LA CE BUN STUDIUL CABALEI ?

Ştiinţa Cabalei este unică în felul în care vorbeşte despre tine şi despre mine, despre noi toţi. Ea nu se ocupă de ceva abstract, ci doar de felul în care noi suntem creaţi şi funcţionăm la nivelurile superioare de existenţă.

Unul din capitolele ei vorbeşte despre coborârea forţelor superioare din Lumea Infinitului. Lumea Infinitului este starea nostră iniţială, şi noi existăm acolo ca un sistem unic de suflete, interconectate în întregime. După aceea, din Lumea Infinitului, noi studiem succesiunea de lumi şi de aşa numitele Sefirot şi Parţufim pe măsură ce ele coboară până la lumea în care noi trăim.

Multe cărţi de Cabala au fost scrise pe această temă, începând cu patriarhul Avraham cu patru mii de ani în urmă, care a scris o carte numită Sefer Yeţira (Cartea Creaţiei). Următoarea lucrare importantă este Cartea Zohar, scrisă în secolul al II-lea. Zohar este urmată de lucrările lui Ari, un cabalist renumit din secolul al XVI-lea. Iar secolul al XX-lea a fost martor la apariţia lucrărilor cabalistului Yehuda Ashlag.

Textele lui Ashlag sunt cele mai potrivite pentru generaţia noastră. Aceste texte, ca şi alte surse cabalistice, descriu structura lumilor de sus, cum ele coboară şi dau naştere succesiv la lumile de jos, cum a luat fiinţă lumea noastră, universul, planeta noastră şi cum a evoluat viaţa. Studiind felul în care acest sistem a fost creat şi cum se coboară până la lumea noastră ni se permite să stăpânim metoda de a intra în acest sistem şi de a-l guverna.

Noi studiem în principal manualul în şase volume Talmud Eser Sefirot (Studiul celor zece Sefirot), scris de Yehuda Ashlag. El este conceput ca un ajutor de studiu cu întrebări, răspunsuri, materiale pentru recapitulare şi memorizare, explicaţii, diagrame şi desene. Aceasta este, dacă vreţi, fizica Lumii de Sus, care descrie legile şi forţele care guvernează universul.

Acest material transformă treptat pe cei care îl studiază, deoarece în timp ce caută modul în care să intre şi să înceapă să trăiască în lumea spirituală, treptat, ei se auto-adaptează la material.

Ştiinţa Cabalei nu se ocupă de viaţa din această lume. În schimb, studiind acest sistem, noi obţinem din nou nivelul pe care l-am avut înainte de a coborî, acelaşi nivel unde noi vom fi la sfârşitul ascensiunii noastre din această lume. În timpul ascensiunii, studiul Cabalei construieşte în student un sistem egal sistemului superior.

Acest sistem începe să se organizeze şi să se manifeste în persoana care vrea să-l obţină, şi care îl studiază în acest scop. La fel cum o picătură de spermă are capacitatea să se dezvolte într-o fiinţă umană completă, care ulterior creşte într-un adult matur, ştiinţa Cabalei dezvoltă dorinţa noastră de a obţine un nivel de existenţă superior.

La început este o dorinţă micuţă, numită „un punct în inimă”. Acest punct este embrionul stărilor noastre viitoare. Prin studiul structurii lumilor superioare noi îi dezvoltăm informaţia “genetică” şi, pe măsură ce punctul creşte, se formează în noi o structură similară cu nivelurile superioare.

Acesta este motivul pentru care studiul este atât de răsplătitor. Chiar dacă noi nu înţelegem nimic din tot ceea ce citim, pur şi simplu încercarea de a înţelege textele Cabalei ne cultivă punctul în inimă, dorinţa pentru Cel de Sus, şi punctul începe să crească. Cu cât el creşte, cu atât mai mult simţim apariţia unei creaţii noi, un sentiment nou şi deosebit al unei lumi în interiorul nostru.

Acţionând în acest fel, ştiinţa Cabalei ne dă prilejul să simţim lumile superioare, să înţelegem tot ce ni se întâmplă şi, în special, să controlăm noi înşine acest proces. 

error: Content is protected !!