Unele puteri ale lui Ari Z’al

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

El ştia despre Ma’ase Bereshit [12] și Ma’ase HaMerkava. Stia despre toate diversele niveluri ale profeției, despre detaliile lor și de la ce nivel profeții au avut revelațiile lor.

El înțelegea șuieratul copacilor, iarba și pietrele, limbajul păsărilor și al altor animale, conversațiile îngerilor, pâlpâirea unei lumânări. Putea citi pe o față sau pe liniile din palmă.

El putea interpreta sensul exact al oricărui vis. Putea vorbi cu sufletul unei persoane din fața sa; putea să știe despre încarnările sale anterioare, ce a făcut acela din ziua în care s-a născut şi până acum și care este actuala sa Tikun. Putea parcurge distanțe mari concentrându-se şi proiectându-şi corpul fizic instantaneu.

_______________

[12] Cum şi ce a fost creat la crearea lumii

[13] Carul ceresc: Sfirot şi Parţufim

inapoi la ARIZ’AL Prinţul Cabaliştilor (link)

error: Content is protected !!