SUFLETELE

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

Sufletul are cinci nume: Nefeş, Ruah, Neşama, Haya și Yechida, care corespund celor cinci niveluri ale sale. Există multe diviziuni și categorii de suflete. Acestea diferă în funcție de originea lor sau de nivelul lor în tărâmurile superioare.

Cinci niveluri ale sufletului

Sufletul are cinci niveluri, numele lor sunt: ​​Nefeş, Ruah, Neşama, Haya și Yechida. Sufletul este entitatea spirituală din interiorul trupului, acesta din urmă fiind doar haina sa exterioară. Fiecare suflet are o rădăcină precisă și o posibilitate de a dobândi cel mai înalt nivel al acestei rădăcini. [73] Toate [74] vin mai întâi la un nivel inferior și vor atinge, dacă merită, următorul nivel superior.

[74] – Oameni

 • Nefeş este primul nivel, cel inferior. Se dobândește la naștere și înainte de celelalte niveluri următoare. Acesta corespunde nivelului lumii fizice Asiya și al configurației feminine Nukva.
 • Ruah este al doilea nivel și este dobândit înainte de nivelurile următoare. Acesta corespunde nivelului lumii îngerilor – Yeţira și configurației Zeir Arpin.
 • Neşama este al treilea nivel și poate fi dobândit numai după dobândirea nivelurilor Nefeş și Ruah. Acesta corespunde nivelului lumii sufletelor – Briya și configurație Ima.
 • Haya, este al patrulea nivel și poate fi dobândit numai după celelalte niveluri precedente. Corespunde nivelului lumii emanaţiei – Aţilut şi configuraţiei Aba.
 • Yechida este al cincilea și cel mai înalt nivel; este foarte rar atins și poate fi dobândit numai după Tikun (rectificare) a tuturor nivelurilor precedente. Acesta corespunde nivelului lumii emanației – Aţilut și configurației Arich Arpin.
SufletulLumeaParţuf-ul
YechidaAţilutArich Anpin
HayaAţilutAba
NeşamaBriyaIma
RuahYeţiraZeir Anpin
NefeşAsiyaNukva
Figura 13

Corespondenţa între cele cinci niveluri ale sufletului, cele patru lumi şi cinci Parţufim

Există multe diviziuni și categorii de suflete. Ele diferă în funcție de originea lor sau de nivelul lor în tărâmurile superioare.

NefeşRuahNeşamaHayaYechida
YechidaYechidaYechidaYechidaYechida
HayaHayaHayaHayaHaya (2)
NeşamaNeşamaNeşamaNeşamaNeşama
RuahRuahRuahRuahRuah
Nefeş (1)NefeşNefeşNefeşNefeş
Figura 14

Fiecare nivel al sufletului are propriile sale cinci niveluri

 • Nefeş de Nefeş este cel mai scăzut nivel al sufletului
 • Haya de Yechida este aproape cel mai înalt

Fiecare nivel al sufletului este împărțit în cinci niveluri. În ceea ce privește nivelul Nefeş, există Nefeş de Nefeş, Ruah de Nefeş, Neşama de Nefeş, Haya de Nefeş și Yechida de Nefeş. (Vezi figura 14)

NivelulNefeşRuahNeşamaHayaYechida
NefeşYechidaYechidaYechidaYechidaYechida
NefeşHayaHaya (1)HayaHayaHaya
NefeşNeşamaNeşamaNeşamaNeşamaNeşama (3)
NefeşRuah (2)RuahRuahRuahRuah
NefeşNefeşNefeşNefeşNefeşNefeş
Figura 15

Fiecare nivel poate fi subdivizat, ca de pildă:

 • Haya de Ruah de Nefeş este un nivel mai înalt decât
 • Ruah de Nefeş de Nefeş, dar inferior lui
 • Neşama de Yechida de Nefeş.

Fiecare suflet își are originea în diferitele lumi și configurații. Calitatea sufletului va depinde de configurația și lumea în care își are rădăcina.

Un suflet cu o origine superioară va fi de o calitate superioară și va avea un potențial mai bun de înțelegere și apropiere mai mare de Creatorul său, cu condiția, desigur, să acționeze în consecință și să își atingă potențialul.

Fiecare dintre aceste niveluri ale sufletului se împarte pentru fiecare nivel al Parţuf-ului (configurației) și pentru fiecare lume. Prin urmare, există cinci niveluri ale sufletului pentru fiecare Parţuf și există cinci niveluri ale Parţufim pentru fiecare lume etc.

Suflet/ LumeAsiyaYeţiraBriyaAţilutAţilut
YechidaNukva (a)NukvaNukvaNukvaNukva
HayaNukvaNukvaNukvaNukva (2)Nukva
NeşamaNukvaNukvaNukvaNukvaNukva
RuahNukvaNukvaNukvaNukvaNukva
NefeşNukva (1)Nukva (b)NukvaNukvaNukva
Figura 16

Toate posibilităţile pentru Nukva pe cele 5 niveluri ale sufletului şi lumilor

 • Sufletul nivelului lui Nefeş de Nukva de Asiya
 • Sufletul nivelului lui Haya de Nukva de Aţilut

Yechida de Nukva de Asiya (a) este inferior nivelului Nefeş de Nukva de Yeţira (b).

Fiecare dintre aceste niveluri se poate subdiviza din nou în multe altele, adăugând numeroase posibilități.[75] Totodată, întrucât există zece Sfirot în fiecare Sfira, lume și Parţuf, originea unui suflet ar putea fi într-una dintre subdiviziunile de mai sus, subdivizate din nou în conformitate cu cele zece Sfirot.

[75] – Aproape de infinit

NEFEŞAsiyaYeţiraBriyaAţilutAţilut
KeterNukvaZAImaAbaArich
HochmaNukvaZAImaAbaArich
BinaNukvaZAImaAbaArich
Da’atNukvaZAImaAbaArich
HesedNukvaZAIma (2)AbaArich
GvuraNukvaZAImaAbaArich
TiferetNukva (1)ZAImaAbaArich
NeţahNukvaZAImaAbaArich
HodNukvaZAImaAbaArich
YesodNukvaZAImaAbaArich
MalhutNukvaZAImaAbaArich
Figura 17

Toate posibilităţile pentru Nefeş pentru cele 10 Sfirot şi 4 lumi

 • Sufletul nivelului lui Tiferet de Nefeş de Nukva al lumii Asiya
 • Sufletul nivelului lui Hesed de Nefeş de Ima al lumii Briya

Sunt posibile mai multe diviziuni și subdiviziuni, întrucât fiecare Sfira se împarte în zece, aproape la nesfârșit.[76] Fiecare Parţuf (configuraţie) se subdivizează, de asemenea, în zece Sfirot adăugând și mai multe posibilități. Întrucât oamenii sunt cei care provoacă cuplarea acestor Sfirot și Parţufim prin rugăciunile lor și respectarea poruncilor, este necesar ca sufletele lor să-şi aibă originea în acestea, fiecare în funcție de nivelul său.

[76] – Pentru această diviziune a lui Nefeş, acelaşi lucru aplicându-se fiecăruia dintre cele cinci niveluri ale sufletului

SfiraNivelul SufletuluiTetragrama
KeterYechidaיVârful lui Yud
HochmaHayaיYud
BinaNeşamaהHey superior
HesedRuahוVav
GvuraRuahוVav
TiferetRuahוVav
NeţahRuahוVav
HodRuahוVav
YesodRuahוVav
MalhutNefeşהHey inferior
Figura 18

Scopul omului este de a atinge fiecare nivel succesiv superior al sufletului său; pentru asta, el trebuie să efectueze Tikun a nivelurilor precedente. Nivelurile superioare ale sufletului nu pot fi dobândite simultan. Majoritatea oamenilor au doar nivelul Nefeş și, dacă merită, vor dobândi nivelurile următoare – dar unul câte unul prin moarte și reîncarnare. Dacă trebuie să dobândească nivelul de Ima al lumii Asiya, mai întâi, el trebuie să efectueze Tikun a lui Malhut de Asiya, ZA de Asiya și așa mai departe. Pentru a-și dobândi nivelul de Neşama, el trebuie să efectueze Tikun a tuturor nivelurilor de Sfirot și Parţufim ale propriilor niveluri ale sufletului, Nefeş și Ruah, etc.

Pentru a face această rectificare (Tikun) ar putea dura câteva vieți, sufletul se va reîncarna de câte ori este nevoie pentru a o desăvârşi

Toate aceste posibilități complexe au un singur scop: acela de a-i permite omului să aibă meritul prin propriile sale eforturi și să se apropie de Creatorul său. Pentru asta, el trebuie să obțină un nivel superior al sufletului și să-și înalţe căile împlinindu-și propria Tikun.

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

error: Content is protected !!