TIMPUL PENTRU ACŢIUNE

(înapoi la pagina SCRIERI BAAL HASULAM Vol.1 / ESEURI – click)

De mai multă vreme, conștiința mi s-a împovărat cu nevoia de a întocmi o lucrare fundamentală cu privire la esența iudaismului, a religiei și a Înțelepciunii Cabala și a o pune în circulaţie în rândul națiunii, astfel încât oamenii să cunoască și să înțeleagă în mod corect aceste lucruri înalte în adevărata lor semnificaţie.

Anterior, în Israel, înainte de dezvoltarea industriei tipografice, nu existau între noi cărți neserioase referitoare la esența iudaismului, deoarece aproape nu existau scriitori care să nu se simtă responsabili de spusele lor, din simplul motiv că, de cele mai multe ori, un iresponsabil nu ajungea să fie cunoscut.

Prin urmare, dacă, din întâmplare, cineva îndrăznea să scrie o astfel de lucrare, nici un scrib nu i-ar fi copiat-o pentru că nu ar fi fost plătit pentru munca sa, muncă aproape întotdeauna considerabilă. Aşadar, o astfel de lucrare era condamnată din start să se piardă.

În acele vremuri, nici cei cunoscători nu aveau vreun interes să scrie astfel de cărți, deoarece populația nu avea nevoie de genul acesta de cunoștințe. Dimpotrivă, erudiţii aveau interesul să ţină ascunsă această cunoaştere în camere tainice, raţiunea fiind aceea că „Este slava lui Dumnezeu de a ascunde un lucru”. Ni se poruncise să ascundem esența Torei și munca noastră de aceia care nu au nevoie de ea sau care nu erau vrednici de ea, și să nu o degradăm expunând-o în vitrine de ochii pofticioşi ai lăudăroşeniei, pentru că astfel cere slava lui Dumnezeu.

De când, însă, tipărirea cărților a devenit o obişnuinţă, iar scriitorii nu mai au nevoie de scribi, prețul cărților s-a redus. Acest lucru a deschis drumul scriitorilor iresponsabili să publice orice fel de carte doresc, pentru bani sau pentru glorie. Dar ei nu sunt atenţi la propriile lor acțiuni și nu evaluează consecinţele lucrării lor.

Din acel moment, publicațiile de felul celor menționate mai sus s-au înmulţit semnificativ, fără să fi avut vreo învățătură sau să fi primit gură către gură de la un Rav calificat și chiar fără să aibă o cunoaştere a cărților anterioare care au tratat acest subiect. Astfel de scriitori confecţionează teorii ale propriilor cochilii lipsite de conţinut și își leagă spusele de cele mai înalte teme, pentru a contura astfel esența națiunii și fabuloasa sa bogăţie. Ca nişte nătărăi, nu știu să fie conştiincioşi şi nici nu au o metodă supă care să înveţe. Ei induc opinii greşite generațiilor și, în schimbul dorinţelor lor meschine, păcătuiesc și fac naţiunile să păcătuiască pentru generațiile care vin.

Recent, duhoarea lor ieşit la suprafaţă pentru că și-au înfipt ghearele în Înțelepciunea Cabala, fără să se gândească că această înțelepciune a fost încuiată și ferecată în spatele a mii de uși până în ziua de azi, încât nimeni nu poate înțelege adevăratul sens al nici măcar unui singur cuvânt, cu atât mai puțin legătura dintre un cuvânt și altul.

Asta pentru că în toate cărțile autentice care au fost scrise până în ziua de azi, nu există decât indicii care abia dacă sunt suficiente unui ucenic versat să le înțeleagă adevăratul înțeles, gură către gură de la un înțelept cabalist calificat. Iar acolo, de asemenea, „şarpele săgeată işi face cuib, ouă, cloceşte si pune la cale la umbra lui.” In zilele astea, se înmultesc astfel de conspiratori, care se delectează cu astfel de lucruri care îi dezgustă pe cei care le vad.

Unii dintre ei chiar merg atât de departe încât să presupună că ar fi conducători ai generației și să-și asume acest rol, pretinzând că știu care este diferența dintre cărțile vechi şi dictând care dintre ele este demnă de a fi studiată şi care nu, pentru că ar fi pline de erori, provoacând astfel dispreț și mânie. Până în prezent, activitatea de control a fost limitată la unul din zece lideri într-o generație; iar acum ignoranţii abuzează de asta.

Prin urmare, percepția publicului referitoare la aceste probleme a fost în mare parte coruptă. În plus, există o atmosferă de frivolitate și oamenii cred că o simplă privire aruncată în timpul liber este suficientă pentru a studia astfel de teme înalte. Ei parcurg în grabă, dintr-o privire, oceanul de înțelepciune și esență a iudaismului, precum acel înger, și trag concluzii în baza propriei lor dispoziții.

Acestea sunt motivele care m-au determinat să mă abat de la drumul meu și să decid că este timpul să „lucrez pentru Domnul” și să salvez ceea ce poate fi încă salvat. Aşadar, mi-am asumat sarcina de a revela câte ceva din adevărată esență,  referitoare la tematica de mai sus, și să o răspândesc în națiune.

(înapoi la pagina SCRIERI BAAL HASULAM Vol.1 / ESEURI – click)

error: Content is protected !!