SUFLETUL RĂDĂCINĂ

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

Adam, felul în care este descris în geneza creației sale, a fost atât bărbat, cât și femeie. Fizic sau metafizic vorbind, ființa umană prototip, Adam, nu era nici bărbat, nici femeie, el / ea a fost ambele (Bereişit, 1:27. Eiruvin, 18a). Adam a fost, prin urmare, o sinteză a ambelor genuri, masculin și feminin, asemănător, dar nu complet, unui hermafrodit sau androgin.

Astăzi, aceste două aspecte ale dinamicii masculin / feminin sunt prezente în protoplasma tuturor celulelor umane, cele ale bărbaților și cele ale femeilor. Având în vedere că Adam a fost prima ființă umană, tatăl / mama întregii specii umane, toți oamenii își pot urmări ADN-ul până la acest unic strămoș; el / ea este întruparea genetică a tuturor secvențelor de gene articulate ulterior din cadrul liniei umane. Practic, toți oamenii sunt înțeleși de Tora ca fiind înrudiți genetic și descendenți dintr-o singură ființă ancestrală, așa cum presupun biologii moderni – toate formele de viață descind în cele din urmă, prin procesul de evoluție și prin diferite mutații, dintr-o singură formă de viață.

Un principiu general al Torei este acela după care corporalul  este doar o reflectare a condiționării spirituale. Întrucât Adam este privit ca părintele material al umanității, el / ea îi este, totodată, şi strămoşul spiritual. Sufletul lui Adam este sufletul colectiv și universal din care emană toate sufletele umane (Şa’ar HaGilgulim, Hakdamah 12. Ramak Şiur Komah, Cap 2. Vezi și Midraş Rabba, Şemot, 40:3. Tanchumah, KiTissa, 12. Tanya, Igrot HaKodeş, 7). Sufletul lui Adam este prin urmare sufletul-sursă din care toate sufletele individualizate sunt derivate. Adam era un fel de figură cosmică, ce conținea elemente ale tuturor sufletelor fiecărei persoane care se va naște în cele din urmă.

Toate sufletele sunt cuprinse în sufletul primordial al lui Adam, prin urmare, odată ce s-a petrecut întâmplarea cu mâncatul din Pomul Cunoașterii Dualității, urmată de gonirea din Eden, scânteile din sufletul colectiv al lui Adam au fost împrăștiate în toate lumile și în toţi oamenii. De atunci, scopul reîncarnării este acela de a restabili întregitatea plenitudinii sufletului Rădăcină, creând astfel o Tikun / rectificare / refacere a imaginii mistice și primordiale a lui Adam / Umanitatea.

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

error: Content is protected !!