DIN GURA UNUI ÎNŢELEPT – CUVÂNT ÎNAINTE

inapoi la SURSE Michael Laitman – link

Cabaliștii sunt convinși că fiecare om trebuie să studieze Știința Cabala. Dacă nu vor face asta în timpul acestei vieți, vor trebui să revină în această lume și să învețe această știință. Ce are specific Știința Cabala? De ce trebuie oamenii să stăpânească această știință și dacă nu au făcut-o viața lor nu a meritat să fi fost trăită? De ce perfecționarea ființei umane depinde de cunoaşterea Cabalei?

Pentru a înțelege trebuie să acceptăm metoda cabalistă a definiției – „Incomprehensibilul nu este descris” (niciun nume nu este atribuit lucrurilor care nu pot fi identificate). Vorbim aici despre lucruri care sunt dincolo de înţelegere, esența Forţei Superioare, de exemplu. Cabaliștii refuză chiar să o discute teoretic, să o identifice sau să o numească.

De aceea, atunci când cabaliștii vorbesc despre Forţa Superioară, ei nu fac referire la esența acesteia; ei se referă la Lumina care coboară de la ea. În Cabala, „Infinitate” este lumină emisă de esența Forţei Superioare. Învățații Cabalei au definit Lumina provenită de la Creator către Creația Sa ca fiind infinită și au numit-o „Infinitate”.

Există o lege de neclintit pentru cabaliști, conform căreia chiar gândirea referitoare la Forţa Superioară este interzisă, deoarece este imposibil de conceput. Mai mult decât atât, este imposibil să-i dăm un nume, întrucât dacă ar fi să încercăm asta ar însemna să o fi înțeles într-un anume grad anume.

Totuși, Lumina care vine de la Forţa Superioară poate fi studiată, analizată, apoi numită și caracterizată în baza analizei. Toți primim această Lumină, care definește substanța existenței noastre. De aceea studiul și aplicarea ei corectă constituie responsabilitatea noastră în această viață; procedând astfel, noi studiem efectul Forţei Superioare asupra noastră. Această cunoaștere constituie substanța Cabalei. Într-adevăr, această cunoaștere, această știință și corecta ei aplicare ajută la umplerea noastră cu Lumina Forţei Superioare. Este o recompensă glorioasă pentru eforturile noastre. 

Zohar-ul ne spune că toate Lumile Superioare au fost create pentru a-l aduce pe fiecare om la perfecțiune. La început, acesta a fost motivul pentru crearea Universului. Așa cum este spus în Zohar, „Sfârșitul acțiunii constă în Gândul Creației”. Toate lumile, incluzând lumea noastră și omul din această lume, au fost create pentru a îndeplini dorința de a aduce, prin calea Luminii, cea mai mare plăcere. Iar omul este alcătuit din două substanțe, una în cealaltă – un suflet în trupul fizic.

Astfel, la început, omul a fost pus de către Forţa Superioară în cea mai joasă condiție – trup fizic cu sufletul în interior. Pe urmă, prin sistemul lumilor descendente, Forţa Superioară îl ghidează spre a-și dezvolta sufletul, un recipient spiritual al Luminii, până va fi umplut de lumină. Deoarece este spus „Și pământul va fi plin de cunoașterea Creatorului și toți Îl vor cunoaște”.

Sufletul uman este alcătuit din 613 dorințe pentru a fi umplute cu Lumina Superioară. La început, această dorință este egoistă, având intenția de a fi umplută doar de dragul ei. Drept rezultat al studierii Cabalei, omul dezvoltă o nouă intenție, prin care toate dorinţele sale, de la cea mai măruntă la cea mai amplă, vor fi pentru a le satisface de dragul Forţei Superioare.

Această schimbare graduală de intenție, de la egoistă la altruistă, este numită corectare. Conform similarităţii cu Forţa Superioară, dorința corectată este umplută cu Lumina Superioară, cu senzația acestei Forţe, Creatorul. După ce intențiile tuturor celor 613 dorințe au fost corectate, omul absoarbe în el toată Lumina provenită de la Forţa Superioară. O asemenea stare este numită „Corectare Personală”. În acest fel, omul devine una cu Forţa Superioară.

Toate sufletele diferă prin calitățile lor. Această diferență de calități este motivul pentru care oamenii au trăsături diferite. Dar diferențele sau similitudinile sufletelor nu depind de calitățile lor. Ele depind de intenția individuală, egoistă a fiecărui suflet de a se umple cu Lumină. Când o persoană își corectează intenția, își aduce sufletul alături de alte suflete și adaugă sieși dorința și Lumina lor. O astfel de stare este numită „Corecţia Finală a Sufletului”. Umplerea completă cu Lumina Superioară este numită „Universul Infinității”. Această stare aduce completa conştienţă a infinității, perfecțiunii, păcii și întregii cunoașteri.

Acțiunile celui care dorește să dobândească Lumile Superioare sunt după cum urmează:

  1. Corectarea intenției lui va fi de la egoistă la altruistă. Pentru ca o dorință să fie umplută cu Lumina Superioară trebuie să devină altruistă și similară cu Forţa Superioară.
  2. Dorința corectată este umplută cu Lumina Superioară. Drept rezultat, omul începe să înțeleagă calitățile Forţei Superioare, scopurile lui, idea creării lui. Aceasta este răsplata lui.

Până când nu este dobândită o astfel de stare a sufletului, omul va trebui să tot revină în această lume, pentru că doar în timpul acestei vieți pe acest Pământ este posibil să dobândească starea cea mai înaltă, Lumea Infinității, unirea completă a tuturor sufletelor atunci când sunt umplute cu Lumina Superioară. De aceea, fiecare generație o repetă pe cea anterioară, adică aceleași suflete reapar în trupuri diferite.

Asta explică semnificația practică a științei Cabala.

inapoi la SURSE Michael Laitman – link

error: Content is protected !!