TIKUN

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

În ebraică, cuvântul „Tikun” are semnificații diverse. Poate fi înțeles ca rectificare și, totodată, ca relație sau acțiune. Există diferite tipuri de Tikunim: pentru a rectifica lumile, pentru construcția Sfirot și Parţufim și inter-relațiile dintre acestea, pentru guvernarea lumii și pentru rectificarea sufletelor.

Tikun – Rectificare sau acțiune

Tikun este o noțiune foarte importantă în Cabala. Ea indică faptul că, într-un fel, tot ceea ce a fost creat cu o posibilitate de deficiență are, totodată, şi un potențial de rectificare.[112] În ebraică, cuvântul „Tikun” are mai multe semnificații; el poate fi înțeles ca reparare sau rectificare, dar și ca funcție, relație sau acțiune.

[112] – De către om

Există diferite tipuri de Tikunim.

  • Tikunim (reparații) care au avut loc în primele emanații pentru a repara lumile.
  • Tikunim (rectificări – relații) pentru construcția și inter-conexiunile între Sfirot și Parţufim.
  • Tikunim (acțiuni – funcții) ale anumitor Parţufim pentru guvernarea lumii.
  • Tikunim (rectificări) ale sufletelor.

Tikunim (reparații) pentru a repara lumile

În momentul creației, atunci când din Parţuf-ul Adam Kadmon au apărut cele zece Sfirot ale aspectului feminin al numelui BON (52), cele șapte Sfirot inferioare s-au spart. Pentru a susține vasele acestor Sfirot după ce s-au spart, 288 scântei ale luminilor lor au scăzut pentru a le menține în viață.

Această stricăciune importantă – Șvirat HaKelim, spargerea vaselor – trebuia reparată. O primă Tikun a fost aceea de a ajuta la ascensiunea unora dintre aceste 288 scântei căzute și de a repara vasele care s-au spart atunci când au căzut, pentru a putea reveni la luminile lor respective.

Tikun pentru a repara Sfirot după această stricăciune a constat din împerecherea Sfirot masculine ale lui MA (45) cu Sfirot feminine ale lui BON (52) în aranjamente complexe. Asta pentru a permite lui BON feminin să fie reparat [113] de către masculinul MA și pentru ca Sfirot să fie aranjate în dispunerea pe trei coloane pentru guvernarea benevolenţei, rigorii și milei.

[113] – Dar nu complet

Tikunim (rectificări – relații) pentru construcția Parțufim

Tikunim pentru construcția configurațiilor (Parțufim) sunt realizate prin intermediul Zivug-ului (cuplării) configurațiilor superioare masculine și feminine, moment în care configurația inferioară va trece printr-o perioadă de gestație în interiorul configurației superioare feminine, urmată de nașterea sa .

Masculinul corespunde lui Hesed – bunătatea – și numelui MA (45), iar femininul lui Gvura – rigoarea – și numelui BON (52).

La început, în perioada de gestație când configurația inferioară se află în interiorul lui Nukva superior (configurația feminine de deasupra), luminile feminine și masculine ale aspectelor lui BON și MA construiesc și dau puterea necesară pentru nașterea Parţuf-ului inferior. Numai atunci când este complet aranjat și finalizat, acesta este revelat.[114] Există apoi o perioadă de alăptare, apoi o primă și a doua stare de Katnut (copilărie) și Gadlut (maturitate).

[114] – În afară ca o configuraţie independentă

Tikunim (rectificări – relații) ale Parțufim pentru guvernare

Există, totodată, Tikunim ale diferiţilor Parţufim (configurații), care sunt acțiunile lor, iluminările și inter-conexiunile pentru a influența guvernarea lumilor. Aceste Tikunim duc la diverse iluminări de intensități diferite, în funcție de moment și de acțiunile omului.

Principalele Tikunim ale Parţufim sunt cele ale configurațiilor Arich Anpin, Zeir Anpin și Nukva. Alegoric, aceste Tikunim provin din capul sau fața configurațiilor.

Tikunim ale Parțuf-ului Arich Anpin

Prima și cea mai înaltă Tikun este aceea a primelor trei Sfirot ale Parţuf-ului Arich Anpin. Aceste trei Sfirot constituie rădăcinile direcționării benevolenţei, rigorii și milei. Pentru a influența guvernarea, iluminările sunt proiectate de la una sau mai multe dintre aceste Sfirot către Parţufim Aba ve Ima și de acolo, la Mo’chin (forța de direcţionare) a Parţuf-ului Zeir Anpin.

Luminile apar dintr-una dintre aceste SfirotHochma; acestea se răspândesc în jos și se împart în treisprezece. Ele sunt numite cele treisprezece Tikunim ale lui Dikna – barba lui Arich Anpin.

Celelalte Tikunim – iluminări ale Parţuf-ului Arich Anpin sunt lumini necesare pentru dobândire și abundență. Guvernarea în sine, însă, provine de la luminile care emană din barba lui – Dikna.

Tikunim ale Parțuf-ului Zeir Anpin

Emanațiile superioare ale luminilor sunt transmise într-o ordine stabilită la configurațiile inferioare. Ele ajung în sfârșit la Parţuf-ul ZA care, după ce a emanat propria sa lumină, se va cupla cu Parţufim feminini Rahela sau Lea și va transmite prin ele aceste emanații lumilor, pentru a face guvernarea.

Pentru Parţuf-ul ZA, Tikunim se exprimă prin luminile care ies din el, precum părul – iluminări pe capul și pe fața sa.

Aceste emanații se numesc păr sau barbă, întrucât sunt lumini care se răspândesc în canale individuale.

Aceste Tikunim – acțiuni, sunt similare cu cele ale Parţuf-ului Arich Anpin, dar cu unele diferențe: ele sunt mai mult din aspectul lui Gvura, în timp ce cele ale lui Arich Anpin exprimă recompensa. Nouă la început, ele devin treisprezece și acționează ca un principiu al bunătății pentru guvernarea dreptăţii.

Tikunim (rectificări) ale sufletelor

O Tikun a sufletului este rectificarea sa din cauza neîmplinirii sale sau pentru a-l curăța de orice defect. Tikun a sufletului este împlinită prin Gilgul (reîncarnare) și Ibur (alipire). Prin îndeplinirea a ceea ce nu a completat din cele 613 Mițvot, prin rectificarea unui act sau a unei stricăciuni provocată de faptele sale rele, omul face Tikun necesară sufletului său, care poate acum să urce în tărâmurile superioare și să se alăture sursei sale.

Există diferite tipuri de Tikunim – rectificări ale sufletului, fiecare dintre nivelurile sale [115] având nevoie de propria Tikun.

[115] – Cinci niveluri ale sufletului

Majoritatea oamenilor au doar nivelul inferior de Nefeş și, dacă fac Tikun adecvată, vor dobândi nivelurile următoare [116] – însă unul câte unul. O Tikun a nivelului superior poate fi realizată numai după toate nivelurile precedente.

[116] – Din nou după reîncarnare

Atâta timp cât cineva își asumă Tikun a sufletului său în trei reîncarnări, el se va reîncarna și se va întoarce după cum este necesar pentru a-și completa rectificarea (Tikun). Cu toate acestea, dacă își menține comportamentul greșit, nu se va mai întoarce după a treia reîncarnare și acest suflet va fi distrus fără a mai avea șanse la rectificare (Tikun).

Tikun Olam – Tikun generală

Răul va dispare din această lume și se va transforma în bunătate, atunci când toate Tikunim (rectificările) generale vor fi finalizate. [117] Rectificarea (Tikun) generală trebuie să readucă lumea în starea sa anterioară de dinainte de stricăciunile cauzate de spargerea vaselor. O stare de armonie în care bunătatea, recompensa și pacea predomină și rigorile sunt calmate, când toate scânteile căzute ale sfințeniei vor fi aduse înapoi la originea lor din cauza întregului comportament și a acţiunilor positive ale oamenilor. În consecință, Sitra Achra (forța negativă) nu va mai putea să se atașeze luminilor superioare și să se hrănească din ele și va înceta să mai existe. D-zeu a dat omului un rol important în Tikun Olam – rectificarea generală. Acum depinde de el să restaureze lumile și să le facă reparațiile necesare, respectând poruncile Lui, făcând fapte bune și învățând căile Creatorul.

[117] – Atunci când scânteile căzute se vor ridica din nou

Scopul final este să înțelegem și să împlinim voința Lui, să merităm apropierea de prezența Lui și, în cele din urmă, să ajutăm și să participăm la revelarea caţre lume a unicității Lui.

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

error: Content is protected !!