URMEAZĂ-ŢI INIMA – descriere

CUNOAŞTEREA LUMILOR SPIRITUALE

(înapoi la pagina CĂRŢI MICHAEL LAITMAN – click)

Înțelepciunea Cabala, care până de curând era domeniul celor virtuoși, își deschide secretele pentru oricine dorește să vină și să caute în ea gustul vieții sale, indiferent de origine, religie și sex și nu necesită abstinenţă sau pocăinţă.

Pentru prima dată cititorul este expus doctrinei secrete a Cabalei, care îl învață pe om cum să dezvolte punctul din inimă. și cu ajutorul acesteia să ajungă la o transcendență spirituală infinită și la pace. „Urmează-ţi” se bazează pe scrierile lui dr. Michael Laitman, care ne arată cum, prin muncă spirituală orientate cu intenţie, ghidată și controlată, oricine poate fi umplut cu „Lumina Creatorului” și poate ajunge la rădăcina sufletului său.

CUPRINS

 • Prefaţă
 • Cum am ajuns la Studiul Cabalei?
 • Cunoaşterea Lumilor Spirituale
  1. Dobândirea realtăţii spirituale
  2. Scopul Emanaţiei – Uniunea cu Creatorul
  3. Ţadik ve ra lo, adică “Cei drepţi suferă”
  4. Studiul Înţelepciunii Cabala
  5. A-L simţi pe Creator
  6. Linia dreaptă, Linia Stângă
  7. Trei componente – Nu e nimeni în afară de El
  8. Providenţa Divină – Totul este prestabilit
  9. Egoismul – duşmanul spiritualităţii
  10. Păcătos desăvârşit şi Drept desăvârşit
  11. Măreţia Creatorului şi Calea de a te reuni cu El
  12. Viaţa Spirituală, o chestiune de viaţă şi de moarte
  13. Măreţia Creatorului – A-I dărui Lui
  14. Credinţa şi Perceperea Creatorului
  15. Dobândirea Spiritualităţii: Totul de pinde de Providenţă, sau Totul se află în mâinile noastre?
  16. Rolul egoismului în Creaţie – suferinţa rezultată din egoism
  17. Cabala – metoda de eliberare din sclavia egoismului
  18. Rectificarea prin intermediul evadării din Egoism
  19. Eliberare de Egoism – de dragul împlinirii scopului Creaţiei – contopirea cu Creatorul
  20. Cum se transformă o Inimă de Piatră într-o Inimă adevărată
  21. Lumea Aţilut – Unicitatea Creatorului
  22. Altruismul – drumul spre contopirea cu Creatorul
  23. Eforturile sunt infime în comparaţie cu Mareţia Creatorului
  24. Tabloul real al Universului
  25. De la Întuneric, unde Creatorul este ascuns, către Lumină
  26. Legea Echivalenţei de formă a entităţilor lumii spirituale
  27. Şaptezeci de trepte sunt în Lumea Spirituală
  28. “Lumina Superioară” se află în repaos total
  29. Plăcerile acestei lumi şi drogurile care ne îmbată – întârzie rectificarea
  30. Nimicnicia omului faţă de Creator – Omul ca Centru al întregii Creaţii
  31. Rugăciunea şi implorarea de a fi ajutat de Creator – Dialogul neîntrerupt cu Creatorul
  32. Credinţa deasupra Raţiunii
  33. Trupul nostru, dorinţa de a primi, constituie însuşi egoismul
  34. Lumina Reflectată, Lumina Interioară, Lumina Înconjurătoare
  35. A făptui de dragul Creatorului
  36. Evenimente istorice – rezultat al egoismului şi altruismului
  37. Detaşarea de plăcerile corporale – schimbarea inimii de piatră într-o inimă palpitândă
  38. Suferinţele Omului de dragul Rectificării – Benevolenţa arătată de Creator
  39. A căuta spiritualitatea de dragul plăcerii conferite de aceasta – este de acceptat pentru începători
  40. În Spiritualitate, eficienţa vs. daună echivalează cu minciună vs. adevăr
  41. Cabala, credinţă, rugăciune – calea spre împlinire prin Lumina Creatorului
  42. Restricţionarea şi Rectificarea, denumită Masah – ecran
  43. Rugăciunea fără intenţie (Kavana), este ca trupul fără suflet
  44. Lumile Spirituale şi Mador HaKlipot (domeniul cojilor)
  45. Vasul sufletului (Kli HaNeşama) se umple de lumină – Uniunea cu Creatorul
  46. Linia dreaptă, Linia stângă, Linia de Mijloc – Înălţarea grad după grad, pe scara Spiritualităţii
  47. Nivelul de “vietate”- Chay şi Nivelul de Om – Adam
  48. Nimicnicie, Milă şi Cunoaşterea Creatorului
  49. Creatorul îi dăruieşte Omului sufletul – forţa pentru avansarea spirituală
  50. Încântarea infinită – depinde de renunţarea absolută la plăcerile trupului
  51. A dărui de dragul de a dărui – Fapt simplu şi Fapt complex
  52. Creatorul – Forţa Spirituală care umple Spaţiul
  53. La muncă, gândul este îndreptat numai la muncă. În restul timpului – către scopul spiritual al vieţii
  54. Creştere spirituală – nu neapărat prin suferinţă
  55. Lumile Briya, Yeţira, Asiya şi Lumea Aţilut – A primi cu scopul de a dărui
  56. Interiorizarea Măreţiei Creatorului – motivul muncii spirituale
  57. Cu ajutorul Cabalei sau prin suferinţă
  58. Lumina Creează vasul de dragul de a-l umple cu plăcere – astfel a fost creat omul
  59. AHP – partea din senzaţiile unui Mekubal care conţine o parte din gradul spiritual următor
  60. Liberul arbitru
  61. Liberul arbitru – A învăţa sau nu Cabala
  62. Ascunderea Creatorului are ca scop binele omului care încă nu este pregătit să pornească în călătoria spre Spiritualitate
  63. De la înălţarea MAN şi căderea în urma acesteia – până la ridicarea la cunoaşterea Gândului Creatorului – Da’at HaBore
  64. Primul grad spiritual dobândit pe deplin, starea de Gadlut
  65. Altruismul duce la unitatea cu Creatorul
  66. Mazon (hrană), Psolet (gunoi), Şikor (beat), Ani-Marud (sărac lipit pământului)
  67. Raţiunea supremă, Cunoaşterea absolută, Lumina Înţelepciunii şi unificarea cu Creatorul
  68. Calea Înţelepciunii Cabala, tunelul care duce către Curtea Regală a Creatorului
  69. Cele 4 ţeluri către care tind să ajungă “ucenicii” Cabalei
  70. Munca dedicată “zilelor săptămânii” şi înălţarea spirituală în ziua de Şabat
  71. Na’ase ve Nişma
  72. De la dorinţa de a înţelege la dorinţa de a crede
  73. Suferinţa – forţa care impinge, plăcerea – forţa care atrage
  74. Avodat Zara – străin, vs. Avodat Kodeş – sacru
  75. Locul golit de inteligenţa individului este ocupat de inteligenţa Divină
  76. Lumina – haOhr, care dă viaţă Emanaţiei – Briya, şi prima emanaţie – egoismul, fiind chiar catalizatorul eliberării – Gheula
  77. De la “bucuria luminiţei” până la “credinţa deasupra raţiunii”
  78. Acapararea şi suptul de către “coji” (Klipot)
  79. HaKlipot se împotrivesc, tot trupul cleveteşte
  80. Pe calea suferinţelor şi pe calea primirii este realizat “vasul”
  81. Fără voia ta te naşti, trăieşti şi mori
  82. Exersarea prin lumina albă şi lumina roşir duce la îndulcirea Binelui, la înţelegere
  83. Prezenţa Divină şi Sufletul (Makom Şhina ve Neşama)
  84. 600.000 de părţi ale sufletului, fiecare rectificată la timpul ei
  85. Omul este umbra Creatorului
  86. A trudi pentru Creator, din toată inima, cu voie bună
  87. Cel care îl justifică pe Creator, îndreptăţindu-L (Maţdik) devine el însuşi unui dintre cei drepţi (Ţadik)
  88. Egoismul pare neînsemnat, ca un fir de păr, celor “nedrepţi”, iar celor “drepţi” el pare ca un munte înalt
  89. Perceperea Creatorului de la “un punct negru” până la Taghin
  90. Starea de Katnut, când Malhut (Împărăţia) este Coroana (Keter)
  91. O viaţă de minciuni, până la construirea vasului spiritual
  92. De la noapte la zi
  93. Spiritualitatea nu este la modă – Şinta Beafra’a (Divinitatea în pulbere)
  94. Malhut, de la starea de Olam Ein Sof, la starea de ŢimŢum
  95. Linia dreaptă, linia stângă şi credinţă deasupra raţiunii
  96. Urcarea pe scara spiritualităţii prin echilibrarea între linia dreaptă şi linia stângă, creând astfel linia de mijloc
  97. În starea de “linie dreaptă” sau Katnut, sau de iubire a dăruirii (Hafeţ Hesed), omul se bucură de cee ace are
  98. Ce înseamnă forţa opoziţiei Yeţer Hara (Satana) şi Malah HaMavet (îngerul morţii)
  99. Munca din inimă (HaAvoda ŞeBalev) contrazice împotrivirea trupului
  100. De la Klipat Yişmael (coaja lui Samuel) şi Klipat Esav (coaja lui Esau), la Na’ase veNişma (vom acţiona şi apoi vom auzi) şi la Israel
  101. De la starea de Goy sau Gentil, la starea de Umot HaOlam sau “Naţiunile lumii
  102. Toată Creaţia, în afară de dorinţa de a se încânta, este Lumina, adică Creatorul
  103. Înălţarea pe treptele spiritualităţii
  104. De la goana după plăcere, până la Gmar Tikun
  105. Concepţia ştiinţifică, telologică şi filozofică a noţiunilor de trup şi suflet – Guf veNefeş
  106. Nu există nimeni în afară de El
  107. Progresul şi perfecţionarea, pe valea spiritual, prin egalizarea însuşirii entităţilor, prin limitarea distanţei între ele
  108. Perfecţionarea spiritual – dinamica senzaţiilor. Între “calea Cabalei” şi “calea suferinţei”
  109. Totul este condus de Sus – Creatorul este cauza a tot ce este
  110. Cele 4 etape ale avansării pe calea spirituală
  111. Virtuţile omului care a ajuns la nivelul suprem
  112. Punctul din inimă
  113. Obiectele minerale, vegetale şi animale. Umanul
  114. “Ecranele” dintre Sfirot, care ascund Lumina Creatorului
  115. Cei care se află pe aceeaşi treaptă spiritual, comunică între ei
  116. 4 lumi (Olamot). 4 grade (Madregot). 4 Coji (Klipot)
  117. Dorinţele, singura forţă care impiedică omul pe calea sa
  118. Dorinţa de a avea ceva se numeşte în Cabala “vas”
  119. Cojile (Klipot) îl presează pe om să caute noi plăceri, care conduc spre dezvoltarea spirituală
  120. “Învierea morţilor”
  121. Şabat-ul şi nerespectarea acestuia
  122. Cabala înseamnă a primi, a primi încântare de la Creator
  123. Puterea binecuvântării (Bracha) Creatorului
  124. De la disperare la speranţă, de la o treaptă la alta
  125. De la cădere la înălţare, până la reîntoarcere (Tşuva) şi sfârşitul rectificării (Gmar Tikun)
  126. Anturajul potrivit susţine şi ajută înfiriparea şi consolidarea însuşirilor “pozitive” (Thunot Zachot)
  127. Fără altruism şi fără ecran, Creatorul poaye fi simţit prin intermediul “Luminii Înconjurătoare”
  128. Cartea Zohar descrie arhitectura lumilor şi modul lor de operare
  129. Cabala ca mijloc de apropiere de Creator
  130. Ascunderea Creatorului are rolul de a-l atrage pe om către El
  131. Creatorul trimite oponenţi contra aleşilor săi pentru a-I apăra de căderea spirituală
  132. Încă ceva despre căderea pentru a te înălţa
  133. “Calea Cabalei” şi “Calea suferinţei”
  134. “Vasul inimii”, “Vasul raţiunii” şi Recomandarea înţelepţilor
  135. Ştiinţa Cabala şi Guvernarea lumii
  136. Dorinţa primordială de a încânta – Raţon Lehenot
  137. Trupul egoist – cel creat; Sufletul – Fracţiunea din Divinitate, desprină din Creator
  138. Când Lumina pătrunde în “vas” (Kli)
  139. Iubirea îndreptată către Creator, iubirea de oameni, iubirea de viaţă
  140. Recunoştinţă, iubire şi înfiorare (frica din respect – Yira)
  141. Necesitatea profundă de a ajunge la Creator
  142. Creatorul, un ocean de Lumină, îl conţine pe Om, îl înconjoară, de jur împrejur şi, de aici, denumirea Sa de loc (Macom)
  143. Cei care doresc să-L dobândească pe Creator, reuşesc să se contopească cu El
  144. Nu există nimic rău în tot universul, în toată lumea
  145. Egoismul şi suferinţele care îl însoţesc pe om, reprezintă “ajutorul dat prin contrariu”
  146. Modestia celor înţelepţi
  147. De la studiul misterului, la studiul revelat
  148. Salvarea din ego – doar printr-un miracol
  149. A înălţa Şhina din pulbere
  150. Cauza a tot ce se întâmplă este întotdeauna Creatorul
  151. Educaţia obişnuită faţă de cea democratică
  152. Influenţa anturajului, mediului – “din gura scriitorilor”
  153. Din gura scriitorilor de la Lo Lişma la Lişma
  154. Cojile (Klipot) apără forţele spirituale
  155. Klipat Miţrayim şi Klipat Noga
  156. Conflictul dintre egoism şi altruism
  157. Adam (omul) se roagă pentru a obţine dorinţa de a se ruga
  158. Învelişul material, “al doilea trup” şi “corpul material”
  159. Senzaţia cea mai “întunecată” ce-l poate inunda pe om – “iluminarea Malhut” (Hearat Mahut)
  160. Profeţia prevestirea viitorului, neagă Providenţa Divină, guvernarea Creatorului
  161. Tora şi limbajul cotidian; Cabala şi limbajul senzaţiilor sau limbajul Sfirot
  162. Folosirea egoismului în mod controlat, prin doze mici, asociate cu altruism
  163. Suferinţele prin care trec cei care studiază Ştiinţa Cabala
  164. Mişcarea vieţii – contracţie şi expansiune; de la restrângere (Ţimţum) la împlinire (Milui)
  165. Întreaga Creaţie se împarte în 2 concepte: Lumină şi Vas
  166. Cu fiecare dorinţă nouă, se naşte un om nou, o nouă reîncarnare
  167. Adevărul altruismului, acoperit sau deghizat ca egoism
  168. Nivelurile în percepţia Creatorului sunt numite Lumi şi Sfirot
  169. Numai sufletul face diferenţa între cei creaţi, între fiinţe
  170. Cabala descrie toate gradele Emanaţiei – Briya
  171. Drumul parcurs de sus în jos: “a concepe” (Ibur – zămislire)
  172. Drumul de înatoarcere, de jos în sus, propria împlinire
  173. Rav-ul şi prietenii îl inspiră pe om pe calea spiritualităţii
  174. Ecranul spiritual al Avatarului – Parţuf-ul
  175. Plăcerea căreia îi suntem destinaţi, trebuie să fie altruistă
  176. De la Calea suferinţei către Calea Cabalei
  177. Manifestări exagerate ale iubirii au drept rezultat “paralizarea” dorului celui care iubeşte faţă de obiectul iubirii lui
  178. Dorinţa altruistului de a iubi şi a face bine
  179. Sentimentul de a fi inferior – cauza celei mai mari dureri
  180. Lupta obligatorie contra egoismului – Miţva, porunca şi Reşut, lupta facultative, pentru a adăuga “linia dreaptă
  181. Expresia egoismului (Zulat) nu poate fi rectificată de cineva din afara omului
  182. Plăcerea – forţa care atrage; suferinţa – forţa care respinge
  183. Fără voia ta te naşti, fără voia ta trăieşti şi fără voia ta mori
  184. Şi încă ceva despre “Calea Cabalei” şi “Calea suferinţei”
  185. Tora “orală” este gravată iar, înscrisă în inimă, de fiecare dată
  186. Darul de a fi potrivit pentru spiritualitate
  187. Cele două cereri pe care ar trebui să le pretindă omul
  188. Lumina Spirituală
  189. Credinţa este egală cu puterea
  190. Dimensiunea graniţelor puse de om: Ecranul şi Vasul
  191. 600.000 de frânturi ale sufletului, 125 Sfirot, 5 lumi
  192. Fiecare grad spiritual, şi cel mai infim, dă senzaţia perfecţiunii
  193. Obişnuinţa devine o a doua natură
  194. Cele cinci grade secundare ale Lumilor – Parţufim
  195. Interpretarea spiritual a conceptelor de “timp” şi “loc”
  196. Linia dreaptă; Linia stângă
  197. Panim be Panim – faţă la faţă; dobândirea perfecta a Creatorului, prin “Vederea Profetului” şi prin “Auzul Profetului”
  198. Noi suntem fiinţe muritoare, iar ce ne înconjoară este etern
  199. Trecut, prezent, viitor
  200. Vindecarea sufletului depinde de credinţa omului
  201. AHP de Elion – partea inferioară a celui superior, se află în partea superioară a celui inferior – GE (Galgalta veEynaim) de Tachton
  202. Lumina care rectifică voinţa şi Lumina care umple cu plăcere
  203. Primirea unui dar, primirea milei şi primirea prin forţă
  204. Credinţa sub raţiune, în raţiune şi deasupra raţiunii
  205. Drumul liniei directe şi drumul celor trei linii
  206. “Vasul” – dorinţa de a se încânta, pe măsura “vasului” şi mărimea dorinţei
  207. Brit Mila – circumcizia spirituală a egoismului
  208. În sferele spirituale, conceptele de spaţiu şi distanţă nu au sensul obişnuit
  209. Credinţa – o forţă supranaturală
  210. Lumina care rectifică, lumina de dăruire, lumina cunoaşterii
  211. Uneori Creatorul îl readuce pe om, împotriva voinţei sale
  212. Paralelismul între dorul celui care “îmbracă” şi dorinţa celui “îmbrăcat” – echivalarea dorinţelor
  213. “Viaţă”, “pierderea cunoştinţei” şi “moarte”
  214. De la Lo Lişma la Lişma – şi către “ a primi pentru a dărui”
  215. Entităţile din lumea spirituală sunt dincolo de dobândirea noastră
  216. “Lumina Simplă” – Ohr Paşut – nu are nume
  217. Influenţa asupra începătorului a anturajului, a mediului
  218. Frica de a nu respecta legile spiritual –frica de pedeapsă; frica de Creator – respect plin de reverenţă, născută din iubire
  219. De la truda Lo Lişma până la munca Lişma
  220. Adam – Omul este Umbra Creatorului
  221. Încă ceva despre “căderea pentru înălţare”.
  222. Transcenderea de la ego către scopul Creaţiei şi Creator
  223. Yirat haBore – Frica de a se fi îndepărtat de Creator
  224. Yirat haBore precede iubirea
  225. Cunoaşterea Luminii – Tora, este opusă cunoaşterii celor numiţi Ba’aley Batim (proprietari de case)
  226. Lumina rectificării
  227. “Unicul dotat”, Yechid HaSegula
  228. Providenţa individuală (HaŞgaha Pratit); a alege şi liberul arbitru
  229. Cei patru fii şi un Înger
  230. Naţiunile şi poporul lui Israel
  231. Hester HaDarga HaRuhanit: ascunderea gradului spiritual şi camuflarea intenţiei acţiunilor
  232. A dărui pentru a dărui: A primi pentru a dărui
  233. Numai Creatorul eliberează din robia egoismului – “Îngerul rău”
  234. Chiar şi “cel mulţumit cu partea sa” simte lipsuri, până când primeşte “Lumina Creatorului”
  235. Recunoaşterea Răului – HaKarat HaRah
  236. Lumina Hochma, a înţelepciunii, poate ilumina numai în prezenţa Luminii Hasadim, a dăruirii (milei)
  237. De la a studia şi a respecta regulile, pentru propria plăcere, la a studia de dragul Creatorului, până la Avoda Lişma, în numele Lui
  238. Numai Creatorul poate schimba natura omului, ajutându-l astfel în confruntarea cu ParOh (Faraon)
  239. Metoda lui Baal Şem Tov. Metoda eticii
  240. Malhut de Ein Sof , Împărăţia Infinitului
  241. Dobândirea senzaţiei Creatorului prin desprinderea de trup
  242. Sufletul trece dintr-un trup în altul, aşa cum noi ne schimbăm hainele
  243. Ţadik beEmunato yihye: cel drept va trăi în credinţa sa
  244. “Răzbunarea Creatorului” – Victoria asupra egoismului
  245. Instinctul Răului şi “recunoaşterea răului”
  246. Linia dreaptă – lumina Hasadim, a dăruirii şi Linia Stângă – lumina Hochma, a înţelepciunii
  247. Tora poate fi poţiunea vieţii sau a morţii – Sam HaChaim o Sam HaMavet
  248. Munca pe cele trei linii
  249. De la frica în lumea aceasta, de origine închipuită, către frica plină de respect faţă de Creator (Yirat HaBore)
  250. De la altruismul pur şi echivalarea calităţilor, la acceptarea plăcerilor de dragul Creatorului
  251. Yom – ziua, sau revelarea Creatorului, Layla – noaptea sau ascunderea Creatorului
  252. Strigătul din adâncul inimii, deschiderea “porţilor lacrimilor” (Şa’arey HaDmaot) şi intrarea în “Palatul Creatorului”

(înapoi la pagina CĂRŢI MICHAEL LAITMAN – click)

error: Content is protected !!