurile sale trebuie să fie rele, despre care s-a spus: „Cum se risipeşte fumul, aşa-i risipeşti Tu; cum se topeşte ceara la foc, aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu” (Psalmi 68: 2).

Astfel am învăţat că omul este inclus în toate lumile; de aceea este scris că: „Aceasta este datoria oricărui om” (Ecleziastul 12:13), și acesta este sensul mai profund al versetului, „Să facem om după chipul Nostru” (Geneza 1:26). „Să facem” se referă la toate lumile care au participat la crearea omului, și astfel am învăţat cum chipul omului este de fapt inclus în toate lumile pentru că acestea nu se pot lipsi de acţiunile lui. Și acesta este sensul mai profund al versetului: „Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului ca s-o lucreze şi s-o păzească” (Geneza 2:15), prin respectarea poruncilor (Miţvot) pozitive și negative și, așa cum a fost scris: „Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ” (Geneza 2: 5), întrucât „nu era niciun om ca să lucreze pământul”. Și acesta este sensul versetului:„Eu pun cuvintele Mele în gura ta…să întind ceruri noi” (Isaia 51:16), pentru că omul prin faptele sale atrage viața în cer și pe pământ, și este ca și când el le-ar fi întins și le-ar fi înfiinţat. „Căci tu ești cu mine”, aşa cum a spus al nostru Învăţător, binecuvântată fie amintirea lui: „Partenerul meu, eu creez și tu menţii”. Acum vă va fi mai ușor să înțelegi problema profeției, așa cum a spus al nostru Învăţător, binecuvântată fie amintirea lui, „şi vă veţi alipi de El” (Deuteronom 11:22) și „Şi de El te vei lipi”,  căci profetul se lipește de Nume, binecuvântat fie El, prin atragerea profeției și abundenței către creaturile lumilor inferioare, precum au scris Ramban (Rav Moşe ben Nahman, Nahmanides) și toți exegeții binecuvântată fie amintirea lor. Şi nu e nimic surprinzător în asta, întrucât, așa cum am explicat deja, nu există nicio lumină care să se lipească de lumina celor zece Sfirot precum lumina originii Neşamot, acesta fiind sensul profund al versetului: „Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru etc.”(Deuteronom 4: 4).

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

error: Content is protected !!