EXIL ŞI IZBĂVIRE

(înapoi la pagina SCRIERI BAAL HASULAM Vol.1 / ESEURI – click)

înapoi la Vol.1 Cabala pentru student – link

ARMONIA DINTRE RELIGIE ŞI LEGEA EVOLUŢIEI ŞI SOARTA OARBĂ

„Între aceste neamuri, nu vei fi liniştit şi nu vei avea un loc de odihnă”

– Deuteronom 28:65

„Nu veţi vedea împlinindu-se ce vă închipuiţi când ziceţi: ‹Vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte ţări.›

– Ezechiel 20:32

Creatorul ne va arăta în mod evident că Israel nu poate exista în exil, și nu-şi va găsi odihna, precum alte popoarelor care s-au amestecat între națiuni şi şi-au găsit odihna și au fost asimilate de acestea, până când nu a mai rămas nici o urmă din ele. Nu așa este casa lui Israel. Acest popor nu-şi va găsi odihna între popoare până când nu va împlini versetul: „Şi, dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl veți găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău”. (Deuteronom 4:29).  

Putem cerceta lucrurile acestea îndreptându-ne cu gândul la Providență și la ceea ce s-a afirmat despre noi: „Tora este adevărată și toate cuvintele ei sunt adevărate și vai nouă atâta timp cât ne îndoim de adevărul ei”. Iar noi spunem despre toate reproşurile care ni se fac că sunt întâmplătoare, că nu sunt nimic altceva decât soarta oarbă. Pentru asta nu există decât un singur remediu – să fim podidiţi din nou cu toate necazurile până într-atât încât să vedem că acestea nu sunt coincidențe, ci statornica Providență, destinată nouă prin Sfânta Tora.

Ar trebui să lămurim această chestiune prin însăşi legea evoluţiei: Natura Rânduielii de nezdruncinat pe care am dobândit-o prin Sfânta Tora – calea Torei în Providență (vezi “cele două căi” în articolul “Libertatea”), dându-ne şansa să trăim o evoluţie mult mai rapidă decât celelalte națiuni. Și întrucât membrii națiunii au evoluat astfel, a existat întotdeauna necesitatea de a merge mai departe și de a fi extrem de meticuloşi în respectarea tuturor Miţvot (poruncilor) Torei. Fiindcă nu au făcut aşa ci au vrut să implice egoismul lor îngust, ceea ce înseamnă Lo Lişma (nu în numele Ei), a ajuns la dărâmarea Primului Templu întrucât au vrut, ca și celelalte națiuni, să preamărească bogăția și puterea mai presus de  dreptate.

Însă, pentru că Tora o interzice, ei s-au dezis de Tora și de profeție și au adoptat obiceiurile vecinilor astfel încât să se poată bucura de viață, în măsura în care le-a cerut-o propriul egoism. Și pentru că au făcut așa, puterile națiunii s-au dezintegrat: unii i-au urmat pe împărați și pe conducătorii egoiști, iar alţii i-au urmat pe profeți. Iar această separare a continuat până la darâmarea Templului.

În cazul celui de-Al doilea Templu fenomenul a fost încă și mai evident, întrucât începutul sciziunii a fost făcut public de acei discipoli necuraţi, conduşi de Ţadok și Boetos. Revolta lor împotriva înțelepților noștri se referea în principal la obligația de a fi Lişma, așa cum au spus înțelepţii noştri: „Înțelepți, fiţi prudenţi cu cuvintele voastre”. Întrucât nu voiau să renunţe la egoismul lor, au creat acest gen deplorabil de comunități devenind o mare sectă numită „Ţdokim” (Saduceii), care erau conducătorii şi cei bogați, urmărindu-şi dorinţele lor egoiste, în opoziţie cu calea Torei. Ei     i-au combătut pe Pruşim (Fariseii) și tot ei sunt cei care au adus dominația imperiului roman asupra lui Israel. Aceștia sunt cei care nu au vrut să facă pace cu cei ortodocşi, așa cum ne-au sfătuit înţelepţii noștri conform Torei, până când Templul  a fost distrus iar slava lui Israel a fost exilată.

DIFERENŢA DINTRE UN IDEAL LAIC ŞI UNUL RELIGIOS

Un ideal secular îşi are originea în umanitate și, drept urmare, nu se poate ridica deasupra umanităţii. În schimb, un ideal religios, care îşi are originea în Creator, se poate ridica mai presus de umanitate. Asta întrucât la baza unui ideal secular se află egalizarea și prețul glorificării omului, el acţionând pentru a se mândri în ochii oamenilor. Și, cu toate că uneori este desconsiderat în ochii contemporanilor, omul se bazează încă pe alte generații și pentru el este încă un lucru prețios, ca o comoară care îl ţine în viaţă pe posesor, deși nimeni nu știe de existenţa ei şi nici nu o preţuieşte.

Un ideal religios, însă, se bazează pe gloria în ochii Creatorului. Aşadar, cel care urmează un ideal religios se poate ridica deasupra umanității.

Așa se petrec lucrurile printre națiunile exilului nostru. Atâta timp cât am urmat calea Torei, am fost în siguranță, căci este cunoscut tuturor națiunilor că suntem o națiune extrem de dezvoltată iar ei îşi doreau să coopereze cu noi. Ne-au exploatat, fiecare în funcție de dorințele lor egoiste, însă noi am avut încă o mare putere între naţiuni, întrucât după toată această exploatare, a rămas totuşi o porțiune frumoasă şi pentru noi, mai mare decât cea a civililor țării respective.

Însă, din cauză că s-au răzvrătit împotriva Torei în dorinţa lor de a-și împlini pretenţiile egoiste, oamenii şi-au pierdut scopul vieții, adică lucrarea lui Dumnezeu, şi au înlocuit scopul sublim cu scopurile egoiste ale plăcerilor vieții. Astfel oricine a dobândit avere și-a înălţat propriul scop la nivel de glorie și frumusețe. În consecinţă, dacă omul religios și-a risipit surplusul de bani pe caritate, fapte bune, pe construirea de seminarii și alte astfel de nevoi colective, cei egoiști și-au risipit surplusul pe bucuriile vieții: alimente și băuturi, îmbrăcăminte și bijuterii și au ajuns la fel cu potentaţii oricărei națiuni.

Prin aceste cuvinte, vreau numai să arăt că Tora și legea naturală a dezvoltării merg mână în mână în minunată unitate chiar și cu credință oarbă. Astfel, incidentele neplăcute în exil, despre care avem multe de spus din zilele exilului nostru, au fost toate datorate faptului că am deturnat Tora. Dacă am fi respectat poruncile Torei, nu ni s-ar fi întâmplat nimic rău.

CONGRUENŢĂ ŞI UNITATE ÎNTRE TORA ŞI SOARTA OARBĂ, ŞI EVOLUŢIA BILANŢULUI UMAN

Aşadar, propun pe această cale Casei lui Israel să le spunem necazurile noastre: „Destul!” şi, măcar, să facem un bilanţ uman referitor la aceste aventuri pe care ei ni le-au pricinuit tot mereu și aici în țara noastră, la fel. Dorim să ne începem propria noastră politică, deoarece nu avem nicio speranță de a ne agăţa de pământ pentru a constitui o națiune, atâta timp cât nu acceptăm sfânta noastră Tora fără niciun rabat, până la ultima condiție a lucrării Lişma și nu pentru sine, fără nicio rămăşiţă de egoism, după cum am arătat în articolul „Matan Tora.”

Dacă nu ne constituim în mod corespunzător, atunci există clase printre noi și, fără îndoială, vom fi împinși, ba la dreapta, ba la stânga, ca toate națiunile. Şi mai mult decât atât, căci natura celor evoluaţi este aceea de a nu se putea reţine fiindcă fiecare noţiune importantă provenind de la un încrezut nu va putea fi discutată întrucât el nu va ceda în faţa nimănui şi nu cunoaşte compromisul. Acesta este motivul pentru care înțelepții noștri au spus: „Israel sunt cei mai înverşunaţi dintre națiuni”, căci cel a cărui minte este mai cuprinzătoare, este şi cel mai îndărătnic.

Aceasta este o lege a psihologiei, si dacă cineva nu mă înțelege, să meargă să studieze această lecție printre membrii contemporani ai națiunii: Nici nu am început bine să construim, că timpul ne-a dezvăluit deja înverşunarea și asertivitatea minții noastre și ceea ce unul clădeşte, celălalt dărâmă.

… Este un fapt cunoscut tuturor, dar nu există decât o singură noutate în cuvintele mele: Ei cred că în cele din urmă, cealaltă parte va înțelege pericolul și își va pleca capul și le va accepta viziunea. Eu știu, însă, că fie şi dacă i-am lega unul de altul, niciunul nu va ceda nici măcar un pic şi niciun pericol nu-l va împiedica să-și satisfacă ambiția.

Într-un cuvânt: atâta timp cât nu ne ridicăm scopul deasupra vieții corporale, nu vom avea nici o renaștere în materialitate, întrucât spiritualitatea și corporalitatea din noi nu pot fi puse în acelaşi coș. Suntem copiii Ideii, şi chiar dacă am fost scufundați în patruzeci și nouă de porți ale materialismului, nu vom renunța la Idee. Aşadar, a fi în numele Lui este scopul sfânt de care avem nevoie.

înapoi la Vol.1 Cabala pentru student – link

(înapoi la pagina SCRIERI BAAL HASULAM Vol.1 / ESEURI – click)

error: Content is protected !!