Sha’arei Kduşa – Prefaţă

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

Sha’arei Keduşa este o lucrare de inspirație a rabinului Chaim Vital (1543-1620), cel mai important discipol al lui ARI. Aceasta conține instrucțiuni și îndemnuri pentru o viață de înaltă sfințenie, care-l va ridica în cele din urmă pe om în punctul în care va fi demn de Inspirația Divină (Ruah HaKodeş).

Deşi cei mai mulţi îl cunosc pe Chaim Vital doar pentru Cabala teozofică a lui ARI, este bine să ştim că el a fost un adevărat cărturar, foarte versat în fiecare dintre științele epocii sale. Puțini știu că era, de asemenea, un foarte bun cunoscător al Cabalei profetice iar lucrarea sa Sha’arei Keduşa este o dovadă.

Sha’arei Keduşa depășește simplele teorii și oferă instrucțiuni practice privind căile de experimentare a divinităţii și a legăturii cu Dumnezeu. Vital a înţeles, însă,  că aceste cunoștințe erau potențial explozive, întrucât există modalități de a forța Inspirația Divină să vină la noi, chiar dacă noi nu suntem demni de asta. Astfel, el a făcut cu mare grijă legătura între aceste învățături cu legea iudaică și obiceiurile existente.

Rezultatul este o carte alcătuită din patru părți. Primele două părți încearcă să formeze caracterul aspirantului care dorește să se ridice la Dumnezeu. Ele tratează in-extenso poruncile (Miţvot). Cea de a treia parte explică elementele fundamentale ale Cabalei, Sfirot, lumile superioare, nivelurile profeției. Este o excelentă introducere în Înţelepciunea Cabala, chiar și pentru începători. A patra parte tratează modalitățile practice de a face legătura cu divinitatea și conține cele mai ascunse secrete.

Dat fiind natura celei de-a patra părți, a existat întotdeauna o problema pentru instituțiile rabinice datorită opiniilor contradictorii. Unii consideră această lucrare ca fiind cea mai inspirată și sfântă scriere, în timp ce alţii tremură de groază, întrucât simt că ar putea încălca legea și o consideră ca fiind o scriere fără valoare.

Respectând tradiția, vom omite aici cea de-a patra parte, care a fost publicată abia recent, pentru prima dată în istorie, în Ktavim Hadaşim (Noile scrieri) ale lui Chaim Vital. Noi vom publica traducerea acestei părţi separat.

O mulțumire specială lui Talib Din pentru sprijinul acordat în editarea acestei cărţi și pentru pregătirea textului pentru tipar.

Traducatorul

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

error: Content is protected !!