Sha’arei Kduşa – Partea III – A opta Poartă

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

Această parte este împărţită în opt porţi:

  1. Privitor la natura lumilor
  2. Privitor la natura omului
  3. Privitor la impedimentele profeţiei
  4. Privitor la stipulările profeţiei
  5. Privitor la calitatea şi obiectul profeţiei
  6. Privitor la la nivelurile profeţiei
  7. Un ghid al lui Ruah HaKodeş pentru zilele noastre
  8. Un scurt ghid

A opta Poartă

O succintă explicaţie privind sanctificarea în zilele noastre

Trebuie să treci prin cinci purificări.

Prima purificare: trebuie să te pocăiaşti pentru păcatele tale referitoare la Miţvot negative și Miţvot pozitive. Trebuie să te pocăieşti pentru încălcările legilor date nouă de către înțelepți, și să eviţi toate trăsăturile de caracter necorespunzătoare. Cel mai mult, ar trebui să te pocăieşti pentru păcatele care merită pedeapsa prin Karet. Trebuie să fii atent la următoarele nelegiuiri: profanarea Numelui, profanarea Șabat-ului, încălcarea legilor referitoare la o femeie aflată la menstruație și toate tipurile de poluţii. Trebuie să te abții de la obişnuiţa de a jura chiar dacă este un jurământ adevărat, să te abţii să priveşti goliciunea, să defăimezi, să bârfeşti, să batjocoreşti și să cleveteşti. Ar trebui să te ții departe de trufie, furie, nerăbdare și tristeţe. Ar trebui să te comporţi cu modestie și smerenie și să te bucure de ceea ce ai.

A doua purificare: trebuie să respecţi toate cele 248 Miţvot pozitive ale Torei și legile care au fost stabilite de înțelepți. Mai ales ar trebui să studiezi Tora în mod regulat, să te rogi cu devoţiune, să binecuvântezi mâncarea și bucuria cu devoţiune, să-l iubeşti pe fiecare om din Israel ca pe mărul ochiului tău, să venerezi Șabat-ul și să respecţi toate detaliile acestuia, să te scoli în fiecare noapte după miezul nopții pentru a jeli Ierusalimul, să studiezi Tora și să împlineşti tot ceea ce faci cu iubire de dragul Cerului.

A treia purificare: este în timp ce te pregătești să primeşti Ruah HaKodeş.

A patra purificare: este purificarea trupului prin baia ritualică și curăţirea îmbrăcăminţii.

A cincea purificare: după ce te-ai pregătit să primeşti Ruah HaKodeş și după ce s-au imprimat în tine toate trăsăturile de caracter bune, ar trebui să intri singur în casă, curat, și sfinţit. Ar trebui să intri într-un loc, de preferință după miezul nopții, unde vocile oamenilor și ciripitul păsărilor nu te pot distrage. Ar trebui să închizi ochii și să-ţi dezbraci gândurile de tot ce înseamnă lucrurile lumeşti, de parcă ai fi un mort al cărui trup a fost părăsit de Nefeş. Atunci ar trebui să te străduieşti din greu să te gândești la lumea superioară și să te atașezi pe tine însuţi de rădăcinile propriului Neşama și de luminile superioare. Ar trebui să-ţi imagineze că Nefeş-ul ţi-a părăsit trupul și că s-a ridicat în sus și ar trebui să-ţi imaginezi că stai în picioare în mijlocul lumilor superioare. Și dacă ai folosi o Yihud (יחוד – unificare) ai transmite lumina și abundența tuturor lumilor iar, la sfârșit, vei primi și partea ta. Ar trebui să te izolezi în gândul tău ca și când Ruah HaKodeş zăboveşte asupra ta și, dacă după ceva timp, nu simți nimic, probabil că nu eşti demn și pregătit. Aşadar, ar trebui să-ţi întăreşti închinarea și puritatea și să încerci să te izolezi iarăşi, după câteva zile, în felul care a fost arătat mai sus, până când eşti demn și până Ruah HaKodeş zăboveşte asupra ta.

Iar atunci când Ruah HaKodeş zăboveşte asupra ta, ar trebui să te examinezi, să verifici dacă eşti suficient de pur și de curat și dacă acest Ruah nu este cumva Diavolul sau un amestec de bine şi de rău, așa cum am învăţat din povestea înălţării lui Ben Azai și Ben Zomato în Pardes. Ar trebui să examinezi acest Ruah în funcţie de revelație, să vezi dacă totul este adevăr sau dacă adevărul și minciuna sunt amestecate, fie că vorbele sale sunt simplă cleveteală sau sunt potrivnice Torei. În acest caz, ar trebui să respingi acest Ruah și să-ţi întăreşti închinăciunea până când toate cuvintele acestui Ruah sunt demne și conform legii Torei.

Ar trebui să știi că, la început, Ruah HaKodeş va zăbovi asupra ta din când în când, rareori. Iar lucrul dezvăluit va fi nesemnificativ și nu foarte profund, până când devine mai puternic în toate particularitățile menționate mai sus. Regula este aceea de a purifica complet materia, de a dezrădăcina partea contemplativă a gândului și a forței imaginative, și de a te ataşa de cele superioare. Și ar trebui să parcurgi din nou a șasea Poartă a primei părți a cărţii în care am explicat mai amănunțit căile Hasidim.

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

error: Content is protected !!