Sha’arei Kduşa – Partea III – Prima Poartă

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

Înţelesul lui Ruah HaKodeş (ךות הקודש – divina inspiraţie)

Această parte este împărţită în opt porţi:

  1. Privitor la natura lumilor
  2. Privitor la natura omului
  3. Privitor la impedimentele profeţiei
  4. Privitor la stipulările profeţiei
  5. Privitor la calitatea şi obiectul profeţiei
  6. Privitor la la nivelurile profeţiei
  7. Un ghid al lui Ruah HaKodeş pentru zilele noastre
  8. Un scurt ghid

Prima Poartă

Privitor la natura lumilor; o succintă introducere pentru înţelegerea naturii profeţiei

Ma’aţil cel suprem (מאציל – Emanatorul), care a emanat toate lumile, se numește Ein Sof (אין סוף – infinitul). El nu are nici chip, nici nume, nici vreo literă, nici chiar vârful vreunei litere, prin urmare nu este permis nici măcar să te gândești la El. El a emanat cinci lumi; fiecare este Neşama al celorlalte. Lumile sunt: ​​Adam Kadmon (קדמן אדם – omul primordial), care este menționată în Cartea Tikunim (Tikun 19), și care este numită de către Gaonim (גאונים) Ţahţahot (צחצחות). A doua este lumea Aţilut (עולם אצילות – lumea emanației), a treia este lumea Bria (עולם בריאה – lumea creaţiei), a patra este lumea Yeţira (עולם יצירה – lumea formării), iar a cincea este lumea Asiya (עשיה עולם – lumea acțiunii). Iar aceste cinci lumi sunt numite unul – HaVaYaH (הוייה), întrucât vârful literei Yod (י) este Adam Kadmon, litera Yod (‘) este Aţilut, primul He (ה) este Bria, Vav (ו) este Yeţira iar He final (ה) este Asiya. Și de vreme ce nevăzutul Adam Kadmon nu are chipul unei litere, ci doar un vârf al unui Yod (‘) iar Ein Sof (אין סוף – infinitul) nu are nici măcar imaginea unui vârf de literă, menționăm întotdeauna doar cele patru lumi: Aţilut, Bria, Yeţira și Asiya, pentru fiecare dintre ele existând o literă completă, împreună numindu-se HaVaYaH (הויה).

Aceste patru lumi sunt împărțite în nouă niveluri: Hochma (חכמה – înțelepciunea), Bina (בינה – înțelegerea), cele şase margini ale lui Tiferet (תפארת – frumuseţea) și Malhut, (מלכות – împărăţia). Ele sunt numite cele patru elemente fundamentale supreme (יסודות) pentru că acestea sunt cele patru lumi, Aţilut, Bria, Yeţira și Asiya, care sunt împărțite în nouă Sfirot. Este adevărat că vârful lui Yod (‘), care este Adam Kadmon, care este a cincea lume supremă, le conține pe toate celelalte ca rădăcină a celor patru elemente fundamentale (יסודות), care sunt cele patru lumi, Aţilut, Bria, Yeţira și Asiya. Și am învăţat că nu există mai mult de patru elemente fundamentale (יסודות), întrucât Ein Sof nu poate fi pus la socoteală.

În primul rând, lumile sunt unul și numele lor este unul, HaVaYaH (הוייה). Apoi lumile, cu excepția rădăcinii lor, vârful lui Yod, Adam Kadmon, cea mai înaltă Sfira, care este numită Keter (כתר – coroana), sunt împărțite în patru elemente fundamentale (יסודות), apoi cele patru elemente fundamentale sunt împărțite în nouă Sfirot, aşa cum deja am menționat.

Toate sunt incluse în aceste două categorii, Emanatorul și tot ce este emanat de la El. Aşa cum a fost scris de Rav Eliezer (Pirkei, capitolul 3), „Înainte ca lumea să fi fost creată”, adică această lume, „Nu era decât El iar numele Lui era Unu”, întrucât Ein Sof care este numit „El și numele Lui”, care este Unu – HaVaYaH (הוייה), includea tot ce a emanat de la El, căci flacăra era ascunsă în cenuşa fierbinte strălucitoare.

Aşadar, am învăţat că toate lumile sunt incluse în numele HaVaYaH (הוייה), care este împărțit în patru elemente fundamentale (יסודות) și zece Sfirot, şi astea sunt toate lumile. De pildă, lumea lui Aţilut care este litera Yod (‘) și care se numește Hochma, conține tot ceea ce a fost menționat mai sus: HaVaYaH (הוייה) complet, care este împărțit în patru elemente fundamentale (יסודות) și zece Sfirot complete, şi la fel pentru toate cele cinci lumi care au fost menționate anterior. Mai mult, s-a constatat că chiar și în această lume inferioară, fiecare mică creatură conține patru litere ale lui HaVaYaH (הוייה) și cele zece Sfirot, întrucât totul a fost creat de puterea Emanatorului, binecuvântat fie El, și nu este nimeni în afară de El.

Mai mult decât atât, toate aceste niveluri, de la înaltul Adam Kadmon până la abisul lumii inferioare, sunt organizate unul  deasupra celuilalt și unul în fața celuilalt, deci nivelul inferior este plin de nivelul superior aşa cum Guf-ul este plin de Neşama. În acest fel toate nivelurile le conțin pe celelalte, chiar și lumea inferioară; unul deasupra celuilalt și unul în interiorul celuilalt; toate conțin Ein Sof care este Neşama al tuturor Neşamot.

Pentru a face diferenţa între cele cinci lumi, există unele deosebiri între ele: luminile care se extind din ele sunt diferite și la fel și destinațiile lor. Există, de asemenea, diferențe între cele patru elemente fundamentale (יסודות), dar nu este aici locul pentru a le specifica.

Prin urmare, putem concluziona că, pe măsură ce lumina se extinde de Sus, nu există nici măcar o singură Sfira care să nu le includă pe toate cele zece Sfirot. Mai mult, fiecare Sfira este împărțită în mii de Sfirot. Și, pe măsură ce lumina se extinde de la interior, către exterior, ea se răspândește de la cea mai interioară, adică de la cea numită Keter, la Hochma, iar de la Hochma la cele șase margini ale lui Tiferet și de la Tiferet la Malhut. În acest fel, fiecare aspect este împărțit în mii de elemente. Întrucât această problemă referitoare la toate lumile, cu excepția lumii Asiya, a fost deja explicată, vom clarifica pe scurt problema privind lumea Asiya.

Există șapte firmamente; cel superior se numește Aravot (ערבות), deoarece conține primele trei Sfirot ale lumii Asiya: Roata Rațiunii (גלגל השכל), Roata Înconjurătoare (גלגל המקיף) și Roata Zodiacului (גלגל המזלות); şi cinci roți: Şabtai (שבתאי – Saturn), Ţedek (צדק – Jupiter), Ma’adim (מאדים – Marte), Hama (חמה – Mercur) și Noga (בגה – Venus), care corespund lui Hesed (חסד – benevolența), Gvura (גבורה – forța), Tiferet (תפארת – frumusețea), Neţah (נצח – victoria, eternitatea), Hod (הוד – măreţia), iar a șasea roată, Yesod (יסוד – fundamentul), care conține stelele și luna. Cu toate acestea, al șaptelea, numit Vilon (וילון – cortina), este Sfira Malhut (מלכות – împărăţia) din lumea Asiya, care este împărțită, de asemenea, în zece Sfirot, Aceste zece Sfirot sunt Vilon Keter (רתכ ןוליו – Cortina Coroanei), cele patru elemente (יסודות) ale lumii inferioare – foc, vânt, apă și pământ – care corespund lui Hochma, Bina, cele șase margini ale lui Tiferet și Malhut. Aşadar, putem concluziona că Malhut de Malhut este elementul de pământ, care este Kli-ul (כלי – vasul) și materia întregii lumi. Acest element constituie originea tuturor elementelor (יסודות) și el le conține, așa cum este scris: „toate au fost făcute din ţărână” (Ecleziastul 3:20).

Acum să analizăm structura dinspre centru către exterior.

Elementul pământ conține cele zece Sfirof interioare Sfira este Keter, care este numită Yehida (יחידה) (al cincilea și cel mai înalt nivel al sufletului) a elementului pământ. Mai departe este Sfira Hochma, care este echivalentă cu Haya (NN) (al patrulea nivel al sufletului); a treia Sfira este Bina, care corespunde lui Neşama (sufletul superior, al treilea nivel al sufletului); mai departe sunt cele șase margini ale lui Tiferet, care corespund lui Ruah (רוה – spiritul, duhul, al doilea nivel al sufletului), iar Sfira exterioară, Malhut, corespunde lui Nefeş (sufletul inferior, primul nivel al sufletului) al elementului pământ. Iar această Malhut exterioară împărțită în zece Sfirot dintre care cea exterioară este pământul fizic care nu conține nicio spiritualitate, ci doar o materie urâtă care se numește mineralul, și tot ce se află în interiorul acestei Sfira este numit Nefeş al mineralului. Elementul  apă are o structură similară, întrucât partea sa exterioară, Malhut, este numită apă în creștere, sau vegetalul și tot ceea ce conține se numește Nefeş al vegetalului. Același lucru este valabil și pentru elementele vânt și foc, care corespund animalului şi vorbitorului. Într-adevăr, toate acestea patru împreună sunt mineralul – Nefeş și vegetalul – Ruah și animalul – Neşama și vorbitorul – Haya și VilonYehida,și am explicat deja că fiecare dintre ele le conţine pe toate celelalte.

Acestea sunt forțele menționate în cuvintele filosofilor, care au spus că Nefeş-ul care creşte conține forța de a se hrăni, forța de a atrage, forța de a digera și forța de a respinge. Nefeş-ul de vieţuire, însă, care este Nefeş-ul care se mişcă şi are sentimente, are forța de a se trezi, puterea imaginativă și puterea de a descrie, și același lucru este valabil și pentru celelalte lumi.

Putem concluziona că Malhut cea exterioară este întotdeauna Guf-ul fizic al elementelor (יסודות) sau lumile. Şi este adevărat că această Sfira nu este numită Guf sau materia reală murdară ci  Malhut exterioară, ultima Malhut, fie de Sus în jos, fie dinspre centru spre exterior. Și acest punct este elementul complet al pământului, fiind cel al ţărânei și cel mai murdar și fizic Guf al tuturor lumilor.

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

error: Content is protected !!