ŞOFARUL LUI MESIA

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

Articol al lui Baal HaSulam

Trebuie ştiut că copiii lui Israel nu vor fi izbăviţi decât după ce înțelepciunea ascunsului va fi revelată într-o mare măsură, așa cum este scris în Zohar: „În această compoziție, Israel sunt izbăviţi din exil”.

Căci la acea vreme exista speranța de izbăvire, anume că scrierea Zohar-ului, care a început în zilele lui Raşbi, la momentul apariției lui Bar Cochva, despre care Rav Akiva, învăţătorul lui Raşbi, a spus: „… va răsări o stea din Iacov …” și după dărâmarea templului, a constituit marea speranță.

De aceea, lui Raşbi i s-a permis și a dezvăluit înțelepciunea ascunsului, însemnând cărțile sale, Zohar-ul și Tikunim. Dar el a făcut-o cu mare grijă, pentru că nu a permis scrierea cuvintelor sale, decât de către Rav Abba, care era capabil să dezvăluie păstrând un secret, astfel încât înțelepții copiilor lui Israel să înțeleagă lucrurile, dar înțelepții proveniţi din națiuni să nu le înțeleagă, asta din teama ca nu cumva să nu știe cei răi să-și slujească stăpânul lor. Din această cauză, de îndată ce au văzut că în acele vremuri era încă prea devreme pentru izbăvirea lui Israel, au ascuns-o, ceea ce a fost în vremea lui Rav Saborai, întrucâ găsim aspecte în Zohar care au fost scrise în timpul lui Rav Saborai. A fost, într-adevăr, voința lui Dumnezeu să fie dezvăluită și, prin urmare, și-a găsit drumul către văduva lui Rav Moşe DeLeon, care a moștenit manuscrisul de la soțul ei și, din câte se pare, el nu îi spusese deloc despre interdicția de a o dezvălui și, s-a întâmplat ca ea să o vândă. Într-adevăr, până în ziua de azi toate astea au provocat multă ruină în casa lui Israel, din motivele de mai sus.

Cu toate acestea, nu există rău fără bine și, prin urmare, această guvernare pe care națiunile au obținut-o prin furtul secretelor Torei, a invocat o atitudine atât de puternică pentru dezvoltarea sfințeniei, încât cred că facem parte dintr-o generație care se află chiar în pragul izbăvirii.

Dacă doar am ști cum să diseminăm înțelepciunea ascunsului în mulţime, deoarece în afară de simpla raţiune după care „cel ce a înghițit bogățiile, le va da afară din nou”, întrucât prin aceasta va fi evident pentru toată lumea ce e sfânt și ce nu este, iar diferența dintre esența nucleului și coaja de deasupra din care au răsunat toți înțelepții lumii, căci taberele lui Israel care au negat Tora se vor întoarce cu siguranță la Domnul și la lucrarea Lui.

Și există încă şi o altă raţiune în asta: avem dovezi că izbăvirea trebuie făcută de timpuriu, întrucât toate națiunile lumii vor mulțumi Torei lui Israel, așa cum este scris: „Și pământul va fi plin de cunoaștere” ca și în exodul din Egipt, unde a existat o necesitate anterioară ca și Faraon să-i mulțumească Domnului pentru adevăr și poruncile sale și să le permită să plece. Aşadar, este scris că fiecare din națiuni să ia un un bărbat evreu și să-l conducă în țara sfântă. Și nu este suficient ca ei să fie capabili să iasă singuri, ci trebuie să înțelegi că de aici vor ajunge națiunile lumii la o astfel de minte și dorință. Trebuie să se ştie că este vorba de diseminarea adevăratei înțelepciuni, căci ei vor vedea pe viu un Dumnezeu adevărat și o lege adevărată.

Iar diseminarea în mulţime a înțelepciunii se numește Şofar, la fel precum şofarul a cărui voce străbate o distanță mare, astfel încât înțelepciunea să se răspândească în întreaga lume.

Și chiar și națiunile vor asculta și vor admite că există înțelepciune divină în Israel. Și acel rol a fost formulat de profetul Ilie, astfel încât întotdeauna se spune despre dezvăluirea secretelor Torei că este Dezvăluirea lui Ilie.

Așa cum au spus înțelepții noștri, va fi lăsată să se odihnească până când va veni Ilie iar Tişbit va răspunde la întrebări și chestionări. Prin urmare, ei au spus că cu trei zile (care este un indiciu celebru) înainte de venirea lui Mesia, Ilie va merge în vârful munților și va suna dintr-un mare şofar etc. şi veți înțelege că şofarul nu este altceva decât divulgarea înțelepciunii ascunsului în mase, care este o condiție prealabilă necesară care trebuie să preceadă deplina izbăvire.

Iar despre asta vor depune mărturie cărțile care au fost deja scrise în această înțelepciune, anume că materiile care stau în vârful lumii, au fost diseminate tuturor pentru ca toți să vadă ca un veşmânt, ceea ce este o mărturie adevărată, că suntem în zorii izbăvirii, iar marele şofar a suflat deja, în depărtare, pentru că este încă un sunet slab, căci acesta este calea lui, astfel ca vocea lui să se amplifice.

Și cine altcineva știe ca mine că nu sunt demn să fiu decât un mesager şi un scriitor pentru a divulga astfel de secrete, cu atât mai puțin să înțeleg rădăcina lor. Și de ce mi-a făcut Domnul asta? Este numai pentru că generația o merită. Este ultima generație, aflată pe pragul deplinei izbăviri și, prin urmare, este demnă să înceapă să audă Şofarul lui Mesia, care este revelarea secretelor, așa cum s-a explicat mai sus.

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

error: Content is protected !!