TIKUN

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

127 Ce este o Tikun (rectificare – acțiune)?

În ebraică, cuvântul „Tikun” are diverse semnificații. El poate fi înțeles ca reparare sau rectificare, precum și ca funcție, relație sau acțiune.

Există diferite tipuri de Tikunim:

  • Tikunim care a avut loc în primele emanații pentru a rectifica lumile.
  • Tikunim pentru construcția și inter-conexiunile dintre Sfirot și Parţufim (configurații).
  • Tikunim al unor anume Parţifum (funcții sau acțiuni) pentru guvernarea lumilor.
  • Tikunim (rectificări) pentru suflete.

128 Care a fost prima Tikun pentru rectificarea lumilor?

După Şvirat NaKelim (spargerea vaselor), prima Tikun a fost unirea Sfirot ale lui MA (45) și BON (52) în aranjamente complexe, pentru a permite lui BON feminin să fie rectificat de MA masculin și pentru ca Sfirot să fie dispuse în aranjamentul pe trei coloane pentru guvernarea bunătății, rigorii și milei.

129 Cum au fost rectificate Sfirot sparte?

La început, o forță de atracție a făcut ca vasele sparte ale Sfirot de BON să se ridice la luminile lor, după ce căzuseră în lumile inferioare. Apoi, dintr-o nouă emanație au apărut Sfirot masculine ale aspectului numelui MA – 45 (mila), pentru a se cupla cu Sfirot feminine ale lui BON – 52 (rigoarea). Prin această împerechere au apărut noi configurații rectificate construite acum cu ambele aspecte.

130 Cum se realizează rectificarea Parţufim?

Tikunim (construcții – interconexiuni) ale Parţufim masculin și feminin se realizează prin intermediul Zivug-ului (împerechere) între configurațiile superioare care vor da naștere unui Parţuf inferior. Tikunim ale interdependenței se realizează prin diferite iluminări proiectate între Parţufim sau prin îmbrăcarea unui Parţuf în altul.

131 Care sunt Tikunim ale Parţufim pentru guvernare?

Pentru guvernare, rectificările (Tikunim)configuraţiilor(Parţufim) sunt acțiunile lor, iluminările și inter-conexiunile pentru a influența lumile și pentru ascensiunea scânteilor de lumină căzute. Unele configurații se schimbă ca mărime sau putere și se întăresc pentru a accentua influența lor asupra Sfirot în funcție de moment și de acțiunile omului.

132 Ce este o rectificare (Tikun) pentru un suflet?

Tikun (rectificarea) unui suflet se realizează prin reîncarnare. Realizând ceea ce nu a realizat sau rectificând ceea ce avea nevoie de rectificare, omul împlineşte Tikun necesară pentru sufletul său, care acum poate să se ridice în tărâmurile superioare și să se alăture din nou sursei. Dacă omul nu împlineşte rectificarea (Tikun) nivelului sufletului său pentru care a venit, se întoarce și se reîncarnează [48].

[48] – vezi Gilgul

133 Ce este Tikun Olam – Tikun generală?

Este scopul final al acestei existențe, armonia dintre creaturi și Creatorul lor și armonia în creația însăși. Toate scânteile căzute urcă la sursa lor, răul și suferința nu mai există. Acordând omului un rol în rectificarea generală a lumii (Tikun Olam), acum îi revine lui să restabilească și să facă rectificările necesare lumii. Dacă, totuşi, omul nu acționează în consecință, Tikun va fi împlinită, însă în vremea stabilită de Creator.

134 Cum participăm la ascensiunea celor 288 scântei?

Scopul tuturor lucrărilor, faptelor și rugăciunilor oamenilor din această existență este acela de a ajută și a lua parte la ascensiunea celor 288 scântei [49] căzute la originea lor. Fiecare Miţva [50]sau Tefila [51] corespunde unei acțiuni particulare în Tikun [52] a acestei deteriorări și ascensiunii scânteilor de lumină. Tefilot [53] sunt construite ca un sistem foarte precis pentru a ajuta la această ridicare și alipire.

[49] – vezi “Ce sunt Rapa’h Neţuţot – cele 288 de scântei”

[50] – Poruncă

[51] – Rugăciune

[52] – Reparare

[53] – Rugăciuni

135 Care este scopul final al reunificării scânteilor?

La finalizarea acestei Tikun [54] de unificare între scânteile căzute și Kli-ul [55] lor, atunci când stricăciunea prin spargerea vaselor va fi complet rectificată, va fi momentul învierii morților și sosirea lui Maşiah.

[54] – Rectificare

[55] – Vas, recipient

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

error: Content is protected !!