Sha’arei Kduşa – Partea III – A şaptea Poartă

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

Această parte este împărţită în opt porţi:

  1. Privitor la natura lumilor
  2. Privitor la natura omului
  3. Privitor la impedimentele profeţiei
  4. Privitor la stipulările profeţiei
  5. Privitor la calitatea şi obiectul profeţiei
  6. Privitor la la nivelurile profeţiei
  7. Un ghid al lui Ruah HaKodeş pentru zilele noastre
  8. Un scurt ghid

A şaptea Poartă

Un ghid al inspiraţiei divine (Ruah HaKodeş) pentru zilele noastre

Deși am atras atenţia, în Poarta precedentă, referitor la diferitele moduri de a dobândi Ruah HaKodeş  nu trebuie să disperi. Întrucât Tanna Devei Eliyahu s-a referit la următorul verset, „Debora, proorociţa” (Judecătorii 4: 4) spunând: „Eu chem cerul și pământul să fie martorii mei; Ruah HaKodeş se poate odihni asupra unui bărbat sau a unei femeie, evreu sau gentil, sclav sau slujitoare, totul depinzând de faptele lor”.

Am auzit cu propriile urechi și am văzut cu ochii noștri oameni excepționali care au dobândit nivelul de Ruah HaKodeş în zilele noastre. Ei ar putea prezice viitorul iar unii dintre ei posedau o astfel de înțelepciune necunoscută în generațiile anterioare. Pentru a nu îi descuraja pe cei care se apropie de Cel Sfânt pentru a se sfinți ei înșiși, voi explica câteva lucruri. Nu voi dezvălui prea multe, iar bunul Dumnezeu nu va opri binele de la cel drept. În primul rând, vom explica câteva lucruri cu privire la dobândirea Ruah HaKodeş, iar în Poarta a opta, cu ajutorul lui Dumnezeu, binecuvântat fie El, voi explica cum ar trebui să te comporţi.

Cea mai bună tehnică este cea predată de Tanna Devei Eliyahu binecuvântată fie amintirea lui. Este aceeași tehnică de care s-au folosit vechii Preoţi Hasizi. În această tehnică, înainte de toate trebuie să te pocăieşti de toate faptele tale rele. Apoi, pentru a face Nefeş-ul perfect, ar trebui să respecţi Miţvot pozitive, roagă-te cu devoţiune și studiază Tora, precum un taur sub jug, de dragul ei până la epuizare. Ar trebui să-ţi tai plăcerile, mâncarea și băutura, să te scoli la miezul nopții sau chiar mai devreme, să te ţii departe de alte persoane, chiar de un schimb inutil de cuvinte. Apoi, ar trebui să-ţi cureţi trupul prin băi repetate. Apoi, din când în când, ar trebui să te izolezi și te gândeşti la frica de Dumnezeu. Ar trebui să ai HaVaYaH întotdeauna în fața ochilor, să fii atent să-ţi goleşti mintea de orice lucruri lumeşti, și să-L iubeşi pe Domnul, binecuvântat fie El, cu mare dorință. Făcând toate cele menționate mai sus, ai putea  ajunge la Ruah Ha-Kodeş pe una dintre căile pe care le voi prezenta acum.

Prima: poţi dobândi Ruah HaKodeş prin atragerea asupra propriului Nefeş a luminii superioare din rădăcina superioara a propriului Nefeş, așa cum s-a menționat în Poarta a cincea. Iar aceasta este manifestarea desăvârşită a lui Ruah HaKodeş .

A doua: poţi dobândi Ruah HaKodeş studiind Tora sau îndeplinind o Miţva, așa cum a fost explicat de către înțelepții noștri, binecuvântată fie amintirea lor: „Cel care îndeplineşte o Miţva şi-a câştigat pentru sine un avocat” (Pirkei Avot 4:13). Căci dacă  îndeplineşti o Miţva prescrisă de lege, cu o deosebită intenție și devoţiune, această Miţva ar putea crea un înger real care ţi se va revela. Acești îngeri sunt cunoscuți în cărți ca Magidim (מגידים – mesageri). Cu toate acestea, dacă respectiva Miţva nu este îndeplinită conform legii, Magid-ul (מגיד – îngerul mesager) va conține un amestec de bine și de rău, de adevăr și minciună.

A treia: poţi dobândi Ruah HaKodeş printr-o revelație a lui Ilie, binecuvântată fie memoria lui, conform nivelului tău de devoţiune.

A patra manifestare a lui Ruah HaKodeş este cea mai frumoasă, întrucât are loc printr-o revelație a Nefeş-ului unuia dintre cei mai timpurii Ţadikim. Poţi ajunge la această manifestare dacă Nefeş-ul Ţadik-ului îşi are originea în aceeaşi rădăcină ca şi propriul tău Nefeş sau dacă îndeplineşti o Miţva în aceeași maniera în care a îndeplinit-o Ţadik-ul. Mai mult, cel care dobândeşte Ruah HaKodeş în acest fel va căpăta o minunată înțelepciune și mari secrete ale Torei, în concordanţă cu propriile sale fapte.

A cincea manifestare a lui Ruah HaKodeş este cea mai neînsemnată, întrucât cel ce dobândeşte acest tip de manifestare a lui Ruah HaKodeş va avea în visele sale câteva viziuni ale viitorului și va căpăta o anumită înțelepciune care este legată de Ruah HaKodeş.

Acesta este modul corect întrucât, în acest fel, omul nu dobândeşte Ruah HaKodeş prin jurarea sau constrângerea celor superiori, ci prin puterea propriilor sale fapte bune și prin puterea sfințeniei sale. În acest fel, Ruah HaKodeş care se sprijină pe el va fi pură și lipsită complet de orice rău, pe când cel care încearcă să dobândească Ruah HaKodeş prin fapte, rugăciuni și unificări (יחודים) ar putea face greșeli; este posibil, astfel, ca el să dobândească un amestec de lucruri exterioare.

Există și alte tehnici care utilizează faptele pentru a dobândi Ruah HaKodeş și le voi explica în partea a patra a acestei cărți. Aceste tehnici ajută la dobândirea uneia dintre cele cinci manifestări ale lui Ruah HaKodeş, care au fost menționate mai sus, dacă nu apar de la sine însele. Și pentru a preveni un amestec de rău, aşa cum s-a menţionat mai sus, aceste tehnici cer o mare evlavie și purificare. Este adevărat că prima tehnică a fost folosită și de primele generații, aşa cum a scris Ramban, binecuvântată fie amintirea sa, cu privire la versetul, „şi vă veţi alipi de El” (Deuteronom 11:22), și în capitolul al cincilea din cartea sa Igeret HaKodeş (אגרת הקודש) despre Ben Azai care stătea și studia în timp ce focul ardea in jurul lui.

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

error: Content is protected !!