ŢEIL-UL – AURA

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

Fiecare ființă umană posedă un Ţeil, care poate fi tradus ca o „aură”, un fel de umbră, corpul eteric; iar acest Ţeil este ceea ce pleacă înainte de momentul real al morții (Zohar 1, p. 217b, 220a. Bamidbar 14:9, Ramban şi Rabbeinu Bachya, ad loc. Safer Hassidim 547. Sefer Ha’Emunot 6: 4). Ţeil-ul urcă și se unește cu Ţeil-ul lui Ohr Ein Sof / Lumina infinită cu treizeci de zile înainte de moarte. Din această învățătură putem discerne că moartea nu are loc brusc și nu există accidente. Indiferent de circumstanța morții unei persoane, părțile anterioare ale sufletului lor au început deja să urce încetul cu încetul.

Există un fenomen spiritual la care se face referire ca Hargaşot Ha’avir, tradus literal ca „simțind atmosfera” (Rav Şem Tov Ibn Gaon, Keser Şem Tov, KiTeţe. Recant!, KiTeţe. Rav Josef Şlomo Delmedigo, Meţaref LeHachmah , p. 15b). Indivizii extrem de sensibili și rafinați pot discerne acest Ţeil, această „aură” sau lumină înconjurătoare, care învăluie o persoană și prin ea pot privi, ca printr-o prismă, în psihicul altei persoane.

Unul dintre învățătorii spirituali de vârf ai secolului al XIII-lea a fost Rav Yiţchak Sagi Nahar – Rav Isaac cel orb. Cuvintele ebraice Sagi Nahar înseamnă literal „lumină în exces” sau „viziune în exces”. Această expresie a fost folosită ca un eufemism referindu-se la persoanele cu deficiențe de vedere. Dar în cazul lui Rav Yiţchak, acest lucru a fost înțeles la modul literal. Căci, deși era orb fizic, la nivel spiritual, viziunea lui era destul de clară și pătrunzătoare. De fapt, se știa că era capabil atât să observe gândurile altor oameni, cât și să „simtă aerul” din jurul lor, ceea ce înseamnă că putea percepe și apoi să transmită tipul de suflet sau rădăcina sufletului unei persoane. Totodată, avea capacitatea, simțind dacă aura este cu trupul sau nu, de a discearnă dacă moartea se profia și era iminentă.

A simți propriul Ţeil în timp ce pleacă este, la fel, o posibilitate reală. Există mulți oameni care par să simtă dispariția lor fizică imediată, fie prin lucrurile pe care le fac, fie prin gândurile pe care le exprimă. În astfel de cazuri, și pentru astfel de oameni, pare să existe o premoniție profundă că moartea lor este iminentă (Midraş Rabba, Bamidbar, 19:17). Acest fenomen ar putea fi rezultatul faptului că persoana este super sensibilă din punct de vedere spiritual, având o conștientienţă acută a faptului că Ţeil-ul său s-a despărțit cu treizeci de zile înainte (Ohr HaHayim, Bereişit, 47:29). Totodată, este posibil ca o persoană care are o conștiință foarte evoluată să fie conștientă de momentul când Ţeil-ul altei persoane a părăsit-o deja (Hasam Safer, Toraht Moşe, Vezot Haberachah).

Se spune că Ţeil-ul apare ca umbra literală a unei persoane, astfel încât cineva poate detecta dispariția sa observând absența sa în lumina lunii. Cu toate acestea, în general, nu ar trebui să acordăm atenție unor astfel de chestiuni (Ramah, Orach Hayim 664:1), întrucât majoritatea oamenilor pur și simplu nu știu cum să caute cu adevărat un astfel de fenomen.

Conform Zohar-ului, Ţeil-ul unei persoane se va ridica din trupul său în noaptea de Hoşana Rabba – a șaptea zi din sărbătoarea de Sukkot și a 26-a zi de la începutul creației – dacă sunt destinate să treacă din această lume în decurs de un an (Zohar 1, p. 220a. Zohar2, p. 142b. Ramban, Bamidbar 14:9. Ţiyoni, Şlach). Mai târziu, după sărbătoare, Tzeil-ul se întoarce în trup și rămâne cu persoana până la treizeci de zile înainte ca ea să plece. Și, după cum am menționat, în a treizecea zi înainte de moartea persoanei se înalță definitiv.

Odată ce așa-numita aura / umbră părăsește trupul, este doar o chestiune de timp până când aspectele mai manifeste ale sufletului să înceapă să plece. Dar, ca întotdeauna, prin puterea lui Tşuva / Reîntoarcere și Auto-Reconstrucție totul poate fi reajustat și toate decretele pot fi răsturnate. Chiar dacă există principii metafizice în lumea spiritului și, ca și în cazul dimensiunii fizice, odată ce ceva este pus în mișcare, legea inerției se impune, chiar și atunci, prin Tşuva avem capacitatea de a opri cauzalitatea cvasi-mecanică a lumii spirituale și suspenda aparenta imuabilitate a cee ace este determinat. Mai simplu spus, prin Tşuva avem puterea de a inversa ceea ce a început și Ţeil-ul se poate întoarce astfel în trup.

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

error: Content is protected !!