TORA ŞI MIŢVOT

(inapoi la ÎNTREBĂRI DESPRE CABALA – link)

Cabala este explicația mistică și ezoterică a Torei. Toate secretele profunde explicate în Cabala, sunt făcute cunoscute prin aluzii şi trimiteri prin literele, cuvintele și diferitele povești istorisitee în Tora. Aceste povești, precum și forma literelor, vocalelor și a notelor de cantilaţie sunt o îmbrăcăminte exterioară (Levuş) a mesajului și sensului real al Torei. Diferitele sisteme de Sfirot și configurațiile de lumini și energii sunt reprezentate prin personajele și evenimentele din textele ebraice ale Torei. Prin urmare, traducerile acoperă doar cel mai elementar sens și nu pot ajunge la scopul real și la semnificația Torei, așa cum sunt ele explicate în Zohar:

„Rabbi Şimon Bar Yohai a spus: Vai de acela care spune că Tora se rezumă să relateze pur și simplu povești într-o limbă obișnuită, pentru că dacă este așa, chiar și în aceste vremuri am putea face o Tora din povești obișnuite și chiar mai simpatică decât din acelea (acele poveşti din Tora). Dacă Tora este destinată să explice subiecte lumești, chiar și guvernatorii lumii (prezente) au povești mai interesante. Dacă da, să urmăm ce spun ele (poveştile) și să facem o Tora din ele într-un mod asemănător. Însă, într-adevăr, tot ceea ce spune Tora este de natură foarte înaltă și conţine secrete superioare.

Prin urmare, povestea din Tora este haina Torei. Cel care crede că această haină este însăși Tora și că nu există altceva, să-i lăsăm sufletul să se umfle și să nu aibă parte în lumea viitoare. Din acest motiv, regele David a spus: (Psalmi, 119: 118) „Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!”. Adică ce se află sub această haină a Torei.

(Zohar, Bamidbar, Behalotekha 58-64)

Tora are 248 de porunci pozitive și 365 de porunci negative. În mod similar, există 613 vene și oase la om, 613 părți ale sufletului și 613 lumini în fiecare Sfira sau configurație (Parţuf). Acest număr nu este arbitrar, întrucât există inter-relaționări și interacțiuni importante între ele.

Tora conține patru niveluri de înțelegere, dintre care cel mai înalt este Sod (secretul). La acest nivel, Tora ne explică scopul creației, scopul real al tuturor poruncilor și influența lor asupra celor zece Sfirot.

Prin cunoașterea Cabalei, putem ajunge la un nivel de înțelegere adevărată a voinței Creatorului, a guvernanţei Sale, a creației și, într-un fel, putem „decoda” secretele profunde ale Torei noastre sfinte.

(inapoi la ÎNTREBĂRI DESPRE CABALA – link)

error: Content is protected !!