STADIUL 7 – SENZATIA LUMINII

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

Pe lângă aceste ființe de lumină eterică, una dintre cele mai proeminente experiențe întâlnită în apropierea morții este simțirea prezenței unei lumini atotcuprinzătoare, iubitoare și încălzitoare, o strălucire radiantă pe care mulți o identifică cu Creatorul întregii vieți.

Un suflet nu părăsește acest plan al vieții până când nu vede prezența Divină (Zohar 5, p. 53a. 1, p. 98,99a, p. 118b. Midraş Rabba Bamidbar 14:2. Pirkei De’rebbe Eliezer 34. Toraht Kohanim l). Niciun suflet nu pleacă din această lume înainte ca Şhina / aspectul divin feminin al gloriei Creatorului să apară. Și ca urmare a dorinței profunde de a se reuni cu Şhina, sufletul trece cu blândețe mai departe și se duce mai departe în lumină.

Lumina este folosită pentru a captura Creatorul fără imagine și inefabil (Devarim 4:24. Mekor Hayim 1:4). În mod categoric, nucleul interior și esența Creatorului nu pot fi contextualizate și nici cuantificate. Nici un limbaj convențional sau imagine poetică nu poate face dreptate la ceea ce transcende toate definițiile. Cu toate acestea, în lipsa unei metafore mai bune, emanația divină este denumită Ohr / lumină, ca în apelativul cabalistic, Ohr Ein Sof / lumina nesfârșită. În mod universal, lumina este folosită ca imagine pentru iluminare, înțelepciune și căldură. Vederea luminii mari a fost, din punct de vedere istoric, unul dintre modurile dominante prin care ființele umane înrădăcinate în dimensionalitate au descris ceea ce este dincolo de dimensiune. Pentru acele suflete care se simt una cu lumina, lumina este primitoare, emanâd iubire şi confort necondiţionat. În timp ce pentru acele suflete care se simt deconectate de esența lor, aceeași lumină pare amenințătoare, copleșitoare și orbitoare.

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

error: Content is protected !!