REÎNCARNAREA

Cu fiecare dorinţă nouă, se naşte un om nou – o reîncarnare nouă

Dorinţa este cea care-l defineşte pe om, şi nu trupul. Astfel, cu fiecare dorinţă nouă, se naşte un om nou. Aşa se pot concepe reîncarnările adică, cu fiecare idee şi dorinţă nouă, omul renaşte, ca dorinţă reînnoită. Dacă dorinţa sa este sublimă, omul se numeşte Înţelept. Acesta este înţelesul adevărat al reîncarnărilor.

Omul resimte cu claritate schimbarea dorinţelor şi a ideilor sale. Diferenţa este atât de intensă, încât se poate sesiza în aceeaşi persoană, prezenţa mai multor personalităţi. Însă, cu apariţia fiecărei dorinţe puternice, omul este convins că aceasta va fi permanentă, imposibil de mutat. Sufletul (Neşama) este etern, este o parte din Creator; asta explică senzaţia de veşnicie resimţită de om în fiecare nouă stare. Dar Creatorul îi schimbă sufletul. Astfel se petrece Ghilgul haNeşamot – rostogolirea sufletelor, adică reîncarnările: omul precedent, starea precedentă, moare; apare o nouă stare, cu ea se naşte un nou om.

Omul în creştere spirituală, fiind entuziasmat, sau în cădere şi disperare, nu-şi închipuie că se poate schimba de la un moment la altul, trecând de la o situaţie la alta. În timpul entuziasmului spiritual, nu se poate închipui dorind altceva decât spiritualitate, precum un om viu nu-şi poate închipui moartea sa. Acestea sunt datorită originii divine şi astfel eterne, a sufletului nostru.

(napoi la pagina DEFINIŢII – click)

error: Content is protected !!