STRUCTURA LUMILOR SUPERIOARE

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

INTRODUCERE

Acest capitol se bazează pe articolul, Prefață la Înțelepciunea Cabala, scris de Rav Yehuda Aşlag. Rav Aşlag a scris acest articol ca una dintre introducerile sale la comentariul Sulam pe care l-a scris despre Zohar. Conform metodei Cabala, se învață despre extinderea existenței de Sus în jos, de la Creator până la această lume.

În consecință, studenţii dobândesc mijloacele pentru înălțarea spirituală de jos în sus, urmărind întocmai evoluţia gradele de Sus aşa cum le învață. Asta este în concordanță cu definiția Înţelepciunii Cabala:

„Această înțelepciune nu este, nici mai mult, nici mai puţin, decât o secvență de rădăcini, concatenate într-o relaţie de cauză și efect, conform unor reguli fixe, determinate, împletindu-se într-un singur scop înalt, descris ca fiind „revelarea Domnului Dumnezeu către creaturile Lui în această lume”.

(Rav Yehuda Aşlag, Esența Înțelepciunii Cabala).

Necesitatea StudiERII Cabalei

„Pare, totuşi, evident că este imposibil ca întreg poporul Israel să dobândească această mare puritate, fără studiul Înțelepciunii Cabalei, cea mai ușoară cale potrivită celor fără cunoaștere. Dar numai prin studiul literal al Torei, este imposibil de dobândit puritatea, iar asta numai pentru câţiva, cu preţul unor mari eforturi, nu însă şi pentru majoritatea oamenilor.”

(Rav Yehuda Aşlag, Introducere la Studiul celor zece Sfirot).

„Dobândirea începe cu Tora ascunsă pentru ca, abia după aceea, să se ajungă la porțiunile rămase ale Torei și doar la sfârşit vei dobândi revelarea Torei.”

(Vilna Gaon, Sidur).

„Am văzut scris că interdicția de Sus de a studia liber Înțelepciunea adevărului a fost doar pentru o perioadă limitată de timp, până la sfârșitul anului 1490, dar de atunci interdicția a fost ridicată și s-a permis studierea Zohar-ului. Începând cu anul 1540 a fost o mare Miţva ca masele să studieze în public, atât cei bătrâni cât şi cei tineri … și asta întrucât Mesia va veni din această cauză și nu din alt motiv. Prin urmare, nu trebuie să fim neglijenți.”

(Rav Azulai, Introducere la Ohr Hochma).

„Vai de cei care fac ca spiritul lui Mesia să dispară din lume, pentru a nu se mai întoarce niciodată, care fac ca Tora să se usuce, fără apele minții și ale cunoaşterii, căci se limitează la partea practică a Torei și nu doresc să încerce să înțeleagă Înțelepciunea Cabala, să cunoască și să se educe în tainele și raţiunile ce se ascund în spatele Torei și  poruncilor (Miţvot). Dar vai, ei sunt cauza sărăciei, ruinei și a jafului, a devalizării, uciderilor și distrugerii lumii.”

(Tikunei Zohar, Rectificarea30).

„Studiul cărții Zohar este de preferat și mai presus de toate celelalte Studii.“

(Hidah).

„Mântuirea depinde în primul rând de studiul Înţelepciunii Cabala.”

(Vilna Gaon, Even Şlema 11,13).

„În privinţa studierii Zohar-ului nu există restricții …”

(Hafeţ Haim).

„Dacă generația mea mi-ar fi ascultat vocea, ar fi început să studieze Cartea Zohar de la vârsta de nouă ani.”

(Rav Isaac din Kamarna, Noţar Hesed).

„Atunci când citeşti cât poţi de mult aceste cuvinte … cum ţi se pare? Este ca a atunci când un bolnav bea o poțiune vindecătoare care-I face bine, deși nu este un priceput în ştiinţa medicinii.”

(Remez, partea 3, pagina 2).

„În viitor, doar cu ajutorul cărții Zohar vor ieşi din exil copiii lui Israel.”

(Cartea Zohar, Paraşat Naso).

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!